De status van de globalistische agenda is opgeschaald van “verward” naar “chaotisch”

Professor Poetin heeft weer eens zijn tweed jasje aangetrokken om Westerse debielen weer eens een snelle lezing over elementaire feiten te geven, meldt Unz.com.

RT:

De inflatie in de VS is het gevolg van fouten van de Amerikaanse financiële autoriteiten, die zij hebben toegegeven, terwijl die in de EU meer te maken heeft met het kortzichtige energiebeleid in Brussel, zei de Russische president Vladimir Poetin vrijdag. Hoe dan ook, het heeft niets te maken met Moskou of zijn acties in Oekraïne, voegde hij eraan toe.

Pogingen om de onrust in Oekraïne de schuld te geven van de torenhoge kosten van levensonderhoud in het Westen komen neer op het ontlopen van verantwoordelijkheid, zei Poetin in een tv-interview dat volgde op zijn ontmoeting met het hoofd van de Afrikaanse Unie, Macky Sall, in Sotsji.

Vrijwel alle regeringen hebben hun toevlucht genomen tot fiscale stimuleringsmaatregelen om de door de Covid-19-afsluitingen getroffen bevolking en bedrijven te steunen. Rusland deed dat “veel zorgvuldiger en preciezer”, zonder het macro-economische beeld te verstoren en de inflatie aan te wakkeren, aldus Poetin. In de VS daarentegen groeide de geldhoeveelheid met 38% – met 5,9 biljoen dollar – in minder dan twee jaar tijd, in wat hij de “ongekende output van de drukpers” noemde.

“Blijkbaar gingen de Amerikaanse financiële autoriteiten ervan uit dat, aangezien de dollar net als vroeger de wereldmunt is, dit in de hele wereldeconomie zou verdwijnen en in de VS niet merkbaar zou zijn. Het bleek dat dit niet het geval was.”

Nou, ze hebben duidelijk iets verondersteld. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn.

Hier is het ding over dit alles, wat de mensen moeten begrijpen:

Iedereen wil praten over hoe het Wereld Economisch Forum een samenzwering leidt om iedereen arm te maken, en hoe inflatie hierin past. Dit is allemaal duidelijk. Ze doen dit duidelijk expres om iedereen arm te maken.

Maar – dit heeft gewoon geen enkele zin binnen de context van de resterende internationale concurrentie. Waarom zou je de economische macht van je land volledig willen vernietigen terwijl je nog steeds oorlogen probeert uit te vechten tegen Rusland en China?

Hier is een eenvoudige schets van wat ik keer op keer heb betoogd met betrekking tot het overkoepelende beeld van de huidige situatie:

  • Er is een langlopend plan voor een wereldwijde “technocratische dictatuur” dat min of meer gestold is in de jaren ’70 toen men voor het eerst begon met het opdringen van de milieubeschermende onzin
  • In de jaren ’70 geloofden de mensen die dit planden niet dat China een bedreiging vormde, omdat ze in feite dachten dat Chinezen achterlijke autistische idioten waren.
  • In de jaren ’90 werd de westerse industrie naar China verplaatst, waardoor enorme rijkdom in China ontstond, en iedereen ging ervan uit dat die kleine, ogenloze mensen die ze autistische idioten vonden, door een beetje economisch succes in achterlijke homo’s zouden worden veranderd
  • Eind jaren ’00, begin jaren ’10 werd duidelijk dat China niet geïnteresseerd was in deelname aan het globalistische project – ze zouden het geld gewoon houden en hun eigen ding doen, namelijk een soort handelsimperium dat niet afhankelijk is van de onderlinge afhankelijkheid van de westerse globalistische orde.
  • Tegen die tijd was niemand die elitaire organisaties in het Westen leidde, in staat de agenda bij te stellen op basis van de voorspellingen over China die onjuist bleken te zijn
  • De elite houdt vast aan de agenda zoals die was opgesteld voordat de huidige koers van China duidelijk was

Ik denk niet dat dit echt zo ingewikkeld is, maar veel mensen lijken niet te begrijpen wat ik zeg. Ik wil of kan niemand dwingen om het met me eens te zijn, maar als ze het er niet mee eens zijn, moeten ze een antwoord geven op wat ik heb gezegd en een tegentheorie waarom het Westen zichzelf volledig aan het vernietigen is in een programma dat de Chinezen de wereld zal laten regeren.

Het enige “eerlijke” weerwoord dat ik heb gezien zijn schizo’s die beweren dat Rusland en China “erbij betrokken zijn met het WEF.” Ik heb daar vaak op gereageerd, en schizo’s hebben gereageerd met nog extremere schizo dingen, maar dat wordt een epistemische regressie waarbij het kerngeloof van de schizo is dat er een alwetende geheime elite bestaat die geen fout kan maken. Persoonlijk geloof ik dat het kwaad niet onfeilbaar is, en als je wilt bewijzen dat globalistische superschurken een geheim onzichtbaar plan hebben, moet je met feiten komen of op zijn minst uitleggen hoe dat zou kunnen werken – bijvoorbeeld, wat voor geheim contract bestaat er tussen het WEF en de Chinezen dat zegt dat de Chinezen, nadat het Westen zichzelf vernietigt, mee zullen gaan in het joods-globalistische programma? Hoe kan dat geheime contract worden afgedwongen als de VS haar economie implodeert en haar superleger niet langer kan financieren?

Lees meer  Duitse legerleider geeft toe dat Russische voorraden bijna onuitputtelijk zijn

Waar het op neerkomt is: voor zover ik op dit moment weet, kan niemand zelfs maar in theorie wat er nu gebeurt als volkomen rationeel verklaren, tenzij hij een verklaring kan bedenken om alle geopolitieke en economische macht aan China te geven. Ik denk niet dat iemand daar een verklaring voor heeft, en daarom negeren mensen wat ik heb gezegd, begrijpen ze het opzettelijk niet, of gaan ze voluit-schizo.

Mijn visie op de Westerse orde in 2022 kan worden samengevat als: “Een voorheen almachtige geopolitieke orde die bezwijkt onder haar eigen overmoed.”

Bijna een kwart van de wereldbevolking is Chinees. Als je de aaneengesloten Aziatische satellietstaten van de Chinezen, die min of meer deel uitmaken van hetzelfde conglomeraat, meetelt, heb je meer dan een kwart van de wereldbevolking. China heeft het grootste deel van de wereld van zich afhankelijk gemaakt via de handel. Dit is geen klein probleem. Het is niet iets dat kan worden afgewimpeld met een “oh, dat zoeken we later wel uit” wegwerpgebaar.

Eerlijk gezegd zou het logisch zijn geweest om Donald Trump aan de macht te laten, het coronavirus over te slaan, de economie draaiende te houden, het leger draaiende te houden, en een manier te bedenken om China economisch en indien nodig militair te ondermijnen. Nadat China is gedwarsboomd, Rusland valt vrij gemakkelijk, Iran valt vrij gemakkelijk, dan heb je een duidelijke startbaan voor je weirdo Grote Reset transhumanistische homo pedofiele cyborg agenda. Dat zou mijn zet zijn geweest als ik de leider was van de wereldwijde misdaadsyndicaat. Maar dat deden ze niet. Je zag wat ze deden, en het plaatst hen in een veel, veel slechtere situatie in termen van het omgaan met het China probleem.

De Oekraïne oorlog als microkosmos

Stel je de analogie voor van het wereldwijde schaakbord. Met elke zet die je in een schaakspel doet, heb je minder mogelijke zetten over. Als we teruggaan naar de tijd vóór de Sovjet-Unie, had China een stevige overwicht, maar het spel was nog lang niet uitgespeeld. Er was een reeks zetten die het Westen had kunnen doen om China te verdrijven. Op dit moment is deze schaakpartij echter in het eindspelstadium, en welke zetten het Westen ook doet, ik zie geen weg naar de overwinning. Als je het tot de microkosmos beperkt, kijk dan naar de oorlog in Oekraïne. Niemand kan uitleggen wat hier aan de hand is. Geloof me, ik heb het gevraagd – niemand kan het uitleggen.

Een deel van mijn overkoepelende theorie over wat er aan de hand is met de Westerse elite is dat de systemen waarop beschavingen nu draaien extreem complex zijn. Je hebt te veel compartimentering zonder effectieve grote strategen. Zonder een duidelijk zicht op alle compartimenten, als een compartiment er niet in slaagt de situatie juist in te schatten, of niet de beloofde resultaten levert, faalt de hele zaak. Bovendien hebben de compartimenten hun eigen interne drijfveren, die met elkaar in conflict kunnen komen.

De oorlog in Oekraïne had drie hoofdonderdelen of compartimenten:

  • De militaire campagne zelf
  • De propagandaoorlog om de bevolking van het Westen partij te doen kiezen voor een groot conflict met Rusland om onduidelijke redenen, gesteund door geëmotioneerde prietpraat
  • De economische oorlog om sancties en boycots te gebruiken om de Russische economie lam te leggen of op zijn minst aanzienlijk te beschadigen

Alle drie deze compartimenten, die worden geleid door afzonderlijke groepen met afzonderlijk leiderschap en afzonderlijke interne agenda’s, moesten het gewenste resultaat opleveren om dit project te doen slagen. Dat is niet gebeurd.

Het sanctieregime is op monumentale wijze mislukt. Het plan met de militaire operatie was gewoon vol te houden tot er economische chaos uitbrak in Rusland, waardoor onrust onder de bevolking zou ontstaan en ze de militaire operatie zouden moeten staken. Het is onduidelijk of een Russische economische ineenstorting zelfs maar tot onrust onder de bevolking zou hebben geleid (ik heb al vroeg betoogd van niet), maar dat zullen we nooit weten omdat er geen economische ineenstorting is geweest. De Russische economie doet het eigenlijk best goed.

Lees meer  Het verhaal van "mobiele crematoria" in Oekraïne is gebaseerd op een video uit 2013

Omdat de militaire operatie was gebaseerd op het idee dat er een economische ineenstorting zou komen, zal de militaire operatie niet werken, en we zien steeds meer dat de publieke opinie zich afkeert van steun voor deze oorlog. Het zou logisch zijn geweest de militaire oorlog af te breken zodra duidelijk was dat de economische oorlog was mislukt. Als het Westen zou onderhandelen over de overgave van de Donbass en ermee zou instemmen dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO, zouden ze het grootste deel van Oekraïne kunnen behouden en het als een overwinning kunnen bestempelen omdat Poetin Kiev nooit heeft ingenomen. (Vergeet niet dat het niet als een ernstige slag voor het imperium werd beschouwd toen Poetin in 2014 de Krim innam). In plaats daarvan heb je een situatie waarin het lijkt alsof het militaire compartiment het niet kan schelen dat de economische oorlog is mislukt, en ze gewoon doorgaan, vechtend tot de laatste Oekraïner. De propagandaoorlog begint te ontrafelen, want elke dag dat de Russen terrein winnen en meer Oekraïense militairen worden vernietigd, wordt het steeds belachelijker om te beweren dat Oekraïne op het punt staat Moskou binnen te marcheren. In het begin konden de media gewoon liegen, maar het is nu lang genoeg aan de gang – en heeft genoeg effect op het leven van de mensen – dat de mensen vragen beginnen te stellen.

Dreigend onheil

Dezelfde catastrofe van compartimentering zie je op grotere schaal, waar er geen duidelijke communicatie lijkt te zijn geweest tussen de geopolitieke krachten die geacht werden zich bezig te houden met de Oosterse machten en de mensen die de zwendel met het coronavirus runnen en nu de bevolking van het Westen in grotere armoede en sociale chaos drijven. Afgezien van het uit de macht zetten van Trump, wat een doel lijkt dat volledig wordt gedreven door sentimentele paranoia, is elk resultaat van de coronavirusagenda negatief geweest voor het Westerse regime. Ja, het is een langetermijndoel van het globalistische project om de economie in te laten storten, om mensen van hun vrijheden te beroven, maar die dingen doen terwijl China zo machtig blijft, met zijn eigen stabiele economie en sociale orde, plaatst het Westen in een veel zwakkere positie.

Publicaties over buitenlands beleid beweren nu al 15 jaar dat China op instorten staat, dus ik denk dat als je dat zou geloven, het logisch zou zijn om te beginnen met de “Grote Reset” Westerse verarmingsagenda, en een veronderstelling te verzinnen over hoe dit China negatief zou beïnvloeden en hun ineenstorting zou bespoedigen. Het probleem is, dat dit niet waar is. China staat niet op instorten. Rusland staat zelfs niet op instorten. De enige mensen die op instorten staan zijn de westerse naties, waar ze de mensen veel armer en minder sociaal samenhangend hebben gemaakt terwijl ze er niet in slaagden om te gaan met buitenlandse bedreigingen voor hun wereldwijde hegemonie.

“Westerse instorting”

Mensen zullen beweren dat ik overdreven optimistisch ben als ik zeg dat “het Westen zal instorten”. Een deel hiervan is mijn gebruik van hyperbolische taal. Ik denk niet dat de regering van de VS in de nabije toekomst zal ophouden te bestaan. Waar ik het over heb is de onttakeling van de VS als de voornaamste supermacht in de wereld. Zodra het duidelijk wordt dat dit niet langer in de kaarten zit, verwacht ik dat er eindelijk een vorm van herijking komt. We weten niet hoe dat eruit zal zien, en of het goed of slecht zal zijn voor normale mensen, maar het zal gebeuren.

Toen de USSR ineenstortte, hield Rusland niet op te bestaan, maar het was niet langer een kanshebber voor wereldheerschappij. Ik stel me voor dat de ineenstorting van de westerse orde op een soortgelijke manier gebeurt, waarbij door de VS gecontroleerde gebieden in Europa en elders uiteenvallen, en je overblijft met een VS-regering die veel meer naar binnen gericht is, omdat wie op dat moment de leiding neemt, zich zorgen zal maken over het beheer van wat er overblijft. Het is ook onwaarschijnlijk dat de ineenstorting van het Amerikaanse imperium zo spectaculair zal zijn als de ineenstorting van de USSR, en in plaats daarvan in fasen zal gebeuren. Ongetwijfeld is het verlies van de oorlog in Oekraïne de eerste fase, met de catastrofale overgave in Afghanistan als voorbode. Beide gebeurtenissen zijn het bewijs dat het machtscentrum van het rijk niet langer in staat is macht te projecteren naar de randen van het rijk, en een ernstig gebrek heeft aan strategische visie. De volgende gebeurtenis zal het verlies van Taiwan zijn. Dan krijg je te maken met een ernstige economische crisis in het Westen, als de inflatie de kop opsteekt en de focus op de directe omgeving komt te liggen.

Lees meer  Is Rusland het ECHTE doelwit van Westerse sancties?

De meeste immigranten zullen vertrekken als het slecht gaat, dus het is heel goed mogelijk dat we een populaire sterke man zien opstaan die de blanken aanspreekt in de nasleep van een economische crisis aan het eind van het imperium. Natuurlijk kan het ook iets verschrikkelijks zijn. We zouden als samenleving te beschadigd kunnen zijn om ons te scharen achter een populaire sterke leider, en het zou kunnen dat er alleen maar buitenlanders komen die de puinhopen plunderen. Je kunt beide voorbeelden in de geschiedenis vinden, en voorbeelden van beide tegelijk, of het een gevolgd door het ander. Ik heb pogingen om een exacte vergelijking te trekken tussen wat er nu en in de geschiedenis gebeurt altijd een soort theeblaadjes-lezers voodoo gevonden.

Ik ben niet de enige die dit allemaal zag aankomen, en er waren in feite leden van globalistische denktanks die soortgelijke of bijna identieke argumenten aanvoerden. Op dit moment verklaart Mark Milley, de voorzitter van de stafchefs, openlijk dat er een regeling moet komen voor Oekraïne die via onderhandelingen tot stand komt. Voordat het conflict in Oekraïne begon, zei Milley vrij luid dat het Amerikaanse leger niet de “noodzakelijke paraatheid” heeft om Rusland en/of China te bestrijden, en hij lijkt zich zorgen te maken dat dit de richting is die de dingen opgaan. Ondertussen beweerde Volodymyr Zelensky, die in feite een agent is van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, op de recente mijlpaal van de 100ste dag sinds het begin van de invasie dat Oekraïne op de rand van de overwinning staat. Deze week vervijfvoudigde Biden zijn steun aan het belegerde Oekraïense leger, waarbij hij opnieuw een oneindige hoeveelheid wapens beloofde en opnieuw elke oproep tot onderhandelingen leek te veroordelen. Voor zover ik heb begrepen, denkt degene die deze oorlogsagenda leidt, dat Rusland, omdat het ervan uitging dat het Westen zou onderhandelen, zal winnen als het weigert te onderhandelen, op een manier die het nog niet heeft bedacht. Het feit dat er in de regering-Biden niemand is die verantwoordelijk is voor deze beslissingen, maakt die mensen ongetwijfeld minder bezorgd over de uitkomst van hun beslissingen. Joe Biden is een seniele oude man die al gemarkeerd is om onder de bus te worden gegooid, dus iedereen met een agenda die die agenda via hem kan doordrukken doet dat (ik zou willen suggereren dat alle beïnvloedingsoperaties waar Joe Biden bij betrokken was waarschijnlijk niet geheel irrelevant zijn voor dit).

Deze situatie komt beslist in de sfeer van “opkomende chaos”. Er zijn machtige mensen die nu oproepen tot een terugschaling, dus het is mogelijk dat je dat zou kunnen zien voordat de economische situatie in terminaal verval raakt. Het is ook mogelijk dat dit niet gebeurt. Het is mogelijk dat de Oekraïense situatie direct escaleert in een wereldoorlog. “Chaos’ is hoe het klinkt dat het is.

Op de lange en zelfs middellange termijn ben ik hoopvol over de toekomst. De grootste belemmering voor mensen om tenminste te kunnen kiezen voor een normaal leven is deze globalistische agenda geweest, en de mislukking ervan is een overwinning voor de mensheid.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/05/27/globalisten-zijn-begonnen-met-de-kill-fase-van-de-great-reset-herinner-je-je-de-deagel-bevolkingsvoorspelling-het-is-nu-volkomen-logisch/?swcfpc=1

Meer Laden
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments