De Great Reset leidt tot wereldwijde tirannie

0

De 2030-agenda van het Wereld Economisch Forum bevat het merkwaardig onheilspellende gezegde dat je “niets zult bezitten en gelukkig zult zijn”. De onuitgesproken implicatie is dat de hulpbronnen van de wereld eigendom zullen worden van en gecontroleerd zullen worden door de technocratische elite, en dat je zult moeten betalen voor het tijdelijke gebruik van werkelijk alles, schrijft Dr. Mercola.

Niets zal echt van jou zijn. Alle voorwerpen en middelen moeten door het collectief worden gebruikt, terwijl het feitelijke eigendom beperkt is tot een bovenlaag van de sociale klasse. Hoe zal deze opgelegde lijfeigenschap je gelukkig maken?

Nogmaals, de onuitgesproken implicatie is dat het gebrek aan eigendom een gemak is – ze willen je het leven gewoon gemakkelijker maken. Huur een pot en breng hem terug. Je hebt geen opslagruimte nodig! Stel je die vrijheid voor! Ze beloven zelfs het gemak van automatische drone bezorging tot aan je voordeur.

Kunstmatige intelligentie – die je gegevens over elk aspect van je bestaan overzuigt via bijna elk technisch apparaat dat je bezit – zal je leven beheersen, je stemmingen en verlangens voorspellen, en aan al je grillen tegemoetkomen. Ah, de luxe van geen beslissingen te hoeven nemen!

Geplande diefstal onder het mom van een pandemie

Dat is de mentaliteit die ze je proberen bij te brengen. Zo zei de Canadese premier Justin Trudeau medio november 2020 in een videoboodschap:

Deze pandemie heeft ons een kans gegeven voor een nieuwe start. Dit is onze kans om onze pre-pandemische inspanningen te versnellen om economische systemen te herontwerpen die daadwerkelijk wereldwijde uitdagingen aanpakken, zoals extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Sommigen beginnen zich echter te realiseren dat deze verhalen over “wederopbouw” en “herstel van het evenwicht” van de economie om te zorgen voor “rechtvaardigheid” spreekwoordelijke muizenvallen zijn. Als je eenmaal in de kaas bijt, zit je vast en ben je voor altijd van je vrijheid beroofd.

In de video hierboven legt auteur Douglas Kruger uit waarom vrijheid onmogelijk is zonder het recht op privé-eigendom. De technocratische elite wil natuurlijk niet dat u de werkelijke implicaties van hun plan begrijpt. Dus proberen zij dit duivelse idee te verkopen als iets dat de samenleving ten goede zal komen en het leven eindelijk eerlijk zal maken voor iedereen. Het is een aantrekkelijk verhaal, maar een gevaarlijke fantasie als je erin trapt. Zoals opgemerkt door National File op 16 november 2020:

.. Trudeau suggereerde dat het COVID-19 virus een “kans voor een reset” bood … om economische systemen opnieuw vorm te geven. Dit werd opgevat als een bekrachtiging van een plan van het Economisch Wereldforum om het grootste deel van het privé-bezit in handen te geven van grote technologische megaconcerns.

Het “Grote Reset”-plan voorziet in samenwerking tussen nationale regeringen en internationale organen om tegen 2030 het kapitalisme te “resetten” met een geïntegreerde transnationale technocratische welvaarts- en controlestaat
De leden van het WEF en hun regeringspartners zouden de “reset” bewerkstelligen door het economisch beleid te gebruiken om individueel eigendom vrijwel af te schaffen en bijna alle rijkdom te concentreren in de handen van internationale megaconcerns.

Het idee zou zijn om de verzorgingsstaat en de Gig-economy te gebruiken om de economische status quo van individueel eigendom te vervangen door een situatie waarin de meerderheid van de individuele behoeften in plaats daarvan worden gehuurd.

Leer de Grote Reset slogans te herkennen

De 2030-agenda van het WEF maakt deel uit van wat nu wordt gepromoot als “The Great Reset”, een plan dat zijn oorsprong vindt in het zogenoemde Global Redesign Initiative, dat het WEF heeft ontworpen in de nasleep van de economische crisis van 2008. Op de website van het Transnational Institute wordt het initiatief omschreven als “multi-stakeholderisme” als een “nieuwe vorm van mondiaal bestuur”.

Terzijde: toen ik de verwijzing naar het Transnationale Instituut intypte, zag ik dat de URL de woorden “taxonomy term backup delete later” bevatte. Ik weet niet of dat iets betekent, maar ik heb de pagina uit voorzorg gearchiveerd. Andere termen en slogans die de verschillende facetten van deze wereldwijde overname-agenda beschrijven, zijn:

  • De vierde industriële revolutie, die deel uitmaakt van de transhumanistische beweging. In de video hierboven beschrijft WEF-oprichter Klaus Schwab deze plannen
  • Building Back Better
  • De Groene Nieuwe Deal
  • Justitie
  • Stakeholder kapitalisme
Lees meer
Propaganda en censuur domineren de informatieoorlog

De afgelopen dagen heeft een aantal leiders het kapitalisme aan de kaak gesteld en gezegd dat wij “stakeholder-kapitalisme” nodig hebben. Onder hen is House Speaker Nancy Pelosi, die zich op 17 september 2021 tijdens een bijeenkomst in Londen uitsprak tegen het kapitalisme.

In Amerika is het kapitalisme ons systeem, het is ons economisch systeem, maar het heeft onze economie niet zo goed gediend als het zou moeten,” zei ze. “Dus wat we willen doen is er niet van afwijken, maar het verbeteren.

Je kunt geen systeem hebben waarin het succes van sommigen gebaseerd is op de uitbuiting van arbeiders en de uitbuiting van het milieu en de rest, en dat moeten we rechtzetten.

President Biden is de eerste Amerikaanse president die het stakeholderkapitalisme heeft genoemd, en vooraanstaande Democraten, waaronder vicepresident Kamala Harris en senator Elizabeth Warren, hebben beleidsvoorstellen gedaan die stakeholderkapitalisme in de wet zouden verankeren.

Wat is stakeholder kapitalisme?

Maar wat is stakeholder-kapitalisme precies? Als het eerlijker is en iedereen meer welvaart brengt dan het huidige aandeelhouderskapitalistische systeem, zouden we het dan niet allemaal moeten steunen? Het probleem is dat de manier waarop het wordt beschreven niet overeenkomt met de echte wereld. In theorie klinkt het geweldig, maar het eindresultaat zal de gemiddelde burger niet ten goede komen.

Zoals Ivan Wecke meldt op Open Democracy in een artikel getiteld “Conspiracy Theories Aside, There Is Something Fishy About the Great Reset”:

De samenzweringstheorieën rond de Grote Reset zijn vaag en ongrijpbaar, maar wanneer ze worden samengevoegd ontstaat het volgende beeld: de Grote Reset is het plan van de wereldelite om een communistische wereldorde te vestigen door privé-eigendom af te schaffen, COVID-19 te gebruiken om het probleem van overbevolking op te lossen en de rest van de mensheid tot slaaf te maken met vaccins.

Nieuwsgierig … besloot ik uit te zoeken wat het Great Reset Plan van het WEF nu eigenlijk inhield. Samenzweringstheorieën richten zich op vermeende geheime agenda’s en kwade opzet.

Deze zijn misschien niet aanwezig in het Great Reset initiatief van het WEF, maar ik ontdekte dat er in het geheim iets bijna net zo sinister aan de hand is. Het is zelfs nog sinisterder omdat het echt is en nu gebeurt. En het beïnvloedt zaken zo basaal als ons voedsel, onze gegevens en onze vaccins.

Het toverwoord is “stakeholderkapitalisme”, een concept dat de voorzitter van het WEF, Klaus Schwab, al decennialang propageert en dat een prominente plaats inneemt in het “Great Reset”-plan van het WEF van juni 2020.

Het idee is dat het mondiale kapitalisme zodanig moet worden omgevormd dat bedrijven zich niet langer uitsluitend richten op het dienen van aandeelhouders, maar bewakers van de samenleving worden door waarde te creëren voor klanten, leveranciers, werknemers, gemeenschappen en andere “stakeholders”.

Volgens het WEF wordt stakeholder-kapitalisme gerealiseerd via een reeks “multi-stakeholder-partnerschappen” waarin de particuliere sector, regeringen en het maatschappelijk middenveld op alle terreinen van het mondiaal bestuur worden samengebracht.

Het idee van stakeholder-kapitalisme en multistakeholder-partnerschappen klinkt misschien warm en donzig, totdat we dieper graven en beseffen dat het in feite betekent dat bedrijven meer macht over de samenleving krijgen en democratische instellingen minder.

Stakeholder kapitalisme versterkt macht bedrijven

Het Global Redesign Initiative, dat als basis diende voor de Great Reset, is wel “het meest omvattende voorstel voor een nieuwe opzet van het wereldbestuur sinds de oprichting van de Verenigde Naties tijdens de Tweede Wereldoorlog” genoemd. Het is een complete herziening van de manier waarop wij zaken doen en naties besturen, niet alleen in de VS maar wereldwijd.

In dit multistakeholder-model is de overheid slechts één van de vele actoren. Andere belanghebbenden die in aanmerking moeten worden genomen zijn niet-gouvernementele organisaties zoals het WEF zelf en multinationale ondernemingen. Met andere woorden, deze andere belanghebbenden zullen inspraak hebben in de manier waarop de naties worden bestuurd.

De leiders benadrukken dat de belanghebbenden ook het milieu en de werknemers omvatten. Maar de waarheid is dat de behoeften en verlangens van de werknemers en de natuurlijke wereld nauwelijks centraal staan in dit model. Zoals Wecke uitlegt:

Lees meer
"EU wil duizenden windturbines bouwen in Zweden"

In plaats van dat bedrijven vele belanghebbenden dienen, worden bedrijven in het multi-stakeholder model van global governance gepromoveerd tot officiële belanghebbenden bij de mondiale besluitvorming, terwijl regeringen worden gedegradeerd tot een van de vele belanghebbenden.

In de praktijk worden bedrijven de belangrijkste stakeholders, terwijl overheden een ondergeschikte rol spelen en het maatschappelijk middenveld vooral wordt gebruikt als windowdressing.

Stakeholder kapitalisme sluipt naar de macht

Wecke wijst erop dat dit multi-stakeholder ecosysteem reeds is ingevoerd en dagelijks wordt uitgebreid. Het is niet iets dat ze in de toekomst willen invoeren. In plaats daarvan vertellen ze ons in feite gewoon wat ze al jaren doen.

“Multi-stakeholdergroepen hebben zich verspreid over alle gebieden van het mondiale bestuurssysteem”, aldus Wecke, die erop wijst dat er reeds “meer dan 45 mondiale multi-stakeholdergroepen zijn die normen vaststellen en beleid en regels uitwerken op een hele reeks gebieden”.

Deze groepen, die niet onderworpen zijn aan democratische verantwoordingsplicht, bestaan uit grote multinationale ondernemingen die insiders rekruteren in regeringen, de civiele samenleving en onderwijsinstellingen. Samen beweren ze allerlei problemen op te lossen die de samenleving teisteren.

In wezen geloven zij dat zij weten wat het beste is voor iedereen, en zonder dat zij verkozen zijn om namens ons te spreken en te handelen, nemen zij eenzijdige beslissingen die zullen dicteren hoe wij leven, groeien en bloeien.

Sinds het eerste kwartaal van 2020 hebben we al een voorproefje gehad van wat de Grote Reset voor de volksgezondheid zal betekenen. Het is in wezen gebaseerd op de veronderstelling dat wij leven in een bioveiligheidsstaat waar deze niet-gekozen “belanghebbenden” beslissen wat het beste voor ons is, ongeacht hoe wij erover denken.

Een voorbeeld van een “ecosysteem” met meerdere belanghebbenden dat reeds functioneert, is het COVAX-initiatief, dat de marktintroductie van COVID-19-vaccins moet versnellen. Dit initiatief is opgezet door twee groepen van belanghebbenden, GAVI en de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, en wordt gefinancierd door regeringen.

GAVI en CEPI zijn beide gelieerd aan het WEF, de Bill & Melinda Gates Foundation en een lange lijst van geneesmiddelenfabrikanten. Zoals Wecki opmerkte, wordt het COVAX-initiatief weliswaar gefinancierd door regeringen, maar houden de bedrijfsgerichte coalities (GAVI en CEPI) toezicht op het werk en plukken zij er de vruchten van.

Wij hebben reeds een glimp kunnen opvangen van het kernprobleem van dit systeem, namelijk dat het volledig op winst is gericht. In 2020 hebben Zuid-Afrika en India getracht de regels inzake intellectuele eigendom op COVID-19-vaccintechnologieën af te schaffen om de productie in ontwikkelingslanden aan te moedigen. Zoals verwacht waren GAVI, Gates zelf en de farmaceutische industrie hier fel op tegen.

En waarom? Omdat de volksgezondheid niet hun belangrijkste drijfveer is. Winst is hun voornaamste belang, en als voornaamste “belanghebbende” moeten hun belangen worden afgewogen tegen de belangen van andere belanghebbenden, zoals de wens van mensen om niet ziek te worden en te sterven. En, wel, zij staan in het centrum van de machtsstructuur, dus raad eens wiens belang wint en altijd zal winnen?

Stakeholder kapitalisme zal vrijheid vernietigen

Wecke omschrijft multistakeholderisme als “de bijwerking door het WEF van het multilateralisme”, d.w.z. het systeem waarin de naties van de wereld thans samenwerken. De Verenigde Naties vormen de kern ervan.

Tot dusver is dit systeem nog steeds democratisch, althans in theorie, met gekozen staatshoofden en regeringsleiders die bijeenkomen om mondiale besluiten te nemen. Het probleem waarmee wij worden geconfronteerd is dat het thans voorgestelde stakeholder-kapitalisme de democratie niet verdiept, maar haar volledig afschaft.

Het is ontworpen om regeringen op een zijspoor te zetten en niet-gekozen belanghebbenden, in de eerste plaats transnationale ondernemingen, op de stoel van de bestuurder te zetten en hun de uiteindelijke bevoegdheid te geven om beslissingen te nemen voor de wereld als geheel, en dat is precies wat we tijdens deze pandemie steeds meer zien. Zoals uitgelegd door Wecke:

Eenvoudig gezegd zijn multistakeholder-partnerschappen publiek-private partnerschappen op het wereldtoneel. En zij hebben reële implicaties voor de manier waarop onze voedselsystemen zijn georganiseerd, hoe Big Tech wordt bestuurd en hoe onze vaccins en geneesmiddelen worden gedistribueerd.

Ook in de geneeskunde is een Reset aanstaande

Lees meer
Zullen "klimaatactoren" een economische depressie veroorzaken om de planeet te redden van de opwarming van de aarde ?

Sinds het eerste kwartaal van 2020 hebben we al een voorproefje gehad van wat The Great Reset zal betekenen voor de volksgezondheid. Het is in wezen gebaseerd op de veronderstelling dat wij leven in een bioveiligheidsstaat waar deze niet-gekozen “belanghebbenden” beslissen wat het beste voor ons is, ongeacht hoe wij erover denken.

Alle ziekenhuizen in de VS krijgen bijvoorbeeld de opdracht de dodelijkste COVID-behandelingen toe te passen die maar denkbaar zijn, en van artsen die orders negeren en daadwerkelijk doen wat het beste is voor hun patiënten, wordt hun vergunning ingetrokken. Alleen al het uitspreken over effectieve COVID-behandelingen leidt ertoe dat artsen doelwit worden.

In elk land wordt de mensen verteld dat COVID-vaccinaties de enige manier zijn om vooruitgang te boeken, en worden vaccinatiepaspoorten – die vroeger werden bespot als een paranoïde complottheorie – ingevoerd. Wie heeft deze beslissingen genomen? Niemand geeft toe waar deze beslissingen werkelijk vandaan komen, maar we kunnen er zeker van zijn dat zij afkomstig zijn van een centraal orgaan dat wordt geleid door mensen die niemand ooit aan de macht heeft gestemd.

Over de hele wereld wordt een verwrongen denkspelletje gespeeld waarbij leiders ons nu vertellen dat vaccinatiepaspoorten ons “ticket naar vrijheid” zijn, waarbij zij volledig voorbijgaan aan het feit dat onze vrijheid niet afhangt en niet kan afhangen van onze medische keuzes.

Zo verklaarde Trudeau onlangs dat vaccinatiepaspoorten “gewoon” zijn om te weten dat “als je het juiste hebt gedaan, je veilig kunt zijn”, waar je ook gaat. En zij die weigeren “het juiste te doen”, wel, zij hebben gewoon geen recht op dezelfde “vrijheden”.

Het is duidelijk dat de tegenmaatregelen die wij thans voor COVID-19 zien, niet zullen ophouden bij COVID-19. President Biden heeft reeds een decreet ondertekend om mazelen toe te voegen aan de lijst van ziekten waarvoor een persoon in quarantaine kan worden geplaatst en/of gedwongen kan worden tot zelfisolatie “om de volksgezondheid te beschermen”.

Opnieuw wordt een bioveiligheidsstaat om ons heen gebouwd, die elk aspect van ons leven beheerst onder het mom van “bescherming van de volksgezondheid”, terwijl hij niets van dat alles doet. Het valt niet te ontkennen dat de tegenmaatregelen van COVID veel meer verwoesting hebben aangericht dan het virus zelf, en deze tegenmaatregelen blijven levens verwoesten en mensen nodeloos doden, dit alles onder het mom van “bescherming” tegen ziekten.

Het feit dat mensen sterven door zelfmoord, verhongering, onbehandelde medische problemen en verwondingen door vaccins telt niet mee. Ze beschermen ons tegen COVID ! Natuurlijk zal dit worden uitgebreid om ons te beschermen tegen andere infecties du jour.

Concluderend kan worden gesteld dat het stakeholder-kapitalisme in wezen een vorm van globaal totalitarisme is, waarbij naties niet door gekozen regeringen alleen worden bestuurd, maar door niet-gekozen ondernemingen in partnerschap met de regering. Wat “gerechtigheid” betreft, ik zou niet hopen dat het zou uitkomen. De rechtvaardigheid waarover zij spreken is dat wij allen in dezelfde zielige positie verkeren van niets te bezitten en geen mensenrechten te hebben.

Bronnen:


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/01/30/merkel-en-de-eu-bevestigen-corona-dient-de-great-reset/

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over de Great Reset.

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties