8.430 doden en 354.177 gewonden: Europese database van bijwerkingen van COVID-19 ‘vaccins’

0

De Europese databank van meldingen van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen is EudraVigilance, die ook meldingen bijhoudt van verwondingen en sterfgevallen na de experimentele COVID-19 “vaccins“.

Dit is wat EudraVigilance zegt over hun databank:

Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gelanceerd om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van vergunningen (licenties) voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor de beoordeling van de baten en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht op hun veiligheid na hun toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is sinds december 2001 in gebruik.

Deze website werd gelanceerd om te voldoen aan het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat werd ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het EudraVigilance-toegangsbeleid voor het eerst goedgekeurd in december 2010. In december 2015 werd door de raad van bestuur een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, alsmede de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Agentschap, en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, kan het Agentschap beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. (Bron.)

Hun verslag tot 24 april 2021 vermeldt 8.430 doden en 354.177 gewonden na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

Lees meer
Televisieserie de X-Files voorspelde de plandemie en de DNA-veranderende gen-injecties

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de verslagen opgesteld voor elk van de vier COVID-19-opnamen die we hier vermelden. Deze abonnee heeft dit vrijwillig gedaan, en het is veel werk om elke reactie met verwondingen en dodelijke slachtoffers in een tabel op te nemen, aangezien we geen plek hebben gevonden in het EudraVigilance-systeem waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen.

Sinds wij met de publicatie zijn begonnen, hebben anderen uit Europa de cijfers ook berekend en de totalen bevestigd, meldt Health Impact News.

Hier volgt een samenvatting van de gegevens tot en met 24 april 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 4.524 doden en 151.306 gewonden tot 24/04/2021

 • 11.191 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 40 sterfgevallen
 • 7.372 Hartaandoeningen incl. 522 sterfgevallen
 • 50 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 4.183 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 112 Endocriene aandoeningen
 • 4.629 Oogaandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 33,33 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 227 sterfgevallen
 • 103.813 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 1459 sterfgevallen
 • 214 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 16 sterfgevallen
 • 3.338 Immuunsysteemaandoeningen incl. 20 sterfgevallen
 • 10.160 Infecties en aantastingen incl. 527 sterfgevallen
 • 3.950 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 89 sterfgevallen
 • 7.595 Onderzoeken incl. 168 sterfgevallen
 • 2.564 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 91 sterfgevallen
 • 53.714 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 47 sterfgevallen
 • 150 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 7 sterfgevallen
 • 65.745 Zenuwstelselaandoeningen incl. 425 sterfgevallen
 • 192 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 80 Productproblemen
 • 6.008 Psychiatrische aandoeningen incl. 63 sterfgevallen
 • 938 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 66 sterfgevallen
 • 994 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 1 sterfgeval
 • 13.954 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 523 sterfgevallen
 • 16.171 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 35 doden
 • 438 Sociale omstandigheden incl. 6 sterfgevallen
 • 124 Chirurgische en medische ingrepen incl. 8 sterfgevallen
 • 8.220 Vaataandoeningen incl. 165 doden
Lees meer
Spuiten tot je dood: Eindeloze mRNA-injecties zijn nu gepland voor meerdere soorten vaccins, waaronder griep, HIV, RSV, pneumokokken, Zika en nog veel meer

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 2.283 doden en 17.625 gewonden tot 24/04/2021

 • 839 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 16 sterfgevallen
 • 1.278 Hartaandoeningen incl. 231 sterfgevallen
 • 7 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 378 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 23 Endocriene stoornissen incl. 1 sterfgeval
 • 570 Oogaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 3.857 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 80 sterfgevallen
 • 12.513 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 1012 sterfgevallen
 • 77 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 476 Immuunsysteemaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 1.449 Infecties en infecties incl. 118 sterfgevallen
 • 803 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 44 sterfgevallen
 • 1.087 Onderzoeken incl. 60 sterfgevallen
 • 515 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 47 sterfgevallen
 • 5.669 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 47 sterfgevallen
 • 48 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 8 doden
 • 7.489 Zenuwstelselaandoeningen incl. 244 sterfgevallen
 • 50 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 8 Productproblemen
 • 862 Psychiatrische aandoeningen incl. 31 sterfgevallen
 • 299 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 23 sterfgevallen
 • 106 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 1 sterfgeval
 • 2.198 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 197 sterfgevallen
 • 2.163 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 19 sterfgevallen
 • 162 Sociale omstandigheden incl. 6 sterfgevallen
 • 109 Chirurgische en medische ingrepen incl. 13 sterfgevallen
 • 1.166 Vasculaire aandoeningen incl. 74 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele vaccin AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford/ AstraZeneca: 1.579 doden en 184.833 gewonden tot 24/04/2021

 • 5.319 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 64 sterfgevallen
 • 7.374 Hartaandoeningen incl. 199 sterfgevallen
 • 76 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 5.011 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 155 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 7.922 Oogaandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 56.473 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 62 sterfgevallen
 • 141.042Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 495 sterfgevallen
 • 248 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 13 sterfgevallen
 • 1.837 Immuunsysteemaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 10.631 Infecties en infecties incl. 99 sterfgevallen
 • 4.341 Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 18 sterfgevallen
 • 9.798 Onderzoeken incl. 21 sterfgevallen
 • 6.977 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 18 sterfgevallen
 • 82.522 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 16 sterfgevallen
 • 144 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 4 overlijdens
 • 111.873 Zenuwstelselaandoeningen incl. 244 sterfgevallen
 • 108 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 52 Productproblemen
 • 9.514 Psychiatrische aandoeningen incl. 12 sterfgevallen
 • 1.745 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 2.076 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst
 • 15.824 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 171 sterfgevallen
 • 23.168 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 364 Sociale omstandigheden incl. 3 sterfgevallen
 • 383 Chirurgische en medische ingrepen incl. 12 sterfgevallen
 • 8.706 Vaataandoeningen incl. 91 sterfgevallen
Lees meer
De-industrialisatie komt op gang zoals voorspeld: BASF wil Duitsland verlaten voor China

Totaal aantal reacties op het experimentele COVID-19-vaccin JANSSEN (AD26.COV2.S) van Johnson & Johnson: 44 doden en 413 gewonden tot 24/04/2021

 • 11 Bloed- en lymfestelselaandoeningen
 • 45 Hartaandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 1 Aangeboren, familiale en genetische aandoening
 • 20 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 1 Endocriene aandoening
 • 20 Oogaandoeningen
 • 109 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 235 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen incl. 14 sterfgevallen
 • 3 Hepatobiliaire aandoeningen
 • 18 Immuunsysteemaandoeningen
 • 44 Infecties en infecties incl. 2 sterfgevallen
 • 34 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 1 sterfgeval
 • 61 Onderzoeken
 • 19 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 1 sterfgeval
 • 95 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 232 Zenuwstelselaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 3 Productproblemen
 • 45 Psychiatrische aandoeningen
 • 11 Nier- en urinewegaandoeningen
 • 5 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
 • 80 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 50 Huid- en onderhuidaandoeningen
 • 5 Sociale omstandigheden
 • 3 Chirurgische en medische ingrepen
 • 96 Vasculaire aandoeningen incl. 8 sterfgevallen

Dit is openbare informatie die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wordt gefinancierd, en iedereen kan het EudraVigilance-systeem gebruiken en deze gegevens verifiëren.

Denemarken en Noorwegen hebben het gebruik van de experimentele COVID-19-prikken van AstraZeneca volledig gestopt en Denemarken heeft ook het Johnson & Johnson vaccin verboden.

In een verklaring van het Noorse Instituut voor Volksgezondheid staat dat het COVID-“vaccin” van AstraZeneca gevaarlijker is dan COVID zelf, vooral voor jonge mensen.

Het EMA blijft het vaccin aanbevelen. Zij hebben echter wel een veiligheidswaarschuwing toegevoegd aan de J&J-prikken, vanwege fatale bloedstolsels.


Help ons BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:


https://dissident.one/2021/04/15/vk-voorspelt-derde-golf-van-covid-de-gevaccineerden-zullen-de-voornaamste-slachtoffers-zijn/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties