Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken koppelt blokkade Rode Zee aan blokkade Gaza, steunt Houthi’s in vergadering Moskou

5

Voorlopig zijn er nog geen officiële foto’s van de ontmoeting in Moskou op donderdagavond op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken tussen Michail Bogdanov, de viceminister van Buitenlandse Zaken en hoofd van de Russische onderhandelaars in het Midden-Oosten en Afrika, en Mohammed (Mukhameddov) Abdelsalam die een delegatie van de Ansarallah-regering van Jemen, bekend als de Houthi-beweging, leidt, schrijft John Helmer.

Het ontbreken van foto’s betekent niet dat er sprake is van een black-out.

Bogdanovs communiqué zei dat “speciale aandacht werd besteed aan de ontwikkeling van tragische gebeurtenissen in het Palestijns-Israëlische conflictgebied, evenals aan de verslechtering van de situatie in de Rode Zee in dit opzicht. In deze context werden de raket- en bomaanslagen op Jemen, ondernomen door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, die de situatie op regionale schaal kunnen destabiliseren, krachtig veroordeeld.”

Dit is het duidelijkste signaal tot nu toe van Russische steun voor het zuidelijke front van de Arabische oorlog tegen Israël en de link die de Houthi’s hebben gelegd tussen de Israëlische blokkade van Gaza, de genocide op de Palestijnen en de Rode Zee-blokkade die de Houthi’s hebben opgelegd aan schepen die eigendom zijn van of onder leiding staan van Israëlische reders, de Amerikaanse marinevloot en schepen onder Amerikaanse vlag en andere schepen die militaire en civiele ladingen vervoeren naar Israël of munitie herladen voor toekomstige aanvallen op Jemen.

Tegelijkertijd zijn in Moskou ongewoon grote delegaties van ambtenaren van de Russische Veiligheidsraad, onder leiding van Nikolai Patrushev, en Ali-Akbar Ahmadian, speciaal presidentieel vertegenwoordiger en secretaris van de Iraanse Nationale Veiligheidsraad, bijeengekomen om een gedetailleerde agenda te bespreken die in het communiqué van Patrushev een “breed scala aan Russisch-Iraanse samenwerking op het gebied van veiligheid” en “de praktische uitvoering van de op het hoogste niveau bereikte overeenkomsten” wordt genoemd.

In een open verklaring voor verslaggevers zei Ahmadian tegen Patroesjev: “”De grootsheid van Amerika is verbrijzeld, en vandaag de dag kan het zelfs zijn traditionele bondgenoten niet meer bijeenbrengen. Een land dat zichzelf als een supermacht beschouwt, is verwikkeld in oorlog tegen verzetsgroepen en de bevolking van de regio.”

Het vertoon van Russische steun voor de As van Verzet tegen Israël en de VS is ongekend. De bijeenkomsten van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Veiligheidsraad bevestigen dat er nu een nieuwe definitie van ‘terrorisme’ bestaat in de Russische oorlogsstrategie, waarin er zowel publieke als geheime steun is voor Hamas, de Houthi’s en andere groepen in Libanon en Irak die strijden voor nationale bevrijding tegen Israël en de VS.

Over het onderscheid tussen de nationale bevrijding die Rusland steunt en het terrorisme dat het land veroordeelt, klik om dit te lezen.

Bogdanovs ontmoeting met Abdelsalam was niet het eerste Russische contact op hoog niveau met de Houthi’s, noch hun eerste onderhandeling. De twee functionarissen hadden elkaar op 24 juli 2019 in Moskou ontmoet, toen zij de voorwaarden bespraken voor het beëindigen van de burgeroorlog in Jemen; Bogdanov had destijds ook ontmoetingen met andere Jemenitische politieke facties. Abdelsalam zei toen: “De bijeenkomst besprak de belangrijkste kwesties die verband houden met het Jemenitische beleid en de stappen van de nationale delegatie [de Houthi-delegatie] in het Akkoord van Stockholm, naast de regionale crisis, naast het belang van de Russische rol bij het regionale niveau, en de reflectie op de situatie in Jemen om de escalatie te kalmeren en verdere spanningen te voorkomen, aangezien Jemen een sleutelpunt in de richting van regionale rust vertegenwoordigt, dat positief tot uiting zal komen in de gespannen regionale situatie.”

Bogdanov ontmoette Abdelsalam opnieuw in Oman op 30 augustus 2019.

Boven: Bogdanov (links) ontmoet Abdelsalam (2e links) in Moskou op 24 juli 2019.
Onder: Abdelsalam ontmoet Bogdanov in Muscat op 30 augustus 2019.

Zolang de agenda beperkt bleef tot de burgeroorlog in Jemen en de interventie van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, waren de Israëli’s niet geïnteresseerd. Maar dat is nu wel het geval, aangezien de aankondiging van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken over de onderhandelingen van donderdagavond Israëlische inlichtingenagenten en regeringsfunctionarissen verraste. De eerste Israëlische persberichten van donderdagavond waren afkomstig van Reuters, dat Tass had gevolgd bij het lezen van het communiqué van het ministerie van Buitenlandse Zaken; er waren geen Israëlische functionarissen beschikbaar om commentaar te geven aan hun verslaggevers.

De Russisch-Houthi-onderhandelingen vonden parallel plaats met de gesprekken tussen de Russische Veiligheidsraad en hun Iraanse tegenhangers onder leiding van Ali-Akbar Ahmadian, hoofd van de Iraanse Veiligheidsraad. Tass meldde dat Nikolai Patroesjev Ahmadian had uitgenodigd voor de gesprekken. Ahmadian gaf via de Iraanse ambassade in Moskou een verklaring af waarin hij zei dat “de secretaris van de Hoge Nationale Veiligheidsraad de samenwerking tussen Iran en Rusland in de strijd tegen het terrorisme, vooral in Syrië, prees en zei dat de samenwerking moet worden voortgezet.” Met terrorisme bedoelde Ahmadian Israëlische aanvallen op Iraanse militaire adviseurs in Syrië, evenals de bombardementen op burgers op de Kerman-begraafplaats op 3 januari.

Patrushev (omcirkeld) links ontmoet Ahmadian, die recht tegenover hem aan de tafel zit, 2e van rechts.

Hier is de volledige tekst van het Bogdanov-Abdelsalam-communiqué:

Op de bijeenkomst van de speciale vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie voor het Midden-Oosten en Afrika, vice-minister van Buitenlandse Zaken van Rusland Michail Bogdanov met een delegatie van de Jemenitische Ansar Allah-beweging

“Op 25 januari ontving de speciale vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie voor het Midden-Oosten en Afrika, vice-minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Mikhail Bogdanov, een delegatie van de Jemenitische Ansar Allah-beweging onder leiding van Mohammed Abdelsalam.

“Tijdens het diepgaande gesprek vond een diepgaande discussie plaats over de kwesties van een alomvattende oplossing van de militair-politieke crisis in Jemen, die al bijna negen jaar aan de gang is. Tegelijkertijd werd het belang benadrukt van het vergroten van de internationale inspanningen om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor het tot stand brengen van een grootschalige inter-Jemenitische nationale dialoog onder auspiciën van de Verenigde Naties.

“Speciale aandacht werd besteed aan de ontwikkeling van tragische gebeurtenissen in het Palestijns-Israëlische conflictgebied, evenals aan de verslechtering van de situatie in de Rode Zee in dit opzicht. In deze context werden de raket- en bomaanslagen op Jemen, ondernomen door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, die de situatie op regionale schaal kunnen destabiliseren, krachtig veroordeeld.”

Hier is het communiqué van de Russische Veiligheidsraad na de plenaire sessie tussen Patrushev, Ahmadian en hun delegaties, voordat ze uiteenvielen in werkgroepvergaderingen:

“In Moskou heeft de Russische secretaris van de Veiligheidsraad Nikolai Patrushev gesprekken gevoerd met de secretaris van de hoogste nationale veiligheidsraad van Iran Ali Ahmadian” — http://www.scrf.gov.ru/

“Er werd een breed scala aan Russisch-Iraanse veiligheidssamenwerking besproken. De nadruk ligt op de interactie tussen de veiligheidsraden, wetshandhavingsinstanties en speciale diensten van de twee landen. Speciale aandacht wordt besteed aan de strijd tegen terrorisme, informatiebeveiligingskwesties, problemen bij het waarborgen van de economische veiligheid van Rusland en Iran in het licht van de sanctiedruk van westerse landen, en aan het tegengaan van pogingen om zich te bemoeien met de interne aangelegenheden van soevereine staten. Er werd aandacht besteed aan de ontwikkeling van een nieuwe bilaterale alomvattende langetermijnovereenkomst. Er werd benadrukt dat de conclusie van dit fundamentele document een krachtige impuls zal geven aan de verdere ontwikkeling van wederzijds voordelige samenwerking op alle terreinen.

“Bovendien besprak het gesprek mondiale en regionale trends, evenals de komende bilaterale en multilaterale contacten tussen de Veiligheidsraden van Rusland en Iran in 2024. Het activiteitenschema van de werkgroepen van de Veiligheidsraden van de twee landen over kwesties van wederzijds belang is overeengekomen.

“De partijen merkten op dat de betrekkingen tussen Rusland en Iran zich blijven versterken en een kwalitatief nieuw niveau bereiken over het hele spectrum van gebieden. De focus op de praktische uitvoering van de gemaakte afspraken op het hoogste niveau werd bevestigd.”

Uren na deze bijeenkomst in Moskou, maar voordat de Houthi’s arriveerden op het kantoor van Bogdanov in Moskou, hield de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov een persconferentie bij de Verenigde Naties in New York. Lavrov noemde de Houthi’s niet expliciet, noch veroordeelde hij hun blokkade van Israëlische havens, scheepvaart en leveringen, maar hij viel wel de Anglo-Amerikaanse bombardementen op Jemenitisch grondgebied aan.

Bron: https://www.youtube.com/

 “Wat de Rode Zee betreft,” zei Lavrov, “is er sprake van directe en illegale agressie die in strijd is met alle internationale normen. Degenen die eraan deelnemen en achter deze agressie zitten, liegen als ze beweren dat dit een daad van zelfverdediging is in overeenstemming met het VN-Handvest. Onze missie in New York heeft een echt document verspreid waarin alle argumenten van Groot-Brittannië en de VS worden beoordeeld en hun acties worden ontmaskerd als regelrechte diefstal in plaats van als zelfverdediging.”

Advertisement

Gevraagd naar de relatie van Rusland met India en het plan voor een oostelijke maritieme corridor voor de scheepvaart tussen de twee landen, antwoordde Lavrov door te benadrukken dat de strategische prioriteit van Rusland de verdediging is tegen aanvallen van de VS en de NAVO, inclusief economische oorlogvoering tegen de olie-export. “Een vraag als deze vraagt ​​om een ​​langdurig antwoord. Kort gezegd heeft Rusland, net als de meeste landen op het Euraziatische continent, nieuwe corridors nodig als een manier om de logistieke kosten te verlagen en snellere leveringen te garanderen in vergelijking met het gebruik van het Suezkanaal of het sturen van schepen rond Afrika. Iedereen is geïnteresseerd in het creëren van deze transport- en logistieke ketens en het waarborgen dat deze onafhankelijk zijn van het Westen en degenen die regelmatig misbruik maken van hun positie in de wereldhandel en langs de scheepvaartroutes.

“Er is de Noord-Zuidcorridor die zorgt voor snelle, effectieve en betrouwbare transporten van de Baltische Zee naar de Perzische Golf. Er zijn plannen om Russische havens in het Verre Oosten met India te verbinden. Er is ook een initiatief genaamd Europa-Midden-Oosten-India, gesteund door West-Europeanen. Voor ons blijft de Noord-Zuidcorridor een prioriteit en India zal daar rechtstreeks van profiteren. Deze route doorkruist Rusland, Azerbeidzjan, Iran en gaat helemaal naar India. Pakistan is ook geïnteresseerd.

“Daar is de laatste tijd veel over gesproken. India kijkt met veel belangstelling naar de Noordelijke Zeeroute. Hetzelfde geldt voor China. Gezien de opwarming van de aarde en het feit dat deze naar verwachting het hele jaar door operationeel zal zijn, kan de Noordelijke Zeeroute direct concurreren met alle andere routes, omdat de vaartijd met een derde wordt verkort vergeleken met het Suezkanaal, om maar een voorbeeld te noemen. We hebben het besproken met onze Indiase collega’s, maar uiteraard niet op het niveau van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministers van Economie, Financiën, Transport en onze premiers werken aan deze kwestie. Dit is een van de meest veelbelovende taken in termen van onze regionale ontwikkeling.”

 

Bron: https://splash247.com

Bronnen uit Moskou zeggen dat de officiële communiqués de meersporenaanpak aangeven die de Russische strategie hanteert, en voor zichzelf spreken, en in dit stadium geen commentaar behoeven.

Vzglyad , de semi-officiële Moskouse website voor veiligheidsanalyse, die sinds 7 oktober een pro-Israëlische, anti-Hamas lijn volgt, meldde op 24 januari dat hun bronnen er vertrouwen in hebben dat Russische olietransporten naar India en China, via het Suezkanaal, en de Rode Zee, veilig blijven voor aanvallen van de Houthi’s, en ook dat er geen inmenging achter de schermen vanuit Saoedi-Arabië zal zijn. Zonder zoveel te zeggen gaf de Vzglyad-verslaggever toe dat dit alleen mogelijk is omdat er directe Russische overeenkomsten zijn geweest met de Houthi’s en Iran.

Bron: https://vz.ru/

“Rusland heeft de logistiek helemaal niet veranderd”, meldde Vzglyad  een bron, Igor Yushkov , een analist van het National Energy Security Fund. “Schepen met onze olie varen nog steeds door de Rode Zee langs Jemen, en wij zullen hoogstwaarschijnlijk de laatsten zijn die het Suezkanaal verlaten. Rusland zal uiteraard proberen met Iran te onderhandelen om de doorgang van Russische tankers door het Suezkanaal en de Rode Zee te coördineren.”

“In het algemeen heeft Rusland er natuurlijk baat bij als alle andere olieproducenten gedwongen worden om hun schepen via Kaap de Goede Hoop om Afrika heen te sturen, terwijl Rusland zelf de kortere, eerdere route via het Suezkanaal en de Rode Zee behoudt…Omdat de logistiek voor alle andere bedrijven duurder wordt, zullen deze kosten worden doorberekend in de kosten van olie, en die zullen dus toenemen. Terwijl de transportkosten van Rusland hetzelfde zullen blijven, en het dan mogelijk zal zijn om de Russische olie duurder te verkopen. Wat Saoedi-Arabië betreft, Rusland heeft veel meer punten van gemeenschappelijk belang dan verschillen. Daarom is de weddenschap van het Westen op een wedstrijd tussen de twee landen over de hele situatie met de navigatie in de Rode Zee voorbarig.”

Voorbarig is officieel Russisch sprekend voor wensdenken.

Boris Rozhin, hoofd van het internetplatform Kolonel Cassad en een van de meest vooraanstaande militaire analisten in Moskou, merkte op de avond van 25 januari op: “Sinds de Jemenitische Ansar Allah-beweging begon met haar operaties tegen scheepvaartverkeer dat verband houdt met Israël, is het volume van het vrachtverkeer door het Suezkanaal met ongeveer 85% afgenomen. De scheepvaart op het Suezkanaal is na de aanvallen in de Rode Zee bijna volledig stilgevallen. Dit heeft ernstige gevolgen voor de Israëlische economie.” Rozhin, die al enkele jaren schrijft over het conflict in Jemen, heeft nog geen commentaar gegeven op het bezoek van de Houthi’s aan Moskou.

Volgens de bron van Vzglyad: “Ik zie geen enkele serieuze vermindering van de Russische olieleveringen aan India en China. Bovendien is Rusland nu zelf de productie en de export aan het terugschroeven; deze zijn opgenomen in de nieuwe toezeggingen in het kader van de overeenkomst met OPEC+. Tegelijkertijd is Rusland nog steeds de grootste leverancier voor zowel India als China. Daarom is het niet de moeite waard om te zeggen dat we deze markten hebben verlaten of dat iemand ons eruit heeft geduwd… Er zijn geen problemen met de verkoop van Russische olie, en het is onduidelijk waarom Saoedi-Arabië Rusland uit de Aziatische markt zou willen persen. De afgelopen twee jaar hebben we van markt gewisseld; de Saoedi’s kregen de Europese markt nadat Rusland was vertrokken. Tegelijkertijd is Saoedi-Arabië nog steeds vertegenwoordigd in Azië, waar Rusland inmiddels een sterke speler is geworden. Het heeft economisch geen zin om te concurreren en elkaar te bestrijden… Om Russische olie van de Aziatische markten te verdringen, zouden de Saoedi’s dezelfde prijs moeten bieden als Rusland. Het is echter winstgevender voor Saoedi-Arabië om olie naar Europa te sturen, zelfs rond Afrika, dan dezelfde korting van $10 per vat te geven die Rusland aan India en China geeft.”

HUIDIGE PRIJZEN OP DE MARKT VOOR RUWE OLIE (VÓÓR KORTINGEN)

Bron: https://oilprice.com/

Vzglyad concludeert: “Zelfs als Saoedi-Arabië deze korting geeft, kan Rusland nog steeds nergens heen, omdat we deze olie niet aan Europa kunnen leveren. Dit betekent dat we een nog grotere korting zouden moeten geven aan Aziatische klanten. Waarom zou Saoedi-Arabië met ons concurreren wat betreft de hoogte van deze korting om olie te leveren aan China en India, als ze de Europese markt hebben? Nog een punt: als Saoedi-Arabië en Rusland olie aan Azië leveren, wie zal dan olie aan Europa leveren? ? Dan zal er in Europa een tekort aan olie ontstaan, zal de prijs stijgen en zullen de Europeanen niet-Russische olie tegen een hoge prijs aantrekken.”

Moskouse bronnen merken op dat, aangezien dit de consensusberekening is van de Russische olie-exporteurs, de politieke en militaire berekening volgt dat overeenstemming over voorwaarden met de Houthi’s en Iran een must is. “Er is geen plaats meer voor Israël in deze berekening van het nationale belang van Rusland”, voegt een van de bronnen eraan toe.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan om onze gratis dagelijkse nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws direct in je mailbox te ontvangen:

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Vergeet niet de bevestigingsmail te openen om de nieuwsbrief te activeren (check je spambox als je hem niet ziet)


De rode handschoen opnemen – Rusland onderhandelt met de Houthi’s over de doorvoer van olieladingen over de Rode Zee ondanks sancties van de VS en EU

Er wordt vooraf gemodereerd dus het kan even duren voor je comment verschijnt.

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
5 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hagar
Hagar
2 maanden geleden

En vandaag is het 27 januari: de Internationale dag van het Revisionisme:

https://jan27.org/

HonkHonk
HonkHonk
2 maanden geleden

Het is eigenlijk best indrukwekkend wat je hier elke dag weer aan zeer relevante informatie weet te posten. Miles ahead of the curve enzo.

Don Camillo
Don Camillo
2 maanden geleden
Antwoord aan  DissidentNL