‘Vervangingsmigratie’ – VN en denktanks promoten 60 miljoen migranten voor ‘vergrijzende’ EU tegen 2050

0

In dezelfde week dat het Europees Parlement stemde voor een resolutie waarin de Grote Vervangingstheorie als “racistisch” werd bestempeld, meldde de Spaanse krant La Vanguardia dat de Verenigde Naties, het Wittgenstein Center in Oostenrijk en het Center for Global Development in Washington D.C. allemaal bepleiten dat Europa de komende decennia minstens 60 miljoen migranten nodig heeft “om te overleven” en dat het grootste deel van deze immigratie uit Afrika moet komen.

De VN, die al lang pleit voor “vervangingsmigratie” als oplossing voor de vergrijzing van Europa, waarschuwt nu dat Europa deze migranten niet zal winnen “als het niet ophoudt een fort tegen immigratie te zijn”, aldus de Spaanse krant.

De VN schat dat de EU in 2050 een tekort zal hebben van 60,8 miljoen werknemers, en het Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital stelt dat dit tekort nog groter zal zijn, namelijk 72,7 miljoen. Beide organisaties gebruiken hun eigen schattingen om te pleiten voor verdere massa-immigratie, meldt REMIX.

“Het zal niet genoeg zijn om de pensioenleeftijd te verlengen, meer vrouwen op de arbeidsmarkt te brengen of het geboortecijfer te verhogen. Noch zal het genoeg zijn om de productieve economie verder te robotiseren of banen te blijven offshoren zoals we hebben gedaan,” zegt Charles Kenny, een senior fellow bij het Center for Social Development in Washington D.C. “Niets van dit alles zal Europa redden van de vergrijzing.”

Hij vervolgt: “Afrika moet Europa redden van de demografische crisis (…) Alleen immigratie kan dit gebrek aan evenwicht corrigeren, en immigratie van Afrikaanse afkomst zal de meest natuurlijke manier zijn om de arbeidskrachten te leveren die nodig zijn om de groei te handhaven.”

Kenny’s bewering dat Afrikaanse immigranten – mogelijk tientallen miljoenen – de beroepsbevolking van Europa moeten vullen, zou niet alleen de demografie van het continent radicaal veranderen, maar zou ook maatschappelijke en zelfs beschavingsgevolgen hebben. Wat betreft Kenny’s bewering dat immigranten de Europese arbeidsmarkt zouden redden, zijn er al substantiële gegevens uit een reeks landen die twijfel zaaien over het idee dat “alleen immigratie” Europa en zijn arbeidsmarkt kan redden.

Er is immers een overvloedige immigratie geweest uit Afrika en het Midden-Oosten, en tot nu toe heeft dit slechte resultaten opgeleverd. Uit gegevens van Duitsland blijkt bijvoorbeeld dat bijna de helft van de migranten die tijdens de crisis van 2015 en 2016 naar Europa zijn gekomen, werkloos blijven, en zelfs degenen die werk hebben, werken meestal als laaggeschoolde arbeidskrachten, die vaak zo weinig verdienen dat ze alsnog in aanmerking komen voor sociale uitkeringen van de staat.

De migrantenpopulatie in Europa is in veel landen een nettoverlies voor de overheidsfinanciën, ook in Denemarken, dat jaarlijks 5 miljard euro uitgeeft aan integratie-inspanningen – inspanningen die meestal mislukt zijn. De niet-westerse migrantenbevolking is zelfs zo slecht geïntegreerd dat de Denen in overgrote meerderheid tegen het toelaten van meer immigranten zijn. Zelfs de linkse premier van het land, Mette Frederiksen, heeft een beleid van “nul” asielzoekers gepropageerd.

Lees meer
Een vreemdeling in mijn eigen land

“Elke vijfde jongeman met een niet-westerse achtergrond geboren in 1997 had de wet overtreden voordat hij 21 werd. Het is niet iedereen. Maar er zijn te veel jonge mannen die de vrijheid van anderen nemen, de toekomst van kinderen stelen, gevangenisbewakers intimideren en een lang spoor van onveiligheid achterlaten,” zei Frederiksen in 2021. Haar standpunt over migratie is zo populair dat ze bij de vervroegde verkiezingen op 1 november niet alleen een nieuw mandaat kreeg om te regeren, maar dat haar partij ook veruit de grootste is in Denemarken.

Het is niet alleen liberaal Denemarken. In Noorwegen werkt slechts ongeveer de helft van de migranten, ondanks het feit dat 6,6 miljard euro is geïnvesteerd in arbeidsintegratie. In Frankrijk kost migratie het land 25 miljard euro per jaar, en veel migranten blijven zelfs na jaren werkloos. Ondertussen kondigde Duitsland twee jaar geleden aan 64,5 miljard euro uit te geven aan onderwijs, sociale diensten, huisvesting en taalcursussen om de buitenlanders die het al heeft te integreren. Deze enorme financiële bedragen werden uitbetaald nog voordat dit jaar bijna 1,5 miljoen extra migranten in Duitsland aankwamen.

Als we het VN-rapport en de beweringen van Kenny mogen geloven, zouden deze migranten moeten worden toegejuicht als een broodnodige oppepper voor de Duitse beroepsbevolking. Maar de realiteit is dat 12 van de 16 Duitse deelstaten hun grenzen al volledig hebben gesloten voor nieuwe vluchtelingen, met als argument dat hun huisvesting, sociale voorzieningen en onderwijsstelsel op het punt staan overbelast te raken.

De gegevens weerleggen ook het argument dat er in het begin integratieproblemen zullen zijn, maar dat deze zullen worden gecompenseerd door de voordelen die migranten uiteindelijk opleveren. De Turkse bevolking bijvoorbeeld, die in veel gevallen al meerdere generaties in Duitsland verblijft, wordt volgens vele statistieken beschouwd als de slechtst geïntegreerde groep in het hele land. De belofte om artsen, advocaten en ingenieurs binnen te halen, een idee dat door voorstanders van massa-immigratie hoog in het vaandel wordt gedragen, is ook niet uitgekomen. De meeste migranten hebben weinig vaardigheden en weinig opleiding; in sommige gevallen zijn de vaardigheden van de migranten zo gebrekkig dat er voor hen geen haalbare weg is op de Europese arbeidsmarkt.

Anderen geven er gewoon de voorkeur aan sociale uitkeringen te ontvangen in plaats van te zwoegen in laagbetaalde, ondergeschikte arbeid. Zelfs in gevallen waarin artsen en ingenieurs uit Afrika zijn gerekruteerd, roept dit verontrustende morele vragen op. Verdient Europa het om de besten en slimsten weg te kapen uit landen die dringend behoefte hebben aan bekwame vakmensen? Als economieën alleen jonge mensen nodig hadden om voor een betere toekomst te zorgen, zou Afrika op weg zijn naar economisch succes. Maar ondanks een overvloed aan jongeren zijn deze landen corrupt, hebben ze weinig te bieden op het gebied van patenten en innovatie, en worden ze gekenmerkt door extreme onveiligheid en hoge misdaadcijfers.

Lees meer
Nederland en Ierland onder landen met de hoogste sterftecijfers in 2023 in Europa

Het simpelweg importeren van deze jongeren naar Europa zal volgens veel politici, intellectuelen en beleidsmakers niet werken. De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft bijvoorbeeld gezegd dat de toekomst van de Afrikanen in Afrika ligt; hij heeft een alternatieve weg voorgesteld, waarbij het geboortecijfer van de Europeanen wordt verhoogd.

“In heel Europa zijn er steeds minder kinderen, en het antwoord van het Westen hierop is migratie,” zei Orbán in 2018. “Ze willen dat er evenveel migranten binnenkomen als er kinderen ontbreken, zodat de aantallen zullen optellen. Wij Hongaren hebben een andere manier van denken. In plaats van alleen aantallen willen wij Hongaarse kinderen. Migratie betekent voor ons overgave.”

Veel van Hongarijes agressieve pro-gezinsbeleid heeft al vruchten afgeworpen, maar er is waarschijnlijk een gezamenlijke inspanning in heel Europa nodig om de vruchten van deze strategie echt te zien. Een dalende bevolking en beperkingen op internationaal kapitaal zouden de demografische situatie van Europa ten goede kunnen komen doordat de huizenprijzen dalen, zodat Europeanen zich de huizen en appartementen kunnen veroorloven die ze nodig hebben om een gezin te stichten. Tegelijkertijd zijn Europeanen steeds huiveriger om hun kinderen naar scholen met een grote diversiteit te sturen, waardoor ouders gedwongen worden dure privéscholen te betalen – een trend die het demografische beeld alleen maar kan verergeren en problematischer kan worden naarmate de immigratie toeneemt.

Een braindrain in Afrika als gevolg van de immigratieagenda van de westerse landen zal de strijd en het conflict op een continent met een bevolkingsexplosie waarschijnlijk alleen maar verder aanwakkeren. Daarom hebben conservatieven in Europa lang betoogd dat de slimste immigranten in hun land moeten blijven, waar zij kunnen helpen een goed functionerend systeem op te bouwen.

Ondanks deze morele dilemma’s – samen met integratieproblemen en toenemende criminaliteit onder migranten – hebben landen als Duitsland aangedrongen op nog hogere immigratiecijfers. De huidige linkse regering heeft al lang aangegeven dat zij van plan is het aantal migranten naar Duitsland drastisch te verhogen en de immigratieregels te versoepelen, zelfs terwijl buurlanden als Oostenrijk, Denemarken en Polen aandringen op minder immigratie.

Tegelijkertijd lijdt het weinig twijfel dat de Europese bevolking snel vergrijst, en deze trend vormt een ernstig probleem voor het continent.

“Een steeds oudere bevolking is een last voor de economische groei en de welvaartsstaat,” zei Juan Ramón Jiménez, een expert in migraties bij het CIDOB en doctor in politieke en sociale wetenschappen aan de UPF.

“Twintig procent van de Spanjaarden en Europeanen is ouder dan 65 jaar, een leeftijdsgroep die in 2070 30 procent (van de bevolking) zal uitmaken. Nu zijn er drie werkenden voor elke gepensioneerde, maar wanneer de babyboomers stoppen met werken, kan deze verhouding niet worden gehandhaafd. We gaan de bevolking in de werkende leeftijd, dat wil zeggen tussen 15 en 64 jaar, verliezen.”

Lees meer
De verbazingwekkende stijging van het aantal myocarditis gevallen na de invoering van de vaccins

De realiteit is echter dat de landen met de meeste immigratie vaak de slechtste resultaten hebben geboekt. De Verenigde Staten bijvoorbeeld, die van alle landen in de wereld misschien wel het grootste aantal migranten hebben toegelaten, hebben de levensverwachting nog vóór Covid-19 zien dalen, de staatsschuld omhoog zien schieten tot 30 biljoen dollar, de ongelijkheid zien exploderen, de segregatie op school zelfs in liberale steden zien toenemen en de reële lonen zien dalen. De V.S. heeft een ongekend aantal immigranten aanvaard, dat geen echt historisch precedent heeft, en ondanks de problemen die zich voordoen, hebben de voorstanders van massa-immigratie daar dezelfde argumenten als de voorstanders ervan in Europa: Alle problemen worden opgelost met gewoon meer immigratie.

Omgekeerd heeft Japan, dat vrijwel geen immigranten van buitenaf heeft opgenomen, vrijwel geen inflatie ondanks wereldwijd sterk stijgende prijzen en een hogere levensverwachting; het heeft ook zijn krimpende beroepsbevolking onder controle gekregen door AI en automatisering. Ondanks de beweringen van Kenny zal het probleem van de krimpende beroepsbevolking de komende jaren alleen maar toenemen; er bestaat echter bezorgdheid dat er zelfs voor degenen die willen werken de komende 20 tot 30 jaar niet genoeg banen zullen zijn, vooral als de vooruitgang op het gebied van autonome voertuigen doorzet.

De VN, het Wittgenstein Centrum en Kenny houden ook geen rekening met de prijs van een etnisch en cultureel versplinterd Europa. De politieke polarisatie groeit rond de kwesties van ras en, tot op zekere hoogte, ook religie, en deze kwesties zullen mettertijd alleen maar toenemen naarmate de blanke Europeanen dichter bij de minderheidsstatus komen. Dit betekent dat de politiek steeds meer tijd zal besteden aan deze identiteitskwesties in plaats van zich bezig te houden met de kernproblemen van de burgers.

Criminaliteit is ook altijd een factor, en een uiterst dure. Aanzienlijke hoeveelheden politie-uren worden nu besteed aan het beheersen van de problemen die het multiculturalisme met zich meebrengt, of het nu gaat om sterk groeiende georganiseerde drugsmaffia’s in Nederland, golven van seksueel geweld in Zweden, Duitsland, Italië en België, of de aanzienlijk verhoogde terreurdreiging in Europa.

Ondanks beweringen dat de Grote Vervanging een complottheorie is, is de situatie zowel kwantificeerbaar als empirisch waar, volgens een reeks demografen, intellectuelen en politici. Europa kampt al met een huisvestingscrisis, overvolle klaslokalen en integratieproblemen, zowel qua taal als qua culturele normen. De introductie van 60 miljoen extra migranten tegen 2050 in enkele van de dichtstbevolkte landen ter wereld zal waarschijnlijk leiden tot een explosieve situatie, zowel politiek als maatschappelijk, en zal waarschijnlijk niet het wondermiddel zijn dat veel deskundigen voorspellen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/10/21/lokale-bevolking-moet-plaats-maken-voor-landrovers-ze-nemen-ons-alles-af-steeds-meer-onteigeningen-ten-gunste-van-asielzoekers/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties