AI-programma van het ministerie van Defensie ontdekt dat antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) sneller optreedt bij volledig gevaccineerden

0

Een AI-aangedreven programma van het ministerie van Defensie genaamd “Project Salus“, uitgevoerd in samenwerking met het JAIC (Joint Artificial Intelligence Center), heeft gegevens geanalyseerd over 5,6 miljoen Medicare-begunstigden van 65 jaar of ouder en ontdekte dat antilichaam-afhankelijke versterking met de week toeneemt bij de volledig gevaccineerden, meldt The Expose.

De alarmerende bevindingen tonen aan dat de overgrote meerderheid van de covid ziekenhuisopnames zich voordoen bij volledig gevaccineerde personen en dat de resultaten bij de volledig gevaccineerden met de week slechter worden. Dit lijkt te passen in het patroon van de zogenaamde antilichaamafhankelijke versterking, waarbij de behandelingsinterventie (mRNA-vaccins) de gezondheidsresultaten verslechtert en leidt tot een overmaat aan ziekenhuisopnamen en sterfgevallen.

Deze gegevens, die hier worden gepresenteerd, ontkrachten het officiële verhaal dat ten onrechte beweert dat Amerika een “pandemie van de ongevaccineerden” beleeft. De gegevens tonen aan dat de pandemie in feite lijkt te worden versneld door covid-19-vaccins, terwijl niet-gevaccineerde personen veel betere resultaten boeken dan gevaccineerden.

Bovendien blijkt uit deze gegevens (zie hieronder) dat de beste strategie ter voorkoming van infecties en ziekenhuisopnames na vaccinatie de natuurlijke immuniteit is die het gevolg is van een eerdere covid-infectie.

De volledige analyse is getiteld, “Effectiveness of mRNA COVID-19 vaccines against the Delta variant among 5.6M Medicare beneficiaries 65 years and older” en is gedateerd 28 sep. 2021. De presentatie van deze gegevens bestaat uit 17 dia’s, die beschikbaar zijn op de Humetric website.

Uit het JAIC Project Salus document:

In deze 80% gevaccineerde 65+ populatie vond naar schatting 60% van de COVID-19 ziekenhuisopnames plaats bij volledig gevaccineerde personen in de week die eindigde op 7 augustus.

Op 21 augustus deed 71% van de covid-19 “gevallen” zich voor bij volledig gevaccineerde personen:

In deze populatie van 80% gevaccineerde 65-plussers kwam naar schatting 71% van de COVID-19-gevallen voor bij volledig gevaccineerde personen.

Uit deze gegevens blijkt dat naarmate de Delta-variant een infectiegraad van 97% naderde, de “gevallen” en het aantal ziekenhuisopnames onder volledig gevaccineerde personen met de week opvallend toenamen.

Lees meer
EU-parlementsleden Christine Anderson en Cristian Terheș gooien met Vaccin-waarheidsbommen

Belangrijkste bevindingen van de DoD / JAIC / Project Salus / Humetrix analyse

In de slides verwijst “VE” naar de effectiviteit van het vaccin. “Breakthrough” betekent een mislukt vaccin, waarbij een volledig gevaccineerde persoon de diagnose covid krijgt. Veel van die mensen hebben ziekenhuisopname en IC-behandelingen nodig (zie de slides hieronder).

Enkele van de belangrijkste bevindingen van de Project Salus analyse zijn:

  • Het is bevestigd dat de doeltreffendheid van mRNA-vaccins na verloop van tijd afneemt.
  • Met elke week die voorbijgaat, vertonen degenen die gevaccineerd zijn met mRNA-vaccins een verhoogd risico op mislukking van het vaccin / op covidale infecties die ziekenhuisopname vereisen. Uit de analyse: ” De kansverhouding stijgt tot 2,5 na 6 maanden vaccinatie.”
  • Natuurlijke immuniteit werkt: Een eerdere infectie met een covid virus maakt de kans aanzienlijk kleiner dat een gevaccineerde persoon bij een volgende infectie in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Falen van vaccinatie dramatisch verergerd binnen 5-6 maanden na vaccinatie

Eén dia van de analyse laat zien dat zogenaamde “doorbraak”-infecties – vaccinfalen – toenemen met de tijd, met een bijna-verdubbeling van het aantal doorbraakinfecties bij degenen die 5-6 maanden geleden zijn gevaccineerd ten opzichte van degenen die slechts 3-4 maanden geleden zijn gevaccineerd.

Deze gegevens eindigen op 21 augustus 2021, maar de trend lijkt niet af te vlakken. Aangezien er elke week meer gegevens aan deze analyse worden toegevoegd, lijkt het bijna zeker dat het aantal doorbraakinfecties bij gevaccineerde personen in de loop van de tijd zal blijven stijgen. We weten nog niet wat er over 9 maanden na vaccinatie zal gebeuren, maar deze gegevens geven reden tot ernstige bezorgdheid.

Lees meer
Het hele Westerse bevoorradings- en transportsysteem komt piepend en krakend tot stilstand - Tekorten aan alles zijn het gevolg

De volgende grafiek laat zien dat zowel de vaccins van Pfizer als die van Moderna in de loop der tijd hetzelfde patroon van verslechterende “doorbraak”-infectiepercentages laten zien. Let op de opwaartse trend van alle staven in deze grafiek, wat betekent dat beide mRNA-vaccins dezelfde toename van infecties veroorzaken onder de volledig gevaccineerden:

Toen de Delta-variant eenmaal was doorgedrongen, kwam 71% van de COVID-19 “doorbraakgevallen” voor onder de volledig gevaccineerden

Zoals de volgende grafiek laat zien, waren 71% van de COVID-19 “gevallen” doorbraakgevallen (mislukte vaccins) zodra de Delta-variant 90% verspreiding had bereikt onder de geïnfecteerden.

De auteurs van dit document verklaren dat degenen die een vaccinatie hebben gekregen pas twee weken na de injectie als “gevaccineerd” worden beschouwd, wat betekent dat infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen tussen 0 en 14 dagen in deze gegevensverzameling buiten beschouwing worden gelaten.

In werkelijkheid betekent dit dat het percentage “volledig gevaccineerden” dat verantwoordelijk is voor doorbraakinfecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen aanzienlijk hoger is dan uit deze gegevens blijkt. Als zij beweren dat het percentage 71% is, kan het in werkelijkheid eerder 80% of zelfs 90% zijn, maar dat weten we niet zeker omdat zij alle negatieve gezondheidsresultaten gedurende de eerste twee weken na de toediening van de vaccins verborgen houden (door te beweren dat die mensen “niet gevaccineerd” zijn, wat een opzettelijke misleiding is die wordt gebruikt om te proberen de schadelijke effecten van vaccins te verbergen).

Natuurlijke immuniteit biedt gedocumenteerde bescherming tegen toekomstige ziekenhuisopname

Tot slot blijkt uit de gegevens die in dit document worden gepresenteerd dat natuurlijke immuniteit – vermeld als “voorafgaande covid-19” het risico van ziekenhuisopname na het ontvangen van covid-19-vaccins aanzienlijk vermindert. (Zie dia hierboven.)

Lees meer
Sterftecijfer door experimenteel vaccin voor Israëlische bejaarden 40 keer hoger dan sterfgevallen door COVID-19 - Onderzoekers

Wat dit betekent is dat de beste manier om de veiligste uitkomst van een covid-vaccin te garanderen is om een covid-infectie door te maken voordat u wordt gevaccineerd. Dit vermindert drastisch het risico op negatieve gezondheidsuitkomsten.

Maar nogmaals, als iemand al besmet is met covrid, waarom zou hij dan überhaupt een vaccin nodig hebben? Deze gegevens tonen aan dat iedereen die ervoor kiest om covid-19-vaccins te krijgen, de verkeerde keuze maakt als hij infecties, ziekenhuisopnames of sterfgevallen wil vermijden.

Natuurlijke immuniteit, nogmaals, wordt onthuld als de meest effectieve status die negatieve uitkomsten vermindert.

Conclusie

Concluderend, deze gegevens van het DoD / JAIC verbrijzelen absoluut het valse verhaal van de autoriteiten die nog steeds proberen om het publiek te laten denken dat ziekenhuizen gevuld zijn met ongevaccineerde mensen. In werkelijkheid vindt de overgrote meerderheid van de ziekenhuisopnames en sterfgevallen plaats onder degenen die volledig gevaccineerd waren, volgens de 5,6 miljoen mensen die in deze specifieke gegevensverzameling (Medicare) zijn onderzocht.

Belangrijk is dat de gezondheidsresultaten na het vaccineren in de loop van de tijd verslechteren, wat betekent dat de vaccins het immuunsysteem in de loop van de daaropvolgende maanden geleidelijk lijken te beschadigen, waardoor gevaccineerde personen veel kwetsbaarder worden voor latere infecties.

Dit is precies de definitie van ADE (Antibody Dependent Enhancement – antilichaamafhankelijke versterking), waarvoor we zijn gewaarschuwd. Nu blijkt dat ADE niet langer louter een theorie is, maar een bevestigd verschijnsel dat tot uiting komt in officiële Medicare-gegevens.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:


https://dissident.one/2021/03/19/dramatische-oproep-aan-who-topviroloog-waarschuwt-voor-massale-sterfte-door-corona-vaccins/

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over vaccins

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties