Het racisme verhaal is een wapen tegen de Westerse beschaving

2

Toen Marco Polo in 1275 aan het hof van Kublai Khan verscheen, werd hij beschouwd als een curiosum uit een buitenaardse wereld. De Chinezen behandelden hem vriendelijk en met respect. Ze gaven hem zelfs een baan, en als Marco Polo dat had gewild, had hij de rest van zijn leven in China kunnen doorbrengen.

De geschiedenis zou er anders uit hebben gezien als Marco Polo en zijn vader met tienduizend man in China waren opgedoken. Omdat de Chinezen als racisten werden beschouwd. Ze verdedigden hun eigen volk tegen buitenlandse indringers, schrijft Hans-Jürgen Geese.

Zelfs vandaag de dag worden de Chinezen nog steeds als racisten beschouwd. Meer dan 90% van hen beweert Han-Chinezen te zijn. Of dat waar is, valt nog te bezien. Maar de Chinezen zien zichzelf trots als Chinezen. China en Chinees over alles. Ze beoefenen zelfs voorouderverering. Als je op zoek bent naar de meest doorgewinterde racisten op aarde, zoek dan niet verder dan China.

Als je vervolgens China verlaat om de rest van de planeet af te speuren naar racisten, zul je ontdekken dat deze mensensoort in elk land op aarde voorkomt. Omdat racisme net zo natuurlijk is als ademen. Racisme is een reflex van het verdedigen van het eigen volk tegen vreemden. Niet tegen de individuele vreemdeling. Niet tegen kleine groepen vreemden. En niet tegen vreemden die geïntegreerd willen en kunnen worden in de eigen gemeenschap. Maar tegen de rest.

In die zin geef ik ook toe dat ik een racist ben. Net als de overgrote meerderheid van de mensen op aarde. Mensen ervan beschuldigen racistisch te zijn is ronduit absurd. Was George Washington een racist? Ja natuurlijk. Was Winston Churchill een racist? Zonder twijfel. Was Otto von Bismarck een racist? Jij weet het antwoord. Maar toen, zo luidt de mythe, veranderde de moderne mens, kwam hij over zijn menselijkheid heen en maakte hij een einde aan dergelijk wangedrag? En tegenwoordig houdt iedereen van elkaar? Nou ja, bijna allemaal. Omdat Angela Merkel het ‘multiculturalisme’ dood heeft verklaard. Is dat niet racisme? Dat kun je zien. Zelfs Angela Merkel heeft nog wat menselijkheid in zich.

Je moet één ding duidelijk beseffen: het verhaal van racisme is een wapen. Een wapen tegen de westerse beschaving. De beschuldiging van racisme is bedoeld om het Westen te vernietigen. Helaas heeft dit niets te maken met liefde voor mensen.

Londen is stervende

De dreiging van racisme weerhoudt je ervan de werkelijkheid helder te zien. Je bent zo onzeker en geïntimideerd dat je simpelweg weigert te zien wat voor iedereen duidelijk zou moeten zijn. Ben je blind? Kunt of wilt u echt niet zien? Oké, als je dat in Duitsland niet durft te doen, laat me je dan vertellen over een ander land waar het wapen van racisme al bijna een heel volk heeft vernietigd. Luister en sta versteld:

De stad Londen werd ongeveer 2000 jaar geleden gesticht. Tot ongeveer veertig jaar geleden waren meer dan 90% van de Londenaren blanke mensen die zichzelf als Londenaren zouden hebben geïdentificeerd. Tegenwoordig bedraagt ​​dat aantal slechts ongeveer 35%. Als u onlangs in Londen bent geweest, zult u gemerkt hebben dat het Londen van vandaag weinig gemeen heeft met het Londen van mijn jeugd.

De burgemeester van Londen is Sadiq Khan. Zijn ouders kwamen in 1968 vanuit Pakistan naar Londen. Hij is de eerste moslimburgemeester van Londen en de eerste burgemeester van een etnische minderheid. Zouden de Londenaren van 1980 de man tot burgemeester hebben gekozen? Erg onwaarschijnlijk. Voor de echte Londenaren en voor het echte Londen is de man een ramp. Hij heeft geen respect voor de cultuur en tradities van de stad of het land. Zijn focus ligt onder meer op het bouwen van moskeeën in het hart van de stad en het benutten van de kans om al die blanke supremacistische monumenten uit het verleden uit de stad te verwijderen. Een monument voor Churchill? Voor deze racist? En nu komt de cruciale, werkelijk grote vraag: kunnen de laatste, de laatst overgebleven echte Londenaren of Engelsen terugvechten? Antwoord: Nee.

Een voormalig land genaamd Groot-Brittannië

De premier van Groot-Brittannië is Rishi Sunak. Zijn grootvader komt uit Pakistan. Zijn grootmoeder uit India. Het gezin kwam in de jaren zestig naar Groot-Brittannië. De man is een miljardair. Hij werkte voor Goldman Sachs en andere hedgefondsen. Vraag: Wanneer werd Sunak tot premier gekozen? Antwoord: Hij is niet gekozen. Nadat Liz Truss aftrad, werd de man op 25 oktober 2022 benoemd tot premier. Gewoon zo. In naam van de democratie. Sunak is zowel de eerste Aziatische premier als de eerste hindoe als premier.

Oh ja, Sunak benoemde Nadhim Zahawi, geboren in Bagdad, tot leider van de Conservatieve Partij.

Er moet ook worden vermeld dat alleen al in de afgelopen twee jaar ruim 1 miljoen zogenaamde vluchtelingen het land zijn binnengekomen. De toestroom gaat door. Gisteren bedroeg het aantal mensen dat het Engelse Kanaal overstak 875. Ondanks beloften om deze toestroom te stoppen, gebeurde er niets. Welke prestaties heeft Rishi Sunak tot nu toe geboekt? Dat is een domme vraag. De man lijkt geen interesse te hebben in het dienen van het welzijn van dit land. Bij verkiezingen zou hij geen enkele kans hebben om die te winnen. Maar voorlopig kan hij zijn visie op een beter Groot-Brittannië ongestoord waarmaken.

De situatie in het land is inmiddels zo slecht dat er simpelweg geen woonruimte meer is voor deze zogenaamde vluchtelingen. Er is zelfs niet genoeg woonruimte voor de eigen bevolking. Maar wie maakt het uit? Racisme van de Engelsen jegens andere volkeren is slecht.

Maar racisme van andere volkeren jegens de Engelsen is oké. Zelfs in het land van de Engelsen. In hun eigen land.

Het is duidelijk wanneer de Engelsen in Engeland slechts een minderheid zullen vormen (2050). Ze zullen dan in het beste geval min of meer worden getolereerd door immigranten, totdat ze op een dag zullen uitsterven.

Winston Churchill

Tot voor kort werd Winston Churchill beschouwd als de grootste en belangrijkste Brit aller tijden. De stemming is een beetje veranderd. Omdat de man een racist was. Zijn beschrijving van Gandhi, die hij omschreef als een halfnaakte fakir, werd wereldberoemd. Het is onwaarschijnlijk dat Sandiq Khan of Rishi Sunak opkomen voor Winston Churchill.

Ter informatie: u moet op de eilanden onderscheid maken tussen Brits en Engels. Groot-Brittannië omvat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Al deze vreemdelingen, deze nieuwkomers, omschrijven zichzelf als ‘Brits’.

Wat er op dit moment gebeurt, is dat de Schotten zichzelf weer meer Schotten gaan noemen en de Engelsen nadenken over hun Engeland. ‘Brits’ duidt niet langer een identiteit aan, maar eenvoudigweg een juridische status. De Engelsen herinneren zich nu, ook ter verdediging, hun trots op hun ‘Engelsheid’, op hun geschiedenis, op hun tradities, op hun voorouders, die ze in Engelse bodem hebben begraven en die vanuit het hiernamaals met afgrijzen kijken naar wat er in hun voormalige thuisland gebeurt. De Engelsen hebben hun imperium al lang opgegeven. Ze hebben ook Londen opgegeven en trekken zich terug naar de delen van het land die Engeland worden genoemd, waar ze hopen als Engelsen te overleven. In Groot-Brittannië zal dit niet langer mogelijk zijn.

Hetzelfde fenomeen zal zich in Duitsland voordoen. Als Duitser kun je niet overleven in de Bondsrepubliek Duitsland. Als Duitser kun je straks nog maar in een paar delen van Duitsland overleven. Als je wil. Maar je kunt het ook opgeven en de dingen in verdriet en woede op hun beloop laten.

Wat te doen met al die ‘vluchtelingen’?

Groot-Brittannië heeft Frankrijk een half miljard pond sterling gegeven om te voorkomen dat deze georganiseerde vluchtelingen in boten het Engelse Kanaal blijven oversteken. Maar de Fransen hebben tot nu toe weinig stappen ondernomen om te voorkomen dat deze mensen doorstromen naar Groot-Brittannië. Omdat ze van de vluchtelingen in Frankrijk af willen. En zo gebeurt het dat de oude vijandigheden tussen Engeland en Frankrijk opnieuw uitbreken.

Vraag: Wat zouden de Britten kunnen doen nadat de vluchtelingen aan land zijn gekomen? Welnu, je zou deze veelal jonge mannen de volgende opties kunnen geven (citaat uit een fictief gesprek):

“Ze zijn illegaal naar ons land gekomen. Ofwel brengen we je terug naar waar je vandaan kwam. Of we brengen u onder in een tent in een vluchtelingenkamp totdat er op uw verblijfsaanvraag in het land is beslist. Wij hebben geen woonruimte voor u. We hebben niet eens genoeg woningen voor onze eigen bevolking. Wij hebben ook geen werk voor je. Vanwege de hoge criminaliteit kunnen we je niet vrij door het land laten rondlopen.”

En toen zetten ze een opvangkamp op. Op dezelfde manier als het opvangkamp Friedland in Nedersaksen. Of je kopieert de Australiërs, die een heel eiland alleen voor vluchtelingen hebben. Je kunt deze mensen niet zomaar loslaten in gemeenschappen. Wat heeft dat eigenlijk met democratie te maken?

In Engeland worden deze indringers momenteel in hotels ondergebracht. Maar zelfs de hotelruimte is niet langer voldoende. Hoe moet dit verder? Rishi Sunak heeft geen antwoord op deze vraag. Helaas heeft hij het druk met belangrijkere zaken. Vooral met het conflict in Oekraïne. Zijn vriend Zelenskyj heeft zijn hulp nodig. Sunak moet met zijn generaals bespreken of zij een van de resterende 157 operationele tanks aan Oekraïne kunnen overdragen? Dergelijk zogenaamd strategisch denken houdt de premier bezig. Er klopt geen Engels hart in zijn lichaam, de geschiedenis van het land zit niet in zijn genen. De tradities, de religie van bijna tweeduizend jaar, dit alles is hem vreemd. Maar hij is de premier. Hoe is dit in hemelsnaam ooit gebeurd? Moeten we lachen of huilen?

Racisme tegen Rusland

De hele hypocrisie van racisme wordt duidelijk in het feit dat het niet alleen is toegestaan, maar zelfs wordt aangemoedigd om racisme tegen Rusland en de Russen te praktiseren. Zelfs de goede Vladimir Poetin wordt het slachtoffer van het Duitse racisme. Wat heeft hij de Duitsers aangedaan? Hij smeekte bijna om Duitse vriendschap.

De ironie van de geschiedenis is dat het meest corrupte en criminele regime in Europa wordt gezien als de haven van vrijheid, gerechtigheid en democratie. Daarom zijn Oekraïners welkom. Russen niet. Het is zo absurd dat je je sprakeloos afwendt. Wat voor soort waanzin verspreidt zich momenteel over dit door en door slechte deel van de wereld dat Europa heet?

De oplossing voor het racismeprobleem ligt waarschijnlijk in het feit dat we, ten goede of ten kwade, racisme openlijk moeten erkennen. Je kunt niet ontkennen wat deel uitmaakt van de menselijke natuur. U gelooft niet serieus dat de Afghanen, Syriërs of Irakezen welwillend en behulpzaam zouden staan tegenover miljoenen blanke mannen in hun land.

De simpele waarheid is dat een Afghaan in Afghanistan thuishoort en een Syriër in Syrië. Er zullen altijd uitzonderingen zijn. Dat is ook niet het probleem. Het probleem is het aantal mensen dat een land binnenvalt en daardoor het land vernietigt.

Waarom zou ik in vredesnaam miljoenen mensen in mijn land toelaten die mijn land en mijn cultuur zullen vernietigen? Wie zou hiervan moeten profiteren? De vluchteling heeft in ieder geval nog de mogelijkheid om terug te keren naar zijn vaderland. En de Engelsman, de Fransman, de Duitser? Moeten ze op een dag als vluchtelingen op zoek gaan naar een nieuw thuis?

En dan: zodra de cultuur van de Europese landen eindelijk vernietigd is, zal er voor echte vluchtelingen geen plek meer zijn in Europa. De Europeanen zullen deze vluchtelingen niet alleen niet langer willen accepteren. Ze kunnen het niet meer betalen. Simpele logica. Zo eenvoudig dat zelfs een politicus deze logica zou moeten kunnen begrijpen. Maar hij doet nog steeds niets!

Daarom: Het is inderdaad niet moeilijk om te zien dat deze ‘vluchtelingen’ nu worden gebruikt als wapen om Europa te vernietigen. Zonder dat de Europeanen zelfs maar de wil hebben om zichzelf te verdedigen. De bevolking wordt geïntimideerd en tot gehoorzaamheid gedwongen met de beschuldiging van “racisme”. Via de politici, via juist de mensen wier taak het is om hun belangen te vertegenwoordigen. Zij werden hiervoor gekozen door het Engelse, Franse en Duitse volk. Je grijpt naar je hoofd.

Invasie van de Verenigde Staten van Amerika

De grens tussen Mexico en de VS is volledig open. De invasie van de VS vindt plaats onder controle van de georganiseerde misdaad. Het is een miljardenbusiness. En de Amerikaanse regering zal geen vinger uitsteken. Ze kijkt alleen maar toe.

Alleen al in 2022 waren dat er naar verluidt 2,76 miljoen. Niemand weet het zeker. Maar het is waarschijnlijk veilig om aan te nemen dat ongeveer 7 miljoen mensen illegaal naar de VS zijn gekomen sinds Biden aan de macht kwam. En de toestroom houdt niet op.

In steden als New York, San Francisco en Los Angeles vind je duizenden vluchtelingen zonder verblijfplaats. Ze leven op straat. De criminaliteit neemt toe. Het drugsgebruik neemt toe. De steden zijn in verval. De infrastructuur valt uit elkaar. Het land als geheel bevindt zich in een draaikolk van verval.

En voordat je het vraagt: Ja, racisme bestaat vanaf het begin in het land en bloeit net als voorheen. Het enige verschil: racisme wordt tegenwoordig niet meer zo openlijk beoefend door de blanke bevolking, maar is eerder een voorrecht van de gekleurde mensen, die alle schaamte hebben weggegooid en de blanke man beschuldigen van racisme, dat ze zelf ongeremd beoefenen.

Het is natuurlijk geen verrassing dat racisme in Amerika naar voren is gekomen als een krachtige industrie. Momenteel wordt in de Verenigde Staten ongeveer 3,5 miljard dollar per jaar uitgegeven aan seminars die bedoeld zijn om de kwaadaardige blanke man te genezen van zijn ziekte die ‘racisme’ wordt genoemd. Het lijkt er dus op dat het echt mogelijk is om mensen te genezen van de ziekte racisme? Wie had dat ooit gedacht. In ieder geval in het land van de mogelijkheden. Het land dat ons het wonder-Corona-vaccin heeft gegeven, zal zeker binnenkort een ‘gegarandeerde’ succesvolle remedie tegen racisme kunnen bieden. Waar geld ook lonkt, de Amerikanen zijn er altijd snel bij en er gaat een goudmijn open.

New York is stervende

Op 6 september 2023 verscheen burgemeester van New York, Eric Adams, voor de camera’s en sprak de volgende schokkende woorden:

“Nooit in mijn leven ben ik geconfronteerd met een probleem waarvoor ik geen oplossing zag. Maar ik zie geen oplossing voor dit probleem (hij had het over migranten). Ik zie geen oplossing. Dit probleem zal New York City vernietigen. Het zal New York City vernietigen. Maandelijks werden en worden 10.000 migranten naar onze stad gestuurd. Onze stad heeft nu een begrotingstekort van 12 miljard dollar. We zullen moeten bezuinigen op elke dienst in deze stad. Elke dienst zal eronder lijden.”

“We staan ​​op het punt de stad zoals we die kenden te verliezen.”

Racisme in Duitsland?

We weten allemaal waar we moeten beginnen om de Duitsers tot gehoorzaamheid te dwingen. En daarom zal de toestroom van buitenlanders naar Duitsland doorgaan. Waar er ooit sprake was van een “volk zonder ruimte” zal er binnenkort geen volk meer zijn. Duitsland als ruimte zal dan geen volk meer herbergen.

Om de Duitsers op de knieën te krijgen, wordt de opstand tegen de invasie van buitenlanders onderdrukt met de beschuldiging van racisme. In de logica van al deze waanzin bevindt Duitsland zich zelfs in de bevoorrechte situatie dat het een “commissaris voor antiracisme” heeft in het kabinet-Scholz. Volgens Wikipedia komen de ouders van Reem Alabali-Radovan uit Irak. Het gezin kwam in 1996 naar Duitsland. De vrouw presenteerde onlangs het eerste rapport van de federale regering over dit onderwerp. Titel: “Racisme in Duitsland: uitgangssituatie, actiegebieden, maatregelen.”

In het persbericht van de federale regering staat: “Racisme raakt veel mensen. In een representatief onderzoek zegt 90% van de ondervraagden dat er racisme bestaat in Duitsland, 22% heeft het zelf meegemaakt.” Wie had dat gedacht. Ze hebben iets gevonden dat niet over het hoofd kon worden gezien.

“Uit het situatierapport blijkt dat racisme vele verschijningsvormen kent. Het manifesteert zich in vooroordelen, uitsluiting, discriminatie en zelfs haatmisdrijven.”

“Problemen herkennen en benoemen, oplossingen ontwikkelen en deze in praktijk brengen. Het ontwerp van de Democracy Promotion Act, goedgekeurd door het kabinet op 14 december 2022, bevat voor het eerst een federaal juridisch mandaat om de democratie te versterken en alle vormen van extremisme en groepsgerelateerde onmenselijkheid te voorkomen.”

Zo spraken de politici in Berlijn. Ze hebben het echt over “preventie”! Als de enige regering in de grote wijde wereld. Welke persoon met middelmatige intellectuele capaciteiten zal aannemen dat dit meesterwerk van ontkenning van de werkelijkheid enige positieve invloed op de samenleving zal hebben? Deze wetten geven de regering simpelweg een rechtvaardiging voor verdere dwangmaatregelen om eventuele weerstand op een zogenaamd legale manier te bestrijden. Nee, racisme kun je niet bestrijden. Dat is volkomen absurd. Waar heeft dat in hemelsnaam ooit gewerkt? Je kunt het alleen maar van zijn voedingsbodem beroven.

Je kunt de menselijke natuur niet veranderen. Ook niet met wetten. De goede vrouw uit Irak kan nog veel mooie rapporten inleveren en de Duitsers verwittigen. Er gaat niets veranderen. Omdat er niets kan veranderen. Integendeel: het vermeende racisme zal nog veel erger worden. Het moet zo zijn. Dat is de logica in deze onzin: politici creëren een probleem, blazen het groots op en geven vervolgens de schuld aan de burgers die de gevolgen moeten dragen van het probleem dat door de politici is gecreëerd. Hoe durven ze terug te vechten? In hun eigen land?

De discriminatie waar het feitelijk om gaat is niet de uitsluiting van minderheden. Het gaat om de uitsluiting van de eigen mensen. De beschuldiging van racisme is een beschuldiging van de overheid tegen haar eigen bevolking.

Als deze regering zelf geen racisten zou bevatten, zou ze de Oekraïners niet als nobel volk uitkiezen en de Russen ervan beschuldigen zichzelf te willen verdedigen. Bovendien: de federale overheid maakt deel uit van de NAVO, de meest snode discriminatiemachine ter wereld. De NAVO discrimineert niet alleen met woorden, maar doodt ook. Waarom kwam de goede vrouw Alabali-Radovan van Irak naar Duitsland? Een tragisch verhaal dat nooit had mogen gebeuren. Maar dat gebeurt dankzij de NAVO. Nu beschuldigt ze ons. Zelfs schriftelijk. Ze moet ons niet beschuldigen. Ze zou de NAVO moeten beschuldigen.

Ik heb nog nooit iemand op aarde ontmoet die geen racist was. Het hangt gewoon van de situatie af. Wie wil de eerste steen werpen? Het mogen allemaal racisten zijn. Over de hele wereld. Alleen niet in Duitsland!

We vatten samen: De wijze regering van de Bondsrepubliek Duitsland verwacht vol vertrouwen dat de burgers van Engeland, Amerika, Frankrijk en hun eigen land indringers zullen verwelkomen of op zijn minst geen wrok jegens deze buitenlanders zullen koesteren. Deze veronderstelling is zo quixotisch en ronduit idioot dat je alleen maar medelijden kunt hebben met deze arme vrouw uit Irak, die door Duitse politici wordt gebruikt om een ​​taak op zich te nemen waarvan het succes afhangt van een van de grootste wonderen op aarde. Er is geen enkele kans dat dit wonder zal gebeuren. Het zou volledig in strijd zijn met de menselijke natuur. Maar dat weerhoudt Scholz & Co er niet van om de Nobelprijs voor Wokeness na te jagen. Het zou dan ook niet echt verrassend zijn, als de goede vrouw uit Irak over een paar jaar kanselier zou worden. Op de een of andere manier. Want als ze dat in Groot-Brittannië kunnen doen met Sunak, dan kunnen wij dat in de Bondsrepubliek Duitsland ook doen met mevrouw Alabali-Radovan. Wie maakt zich nog druk om de Grondwet?

En daarom zullen de geschiedenisboeken op een dag zeggen: ‘En zo werd een volk zonder ruimte in het midden van Europa een ruimte zonder volk.’ De leraar zal vragen: ‘Kinderen, wie weet nog wat de naam van dit volk was ?”


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen


Lees meer
'Migranten zullen binnenkort de macht grijpen' - Duitse krant veroorzaakt opschudding met immigratieartikel waarin staat dat etnische Duitsers binnenkort in de minderheid zullen zijn

Ongepaste ‘boemer Hitler- en nazivergelijkingen’ verdwijnen in de prullenbak, en –

Oproepen tot geweld in de comments worden beantwoord met een onmiddellijke permaban !

Er wordt vooraf gemodereerd dus het kan even duren voor je comment verschijnt.

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
2 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hagar
Hagar
11 dagen geleden

Dr David Duke heeft na meer dan 10 jaar ononderbroken zijn radioshow te hebben gedaan, eindelijk eens vakantie genomen.

Vandaag werd zijn show overgenomen door Mark Collett, die met een gast praat over de catastrofale situatie in Australië:

https://hrradio.net/archives_U5e99/091523.mp3

Petra
11 dagen geleden

Een ieder die de geschiedenis van de afgelopen 5000 jaar van deze wereld kent zal moeten inzien dat het blanke ras het ras is dat de beste en meeste resultaten heeft opgeleverd.

Het is dus objectief vaststelbaar gewoon het beste ras.

Nu wordt deze constatering racistisch genoemd, maar het is gewoon een feit.

Het feit dat de meerderheid van de blanken zo gehersenspoeld is dat zij geloven in het racisme sprookje geeft aan dat er iets helemaal mis is in de blanke populatie.

Zo erg mis, dat als gevolg daarvan de blanken op dit moment uitgeroeid worden.

Of dit nog te stoppen is valt te betwijfelen.

In plaats van mooi warm weer van 2 of 3 graden warmer is mijn voorspelling dat er in het jaar 2100 geen blanke populatie van enige betekenis meer zal zijn op planeet aarde.