Hoe meer vaccinaties hoe meer besmettingen – Wereldwijde trend

0

Al meer dan 18 maanden vertellen onze regeringen en de media ons:

“de terugkeer naar het normale leven zal mogelijk zijn dankzij het vaccin”,

“je zult je vrijheid terugwinnen als je gevaccineerd bent”.

“de niet-gevaccineerden zijn verantwoordelijk voor het voortduren van de epidemie”.

Maar geen enkele studie in de echte wereld heeft ook maar het geringste bewijs geleverd ter ondersteuning van deze propaganda voor injectiemarketing ten gunste van het vaccin, schrijft Gérard Delépine.

En de analyse van de officiële gegevens van de WHO (beschikbaar op WHO covid dashboard) is zeer verontrustend.

Geen van de voorvechters van vaccinatie is erin geslaagd het virus uit te roeien of een sterke opleving van de epidemie te voorkomen, en slechts zeer weinigen hebben hun gevaccineerden volledig bevrijd van de zogenaamd gezondheidsbevorderende maatregelen die werden opgelegd zonder wetenschappelijk bewijs van hun doeltreffendheid.

Groot-Brittannië is de kampioen van de Astra Zeneca-injectie

Maar de hoge vaccinatiegraad heeft het land niet behoed voor een sterke opleving van de epidemie, die nu al vier maanden aanhoudt, met gemiddeld 40.000 gevallen per dag.

Op 10 augustus 21 verklaarde professor Sir Andrew Pollard, hoofd van de Oxford Vaccine Group, in een getuigenis voor Britse parlementsleden dat “het feit dat vaccins de verspreiding van Covid niet tegenhielden, betekende dat het bereiken van de drempel van wereldwijde immuniteit onder de bevolking ‘mythisch’ was”, en hij voegde eraan toe dat “dit met de huidige Delta-variant niet mogelijk is”.

Israël is de kampioen van de injectie van Pfizer

In het voorjaar van 2021, vóór het opduiken van de Delta-variant, was Israël het eerste land ter wereld dat geloofde dat het kudde-immuniteit had bereikt met de Pfizer-injectie.

Maar zijn zeer hoog injectiepercentage liet niet toe een nieuwe golf te vermijden met de vestiging van een nieuw absoluut record van dagelijkse besmettingen (11000/D of het equivalent voor Frankrijk van 70000 gevallen/D).

En de dagelijkse sterfte volgde ondanks de derde injecties. Deze opleving van de ziekte deed de Minister van Volksgezondheid erkennen dat de doeltreffendheid van de injectie niet meer dan 39% bedroeg en dat ze slechts enkele maanden aanhield.

In een toespraak tot Channel 13 TV News op 5 augustus 2021 zei Dr. Kobi Haviv, medisch directeur van het Herzog Ziekenhuis in Jeruzalem, dat “85-90% van de ziekenhuisopnames volledig gevaccineerde mensen betreft” en dat “95% van de ernstige patiënten gevaccineerd is”, waarmee de propaganda over het vaccin, dat zou beschermen tegen ernstige vormen, teniet werd gedaan.

In Nederland is meer dan 75% van de bevolking gevaccineerd

Maar dit grote succes van de verkoop van pseudo-vaccins wordt momenteel gekenmerkt door een absoluut record van dagelijkse besmettingen (12.000 gevallen per dag), wat ons doet nadenken over nieuwe beperkende maatregelen.

Ook hier is gebleken dat vaccinatie niet in staat is de bevolking te beschermen.

Op 13 november verklaarde Dr. Kuipers, specialist op het gebied van de intensive care[1]

“De suggestie is gewekt van kudde-immuniteit. Vergeet het maar!”.

“We werken nu met verschillende scenario’s. Eén daarvan is: er zal altijd een groot aantal coronapatiënten zijn. Bij een substantieel aantal patiënten moeten we de zorg op termijn echt anders organiseren. Vergroot de ziekenhuiscapaciteit om alle Covid-19 en reguliere zorgpatiënten op te kunnen vangen.”

Lees meer
VN, WHO, Bill Gates werken aan het normaliseren van pedofilie over de hele wereld

Singapore is Aziatisch kampioen pseudo-Covid vaccinatie met ongeveer 90% van de bevolking geïnjecteerd

Maar dit succes in het aantal injecties heeft niet verhinderd dat het land te lijden heeft gehad onder een ware tsunami van besmettingen met een aantal dat 4 keer hoger ligt dan de piek van voor de injecties.

Op donderdag 19 augustus 2021, tijdens een multi-conferentie van de taskforce van het ministerie, waarschuwde minister van Financiën Lawrence Wong:

“Singapore zal tijdens de pandemie geen kudde-immuniteit bereiken, ondanks zijn hoge COVID-19-vaccinatiegraad[2].”

“De weg om een COVID-veilige natie te worden zal lang en moeilijk zijn. Zelfs met een zeer hoge vaccinatiegraad zullen we geen kudde-immuniteit bereiken.”

Op 8 september 21 zei Tikki E. Pangestu, een infectieziektedeskundige en bezoekend professor aan de NUS Yong Loo Lin School of Medicine in Singapore:

“Het bereiken van 95% kudde-immuniteit voor Delta is een mythe. Nu de Delta-variant in de meeste landen dominant is, zou het doel in plaats daarvan immuniteit tegen de ziekte of preventie van ernstige ziekte en dood door het virus moeten zijn.”

Zuid-Korea haalt 80% vaccinatiegraad

In juni waren de Koreaanse media verheugd dat de kudde-immuniteit binnen handbereik was.

Zij beweerden zelfs dat “dit in november zou zijn bereikt[5]”. Woordvoerder Son Young-rae van het Ministerie van Volksgezondheid waarschuwde echter dat:

“Zelfs nadat de kudde-immuniteit in november is bereikt, zullen gezichtsmaskers en andere veiligheidsmaatregelen nog steeds nodig zijn.

Maar sinds oktober is hun fata morgana aan het vervagen, de epidemie explodeert en zo ook het sterftecijfer:

In oktober steeg het dagelijkse aantal besmettingen tot 2,5 maal dat van de piek van de epidemie vóór de vaccinatie (2600 vs 1000) en het sterftecijfer volgde.

Hieruit blijkt dat vaccins het Covid-probleem of het probleem van de gezondheidsbeperkingen niet oplossen.

Duitsland heeft 70% van zijn bevolking geïnjecteerd

Maar dit succes van de verkoop van pseudo-vaccins kon niet voorkomen dat de epidemie in juli weer sterk oplaaide met een exponentiële groei sinds september met een aantal dagelijkse besmettingen (36000) die de records van vóór de “vaccinatie” ruimschoots overtreffen.

De inwoners van de Berlijnse regeringswijk nemen langzaam en zwijgend afscheid, zonder verklaring, zonder persbericht, van een illusie, van het doel dat politici sinds het begin van het jaar nastreven: de collectieve immuniteit.

“Helaas kan ik me op dit moment nauwelijks voorstellen dat we kudde-immuniteit zullen bereiken,” zei K. Lauterbach[6] een gezondheidsdeskundige van de centrum-linkse sociaal-democraten (SPD).

De vaccineuforie heeft blijkbaar plaatsgemaakt voor vaccinatiemoeheid, en een deel van de bevolking wil zich nog steeds niet laten vaccineren, omdat ze weten dat de bescherming door het vaccin veel zwakker en korter is dan geadverteerd en dat er na de vaccinatie meer bijwerkingen voorkomen. Het land leert geleidelijk met de pandemie te leven, maar het heeft het moeilijk, deels omdat niet alle gevolgen bekend zijn en onvoorspelbaar blijven.

De Deense bevolking is voor meer dan 75% gevaccineerd

Maar deze hoge “vaccinatiegraad” heeft niet kunnen verhinderen dat de epidemie plotseling weer de kop opsteekt en dat verdere besmetting dreigt.

Het Deense agentschap voor infectieziekten SSI heeft verklaard dat het niet langer gelooft dat kudde-immuniteit in het land kan worden bereikt door vaccinatie,[7] wat betekent dat sars CoV 2 nog jaren zou kunnen blijven circuleren.

Lees meer
Sterfgevallen bij kinderen verviervoudigd sinds begin vaccinatie - Duitse overheid weigert opheldering te geven

“Als vaccins 100% effectief zouden zijn tegen de varianten die nu spelen en we hadden 100% vaccinatiegraad bij mensen van 12 jaar en ouder, dan zouden we kunnen spreken over het bereiken van echte kudde-immuniteit tegen de delta-variant,” zei Krause. “Maar helaas is dat niet de realiteit; dat kunnen we niet bereiken.”

“Dit betekent dat het nu zinvol is om Covid-19 op dezelfde manier te behandelen als we seizoensgriep behandelen, en niet te reageren op golven van infectie met strikte beperkingen.” “Het zal meer doen denken aan de griep dan voorheen,” voegde ze eraan toe.

IJsland is het meest gevaccineerde Europese land

Helaas heeft deze vaccinatiegraad een grote herhaling van de epidemie niet kunnen voorkomen.

In juni 2021 zei Þórólfur Guðnason, de hoofdepidemioloog van IJsland, dat de immuniteit tegen vaccins goed vooruitging.

Maar sinds de nieuwe golf moest hij in een interview op de openbare radio toegeven dat:

“vaccinatie niet heeft geleid tot de kudde-immuniteit waarop de deskundigen hoopten en dat in werkelijkheid kudde-immuniteit niet kon worden bereikt door vaccinatie.”[9]

In een openbaar radio-interview zegt de hoofd-epidemioloog dat kudde-immuniteit moet worden bereikt door overdracht, niet door vaccinatie.

Bij gebrek aan beter deed hij een laatste poging om dit te bereiken door een booster (3e dosis) aan te moedigen.[10]

Ook Ierland was sterk gevaccineerd (meer dan 75% van de bevolking volledig gevaccineerd)

In juni verklaarde Dr. Vellinga[11]:

“met de vaccins, als we doorgaan zoals we bezig zijn, zouden we tegen het einde van het jaar een vrij normale situatie moeten hebben”.

Begin juli 2021 deed zich echter een grote terugval in het aantal besmettingen voor, die de afgelopen maand nog is toegenomen.

De stad Waterford heeft een van de hoogste Covid-19-vaccinatiepercentages in Ierland, met 99,7% van de volwassenen boven de 18 jaar die volledig zijn gevaccineerd, maar is de plaats geworden met het hoogste Covid-19-infectiecijfer van het land.

Het 14-dagen incidentiecijfer bereikte 1.486 gevallen per 100.000 inwoners, driemaal het nationale gemiddelde van 493 infecties per 100.000 inwoners. Het aangrenzende verkiezingsgebied Tramore-Waterford City West heeft een 14-dagen incidentie van 1.121 per 100.000, volgens de laatste wekelijkse cijfers die zijn vrijgegeven door het Health Protection Surveillance Centre van de Health Service Executive.

Hoe zit het met de “kudde-immuniteit” die onze leiders tot heilige graal hebben verheven?

Thierry Breton, de Europese commissaris die verantwoordelijk is voor vaccins, had op 14 juli 2021 een collectieve immuniteit in de Europese Unie mogelijk geacht. Voor de Senaat legde hij het principe van het vaccinatiecertificaat als volgt uit:

“Niets zal verplicht zijn!”.

“We zullen nooit het woord paspoort gebruiken. Dat geeft het gevoel verplicht te zijn. Dat zal het niet zijn. Het zal vrijwillig zijn”.

Hoe kunnen we hem nog geloven?

De WHO had vanaf het begin gewaarschuwd:

“nooit in de geschiedenis van de volksgezondheid is kudde-immuniteit gebruikt als een strategie om te reageren op een epidemie.”[12]

Op 12/11/2021 concludeerde Dr. Jefferson Jones, een arts in de CDC’s COVID-19 epidemiologie werkgroep tijdens de vergadering:

“denken dat we in staat zullen zijn om een soort drempel te bereiken waar er geen overdracht van infecties meer is, is misschien niet mogelijk.”

Lees meer
Moeder beschuldigt regering van moord op 3-jarig meisje: 'Kl**tzakken dwongen ons tot vaccinatie' (Interview)

Sindsdien heeft de CDC haar aandacht weggeleid van een specifieke vaccinatiedoelstelling die, eenmaal bereikt, het einde van de pandemie zou inluiden.

Kudde-immuniteit kon alleen van het vaccin worden verwacht als het gevaccineerde personen lang genoeg volledig beschermde en voorkwam dat zij de ziekte overdroegen. Dit is het geval met vaccins tegen pokken of gele koorts.

De bewezen feiten tonen echter aan dat aan geen van deze twee voorwaarden wordt voldaan door de pseudo-vaccins tegen covirus. Gevaccineerden zijn slechts voor 40% beschermd en niet langer dan enkele maanden, in geval van besmetting is hun virale lading gelijk aan die van niet-gevaccineerde besmette mensen en kunnen zij de ziekte perfect overdragen. Dit verklaart waarom kudde-immuniteit niet haalbaar is met de huidige pseudo-vaccinatie.

Conclusies

Dit overzicht van de evolutie van de epidemie in deze vaccinkampioenlanden, zoals beschreven door de gegevens van de WGO en de curven van de John Hopkins University, toont aan :

  • Dat de pseudo-vaccins van Covid de bevolking niet beschermen tegen het opnieuw uitbreken van de epidemie
  • Dat de gezondheidsdiensten de hoop op collectieve immuniteit door vaccinatie hebben opgegeven, die nu door bijna alle diensten die erin geloofden als een mythe wordt bestempeld
  • Dat deze mislukking het gevolg is van de ontoereikende doeltreffendheid en de veel te korte duur[13] van de huidige pseudo-vaccins, die niet voorkomen dat men ziek wordt of dat de ziekte wordt overgedragen
  • Dat vele deskundigen menen dat het tijd is om te leren leven met covid zoals met de seizoensgriep.

Het is hoog tijd dat onze minister van Volksgezondheid de feiten en de conclusies van buitenlandse instanties in overweging neemt en de vruchteloze zoektocht naar een illusoir en gevaarlijk vaccin-graal staakt.

Het falen van pseudo-vaccins is des te duidelijker nu goedkope vroegtijdige behandelingen veilig en doeltreffend zijn gebleken, zowel in India en Indonesië als in Afrika (Nigeria, Madagascar), wanneer we kijken naar de gegevens die door de WHO zijn gepubliceerd.

India heeft met succes de voorkeur gegeven aan vroegtijdige en preventieve behandelingen met hydroxychloroquine en Ivermectine.

Nigeria profiteerde van dagelijkse behandeling met antimalaria.

Madagascar is de zegevierende kampioen van Artemisin.


Notes :

[1] https://www.curacaochronicle.com/post/main/nl-forget-it-acute-care-expert-says-about-covid-herd-immunity/

[2] : Lawrence Wong Singapour n’atteindra pas l’immunité collective contre le COVID
https://www.bworldonline.com/95-herd-immunity-vs-delta-is-a-myth-says-infectious-disease-expert/

[3] La Corée du Sud est en passe de créer une immunité collective après avoir vacciné 20 millions de personnes
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210803004500320

[4] https://koreajoongangdaily.joins.com/2020/07/09/national/socialAffairs/herd-immunity-covid-antibody/20200709190007649.html

[5] https://www.nationthailand.com/international/40004280

[6] Milena Hassenkamp, Christoph Hickmann, Armin Himmelrath, Martin Knobbe, Timo Lehmann, Martin U. Müller, Miriam Olbrisch, Gabriel Rinaldi et Christoph Schult L’immunité collective est impossible. Maintenant quoi ? Der Spiegel 21/7/2021
https://www.spiegel.de/international/germany/herd-immunity-is-impossible-now-what-a-35335ea0-5ab2-4e3d-95e5-f2672b817056-amp

[7] Ritzau/Le local [email protected] @thelocaldenmark 6 août 2021
https://www.thelocal.dk/20210806/explained-why-has-denmark-given-up-on-achieving-herd-immunity-via-vaccines/

[8] https://grapevine.is/news/2021/06/11/icelands-herd-immunity-is-progressing-well/

[9] https://www.organiclifestylemagazine.com/iceland-says-herd-immunity-must-be-reached-through-transmission

[10] https://icelandmonitor.mbl.is/news/news/2021/11/08/hopes_booster_shot_will_create_herd_immunity/

[11] https://www.rte.ie/news/primetime/2021/0608/1226962-covid-19-ireland-herd-immunity/

[12] Allocution liminaire du Directeur général de l’OMS lors du point de ‎presse sur la COVID-19 — 12 octobre 2020‎
https://www.who.int/fr/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—12-october-2020

[13] 4 à 6 mois alors que L’immunité naturelle dure beaucoup plus longtemps


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/10/24/21865/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties