Studie: effecten van mRNA-interventies kunnen zelfs overgeërfd worden

Het wordt steeds duidelijker dat de huidige vaccinatiecampagnes met de mRNA-preparaten risico’s op lange termijn met zich meebrengen die voor de komende generaties niet te voorziene gevolgen kunnen hebben. Beweringen dat de geïnoculeerde spike-eiwitten en de kationische lipide-nanopartikels al na enkele dagen verdwijnen, zijn onjuist, schrijft Dr. Peter F. Mayer.

In een op 20 augustus 2022 gepubliceerde studie, getiteld “Pre-exposure to mRNA-LNP inhibits adaptive immune responses and alter innate immune fitness in an inheritable fashion”, wordt gekeken naar langetermijneffecten.

Dit was een onderzoek naar de effecten van lipide nanodeeltjes (die in covid mRNA-vaccins zijn opgenomen om het binnendringen van genetische informatie in cellen te vergemakkelijken) op de werking van het immuunsysteem bij muizen. Ze concludeerde:

“Samenvattend kan worden gesteld dat het mRNA-LNP-vaccinplatform onverwachte immunologische veranderingen op lange termijn teweegbrengt die zowel de adaptieve immuunrespons als de heterologe bescherming tegen infectie beïnvloeden. Onze studies onderstrepen de noodzaak van verder onderzoek om de werkelijke impact van dit platform op de menselijke gezondheid te bepalen”.

Met andere woorden: Wat het mRNA-vaccin ook oplevert, goed of slecht, het kan van generatie op generatie worden doorgegeven. Het is een beangstigend vooruitzicht – fouten gaan misschien nooit meer weg en kunnen toekomstige generaties achtervolgen.

Hier zijn gegevens van Pfizer die de afbraak van lipide nanodeeltjes in dierstudies hebben vastgesteld. De grafiek toont de concentratie van de twee lipiden ALC-0159 en ALC-0315 in de lever van ratten afhankelijk van de tijd:

Met ALC-0315 stopt de afbraak praktisch na 2 weken. En er zitten heel wat deeltjes van slechts 50 nanometer in één spuit, namelijk ongeveer 2 triljoen (2 x 10 ^12) LNP-deeltjes.

Lees meer  Meer bewijs dat ze weten dat het Covid-vaccin mensen doodt en verminkt en toch gaan ze door met hun dodenprogramma

Uit primaire sterftecijfers in vele landen blijkt dat mRNA-vaccinatie gepaard gaat met een hoog algemeen sterftecijfer, dat boven het historische niveau ligt. Dit heeft geen invloed op de ongevaccineerden. De onvermijdelijke vraag: is er een oorzakelijk verband tussen mRNA-vaccinatie en een zeer hoog aantal sterfgevallen?

De mRNA-vaccinatie introduceert een reeks genetische instructies in de cellen die de sterk gereguleerde cellulaire omgeving opheffen en de productie van covid-spikeiwitten veroorzaken. Dit is een “genetische ontregeling”.

Het blijkt dat de daaruit voortvloeiende stimulering van het immuunsysteem om te reageren op het covid-spike-eiwit kan leiden tot immunosuppressie, die bij elke volgende dosis vaccin toeneemt. Dit is slechts een van de vele effecten op de fysiologie die worden vermoed, maar nog niet grondig zijn onderzocht.

Genetische ontregeling, d.w.z. “immuundeficiëntie ten gevolge van mRNA-vaccinatie”, kan ten grondslag liggen aan talrijke symptomen en verschillende soorten ziekten. De hoge percentages kanker, hartziekten, bacteriële infecties, beroerten, nierziekten en neurologische aandoeningen kunnen alle worden toegeschreven aan één enkele oorzaak – het effect van genetische vaccins op de almachtige tijd- en afstandschalen van de genetische functie.

Italiaanse onderzoekers hebben in mei 2021 post-mortemprocedures voorgesteld om causale bijwerkingen van het Covid-vaccin vast te stellen. Sindsdien heeft dit echter weinig of geen gevolgen gehad voor de autopsieprocedures. De reden hiervoor is het hardnekkige vooroordeel dat alle vaccins, ook nieuwe biotech-vaccins, veilig zijn. Een vooroordeel dat nog steeds gedeeld wordt door de meeste medische professionals.

Het toenemende bewijs van ernstige gezondheidsrisico’s op lange termijn van covid mRNA-vaccinatie zou ons moeten vertellen dat er levens op het spel staan, veel levens. Medische ingrepen die erop gericht zijn de genetische uitdrukking en functie te veranderen, zijn hoogst onvoorspelbaar en zeer riskant. Ze kunnen krachtige, wijdverspreide effecten hebben op de fysiologie.

Lees meer  Nieuwe studie wijst uit dat mRNA-vaccins het risico op kanker verhogen en het immuunsysteem ernstig aantasten

Daarom moeten nieuwe biotechnologische experimenten die erop gericht zijn nieuwe ziekteverwekkers te creëren of de genetische functie te wijzigen, zo snel mogelijk worden stopgezet. Elke vorm van openbare of particuliere verplichting tot inenting tegen covid moet onmiddellijk worden verboden.

Corona-vaccinatieprogramma’s moeten worden stopgezet, zoals in Denemarken voor jongeren is gebeurd. Ook in Engeland is de prik onlangs verboden voor kinderen onder de 12 jaar en het preparaat van Moderna met zijn hogere dosis is door sommige landen al verboden voor jongere leeftijdsgroepen omdat de schade te duidelijk was.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/04/12/30722/

Meer Laden

Leave a Comment