De grote valutareset en waarom Europa in de val zit

0

Er is veel nieuws in omloop over de veranderingen in de wereldwijde valutahandel.

Van “Gas voor Roebels” tot “What the Hell is Going on With the Yen?” er zijn veel vragen en weinig antwoorden over wat het allemaal betekent en wie aan welke kant van de scheidslijn staat, schrijft Tom Luongo.

De Fed heeft zojuist voor het eerst sinds 2000 de rente met 50 basispunten verhoogd en zal haar balans leeghalen, waardoor de schatkist zal moeten stoppen met het uitgeven van nieuwe schuld tegen stompzinnige rentetarieven. De Europese Unie onthulde een zesde sanctiepakket tegen Rusland dat oproept tot een volledig embargo op alle Russische olie.

Verder aapt de EU nu na wat de Trump-regering in 2018 met Iran probeerde te doen, door alle diensten, inclusief verzekeringen, aan alle verschepers van olie te verbieden om zaken te doen met Rusland en sancties op te leggen aan Russische banken.

Het blok stelt voor om Europese schepen en bedrijven te verbieden diensten te verlenen – waaronder verzekeringen – die verband houden met het vervoer van Russische olie en producten wereldwijd als onderdeel van zijn nieuwe sanctiepakket, volgens ambtenaren en een ontwerpdocument gezien door Bloomberg.

Hoewel de lidstaten nog steeds ruziën over de voorwaarden, is het een potentieel krachtig instrument omdat 95% van de aansprakelijkheidsdekking voor tankers in de wereld wordt geregeld door een in Londen gevestigde verzekeringsorganisatie, de International Group of P&I Clubs, die zich moet houden aan de Europese wetgeving.

Deze sancties, die in feite elk aspect van het internationale zakenleven en de internationale handel politiseren, zijn uiteindelijk niet meer dan kortstondige ergernissen voor Rusland of wie dan ook.

Zij verraden een mentaliteit die zich niets aantrekt van de stroomafwaartse effecten van deze acties en, als er al iets is, verraden zij de wanhoop die in Brussel heerst over zijn positie op de wereldmarkt.

Ik heb honderden alinea’s verspild om de wereld te proberen uit te leggen dat al hun beslissingen worden ingegeven door de totalitaire mentaliteit van de EU, die is gebaseerd op hun psychologisch onevenwicht en ideologische behoefte om te worden gezien als de kampioenen van de menselijkheid.

De VS is niet zo gedreven. Wij zijn veel gemakkelijker te begrijpen. Wij houden van macht, maar alleen zolang het ons winst oplevert.

Dit sanctiepakket is prima facie bewijs van hun krankzinnigheid en wat er gebeurt als ze, als een in het nauw gedreven dier, voor een existentiële keuze worden gesteld. De EU is gebouwd op een fundament van isolatie van haar leiderschap tegen de wisselvalligheden van de publieke opinie.

Populisme is een vier-letter-woord in het vocabulaire van de eurocraten.

De gevolgen van dit beleid, dat is bedacht door de scheten snuivende hansworsten van het Economisch Wereldforum, The Davos Club, zijn voor hen op korte termijn irrelevant. Ja, de Europeanen zullen te maken krijgen met een enorm hoge inflatie, want als het lukt om een groot deel van de Russische olie van de wereldmarkten te halen, zal dat er alleen maar voor zorgen dat de prijzen ballistisch gaan stijgen.

Denkt u dat dezelfde mensen die een uitgesproken ontvolkingsagenda hebben en die een ‘vaccin’ van Pfizer dat voor 12% effectief is en dat helemaal niet getest is op zwangere vrouwen, voorschreven aan vrouwen, ook maar iets geven om de mensen die zij regeren?

Natuurlijk niet.

Ik denk dat dit is wat ze bedoelen als ze zich beroepen op “Europese waarden”.

Hou dat dus goed in gedachten wanneer je de volgende scenario’s doorneemt en wat er werkelijk op het spel staat voor hen en voor ons in de toekomst.

Zoals ik in eerdere artikelen heb aangegeven, is een van de sterkste wapens die Rusland in zijn arsenaal heeft, de behoefte van de wereld aan de grondstoffen die het produceert en zijn vermogen om nu, met het mondiale financiële systeem dat op de rand van de afgrond balanceert, de betalingsvoorwaarden voor die grondstoffen te bepalen.

Ronan Manly van Bullion Star schreef onlangs een geweldig artikel dat, naar mijn mening, de basis vormt voor wat er gaande is in Rusland. Hierin gaat Manly in op de stappen die de Russen nemen om van een puur op schulden gebaseerd valutaregime over te stappen op een op grondstoffen gebaseerd regime. Dit idee wordt uitgedragen door Sergei Glazyev, die aan het hoofd staat van de oprichting van een soort SDR voor de Euraziatische Economische Unie (EAEU).

De Bank van Rusland is fel gekant tegen deze initiatieven. Een Patron heeft mij gevraagd deze tweedeling nader toe te lichten.

Het lijkt mij dat het plan van Glazyev voor de nieuwe munteenheid van de EAEU er niet in bestaat de roebel inwisselbaar te maken voor goud, zoals de oude, door goud ondersteunde USD, maar de roebel te waarderen tegen de prijs van goud en een 19-tal andere grondstoffen, plus de munteenheden van de Lid-Staten. De mand, met inbegrip van goud, zal een maatstaf zijn voor de waarde, een maatstaf waarmee de waarde van de valuta’s van de leden kan worden vergeleken. Het mandje zal niet worden verhandeld, de globale waarde ervan zal alleen worden bijgehouden.

Lees meer
De mondiale surveillancestaat begint nu - De WHO heeft tegen alle toezeggingen en afspraken in de amendementen op de IHR aangenomen

Het hoofd van de Bank van Rusland, Elvira Nabiullina, is een plichtsgetrouwe IMF-opgeleide midwit. Zij staat aan het hoofd van een organisatie die niet expliciet onder controle van het Kremlin staat, zoals de Fed hier. Dat gezegd hebbende, Poetin heeft meer gezag over de centrale bank vanwege de macht van de Russische president en de realiteit dat de Russische staat sterk genoeg is om zijn oligarchen voorwaarden te dicteren, in plaats van het omgekeerde hier in het Westen.

Maar de Bank van Rusland wordt operationeel nog steeds geleid volgens de IMF-denkwijze.

Mijn antwoord:

Ja, Nabiullina is een goede lakei van het IMF. Tegelijkertijd zegt [Nikolai] Patruchev het tegenovergestelde. De Veiligheidsraad is machtiger dan de Bank van Rusland. Dus, luister naar Nabiullina op dezelfde manier als ik luister naar {US Treasury Sec. Janet] Yellen, als een spreekbuis voor buitenlandse machten.

Terwijl [Jerome] Powell en de leden van de Russische Sec. Raad u vertellen wat er gaat gebeuren …. Een tweeledige roebel komt er aan in Rusland en de Fed dringt aan op fiscale discipline op Capitol Hill. De Bank van Rusland wordt klaargestoomd om te falen en genationaliseerd te worden.

De EAEU zal een door grondstoffen ondersteunde SDR opzetten en de Russische binnenlandse roebel zal inwisselbaar zijn voor goud, terwijl de internationale RUB, zeg maar RBO (Ruble offshore) zal circuleren om mensen in staat te stellen te betalen voor import.

Mijn punt in dit antwoord is dat het steunen van de roebel in goud voor binnenlandse doeleinden en de door de EAEU gedekte SDR voor grondstoffen twee verschillende zaken zijn. Het ene is Russisch binnenlands beleid, het andere is een kenmerk van een nieuw pan-Aziatisch handels- en buitenlands beleid.

Deze zaken door elkaar halen is volgens mij een vergissing. Een gemakkelijke fout, dat wel, maar niettemin een fout.

Vindt U dat U oneerlijk behandeld wordt ?

Met dat in gedachten kunnen we nu kijken naar de huidige doelen van Rusland met betrekking tot zijn huidige situatie: Hoe de steun van de EU voor de oorlog in Oekraïne te breken. Dat is, categorisch, de belangrijkste kwestie voor Rusland in de toekomst.

Door Gazprombank op te richten als een soort Russische Ex-Im Bank om met klootzakken om te gaan, heeft Rusland nu een middel om ervoor te zorgen dat het krijgt wat het wil voor zijn export.

Het effect van de eerste orde is dat de kosten van de volatiliteit van de wisselkoersen worden afgewenteld op de koper van de export. Zij moeten nu plannen hoe ze aan roebels kunnen komen en tegen welke prijs dan ook. Aangezien er tot dusver geen internationale markt voor de roebel bestaat, betekent dit dat Gazprombank op de beurs van Moskou roebels gaat kopen om die bijvoorbeeld aan een Duitse gasimporteur te verkopen.

Dit is op dit ogenblik de voornaamste reden waarom de roebel dramatisch sterker wordt ten opzichte van alle “onvriendelijke” valuta’s. De regeling is tot dusver zo succesvol geweest dat, in het licht van een ontluikende bullmarkt voor de US-dollar, het afgelopen jaar alleen de Roebel en de Braziliaanse real ten opzichte van de dollar zijn gestegen:

Gezien de internationale behoefte aan de roebel, die thans van cruciaal belang is voor een goed functionerende wereldhandel in basisgrondstoffen, ziet het vooruitzicht van een Russische roebel-termijncurve die geen complete grap is, er plotseling vrij goed uit.

Dat is op zichzelf al een enorme verandering voor het globale financiële systeem. Maar, wacht… er is nog meer.

Als deze ‘onvriendelijke’ landen niet geleid worden door achterlijken – een slechte veronderstelling, ik weet het – dan zullen ze beginnen met het opzetten van een offshore roebel termijnmarkt… eurorubels?… om te voorzien in hun toekomstige Russische behoefte aan grondstoffen.

Nu begrijp je waarom de voorzitter van de Europese Commissie, Cruella der Leyen, zo hardnekkig probeert een embargo op Russische grondstoffen in te stellen. Davos moet controle houden over de handelsvoorwaarden.

Zij moeten de macht uitoefenen die zij nog hebben in een omgeving waarin zij steeds irrelevanter worden voor de wereldhandel. Europa wordt geleid door mensen die niet in groei geloven. Zij zijn de posterkinderen van de klimaatverandering en de anti-onbeperkte groeibeweging.

Lees meer
Verenigd Koninkrijk pleegt zelfmoord met Pingdemie - Lege winkelschappen, brandstofvoorraden op, vuilnis wordt niet opgehaald
Advertisement

Davos heeft twee hele generaties westerlingen het malthusiaans praatje aangepraat dat je geen oneindige groei kunt hebben in een eindige wereld. Al hun economische dogma’s zijn hierop gebaseerd.

Het doet er niet toe dat dit praatje gebaseerd is op een onzinnige vooronderstelling, de waarheid is tenslotte verraad, op dit punt in de economische en culturele cyclus. Maar, om het snel uit te leggen voor de traag van geesten. Groei van het BBP is niet noodzakelijkerwijs echte groei. Het zijn alleen maar uitgaven. Het zegt niets over de kwaliteit van de uitgaven of over de vraag of, in reële termen, de mensen die het geld uitgeven materieel beter af zijn dan op een eerder tijdstip.

Wat niet door het BBP wordt gemeten is WAARDE. Waarde is waar we naar hunkeren, de mogelijkheid om verder in de toekomst te plannen, onze vindingrijkheid te gebruiken om betere muizenvallen te bouwen en efficiëntere, en ja, duurzame manieren te vinden om schaars kapitaal en tijd in te zetten.

Wanneer je een monetair systeem en regelgeving hebt die ontworpen zijn om dat te dwarsbomen en de groei te stoppen, dan heb je de wereld waarin we nu leven. Die oneindige groei is een subjectieve, geen objectieve maatstaf…. niet in termen van BBP, maar in termen van ‘verlichting van menselijke ellende’.

Davos wil dit absoluut niet, want een wereld waarin iedereen maximaal waar voor zijn tijd krijgt, is een wereld zonder onze behoefte aan hen.

Snap je het? Goed. Nu weet u waarom de EU het zweet van de ballen van een dode man zuigt en wiens ideeën volledig en op elke denkbare manier moeten worden verworpen.

Monopsonie geld

Zoals ik in meerdere eerdere artikelen heb besproken, doen Davos en de EU steeds meer pogingen om de monopsoniemacht over de Russische export te laten gelden.

Gazprombank zal nu zitten op een stapel euro’s, dollars, yen, enz. waarvan het niet van plan is het risico af te dekken. Zij heeft geen behoefte om dat risico af te dekken omdat zij die euro’s, dollars, yen, enz. niet echt voor iets kan gebruiken omdat die banken geen zaken met haar mogen doen.

Dus zal Gazprombank ze verkopen aan wie ze maar wil.

Als ik rondkijk in de wereld, wie heeft deze “onvriendelijke” valuta’s dan nog nodig nu de Fed de wereld van Amerikaanse dollars ontdoet?

De landen die voor triljoenen aan leningen in die valuta’s zijn aangegaan, waaronder Rusland zelf. Gazprombank kan dus leningen afbetalen of zelfs hun uitstaande leningen in deze valuta’s opvragen en ze uit de boeken halen.

De andere optie is ze om te zetten in valuta die Rusland nog nodig heeft om handel te drijven. De meest voor de hand liggende optie is Turkije. Onlangs publiceerde Zerohedge een artikel over de nieuwste wending in de Erdonomie (het geesteskind van president Recep Tayyip Erdogan), die door de Tyler die het artikel schreef als debiel werd afgedaan.

Zerohedge rapporteerde:

Bloomberg meldt dat Turkije werkt aan een plan om een instroom van harde valuta aan te trekken door het aanbieden van lira financiering, vrij van rente en met een “gegarandeerd” rendement van 4% in dollars, aan buitenlandse investeerders die bereid zijn om hun geld te parkeren voor ten minste twee jaar. Onnodig te zeggen dat als Turkije iets “garandeert”, je moet rennen.

Volgens het plan zou de centrale bank liquiditeiten in lire verstrekken aan buitenlanders voor investeringen in lokale obligaties met een looptijd van ten minste twee jaar, aldus een persoon met directe kennis van de beraadslagingen. Naast het uitbreiden van swaps met nulrendement zou de monetaire autoriteit ook een rendement van 4% in dollars garanderen wanneer de effecten vervallen, zei de persoon.

Vertaling: geef ons uw dollars en wij beloven er goed voor te zorgen en u zelfs een veel hoger rendement te geven dan u (voorlopig) in de VS kunt verdienen.

Nee. Eigenlijk is de echte vertaling dit:

Gazprombank kan euro’s en dollars witwassen in Turkije en krijgt lira tegen 4% om Turkije te helpen zijn blootstelling aan de USD af te wikkelen en zijn buitenlandse kapitaaltekorten af te bouwen.

Hier is mijn twitterdraad over dit onderwerp.

Het creëert ook een middel om dat uitbetalingspercentage aan te passen op basis van veranderingen in de markt. Waar anders kunt u op dit moment 2-jaars dollars krijgen die 4% betalen? Zeker niet op de blue-chip bedrijfsobligatiemarkten of de Amerikaanse schatkistmarkten.

Lees meer
VS overwegen "zwaarste" sancties ooit tegen Rusland

En op deze manier zorgt Gazprombank ervoor dat Turkije solvabel blijft door een deel van zijn handelsoverschot offshore te parkeren bij een strategisch belangrijke energiepartner, die toevallig ook het gas naar Europa transporteert, wat zal helpen de EU politiek te breken over het betalen voor gas met roebels in de eerste plaats, d.w.z. Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Bulgarije …!

Het is best mooi als je er zo over nadenkt.

Nogmaals, dit is waarom Cruella von der Leyen zo woedend is en waarom de EU probeert dit te verhinderen.

Een SDR van een ander moederland

De EAEU SDR die Sergei Glazyev voorstelt is dan de regionale munt om iedereen samen te binden en een nieuw handelsblok op te bouwen.

Vergeet niet dat de EAEU is wat de EU had moeten zijn, een eenvoudige unie met eerlijke handelsregels tussen de leden. In tegenstelling tot de euro, die de kredietwaardigheid van Duitsland over het hele continent heeft uitgesmeerd en een soort intern mercantilisme in het voordeel van Duitsland heeft gecreëerd, stelt Glazyev voor om een mand van grondstoffen te gebruiken als wisselkoers voor de gemeenschappelijke munt.

Dit is veel eerlijker en zal de grondstoffenproducenten in staat stellen naar behoren te worden betaald voor hun export en de economieën met toegevoegde waarde in staat stellen hun werkelijke productiekosten te betalen.

Duitsland heeft het al jaren voorzien op de PIIGS-landen en Griekenland in het bijzonder, door het land te “strippen” als betaling voor zijn “noodzakelijke” schuldsanering. Denkt iemand dat een apologeet aan het hoofd van de EU-Commissie, die daar door een andere Duitser van dubieuze afkomst (Her Schwab) is neergezet, dat beleid nu wezenlijk zal veranderen?

Ik nodig u uit het woord naïef op te zoeken in het woordenboek en het dan naast uw gezicht in de spiegel te houden.

Geen wonder dat Bloomberg in hun artikel over de nieuwe sancties waarnaar ik hierboven linkte, “de hoofdzaak begroef” door te verwijzen naar het Griekse en Cypriotische verzet tegen deze regeling om verladers failliet te laten gaan, van waaruit zij allemaal opereren:

Griekenland, Cyprus en Malta hebben vragen gesteld over het verbod en of het Europa zou helpen zijn doelen te bereiken zonder Europese bedrijven te schaden, volgens twee diplomaten die bekend zijn met de zaak. Griekenland en Cyprus hebben een grote scheepvaartsector, terwijl Malta een zogenaamde vlaggenstaat is, waar bedrijven hun schepen kunnen registreren voor eigendomsdoeleinden.

Dat is ook de reden waarom Slowakije en Tsjechië zich samen met Hongarije en Bulgarije (die gas krijgen van Turkstream 2) verzetten tegen het verbod op Russische olie. De Druzhba-pijpleiding is voor hen, als door land ingesloten landen, de enige manier om olie in te voeren.

Dit is ook de reden waarom de EU Servië zo onder druk zet om mee te gaan in de Russische oorlogspropaganda, omdat de spoorlijn die deze landen bedient vanuit de Griekse haven in Thessaloniki door Belgrado loopt.

De EU is meer dan gecommitteerd aan dit actieplan, terwijl zij heel goed weet wat de mogelijke gevolgen zijn. Als je alles bij elkaar optelt, hebben ze bijna geen keus als ze willen ‘winnen’.

Zoals altijd voert Duitsland zijn Noord-Europese partners aan in een beleid dat erop gericht is de kleinere landen van het Warschaupact failliet te laten gaan, terwijl het verder probeert Griekenland te isoleren, dat nu een belangrijke invoerbestemming is voor diezelfde landen.

De leiders van de EU en Davos begrijpen dat hun greep op die landen uiteindelijk zwak is. De mensen in veel van die landen worden direct getroffen door hun gewenste scheiding van Rusland. Dit is een beleid en een plan om hen tot onderdanigheid te dwingen en hen aan de grond te houden, en zo aan de kernlanden te rechtvaardigen dat zij slechts uitmelkers en looiers zijn van de glorie van de sterkste landen.

Dit embargo tegen Russische energie is niet alleen bedoeld om Rusland te straffen voor het feit dat het zo moedig is zijn belangen en soevereiniteit te verdedigen, maar ook om alle potentiële ontsnappingsroutes via economische vooruitgang en goedkope Russische energie te vernietigen voor die landen waarvan zij dertig jaar geleden aan Jeltsin hebben gezworen dat zij nooit een duimbreed in de richting zouden opschuiven.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/04/05/30315/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties