“Pfizer vaccin is veel minder effectief” – Geen transparantie

0

Het Comirnaty-vaccin is slechts 29 procent effectief in plaats van 95 procent, legt Peter Doshi uit, een specialist op het gebied van geneesmiddelenveiligheid.

Het is de taak van de onafhankelijke media om de autoriteiten en de ondernemingen nauwlettend in het oog te houden. Informatie die afkomstig is van serieuze en deskundige bronnen mag niet worden onderdrukt omdat zij – op dit moment – het vertrouwen in de wereldwijde vaccinatiecampagnes zou kunnen ondermijnen. De belangrijkste media hebben nog niet bericht over de volgende analyse van de internationaal vermaarde vaccinatiedeskundige Peter Doshi, die reeds in januari in het British Medical Journal is gepubliceerd, meldt Infosperber.

De Biontech/Pfizer studie omvatte meer dan 40.000 deelnemers. Ongeveer de helft werd gevaccineerd, terwijl de anderen een placebo kregen. Na twee maanden meldde Pfizer 170 gevallen van Covid-19. Acht van hen bevonden zich in de gevaccineerde groep en 162 in de niet-gevaccineerde placebogroep. Op basis van deze 8:162 ziekteverhouding rapporteerde Pfizer een relatieve werkzaamheid van 95 procent.

Meer dan twintig keer meer patiënten dan gemeld

Doshi heeft sindsdien niet alleen de studie van Pfizer in het New England Journal of Medicine geanalyseerd, maar ook verschillende rapporten van in totaal ongeveer 400 bladzijden die Pfizer bij de Amerikaanse regelgevende instantie FDA had ingediend. Hieruit blijkt dat veel meer deelnemers aan de studie ziek werden dan de 170 die in de studie werden geëvalueerd. In feite werden, naast de 162, nog eens 3410 deelnemers aan de studie, of meer dan twintig keer zoveel ziek.

Alle 3410 gemiste gevallen hadden symptomen van Covid-19, maar Pfizer heeft ze niet opgenomen omdat de PCR-test geen positief resultaat opleverde. In haar eigen verslag heeft de FDA gespecificeerd hoe deze “in totaal 3410 gevallen van vermoedelijke maar onbevestigde Covid-19” over de gehele onderzoekspopulatie waren verdeeld: 1594 kwamen voor in de gevaccineerde groep en 1816 in de placebogroep van niet-gevaccineerden.

Voor vaccinatiedeskundige Peter Doshi is het duidelijk: “Met twintig keer meer verdachte gevallen dan bevestigde gevallen, kunnen deze Covd-19 verdachte gevallen niet worden genegeerd alleen omdat er geen positief PCR-testresultaat was”. Als alle testdeelnemers met Covid-19-symptomen worden meegerekend, is de effectiviteit van Pfizer’s Comirnaty-vaccin slechts 19 procent. 1.

Sommige van de “vermoedelijke gevallen van Covid 19” kunnen echter personen zijn die enkele dagen na de vaccinatie een reactie met Covid-achtige symptomen hebben gekregen als gevolg van het vaccin.

Lees meer
"Covid-vaccins en vruchtbaarheid" - Waarom is er een aanzienlijke daling van het aantal geboorten in Duitsland en Zwitserland, negen maanden na het begin van de massale Covid-vaccinaties?

Daarom sorteerde Doshi alle verdachte gevallen die zich binnen zeven dagen voordeden. Het betrof 409 gevallen onder de gevaccineerden en 287 onder de niet-gevaccineerden. Na deze uitsortering bleven er 1185 Covid-19 verdachten over onder de gevaccineerden en 1529 onder de niet-gevaccineerden. Dit geeft een vaccinatie-effectiviteit van 29 procent (1529/1185)1.

Er is een gebrek aan gedetailleerde informatie over de wijze waarop de PCR-tests zijn uitgevoerd en geanalyseerd. De resultaten zijn afhankelijk van de steekproeven en het aantal testcycli. In het laboratorium is de nauwkeurigheid van de PCR-test bijna 100%. Maar in de praktijk liggen de zaken anders. Professor Pietro Vernazza, hoofd infectieziekten, bracht in november verslag uit over de ervaringen in het Ziekenhuis van Kanton St. Gallen:

“Bij mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen met verdenking van Covid 19, kunnen we in 10 tot 20 procent van de gevallen waarbij alle tekenen en bevindingen zeer typerend zijn voor infectie, de ziekteverwekker niet opsporen met PCR in de neuskeelholte. Detectie is vaak succesvol als de PCR-test vervolgens wordt herhaald in ander testmateriaal (sputum, longvloeistof). Dit probleem is welbekend bij ons clinici in de geneeskunde in het algemeen. Wij zouden nooit een diagnose uitsluiten op basis van een enkel negatief resultaat. Wij combineren verschillende bevindingen en symptomen tot een waarschijnlijkheid in onze beoordeling – een kerncompetentie van clinici.”

In de toegankelijke Pfizer-documenten wordt geen melding gemaakt van een dergelijke dubbele controle van degenen die negatief testten. Alle 3410 deelnemers die Covid 19-symptomen ontwikkelden maar een negatief PCR-resultaat hadden, werden in de studie gewoon als gezond beschouwd en van de evaluatie uitgesloten.

Aangezien deze deelnemers aan de Pfizer-studie met vermoedelijke (ziekte van) Covid 19 in wezen hetzelfde klinische verloop hadden als de bevestigde Covid 19-patiënten, acht Doshi het wetenschappelijk correcter om “de bevestigde en vermoedelijke ziekten” als één geheel te beoordelen.

Zelfs indien uit de gegevens, die achter slot en grendel worden bewaard, blijkt dat de bevestigde gevallen van Covid 19 gemiddeld ernstiger waren dan de verdachte gevallen, mogen zij niet zonder meer worden uitgesloten. Doorslaggevend is het aantal patiënten dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen. De werkelijke doeltreffendheid van de vaccinatie moet worden gemeten aan de hand van hoeveel minder mensen in ziekenhuizen en intensive care-afdelingen worden opgenomen en hoeveel minder sterfgevallen er zijn. De griepvaccinatie wordt ook afgemeten aan het feit of minder grieppatiënten ziekenhuiszorg nodig hebben en of er minder mensen overlijden.

Lees meer
Boosterdoses zijn uiterst gevaarlijk en maken alles alleen maar erger

SRF journalist Daniel Hilfiker berichtte in januari:

“De internationaal erkende deskundige op het gebied van vaccinatiedeskundige Peter Doshi heeft de toelatingsprotocollen geanalyseerd en komt tot een ontnuchterende conclusie: “De studies kijken in de eerste plaats of de vaccins het risico op Covid kunnen voorkomen – ongeacht de ernst ervan. Dus als een vaccin het risico op hoesten en een positieve Covid-test kan verminderen, telt het onderzoek als een succes.”

Claus Bolte, hoofd Licensing bij Swissmedic, merkte op: “Als het voor alle betrokkenen duidelijk is op welke basis het vaccin is toegelaten, is dat goed te verantwoorden.”

De gepubliceerde gegevens zijn ontoereikend

Transparantie schijnt een vreemd woord te zijn voor Biontech/Pfizer:

  • Pfizer, de geneesmiddelenfabrikant, verzwijgt de 3410 “verdachte Covid 19 gevallen” in zijn dossiers. Pfizer vermeldt ze ook niet in de door het New England Journal of Medicine gepubliceerde versie. De enige bron die Doshi vond was het rapport van de FDA over het vaccin.
  • In de loop van een studie wordt vaak een groot aantal deelnemers uitgesloten van de evaluatie, hetgeen de uitkomst sterk kan beïnvloeden. Het is daarom van belang dat de redenen voor uitsluiting op transparante wijze worden uitgelegd. Pfizer sloot 371 mensen uit van de analyse vanwege “belangrijke protocolafwijkingen op of voor dag 7 na dosis 2”. Doshi noemt het “verontrustend” dat veel meer studiedeelnemers uit de gevaccineerde groep werden uitgesloten dan uit de niet-gevaccineerde groep. In de gevaccineerde groep vielen er 311 af na de tweede vaccinatie, tegenover slechts 36 in de placebogroep.

Algemeen belang bij volledige transparantie

Om de vele open vragen over het vaccin van Pfizer te verduidelijken, vroeg Doshi om toegang tot de ruwe gegevens van de onderzoeken. Maar tevergeefs.

Pfizer had verklaard dat het de gegevens beschikbaar zou stellen “op verzoek en onder voorbehoud van verificatie”. Wat dat betekent is onduidelijk, zegt Doshi. In de studieprotocollen staat dat Pfizer de gegevens pas 24 maanden na de voltooiing van de studie beschikbaar zal stellen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en Health Canada zouden de gegevens voor alle vaccins waarvoor een vergunning is verleend, mogelijk eerder bekendmaken. Het EMA had ermee ingestemd de door Pfizer ingediende gegevens “te gelegener tijd” op zijn website te publiceren, evenals Health Canada.

Lees meer
Eerst Booster-Shot, dan Omicron. Uit gegevens van Denemarken blijkt: Vaccinatie verhoogt risico op infectie

De Zwitserse regelgevende instantie Swissmedic heeft de ruwe gegevens van de proef van Pfizer niet gezien alvorens het Comirnaty-vaccin goed te keuren, maar kan deze “op elk moment opvragen”, zei de woordvoerder. Swissmedic wil niet “als handhavingsinstantie oordelen” over de bescherming van documenten waartoe het parlement heeft besloten. Hierin is bepaald dat de farmaceutische bedrijven niet alle onderzoeksdocumenten hoeven te publiceren. De fabrikanten zijn niet verplicht om de ruwe data aan derden ter beschikking te stellen. Ze zouden als “vertrouwelijk” worden geclassificeerd.

In de door het Parlement goedgekeurde Therapeutic Products Act is namelijk bepaald dat alle documenten met betrekking tot een geneesmiddel gedurende tien jaar “beschermd” zijn. In gewone taal betekent dit dat het voor niemand mogelijk is de studie van een farmaceutisch bedrijf met vergelijkbare specificaties te herhalen. Daarom kunnen de studies niet als wetenschappelijk worden beschouwd omdat zij niet kunnen worden gereproduceerd. Het is ook moeilijk na te gaan of een studie correct is uitgevoerd.

Vaccinatiedeskundige Peter Doshi vertelde Infosperber:

“Onderzoeken naar de voordelen en risico’s van geneesmiddelen onthullen noch zakelijke belangen noch industriële geheimen. Alle onderzoeksdocumenten horen in het publieke domein, zodat andere wetenschappers ze kunnen controleren en zo nodig herhalen”.

De geheimhouding kan evenmin worden gerechtvaardigd op grond van concurrentienadelen. Langdurige octrooibescherming garandeert bedrijven immers gedurende vele jaren dat geen enkele concurrent hetzelfde product mag vervaardigen en verkopen.

In dit specifieke geval lijkt het gebrek aan doorzichtigheid bijzonder laakbaar omdat de fabrikanten honderden miljoenen dollars aan belastinggeld hebben geïnd voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van het Corona-vaccin. En omdat honderden miljoenen gezonde mensen gevaccineerd zijn met het vaccin.


Voetnoot

1 19% = 1–(8+1594)/(162+1816); 29% = 1–(8+1594–409)/(162+1816–287). I ignored denominators as they are similar between groups..


Vakinhoudelijk belang van de auteur

Geen. De auteur van dit artikel heeft alle gangbare vaccinaties gehad. Hij vertegenwoordigde acht jaar lang patiënten en premiebetalers in de Federal Drug Commission.


Verdere informatie


Lees hier alles over Corona.

Lees hier meer over de vaccins.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/01/16/rechtbank-in-peru-covid-19-uitvinding-van-een-wereldwijde-criminele-elite/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties