EU wil vaccinatiedruk op ongevaccineerden opvoeren – Iedereen moet elke 3 maanden een injectie

0

Wie denkt dat de opschorting van de Covid-maatregelen in een groot deel van Europa betekent dat die maatregelen, en dus de vaccinatiecampagne, tot het verleden behoren, moet eens kijken naar de recente uitspraken van de Europese Commissie over dit onderwerp, te beginnen met de verklaring van 27 april van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over de “volgende pandemische fase“.

Hoewel Von der Leyen erkent dat de “noodfase” van de pandemie voorbij is – maar volgens haar blijkbaar niet de pandemie als zodanig – waarschuwt zij dat “we waakzaam moeten blijven”, meldt Robert Kogon. Het aantal besmettingen in de EU is nog steeds hoog en wereldwijd sterven nog steeds veel mensen aan COVID-19. Bovendien kunnen nieuwe varianten opduiken en zich snel verspreiden.” “Maar we weten de weg vooruit,” concludeerde ze, “we moeten de vaccinatie en de boosters verder opvoeren, en gericht testen”.

Merk op dat Von der Leyen niet alleen zegt dat vaccinatie en boosters moeten worden voortgezet – bijvoorbeeld voor bijzonder kwetsbare groepen – zij zegt veeleer dat deze “verder moeten worden opgevoerd”! En dat in een EU waarin volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding al bijna 85% van de volwassen bevolking volledig is gevaccineerd!

In het persbericht van de Commissie is Von der Leyens oproep tot “intensievere” vaccinatie en opvoering de eerste van een reeks maatregelen die de lidstaten “vóór de herfst” moeten nemen.

Een factsheet over “COVID-19 – Sustaining EU Preparedness and Response: Looking ahead”, die op dezelfde dag, 27 april, door de Europese Commissie werd gepubliceerd, herhaalt Von der Leyen’s punt. Het eerste deel is getiteld “Vergroting van de vaccinatiegraad voor COVID-19” en het eerste punt luidt:

  • – De lidstaten moeten de vaccinatiegraad en de toediening van boosters en vierde doses verhogen voor degenen die daarvoor in aanmerking komen. Zij moeten ook de vaccinatie onder kinderen verhogen.
Lees meer
Toetreding van Oekraïne - 17 procent van de gehele begroting van de Europese Unie zou naar Kiev moeten gaan

Het tweede punt luidt:

  • – De lidstaten moeten COVID-19-vaccinatiestrategieën voor de komende maanden opstellen, rekening houdend met de gelijktijdige circulatie van seizoensgriep, en COVID-19-vaccinatie opnemen in de nationale vaccinatieprogramma’s.

Op 12 mei organiseerde de onlangs opgerichte speciale commissie van het Europees Parlement voor de Covid-19-pandemie (COVI) een vraag-en-antwoordsessie met EU-commissaris voor gezondheid Stella Kyriakides. (Volledige video hier.) In een tweet vatte het Franse lid van het Europees Parlement Virginie Joron de opmerkingen van Kyriakides als volgt samen:

PRIORITEIT: 100 miljoen ongevaccineerden in EU die moeten worden overtuigd en gericht zonder hen te discrimineren.
> bestrijding van verkeerde informatie
> volgende pandemie met nieuwe varianten deze winter

Net als Kyriakides noemt ook het persbericht van de Commissie “intensivering van de samenwerking tegen onjuiste en desinformatie over COVID-19-vaccins” als een van de prioritaire acties voor dit najaar.

Ten slotte deelde Virginie Joron in een recentere tweet van 17 mei de onderstaande foto van een document van de Commissie dat werd verspreid onder de Commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement en dat in feite een “vaccinatiestrategie” voor het najaar bevat. Ook dit document “richt zich” op de ongevaccineerden, waarbij de EU-lidstaten in de eerste punt worden opgeroepen om: “De inspanningen op te voeren om de opname of voltooiing van de primaire kuur onder niet- of gedeeltelijk gevaccineerden te vergroten, onder meer door de vaccinatieweigering voortdurend te monitoren en te analyseren om deze te overwinnen”.

Advertisement

De nadruk op “gerichtheid” op de niet-gevaccineerden is bijzonder raadselachtig, gezien de snelheid waarmee de door vaccinatie geïnduceerde bescherming tegen Covid-19 zoals bekend afneemt. In immunologische termen is er, wanneer dit eenmaal het geval is, natuurlijk geen zinvol onderscheid meer te maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Sommige studies en gegevens suggereren zelfs dat de gevaccineerden op dit punt vatbaarder zijn voor besmetting. Alleen de zeer recent gevaccineerden genieten misschien enige extra bescherming.

Lees meer
Studie: koolstofvoetafdruk van Bill Gates' in het laboratorium gekweekt vlees 'Erger dan veeteelt'

Talrijke waarnemingsstudies hebben aangetoond hoe snel de doeltreffendheid van de Covid-19-vaccins afneemt, met name die van het BioNTech-Pfizer-vaccin, dat in de EU veruit het meest gebruikte vaccin is. Het is echter niet nodig deze studies hier aan te halen, aangezien het volgende punt in het document van de Commissie stilzwijgend erkent dat de doeltreffendheid van de vaccins snel afneemt, door de lidstaten op te roepen om: “De inspanningen op te voeren om alle in aanmerking komende volwassenen vanaf drie maanden na de eerste kuur een boosterdosis te laten nemen“.

Het derde en laatste punt in verband met vaccins betreft specifiek de vaccinatie van kinderen. Het is ingekort in het door Joron gefotografeerde document, maar de volledige versie is te vinden in de meest volledige verklaring van de Commissie over haar Covid-19 strategie voor het najaar: een mededeling aan het Parlement en andere EU-instellingen die eveneens van 27 april dateert. De volledige versie van de aanbeveling luidt als volgt: “Overweeg vóór het begin van het schooljaar 2022-2023 strategieën om de vaccinatiegraad bij jongere kinderen te verhogen, bijvoorbeeld door samen te werken met kinderartsen en andere gezondheidswerkers die voor veel ouders een betrouwbare bron van informatie zijn.”

Het was attent van Kyriakides om erop aan te dringen dat de niet-gevaccineerden niet mogen worden gediscrimineerd, ook al moeten zij “gericht” worden gevaccineerd. Er zij echter op gewezen dat in de mededeling van 27 april, zoals weergegeven op de foto van Joron, ook wordt benadrukt dat “moet worden gezorgd voor de goedkeuring van het voorstel van de Commissie om de toepassing van de verordening betreffende het digitale COVID-certificaat van de EU uit te breiden”. Het belangrijkste effect en doel van het digitale COVID-certificaat van de EU, dat ook heeft gediend als kader en infrastructuur voor binnenlandse “gezondheids”- of “vaccin”-certificaten in de EU-lidstaten, is natuurlijk precies het belonen van gevaccineerden en het discrimineren van niet-gevaccineerden.

Lees meer
Klimaatvaccins van Bill Gates voor het vee en vervolgens voor de mens komen er aan

De documenten van de Europese Commissie van 27 april roepen dus duidelijk op tot een nieuwe uitrol van de Covid-19 vaccinatiecampagne in het najaar, specifiek gericht op de tot nu toe ongevaccineerden en ook kinderen. Als de Commissie haar zin krijgt – wat te verwachten valt – en het digitale Covid-certificaat van de EU inderdaad wordt verlengd, roepen de documenten bovendien het schrikbeeld op dat deze nieuwe uitrol wordt gecombineerd met precies dezelfde dwingende, discriminerende maatregelen die de ongevaccineerden in Europa gedurende een groot deel van het afgelopen jaar tot sociale paria’s hebben gemaakt.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/02/17/28118/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties