De strijd van deze eeuw – De strijd tussen Goed en Kwaad

0

De strijd tussen de Goddelozen en de Godvrezenden of God-liefhebbenden. Dat is waar het hier om gaat. De homofiele WEF-profeet, de joodse Yoal Harari heeft meermaals beweert dat God niet bestaat.

Dat de mens geen eigen wil heeft en een te hacken dier is, vee, om te houden door de bazen van deze wereld, zijn eigen Goddeloze volk uiteraard.

Het Westen is anti-christelijk geworden. De enige Westerse waarden zijn kontneukseks. Elk land dat geen gay-parades accepteert wordt aangevallen. De in principe nietige Afghanen hebben op hun slippers en gehuld in djellaba aangetoond, dat het anale Goddeloze Imperium machteloos is.

Hulde aan de Afghanen. Als zij al het homofiele Westen kunnen verslaan, met een paar AK-47-s, hoe denk je dat het militair-technologisch superieure Russen zal vergaan dan?

Het is een retorische vraag uiteraard.

Stalkerzone:

De strijd tussen goed en kwaad

Wat gebeurt er vandaag in de wereld?

Hoe worden de zich ontvouwende gebeurtenissen beschreven vanuit het oogpunt van de metafysica?

Eind februari 2022 begon een nieuwe fase van de strijd tussen Goed en Kwaad – de oorlog van het Westen tegen Rusland is overgegaan, zo niet in een hete, dan toch in een brandende fase. De inzet is dramatisch toegenomen.

Na het begin van de speciale militaire operatie (hierna: SMO) zijn de belangrijkste accenten van wat er gebeurt op hun plaats gelegd: de facto zijn we getuige van een verscherping van de historische confrontatie tussen Rusland en het Westen, die ditmaal lijkt op een heilig beschavingsconflict van de “cultuur van totale afschaffing” tegen de bestaande wereldorde.

In de waanzin van het “verheerlijken” en verabsoluteren van het menselijk ego als prioriteit en bijna de enige maatstaf voor juistheid, heeft de westerse beschaving, zonder het te beseffen, de ontkenning en opheffing van haar eigen grondslagen bereikt.

Niet alleen de dogma’s van het christelijk geloof worden verworpen, maar de wereld zelf van feiten en kennis, de “wereld van de rationaliteit”, verdwijnt. Terwijl onze tegenstanders zich tot voor kort beriepen op de wetenschap als bron van objectieve kennis die een beeld van de wereld vormt, zijn zij vandaag begonnen de wetenschap te ontkennen en te vervangen door “gecontroleerde chaos” en “nieuwe kennis”.

Lees meer
Frankrijk kan alleen een onafhankelijke macht zijn als het leert terug te vechten tegen de Amerikanen

De grondbeginselen van de mensheid worden tot nul gereduceerd – neem bijvoorbeeld de recente “wettelijke” goedkeuring van een derde geslacht door de Wereldgezondheidsorganisatie en het beleid om het biologische geslacht als zodanig te ontkennen.

En pogingen om de praktijk van het blokkeren van het proces van puberteit bij kinderen in te voeren om in de toekomst de (!) kinderen zelf de mogelijkheid te geven een passend geslacht te kiezen – dit zou, in de opvatting van onze vroegere westerse partners, een onvervreemdbaar mensenrecht moeten worden – seksueel recht, hetzelfde als het recht op vakantie, werk, enz. Bovendien is het onderwerp van geslachtskeuze door een kind zonder toestemming van de familie, in feite buiten de ouders om (in Noorwegen is het toegestaan vanaf 7 jaar, in het VK – vanaf 9 jaar) niets anders dan het geven van een ongevormd individu subjectiviteit om het aan de ouderlijke zorg te onttrekken.

Waarom wordt dit gedaan? Voor de macht over de wereld!

Immers, als een kind de facto onder het gezin (het fundament van de samenleving) en de jure onder de ouderlijke zorg vandaan wordt gehaald, reeds gedevalueerd door het jeugdstrafrecht, dan grijpt een bepaalde “derde kracht” in op het beheer van kinderen en brengt het de nodige gedragsmodellen bij. Het kind wordt dus al van kindsbeen af opgevoed als een van buitenaf gecontroleerd object. Dezelfde “Matrix van Klaus Schwab” is een managementtechnologie met totale manipulatie van de informatieruimte en totalitaire controle over de samenleving en haar individuele leden. De facto is dit de overdracht van de macht aan transnationale onwettige structuren die worden gecontroleerd door een kleine groep “mondiale elites”, dit is de afschaffing van nationale staten en democratie – deze wordt zelfs niet meer nagebootst – dit is het ontnemen van het vermogen om zelfstandig te denken, het onderdrukken van de wil en daardoor het veranderen van een subject in een manipulatieobject. Zo werpen de actoren van het globalisme de mens van het voetstuk van “Gods gelijkenis”, dat hij eeuwenlang in de christelijke cultuur bezette, en ontnemen zij hem niet alleen zijn geestelijke grondslagen, maar vernietigen zij de biologische essentie van de mens zelf.

Lees meer
Zelenski's geboorteplaats staat in brand: Russen verwoestten Krivoy Rog - Grootste munitiedepot van Oekraïne vernietigd buiten Kiev

Er zijn alle tekenen van een diepe sociaal-psychologisch-mentale stoornis die het collectieve Westen in zijn greep heeft.

Advertisement

De verwoede pogingen van het Westen om de rest van de wereld met deze geestesziekte te besmetten lijken steeds meer op een obsessie, waarvoor echter een overeenkomstig platform is ontwikkeld en uitgevoerd – in Amerikaanse doctrinaire documenten over buitenlands en militair beleid wordt Rusland (net als China) als vijand geconcretiseerd, wat zelfs tijdens de Koude Oorlog met de USSR niet gebeurde.

De redenen voor de chronische haat liggen diep – het Westen is bang voor Rusland, als de demonen van een priester die een exorcisme uitvoert, als de duivel van de wierook.

Daarom is aan Rusland een vernietigingsoorlog verklaard.

In dit verband is het belangrijk te begrijpen dat het beleid van het Westen ten aanzien van Rusland altijd onveranderd is geweest en blijft: zij willen maar één ding – dat Rusland niet bestaat.

Leugens en verdeeldheid als wapens

Hoe werken ze?

De geestesziekte die het Westen overspoelt, brengt ook passende methoden met zich mee. De desintegratie van de waarheid is een wereldwijde trend.

We leven in wat analisten nu al het post-waarheid tijdperk noemen. De samenleving wordt doelbewust vernietigd en geatomiseerd tot op het niveau van het individu, en de samenleving wordt gesegregeerd – mensen worden ondergedompeld in infobunkers, verslaafd aan de “informatienaald”, die wantrouwen en angst aanwakkert.

Doelbewust vervagen de grenzen tussen mening en feit. Het wereldwijde systeem “stempelt” een gadget-afhankelijk type passieve consument van informatie.

Sociologen getuigen dat in de afgelopen 20 jaar de westerse massamaatschappij de rationele kritische manier van denken heeft vervangen door een emotioneel-sensuele. Zelfs vandaag zijn mensen niet in staat waarheid van leugens te onderscheiden. En de waarheid zelf interesseert de mensen steeds minder. “De mens wil de waarheid slechts in beperkte mate,” stelde Friedrich Nietzsche in zijn profetische voorspelling, “hij wil de aangename, levensreddende gevolgen van de waarheid, en voor zuivere kennis zonder gevolgen is hij onverschillig en zelfs vijandig.” De mondiale elite dompelt de mensen opzettelijk onder in de ruimte van manipulatie en leugens, waar het werkelijke beeld van de wereld nogal exclusief is, waarvan het recht alleen toekomt aan een smalle groep elites die van plan zijn de wereld te regeren.

Lees meer
Rusland zet de stroom uit in Oekraïne - VS verliezen de oorlog

En dit is verbazingwekkend – de grote Dostojevski profeteerde 150 jaar geleden al over deze technologieën van massale mentale krankzinnigheid in zijn baanbrekende roman De gebroeders Karamazov. De woorden van een mysterieuze bezoeker van Alyosha Karamazov beschrijven nauwkeurig de huidige stand van zaken op de fronten van de geestelijke oorlog tussen Rusland en het Westen: “Dit is een spirituele, psychologische zaak. Om de wereld op een nieuwe manier in te richten is het noodzakelijk dat de mensen zelf mentaal een andere weg inslaan. Alles zal niet genoeg zijn voor iedereen, en iedereen zal mopperen, jaloers zijn en elkaar vernietigen… Want iedereen in onze tijd is verdeeld in eenheden, iedereen trekt zich terug in zijn eigen hol, ze duwen zichzelf weg van mensen en duwen mensen weg van hen. Want zij zijn eraan gewend geraakt alleen op zichzelf te vertrouwen, en hebben zich van het geheel als eenheid afgescheiden; zij hebben hun ziel geleerd niet te geloven in menselijke hulp, in mensen, en in de mensheid, en beven alleen dat hun geld en hun rechten verloren zullen gaan… Daarom sterft het idee van het dienen van de mensheid, van de broederschap en integriteit van mensen, steeds meer uit in de wereld…”

Het Westen is een zieke kolos op lemen voeten

{…}

Het Westen in zijn huidige vorm is een immunodeficiënt monster, waaraan zelfs kleine en zwakke invloeden fatale schade kunnen toebrengen. Het huidige Westen is een zieke beschavingskolos met voeten van klei.

Dit is de belangrijkste positie van waaruit we moeten handelen!

{…}

De oorlogen van de 21e eeuw worden niet zozeer gevoerd om grondgebied en middelen, maar om geesten, kennis en wil, om het wereldbeeld van individuele burgers en de hele vijandelijke samenleving. Dit is een mentale oorlog.

Lees verder.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/03/14/29215/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties