Ivermectine: Machtige lobby onderdrukt patentvrij en zeer effectief Corona-medicijn

In een aantal landen zweren artsen bij een geneesmiddel tegen Covid-19 dat naar verluidt vele levens heeft gered. Hun bevindingen worden echter grotendeels genegeerd door de betrokken autoriteiten. Grote online platforms censureren regelmatig berichten hierover, meldt Ralf Hutter. Wat is de waarheid over ivermectine?

Stel dat de Wereldgezondheidsorganisatie een virale ziekte tot een wereldwijde bedreiging verklaart, een pandemie uitroept, en dat na enkele maanden in kleine studies en in de medische praktijk blijkt dat een van de veiligste geneesmiddelen ter wereld, dat bovendien octrooivrij en dus zeer goedkoop is, de epidemie blijkbaar sterk kan terugdringen. Laten we ons verder voorstellen dat dit geneesmiddel wereldwijd verkrijgbaar is in tabletvorm en bovendien preventief kan worden ingenomen met weinig medische begeleiding. Wat zou er gebeuren?

Zouden de productie en distributie van de reddingspil onmiddellijk worden opgevoerd om de druk op de ziekenhuizen en het gezondheidssysteem te verlichten totdat een duurzamer geneesmiddel, zoals een vaccin, tegen het nieuwe virus kan worden ontwikkeld? Zouden er evaluaties worden gestart om de werkelijke slagkracht van deze behandeling te onderzoeken, parallel aan het massale gebruik ervan? Zouden nieuw ontwikkelde vaccins die anders een snelle goedkeuring zouden hebben gekregen, op de gebruikelijke, jarenlange weg worden gestuurd om een standaardgoedkeuring te krijgen nadat is aangetoond dat de maatschappelijke baten groter zijn dan de nadelen? Of zouden de actoren die geïnteresseerd zijn in de verdere commercialisering van de gezondheidsstelsels de overhand krijgen met een campagne tegen deze remedie?

De praktische casus voor de gestelde vraag is de strijd om de werkzame stof ivermectine sinds een jaar. “Nog nooit heeft een molecule zoveel financiële belangen tegen zich gehad”, zegt Pierre Kory, een arts die strijdt voor het gebruik van ivermectine tegen Covid-19.

Het voorbeeld van India

Kory, een intensive care-arts en longarts uit de VS die lange tijd managementfuncties heeft bekleed in ziekenhuizen in de staat Wisconsin, heeft de coronasituatie in India geanalyseerd. Lange tijd had het land het nieuwe virus betrekkelijk goed doorstaan. De infectie- en sterftecijfers bleven verrassend laag – op een fractie van het niveau in de VS in verhouding tot de bevolkingsomvang – en het laagst in de staten Uttar Pradesh en Bihar, waar sinds de nazomer van 2020 ivermectine werd gebruikt.

Maar in april 2021 veroorzaakte het virus een ineenstorting van de gezondheidszorg op veel plaatsen in India. Kory’s verklaring: onder druk van farmaceutische bedrijven was het gebruik van ivermectine teruggedrongen. Hij citeerde een niet met name genoemde Indiase ziekenhuisarts die voorspelde dat de officiële aanbeveling van ivermectine door het door de staat beheerde All India Institute of Medical Sciences in Delhi op 22 april zou leiden tot een “abrupte daling” van het aantal covid rond 10 mei. Ivermectine zal “India redden”, zei hij.

Het land beleefde vervolgens op 6 mei het allereerste hoogtepunt van het aantal dagelijkse besmettingen, toen volgens het onlineportaal Worldometers 414.000 positieve tests werden gemeld. Maar op 10 mei was het aantal weer gedaald tot 330.000. De aantallen bleven dalen, en eind juli schommelden zij rond de 40.000, wat de New York Times het “Covid 19 mysterie” noemde. Op 10 mei had de minister van Volksgezondheid van de Indiase deelstaat Goa eveneens aangekondigd dat ivermectine zou worden verstrekt aan alle volwassenen, ongeacht de besmetting. Kory uitte zijn opgekropte frustratie door te zeggen dat, aangezien de wetenschap zich in een ivoren toren bevindt, praktiserende artsen het roer in handen moeten krijgen:

“Ik wil luisteren naar clinici, niet naar wetenschappers, zelfs niet naar iemand van de gezondheidsautoriteiten. Ze weten niet hoe deze ziekte behandeld moet worden.”

Medische professionals op zoek naar Corona tegengif

Al vroeg hadden Kory en andere professionals een groep gevormd, de Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC), vertaald: Critical Care Alliance, die direct gewijd is aan de behandeling van Covid-19. Volgens hem omvat de groep enkele van ‘s werelds meest gepubliceerde deskundigen op het gebied van de intensive care geneeskunde, die samen bijna 2000 publicaties in peer-reviewed tijdschriften hebben. Vanaf het voorjaar van 2020 waren zij op zoek naar geschikte geneesmiddelen voor de dagelijkse behandeling van Covid-19-patiënten.

Een bijzonder groot aantal mensen werd gered door Joseph Varon, hoofd van de intensive care van de University of Texas Health Science Center in Houston, over wie verschillende grote media, waaronder de Telegraph en de BBC, reeds in juli 2020 berichtten. Het FLCCC heeft het protocol MATH+ ontwikkeld voor ziekenhuisbehandelingen, en een leidraad met het acroniem I-MASK+ voor profylactische behandelingen. Beide behandelingsadviezen zijn beschikbaar in meer dan 20 talen en worden bijgewerkt als nieuw bewijsmateriaal dat vereist.

Op 8 december 2020 werd Kory, toen nog in het St Luke’s Aurora Medical Center in Milwaukee, uitgenodigd als getuige-deskundige voor een commissie van de Amerikaanse Senaat. De video van zijn toespraak werd verwijderd van Youtube en is nu ook niet meer beschikbaar op Vimeo. Het manuscript van de toespraak van zestien bladzijden, dat een schat aan wetenschappelijke voetnoten bevat, is echter nog steeds voor het publiek toegankelijk. In zijn toespraak – die gebaseerd is op het manuscript maar er niet identiek aan is – gaf de arts uiting aan zijn “diepste bezorgdheid” omdat de National Institutes of Health (NIH), de Food and Drug Administration (FDA) en de Centers for Disease Control (CDC) in de VS geen werkgroep hadden opgericht om systematisch te zoeken naar genezende effecten van bestaande geneesmiddelen tegen het nieuwe coronavirus. Zij houden zich alleen bezig met “nieuwe en/of dure” geneesmiddelen zoals Remdesivir en vaccinaties.

Kory’s manuscript maakt deze kritiek nog explicieter: “Wij zijn verbijsterd over de bijna volledige afwezigheid van steun voor en onderzoek naar andere vroegtijdige, op thuisbehandeling gebaseerde en preventieve behandelingsopties dan vaccinatie.” Alleen met hydroxychloroquine, zei hij, was er zoiets geweest. “We hebben een oplossing voor deze crisis,” hield Kory in de Senaat hoorzitting. “Bergen bewijs” waren de afgelopen maanden opgedoken.

Een antiparasiticum dat helpt in bijna alle stadia van covid-19

Het werkzame bestanddeel ivermectine is een antiparasiticum dat wereldwijd wordt gebruikt. Het wordt op dieren en mensen gespoten tegen bijvoorbeeld luizen, schurft en lintwormen, of in tabletten toegediend, ook als preventieve maatregel. Volgens Kory’s Redemansukript is ivermectine “zeer veilig, overal verkrijgbaar en niet duur”. Er zijn al meer dan drie en een half miljard doses toegediend, en bijwerkingen zijn nauwelijks bekend. De ontwikkelaars ontvingen hiervoor in 2015 de Nobelprijs voor de Geneeskunde. In 2016 concludeerde een artikel in het Journal of Drugs in Dermatology:

“Na meer dan 25 jaar gebruik blijft ivermectine een hoog niveau van veiligheid bieden voor een groeiend aantal indicaties”.

In de Senaatscommissie zei Kory dat ivermectine profylactisch werkt tegen het coronavirus, d.w.z. tegen infectie, het voorkomt veel ernstige kuren in de vroege stadia van de ziekte, en het redt zelfs mensen die al met ernstige kuren in het ziekenhuis zijn opgenomen. Hij legde uit: “Ik heb meer Covid 19 patiënten behandeld dan iemand zich kan voorstellen.” Vroegtijdige behandeling is erg belangrijk, zei hij, omdat hij bijna niemand kan redden op de intensive care afdeling. Bovendien, zei hij, hadden de ziekenhuizen verlichting nodig. “We zijn moe. Ik kan zo niet doorgaan,” hield Kory vol. Goedkeuringsprocedures duren maanden, en dat is te veel tijd, waarschuwde hij. Ivermectine moet snel officieel worden aanbevolen, zei hij.

Lees meer  De Ieren hebben hun grenzen bereikt: Steken mosliminvasiekamp in Dublin in brand

De intensivist diende afgelopen winter een overzichtsartikel over het klinische gebruik van ivermectine tegen covid-19 in bij het tijdschrift Frontiers in Pharmacology, samen met andere gezondheidswerkers uit zes staten in de VS, Noorwegen en het VK. Het daaropvolgende intercollegiaal getoetste artikel werd in januari 2021 in een samenvatting online gepubliceerd. Het tijdschrift trok het artikel echter in wegens een vermeend gebrek aan onderbouwing, wat volgens Kory te wijten was aan druk van buitenaf. Vier van de vijf gastredacteuren van het nummer in kwestie hebben uit protest ontslag genomen omdat het optreden van de uitgever “buitengewoon en zonder precedent” was.

Het artikel verscheen vervolgens in het meinummer van het American Journal of Therapeutics. Volgens Altmetric, de software die het tijdschrift gebruikt om de online verspreiding van wetenschappelijke artikelen te analyseren, behoorde deze tekst tot de meest geklikte van één procent van alle ongeveer 18 miljoen wetenschappelijke artikelen met dezelfde publicatiedatum. Geen van de ongeveer 1.200 artikelen in dit tijdschrift had ooit een beter resultaat.

Een voortdurend bijgewerkte verzameling van studies over het gebruik van ivermectine tegen covid-19 wordt ter beschikking gesteld op de website ivmmeta.com. Eind november stonden daar 67 trials op, waarbij in totaal meer dan 49.000 patiënten en 650 onderzoekers betrokken waren. Bijna de helft van de studies was gerandomiseerd, d.w.z. dat een deel van de patiënten willekeurig werd toegewezen aan een controlegroep die geen werkzame stof kreeg toegediend. Volgens de lijst laten de meeste studies positieve resultaten zien, vooral voor profylaxe. Twee derde van de studies werden gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften.

Sinds januari 2021 is er ook een metastudie uit Engeland, die de bevindingen van de FLCCC bevestigt. Het is gericht tot gezondheidswerkers en beleidsmakers en begint met de opmerking: “Dringende informatie Covid 19”. De studie werd voorbereid door Tess Lawrie, wier bedrijf, The Evidence-Based Medicine Consultancy, medisch onderzoek evalueert voor o.a. de WHO. Lawrie leidt nu samen met anderen de campagne British Ivermectin Recommendation Development (BIRD) en heeft een video gepubliceerd waarin zij de Britse premier Johnson toespreekt.

In een interview in mei 2021 legt Lawrie uit, op basis van de WHO-databank van medische bijwerkingen, dat ivermectine aanzienlijk veiliger is dan remdesivir, dat in de VS en veel andere landen is goedgekeurd voor de behandeling van covid, en de nieuwe Corona-vaccins, en dat de autoriteiten en invloedrijke wetenschappelijke tijdschriften niet neutraal staan tegenover het geneesmiddel.

Een overzichtsstudie van vijf auteurs die volgens Pierre Kory niet tot de FLCCC behoren, werd gepubliceerd in het septembernummer van het peer-reviewed tijdschrift New Microbes and New Infections en bevestigt eveneens de werkzaamheid van ivermectine tegen Covid-19. Reeds in maart 2021 eiste Satoshi Omura, een van de Nobelprijswinnende ontdekkers van ivermectine, samen met drie andere universitaire artsen, in een artikel in het Japanse Journal of Antibiotics dat het geneesmiddel zou worden vrijgegeven tegen Covid-19.

Sterke bewijzen op verschillende continenten

Het manuscript van Kory’s toespraak voor de Senaat bevat verscheidene epidemiologische grafieken over landen waar ivermectine was gebruikt op proef omdat een laboratoriumstudie in Australië had aangetoond dat het virus erdoor werd vernietigd. Volgens deze gegevens had ivermectine een indrukwekkend succes in de delen van Peru, Paraguay en Mexico waar het werd gebruikt uit pure noodzaak tegen Covid-19. De sterfte onder 60-plussers in bijna alle acht getroffen deelstaten van Peru daalde snel met ten minste de helft, in sommige gevallen al na een paar weken. Hij legde uit dat Peru later weer zeer hoge cijfers had met de regeringswisseling in november 2020. Interim-president Sagasti had de grootschalige distributie van ivermectine stopgezet, en de cijfers waren slechts een paar weken later tot catastrofale hoogten gestegen.

In Mexico had de deelstaat Chiapas, waar voor het eerst ivermectine tegen Covid-19 werd gebruikt, al na enkele weken verreweg de laagste aantallen ziektegevallen en slechts een fractie van het sterftecijfer van de meeste andere deelstaten. In de video van 28 april 2021 liet Kory zien dat in bijna alle gebieden van Mexico de ziekenhuisbezetting onder de 25 procent lag. Zijn verklaring: ivermectine wordt sinds december 2020 in het hele land gebruikt. De overmatige sterfte was gedaald van 280 procent in januari tot 6 procent in april, zei hij, ondanks een recente toename van de mobiliteit onder de bevolking, volgens de bewegingsprofielen van Google. “Mexico is een model voor de hele wereld,” concludeert Kory.

Intussen publiceert de FLCCC epidemiologische kaarten over andere landen op haar website. In de vier Indiase staten Delhi, Goa, Maharashtra en Uttar Pradesh, die vanaf april 2021 ivermectine hadden vrijgegeven, was dan ook al snel sprake van een scherpe daling van het aantal ziektegevallen, terwijl in Tamil Nadu, waar een nieuwe regiopresident de voorkeur gaf aan remdesivir, zowel het aantal ziekte- als sterfgevallen was blijven stijgen.

Er zijn ook berichten uit Iran, Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen over het grootschalige nuttige gebruik van ivermectine. De situatie in Afrika past ook in het plaatje. In Duitsland vraagt men zich sinds 2020 af waarom daar relatief weinig mensen sterven aan Covid-19. Begin november 2021 nog kopte Der Spiegel: “Het mirakel van de Afrikaanse Corona”. Telkens weer werd de verrassend goede situatie in de eerste plaats verklaard door de lage gemiddelde leeftijd van de bevolking. Maar in een studie gepubliceerd in januari 2021 in het International Journal of Antimicrobial Agents, Martin D. Hellwig en Anabela Maia van twee universiteiten in de VS bieden een andere verklaring:

“Wij tonen aan dat landen met routinematige massadistributie van profylactische geneesmiddelen zoals ivermectine een significant lagere incidentie van covid-19 hebben. Profylactisch gebruik van ivermectine (als antiparasiticum; RH) komt het meest voor in Afrika, en wij tonen aan dat de gerapporteerde correlatie zeer significant is, zowel tussen Afrikaanse naties als in een mondiale context.”

In Zuid-Afrika is een sociale beweging met protesten en een rechtszaak tegen de geneesmiddelenautoriteit er zelfs in geslaagd de regering zover te krijgen dat zij ivermectine vrijgeeft als een anti-coronamiddel. Ivermectine wordt ook in Oost-Europa gebruikt. De Macedonische krant Sloboden Pecat berichtte in januari 2021 dat de geneesmiddelenautoriteit van Macedonië speciaal ivermectine had ingevoerd omdat het daar voorheen alleen in een versie voor dieren verkrijgbaar was. Voordien had een commissie van deskundigen van het ministerie van Volksgezondheid dit aanbevolen. Volgens het artikel werd ivermectine ook in Bulgarije gebruikt tegen Covid-19. Ook Tsjechië en Slowakije gebruiken officieel ivermectine tegen Covid-19.

Lees meer  365 Studies bewijzen de werkzaamheid van Ivermectine en HCQ bij de behandeling van COVID-19 - Zal iemand Fauci en de medische elites confronteren met hun bedrog?

Op verschillende continenten heeft medisch personeel, waaronder hoogleraren, zich in het openbaar uitgesproken voor ivermectine – sommigen nemen het zelf als preventieve maatregel. Zo heeft Prof. Paul R. Vogt, hartchirurg aan het Universitair Ziekenhuis Zürich en auteur van een sensationeel artikel over het gevaar van het coronavirus, aanbevolen om ivermectine in Zwitserland in december 2020 met spoed goed te keuren. Hij had de substantie op zichzelf uitgeprobeerd toen hij ziek was met covid.

Het Zwitserse kanton Basel-Land heeft het gebruik toegestaan van tegen schurft ingevoerde middelen, waaronder ivermectine. In de officiële aankondiging wordt niet verwezen naar Corona, mogelijk om ivermectine onopvallender toegankelijk te maken. Dit komt omdat de geneesmiddelenautoriteiten in rijke landen ivermectine niet willen aanbevelen voor gebruik tegen covid-19.

Onwetendheid en onderdrukking

Reeds in zijn toespraak manuscript voor de hoorzitting van de Senaat op 8 december 2020, richtte Kory zich kritisch tot de verantwoordelijke autoriteiten. De gegevenssituatie was voldoende om ivermectine officieel aan te bevelen voor gebruik tegen Covid-19. Op 6 januari 2021 mochten Kory en twee andere collega’s van het FLCCC de bevindingen vervolgens presenteren aan een commissie van de National Institutes of Health (NIH). Op 14 januari 2021, heeft het sub-agentschap van het ministerie van Volksgezondheid besloten: Ivermectine zal bij de evaluatie een trede naar boven worden geschoven. Het wordt echter niet aanbevolen voor gebruik tegen Covid-19, maar het NIH verzet zich alleen niet langer tegen het gebruik ervan, dat nog niet is vrijgegeven.

Daarentegen raadt niet alleen de WHO het gebruik tegen Covid-19 af, maar ook de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). De oproep van de FDA, getiteld “Why you should not use ivermectin to treat or prevent covid-19”, richt zich echter op het gebruik van ivermectine-bevattende diergeneesmiddelen bij mensen en de risico’s van het gebruik ervan zonder medisch toezicht. In een eerdere verklaring in april had de FDA geschreven dat verdere klinische tests nodig waren.

Ook het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) weigert het gebruik van ivermectine goed te keuren, behalve in klinische proeven, omdat niet in alle studies een positief effect is gevonden. Het EMA komt dus niet tegemoet aan de verandering van mening van het Amerikaanse NIH. Ook wordt een veelgebruikt argument gebruikt: “Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat ivermectine de replicatie van SARS-CoV-2 kan blokkeren. De concentratie die daarvoor nodig is, is echter veel hoger dan de momenteel goedgekeurde doseringen toelaten.”

In de online lezing van 28 april 2021 werd Pierre Kory vanuit het publiek gevraagd naar deze kritiek. Hij noemde ze “gek”, “belachelijk” en “frauduleus”, omdat de huidige dosisaanbeveling voor normaal gebruik van ivermectine gebaseerd is op een celcultuurmodel. Hij heeft zijn standpunt verder uitgewerkt in het voornoemde technische artikel in het American Journal of Therapeutics. Ten slotte publiceerde de FLCCC in september 2021 een overzicht van de studies waarin behandelingen met ivermectine-doses die drie tot tien keer de standaarddosis bedroegen, als veilig werden beschouwd. Gevraagd naar het voorbehoud van de autoriteiten, verklaart Pierre Kory:

“Het onderzoek naar ivermectine bestaat uit een groot aantal kleine studies uit midden- en lage-inkomenslanden (een andere term voor ontwikkelingslanden). De onderzoekers daar hebben niet altijd veel ervaring met studies, maar zij hebben geen belangenconflicten met betrekking tot het geneesmiddel dat zij bestuderen. Voor remdesivir zijn er uitgebreide studies door farmaceutische bedrijven. Bij de NIH, zijn ze zwaar bevoordeeld. Dit is zeer etnocentrisch gedrag, waarover in het verleden uitvoerig is geschreven. Onderzoek uit arme landen heeft het erg moeilijk om gepubliceerd te worden in tijdschriften met een hoge zichtbaarheid in rijke landen.”

Censuur op de grote online platforms

Professionals van de FLCCC hebben het ook moeilijk om erdoor te komen, en niet alleen bij de autoriteiten. De eerder genoemde arts Joseph Varon, die bekend is om zijn strijd tegen covid en in Houston een intensive care unit runt, klaagde in de zomer in een online video van de FLCCC dat hij al talrijke interviews had gegeven, maar dat hem ofwel niet was gevraagd naar het geheim van zijn succes, ofwel dat de informatie over ivermectine niet in de verslagen was verschenen.

In zijn toespraak manuscript van 8 december 2020 spreekt Kory over “censuur van al onze pogingen om kritische wetenschappelijke informatie te verspreiden op Facebook of andere internetplatforms”. De profielen van de FLCCC waren herhaaldelijk geblokkeerd. Tijdens de hoorzitting in de Senaat meldde Kory dat zijn groep op dat moment weer niets op Facebook kon zetten; het zat “in de gevangenis van Facebook”.

Het portaal ivmmeta.com meldt dat zijn Twitter-profiel op 27 december 2020 volledig werd gecensureerd: “Er was geen kennisgeving, geen uitleg, geen waarschuwing, ze verwijderden al onze contacten en berichten, en ze reageren niet op verzoeken.” In het profiel staat nu alleen, “Account geschorst. Twitter schorst accounts die de regels van Twitter overtreden.”

De eerder genoemde Britse actiegroep BIRD, die onder meer pers- en technische artikelen over ivermectine kritisch analyseert en open brieven schrijft aan diverse regeringen, liet op 1 oktober 2021 weten dat Twitter zonder opgaaf van reden haar profiel had geschorst. Dezelfde dag meldde de FLCCC dat zij voor de tweede keer kortstondig was geblokkeerd op Facebook. Data-analist Juan Chamie, die de epidemiologische gegevens over het succes van ivermectine vanaf het begin had verzameld en gevisualiseerd, was nu ook zijn Twitter-profiel kwijt.

Twitter accepteert bijvoorbeeld ook geen artikel van de medische deskundige Joseph Mercola over het succes van India bij de bestrijding van de pandemie en de effectiviteit van ivermectine. Degenen die de link wilden verspreiden, kregen de volgende tekst te zien toen ze probeerden de link te verzenden: “Niet mogelijk omdat deze link door Twitter of onze partners als potentieel schadelijk is aangemerkt. Kijk in ons helpcentrum voor meer informatie.” Vandaag luidt het bericht: “Er is iets misgegaan, maar maak je geen zorgen – probeer het gewoon opnieuw.” Het is niet eens mogelijk om de concept tweet op te slaan. BIRD mede-oprichtster Tess Lawrie, de Britse bewijsonderzoekster die voor non-profit instellingen werkt, heeft in het eerder genoemde interview met Uwe Alschner uitleg gegeven over online censuur:

“Mijn video’s zijn verwijderd van YouTube. En andere dokters zoals Dr Mobeen Syed hebben een aantal van hun video’s gedemonetariseerd. Dr Jennifer Hibbert’s kanaal werd verwijderd, Dr John Campbell werd gecensureerd op Facebook toen hij sprak over ivermectine. Tweets over ivermectine worden verwijderd. Mensen die informatie of berichten over mij plaatsen worden van Facebook verwijderd, is mij verteld. Ik heb geen Facebook meer omdat alles daar gewist is. Dus het heeft geen zin om daar aanwezig te zijn. Of het nu op Twitter, Facebook of Youtube is, er is een georkestreerde poging om discussie over ivermectine te voorkomen.”

Lees meer  Video: Het Ivermectine verhaal

Dubbele standaarden bij geneesmiddelenautoriteiten

Online platforms beroepen zich voor censuurmaatregelen doorgaans op de WHO, of zelfs op een veronderstelde wetenschappelijke consensus zoals gedefinieerd door belangrijke autoriteiten. Het ligt echter niet voor de hand waarom adviezen van regelgevende instanties meer vertrouwen zouden moeten genieten dan verslagen uit de medische praktijk.

Zowel de FDA als het EMA blijven het dure Remdesivir aanbevelen, hoewel de doeltreffendheid ervan tegen Covid-19 twijfelachtig is. Bovendien erkent het EMA, net als de FDA, “voorwaardelijke vergunningen” voor het in de handel brengen in crisisgevallen wanneer “het voordeel van de onmiddellijke beschikbaarheid van het geneesmiddel zwaarder weegt dan het risico dat verbonden is aan de behoefte aan aanvullende gegevens”. Waarom een geneesmiddel dat al tientallen jaren veilig en nuttig is in de hele wereld, niet zou mogen worden gebruikt in de Corona-crisis terwijl meer gegevens worden verzameld, lijkt onbegrijpelijk.

De FDA heeft dit jaar ook een schandaal veroorzaakt dat wijst op het meten met twee maten. In Duitsland berichtten het vakblad BUKO-Pharmabrief (blz. 8) en Deutschlandfunk erover. Volgens het verslag heeft de autoriteit goedkeuring verleend voor het nieuwe Alzheimermedicijn Aducanumab, hoewel er geen bewijs was voor de doeltreffendheid ervan. Bovendien is het geneesmiddel duur en heeft het vaak geleid tot zwelling van de hersenen of zelfs tot bloedingen. Peter Gøtzsche, professor in klinische onderzoeksopzet en -analyse aan de Universiteit van Kopenhagen, bekritiseerde de goedkeuring van aducanumab in een interview met Multipolar en zei

“We kunnen onze drugsbureaus om vele redenen niet vertrouwen. Een daarvan is het draaideureffect, waarbij mensen uit het bedrijfsleven komen, bij het EMA of de FDA werken en dan weer teruggaan naar het bedrijfsleven. Indien zij tijdens hun werk bij het EMA zeer vriendelijk waren voor de farmaceutische industrie, is hun kans om daarna een zeer goed betaalde baan bij een groot farmaceutisch bedrijf te krijgen natuurlijk groter dan wanneer zij kritisch waren. En veel voormalige leidinggevenden van de FDA en het EMA, en ook van andere regelgevende instanties voor geneesmiddelen, hebben zich voorbereid op het verlaten van een openbaar ambt door bijvoorbeeld een adviesbureau op te richten dat goede adviezen geeft aan bedrijven over hoe ze hun medicijnen goedgekeurd kunnen krijgen. Dit is illegaal zolang ze nog in een openbaar ambt zitten.”

Het curriculum vitae van Emer Cooke, de huidige voorzitter van het EMA, kan dienen als voorbeeld van de draaideur tussen autoriteiten en bedrijven. Naast het EMA heeft zij ook gewerkt voor de EU-Commissie, de WHO en het Ierse Geneesmiddelenbureau, maar daarvoor en tussendoor ook voor diverse farmaceutische bedrijven en zelfs jarenlang in Brussel als lobbyist voor de Vereniging van Europese Farmaceutische Bedrijven.

De universiteit van Oxford bestudeert ivermectine sinds juni 2021 immers van naderbij, met de steun van de Britse regering. Trial Site News, een online medium voor medische onderwerpen, schreef in januari 2021 over deze studie, PRINCIPLE genaamd, waarin ook andere geneesmiddelen zijn opgenomen, dat het erom ging eindelijk “een hiaat in het onderzoek in de rijkste landen” te dichten en laagdrempelige, preventieve geneesmiddelen en geneesmiddelen voor thuisgebruik tegen Covid-19 te vinden. In de VS is 13 miljard dollar uitgegeven aan “slechts een handvol ontwikkelaars van vaccins en antilichamen”, maar het dodental in het land is duizelingwekkend, zei hij.

Andere medicijnen leveren grote winsten op

Het geschil over ivermectine heeft een dimensie die verder gaat dan het medische debat. De FLCCC bekritiseert dat de autoriteiten en andere deskundigen grote klinische tests eisen om krachtiger bewijs te leveren voor de doeltreffendheid van ivermectine, en dat deze tests veel geld kosten. Zij zouden derhalve alleen door bedrijven worden uitgevoerd indien verwacht kan worden dat het geneesmiddel voldoende winstgevend zal zijn. In het geval van ivermectine zijn de vooruitzichten somber omdat het octrooi erop is verlopen. Indien een dergelijke test een positief resultaat oplevert met betrekking tot Covid-19, kan het geneesmiddel dus overal door om het even welk bedrijf worden geproduceerd.

De FLCCC ziet een verstrengeling van staten en de farmaceutische industrie als de reden waarom dure geneesmiddelen, die naar hun mening niet worden ondersteund door betere gegevens dan ivermectine, in verschillende landen lange tijd zijn aanbevolen voor de behandeling van covid. Het beste voorbeeld is waarschijnlijk Remdesivir, “dat op veel minder bewijs was gebaseerd en veel meer kostte” dan ivermectine, zoals Kory uitlegt.

Het British Medical Journal merkte in oktober 2020 op dat remdesivir en hydroxychloroquine geen significant effect hadden op covid-19 in een grootschalige studie genaamd “Solidarity”, uitgevoerd door de WHO in 30 landen. Epidemioloog Martin Landray van de Universiteit van Oxford, die in het artikel wordt geciteerd, raamt de kosten van een vijf- tot tiendaagse kuur met remdesivir op 2000 Britse pond, ongeveer 2200 euro. Ivermectine daarentegen kost vaak minder dan één US dollar per dagelijkse dosis, afhankelijk van het land.

Andere covid-behandelingen zijn ook erg duur. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid heeft in januari 2021 200.000 doses monoklonale antilichamen gekocht. Dit kostte 400 miljoen euro, of 2000 euro per dosis. In april 2021 meldde Die Welt: “Slechts 1700 doses zijn gebruikt om patiënten te behandelen.” Leif Erik Sander, hoogleraar infectieuze immunologie en vaccinonderzoek in het Berlijnse Charité-ziekenhuis, zou hebben gezegd: “Het probleem is: als iemand naar de kliniek komt vanwege een Covid 19-ziekte, is hij helemaal niet meer geschikt voor behandeling.”

Maar binnenkort krijgen ook mensen in welvarende landen op een presenteerblaadje een tablet met antivirale eigenschappen voorgeschoteld voor de vroegtijdige en thuisbehandeling van Covid-19. Een dergelijke tablet was al in april 2021 door farma-gigant Pfizer aangekondigd voor het late najaar. Merck, een andere farmaceutische reus, heeft op 1 oktober gegevens gepubliceerd over de succesvolle Covid-behandeling van zijn antivirale tablet Molnupiravir. Op dezelfde dag schatte een beursanalist dat Merck alleen al aan Molnupiravir in 2022 drie miljard dollar zou kunnen verdienen. Reeds in juni kondigde de Amerikaanse regering aan dat zij 1,7 miljoen vijfdaagse doses had besteld voor een prijs van 1,2 miljard US dollar (d.w.z. 700 dollar per behandeling) in geval van een spoedgoedkeuring van molnupiravir.

Pierre Kory zei in een interview dat volgens de gegevens van Merck molnupiravir slechts ongeveer half zo effectief was tegen covid als ivermectine. In februari had Merck aangekondigd dat ivermectine, dat het bedrijf zelf decennia lang op de markt had gebracht, niet effectief was tegen Covid. Laten we ons eens voorstellen dat het wél zo is. Dan zou er een geneesmiddel tegen Covid-19 zijn dat niet goed is voor miljarden dollars zoals sommige andere, maar voor miljarden mensen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/11/05/22663/?swcfpc=1

Meer Laden

Leave a Comment