Dodelijk virus, biowapen of een natte dweil? – Een Biomedisch Wetenschapper onthult de COVID Fraude

0

Muizen besmetten met het dodelijke SARS-CoV-2 virus zou dodelijk moeten zijn, toch? Fout. In een experiment met muizen ontdekten de onderzoekers dat geen van de wilde (normale) muizen ziek werd. In een groep genetisch gemodificeerde muizen verloor een statistisch onbeduidend aantal wat haar. Zij ondervonden niets van de vermeende menselijke ziekte genaamd Covid 19, meldt The Expose.

Maar misschien verschillen muizen te veel van mensen om relevante modellen te zijn voor menselijke ziekten. Misschien zouden onze mede-primaten (apen), als ze met dit dodelijke virus zouden worden besmet, ernstig ziek worden en sterven, nietwaar? Fout.

Ons wordt verteld dat het SARS-CoV-2 “coronavirus” ernstige en dodelijke ziekte veroorzaakt bij mensen. Drie onderzoekspapers die door Facebook “fact checkers” zijn gepresenteerd om deze bewering te staven bewijzen niets van dat alles. Dit wordt een citatie bluf genoemd en is een veel gebruikte tactiek door wetenschappelijke fraudeurs. De oplichters rekenen erop dat mensen het onderzoek dat wordt geciteerd niet lezen of begrijpen, maar er in plaats daarvan blindelings op vertrouwen dat er bewijs is om de beweringen van de oplichters te ondersteunen. Ik heb de apenstudies voor u gelezen en begrepen…

De eerste is een “Vergelijkende pathogenese van COVID-19, MERS, en SARS in een niet-menselijke primaten model.” dat werd gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift “Science”.

Dit is een van de papers die gebruikt worden door Facebook “fact checkers” om het officiële Covid 19 verhaal te rechtvaardigen en om te bewijzen dat Covid 19 een ernstige en levensbedreigende ziekte is, veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus. Het bewijst niets van dat alles…

Ze infecteerden een paar apen met het “dodelijke” SARS-CoV-2 coronavirus. Dit is wat er gebeurde:

“Geen van de geïnfecteerde dieren vertoonde klinische verschijnselen, behalve een sereuze neusuitvloeiing bij een oud dier op dag 14 na de inoculatie (p.i.). Er werd geen significant gewichtsverlies waargenomen bij de dieren tijdens de studie.”

Met andere woorden, één van hen kreeg een snotneus of een “sereuze neusuitvloeiing” als u beleefder wilt zijn, maar niets ernstigers dan dat.

Zij moeten toch zeker gedurende lange tijd na de besmetting hoge niveaus van dit “dodelijke” en snel replicerende virus afscheiden, nietwaar? Fout:

“Lage niveaus van besmettelijk virus werden gekweekt uit keel- en neusswabs tot respectievelijk dag 2 en 4.”

Na 4 dagen waren de meeste apen absoluut in orde (behalve die ene met een snotneus) en was het onwaarschijnlijk dat ze besmettelijk zouden zijn voor andere apen. Ondanks dit gebrek aan virusuitscheiding werd de hele wereld afgesloten om verspreiding te voorkomen en “de curve af te vlakken”.

Helaas moesten de apen worden gedood en moest hun weefsel onder een microscoop worden onderzocht om te kunnen vaststellen of er überhaupt iets mis met hen was:

“De belangrijkste histologische laesie in de geconsolideerde longweefsels van zowel de jonge als de bejaarde dieren betrof de alveoli en bronchiolen en bestond uit gebieden met acute of meer gevorderde DAD.”

DAD is Diffuse Aveola Schade. Dit is hoe een patholoog je longen zou beschrijven als je verkouden was of in een vervuilde stad woonde en ze in je longen zouden snijden om ze onder een microscoop te bekijken. Ze doen dit nog niet bij mensen (behalve in China) maar wie weet wat ze in de toekomst zullen doen als ze een nieuwe variant uitvinden.

Lees meer
De Gezondheidsraad wil nu kinderen vaccineren en daarvoor zelfs alle Nederlandse ouders uit de ouderlijke macht zetten

Ons is verteld dat SARS-CoV-2 het lichaam binnenkomt via de longen, zich verspreidt via de bloedbaan, en vervolgens al onze inwendige organen teistert. Maar:

“De andere organen in deze twee makaken, evenals de luchtwegen en andere organen van de andere twee dieren, waren normaal.”

Wat, geen ernstig dodelijke longontsteking? Geen nierfalen? Geen leverschade? Geen hersenbeschadiging? Geen bloedklonters? Geen cytokine storm? Geen multi-orgaan falen? Klinkt niet als de dodelijke COVID 19 menselijke plaag voor mij:

“De virusreplicatie was hoofdzakelijk beperkt tot de luchtwegen (neusholte, luchtpijp, bronchiën en longkwabben) met de hoogste niveaus van SARS-CoV-2 RNA in de longen.”

Klinkt als een gewone verkoudheid die alleen de luchtwegen aantast:

“De andere makaak op leeftijd, zonder virologisch of pathologisch bewijs van SARS-CoV-2-infectie in de longen, had wel SARS-CoV-2-antigeenexpressie in gecilieerde epitheelcellen van neustussenschot, neusconcha en palatum molle, in afwezigheid van geassocieerde histopathologische veranderingen. Er werd geen SARS-CoV-antigeenexpressie vastgesteld in andere bemonsterde weefsels, waaronder hersenen en darmen.”

Deze aap had duidelijk een geweldig immuunsysteem. En jij? Afsluitingen, sociale afstand, maskers dragen, chronische stress en de opnamen hebben een negatieve invloed op je immuunsysteem.

De onderzoekers vatten hun bevindingen samen:

“Samenvattend hebben we jonge en oudere cynomolgusapen geïnoculeerd met een klinisch isolaat van SARS-CoV-2 met een lage doorgang, wat resulteerde in een productieve infectie zonder klinische symptomen.

“Deze gegevens tonen aan dat cynomolgusapen vatbaar zijn voor SARS-CoV-2-infectie, het virus gedurende een langere periode uitscheiden en COVID-19-achtige ziekte vertonen.”

Samengevat: ze gaven sommige apen een milde, meestal asymptomatische verkoudheid. Niet de dodelijke plaag die wordt aangeroepen om de menselijke bevolking angst aan te jagen.

Wat deze gegevens werkelijk aantonen is dat een milde, zichzelf beperkende verkoudheid kan worden opgewekt bij sommige apen (maar niet bij alle) wanneer hun luchtwegen worden geïnoculeerd met een ongezuiverde soep van biologisch materiaal en toxines die zij “SARS-CoV-2” willen noemen.

Uit deze gegevens blijkt niet dat deze stam van het “coronavirus” ernstige of dodelijke ademhalings- of systemische ziekten veroorzaakt. Deze gegevens rechtvaardigen geen lockdowns, sociaal isolement, de vernietiging van kleine bedrijven, het volgen en traceren van de bewegingen van mensen, het afnemen van onze vrijheden, rechten en democratie.

Het tweede artikel is getiteld “Infectie met een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) veroorzaakt longontsteking bij resusmakaken” en is gepubliceerd in het tijdschrift “Cell Research”.

Dit is weer een van de artikelen die door Facebook “fact checkers” worden gebruikt om het officiële Covid 19 verhaal te rechtvaardigen en om te bewijzen dat deze ziekte echt is. Het bewijst wederom niets van dat alles…

Ze hebben nog wat arme apen besmet met het “dodelijke” SARS-CoV-2 “coronavirus”. Dit is wat er gebeurde:

“Geen duidelijke klinische symptomen werden waargenomen tijdens het onderzoek, behalve dat één dier een verminderde eetlust vertoonde. Alle onderzochte dieren vertoonden geen veranderingen in lichaamsgewicht van 1 tot 6 dagen na infectie…De lichaamstemperatuur werd gecontroleerd van dag 1 tot dag 14 en er werden geen duidelijke veranderingen gevonden.”

Lees meer
Mark Rutte laat zich nooit testen - Eist dat alle kinderen getest worden

Eén dier ging een beetje van zijn voedsel af, maar geen van hen verloor gewicht en geen van hen ontwikkelde koorts. Klinkt niet al te ernstig, toch? Ze gingen verder:

“Geen viraal RNA kon worden gedetecteerd in het bloed van dag 1 tot dag 14”

Men laat ons geloven dat Covid 19 een ernstige en fatale ziekte veroorzaakt met meerdere organen, maar het komt niet eens in de bloedbaan terecht? Hmmm:

“Geen specifiek viraal RNA kon worden gedetecteerd in hart, lever, milt, nieren, darmen, maag en voortplantingskanaal op dag 3 en 6 na infectie.”

Het virus infecteert deze interne organen niet? Hmmm…

“We veronderstellen dat de luchtwegen het eerste doelwit zijn van SARS-CoV-2 infectie, terwijl andere organen misschien niet het directe doelwit zijn.”

Dus, het is wat we vroeger een gewone verkoudheid noemden…

“Na 6 dagen infectie waren de longlaesies van RMs verlicht, met afname van monocyten- en lymfocyteninfiltraties, toename van macrofagen, en vermindering van oedeem en hyalien membraan.”

“Op dag 6 na de infectie waren de mucosale laesies van de luchtpijp en de bronchus aanzienlijk verlicht en was de epitheliale celstructuur in principe hersteld, maar een klein aantal monocyten, lymfocyten en eosinofielen werden nog steeds gezien in de submucosa.”

Zij hebben dus een grotendeels asymptomatische, zichzelf beperkende verkoudheid aangetoond waarvan de apen in minder dan een week herstelden. Dus, wat heeft de mensen dan eigenlijk gedood? De auteurs leggen uit:

“Een retrospectieve studie in China toonde aan dat in vergelijking met de herstelde groep, meer patiënten in de doodsgroep reeds bestaande comorbiditeiten, dyspneu en daling van de zuurstofsaturatie vertoonden, kenmerken van gevorderde leeftijd.”

Zij stierven aan ouderdom en reeds bestaande comorbiditeit. Ouderen en mensen met reeds bestaande comorbiditeit worden routinematig vergiftigd tot de dood door hun dokters. Het is zeer winstgevend. Ze krijgen er geldbonussen voor. Ouderen en zieken worden door sommigen beschouwd als een last voor de samenleving.

“In een andere studie onderzocht in China, 1099 COVID-19 gevallen toonden aan dat de meerderheid van de gevallen (84,3%) niet-ernstig waren, ~5% van de bevestigde gevallen vereisten ICU-opname na het optreden van ernstige pneumonie, 2,3% had mechanische beademingsondersteuning nodig, en 1,4% overleed.”

Langdurig een masker dragen is een geweldige manier om jezelf een “ernstige longontsteking” te bezorgen en onaangepaste mechanische beademing in combinatie met giftige medicijnen kan dodelijk zijn. Draconische sociale maatregelen lijken niet in verhouding tot een ziekte die in 84,3% van de gevallen niet ernstig is. Maar ik ben geen Chinese communist dus wat zou ik weten…

“Dit diermodel heeft het oorzakelijk verband bevestigd tussen SARS-CoV-2 en ademhalingsziekte bij RM die doet denken aan de milde ademhalingssymptomen of niet-symptomatische gevallen bij COVID-19 die reeds bij mensen zijn gemeld.”

Zij hebben opnieuw bewezen dat een “coronavirus” een milde verkoudheid kan veroorzaken, iets wat al vele decennia bekend is. Waar is het bewijs van ernstige en levensbedreigende ziekte? Dat bestaat niet.

Lees meer
De Poolse premier roept op om "Rusland te vernietigen"

Hoe zit het met immuniteit tegen dit “dodelijke virus”?

“Het neutraliserende antilichaam gegenereerd door infectie kon secundaire infectie door SARS-CoV-2 voorkomen, wat suggereerde dat humorale immuniteit een rol zou kunnen spelen in de bescherming, hoewel T-cel en aangeboren immuun in de toekomst verder onderzocht zouden kunnen worden om hun rol in de bescherming te onderzoeken.”

Dus, ze geven toe dat natuurlijke immuniteit een ding is dan? Vreemd dat de media dat niet vinden en dat iedereen in plaats daarvan de injecties moet krijgen. De injecties veroorzaken een soort immunodeficiëntie die lijkt op AIDS, maar die een ander celtype aantast. Antilichamen tegen “coronavirussen” die door vaccins worden opgewekt zijn vaak niet beschermend, maar veroorzaken als gevolg van Antibody Dependent Enhancement (ADE) ernstigere ziekten.

De derde studie is een ander artikel van de Chinese Communistische Partij waar Facebook “fact checkers” dol op zijn: “Age-related Rhesus Macaque Models of COVID-19.” dat werd gepubliceerd in het tijdschrift “Animal Models and Experimental Medicine.”

Ze infecteerden nog meer arme apen en…

“Klinische symptomen waren voorbijgaand en duurden een paar dagen.”

Geen van de apen ontwikkelde koorts of stierf aan de infectie. Snap je het plaatje? Zie je het patroon hier?

Er is geen echt bewijs dat het SARS-CoV2 “virus” iets ernstigers veroorzaakt dan een milde, meestal asymptomatische, kortdurende verkoudheid. In feite is er geen echt bewijs dat het virus echt bestaat, behalve in-silico (op een computer). In alle bovengenoemde studies is gebruik gemaakt van een complex mengsel van biologisch en giftig materiaal dat niet goed gezuiverd is, maar de onderzoekers noemen dit desondanks het SARS-CoV-2 “virus”.

Gelooft u werkelijk dat er miljoenenbedragen zijn uitgegeven aan onderzoek naar “functievermeerdering” om zo’n zielig slap “biowapen” te ontwikkelen?

De sterfgevallen en ernstige ziekten bij mensen zijn te wijten aan andere oorzaken (vaak ouderdom) en Covid 19 is een misdiagnose die wordt gebruikt om een pseudo-pandemie te creëren. Het maakt de zieke globalistische psychopaten die de show runnen niet uit of je gelooft in het verhaal over gain-of-function of in het verhaal over het natuurlijk voorkomende dodelijke virus. Ze willen alleen dat u gelooft in het verhaal over het losgeslagen dodelijke virus.

Referenties

1) Shi-Hui Sun et al (2020) “A Mouse Model of SARS-CoV-2 Infection and Pathogenesis.” Cell Host Microbe. 2020 Jul 8; 28(1): 124–133.

2) Rockx Barry et al (2020) “Comparative pathogenesis of COVID-19, MERS, and SARS in a nonhuman primate model.” Science 368, 1012–1015 29 May 2020.

3) Shan Chao et al (2020) “Infection with novel coronavirus (SARS-CoV-2) causes pneumonia in Rhesus macaques.” Cell Research 30:670–677; https://doi.org/10.1038/s41422-020-0364-z.

4) Yu Pin et al (2020) “Age-related rhesus macaque models of COVID-19.” Animal Model Exp Med. 2020;3:93–97.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/03/19/29486/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties