Oekraïne: Staat de hamer op het punt te vallen?

0

“Hier is iets wat je moet begrijpen. We hebben geen enkele kans gekregen om anders te handelen.” – Vladimir Poetin

Het plan om de militaire confrontatie met Rusland aan te gaan is een stilzwijgende erkenning dat de Verenigde Staten hun mondiale dominantie niet langer alleen met economische of politieke middelen kunnen handhaven, schrijft Mike Whitney. Na uitvoerige analyses en debatten hebben de westerse elites gekozen voor een koers die erop gericht is de wereld in oorlogsblokken te verdelen om een oorlog tegen Rusland en China te kunnen voeren. Het uiteindelijke strategische doel van het huidige beleid is de greep van de westerse elites op de hefbomen van de wereldmacht te verstevigen en de ontbinding van de “op regels gebaseerde internationale orde” te voorkomen. Maar na 11 maanden non-stop oorlogsvoering in Oekraïne bevindt de door de VS gesteunde westerse coalitie zich in een slechtere positie dan toen ze begon. Afgezien van het feit dat de economische sancties de naaste Europese bondgenoten van Washington zwaar hebben getroffen, heeft de controle van het Westen over Oekraïne de economie in een langdurige malaise gebracht, een groot deel van de kritieke infrastructuur van het land vernietigd en een aanzienlijk deel van het Oekraïense leger vernietigd. Nog belangrijker is dat de Oekraïense strijdkrachten nu op het slagveld ondraaglijke verliezen lijden, wat de basis legt voor de onvermijdelijke versplintering van de staat. Wat de uitkomst van het conflict ook zal zijn, één ding is zeker: Oekraïne zal niet langer bestaan als een levensvatbare, onafhankelijke, aaneengesloten staat.

Een van de grootste verrassingen van de huidige oorlog is simpelweg het gebrek aan voorbereiding van de kant van de VS. Men zou veronderstellen dat als de mandarijnen van het buitenlands beleid zouden besluiten om de grootste nucleaire supermacht ter wereld in de haren te vliegen, zij de nodige planning en voorbereiding zouden hebben gedaan om succes te garanderen. Dat is duidelijk niet gebeurd. De Amerikaanse beleidsmakers lijken verrast door het feit dat de economische sancties een averechts effect hadden en de economische situatie van Rusland juist versterkten. Zij hebben ook niet voorzien dat de overgrote meerderheid van de landen de sancties niet alleen zou negeren, maar ook proactief zou zoeken naar mogelijkheden om de dollar te “dumpen” in hun handelstransacties en bij de verkoop van essentiële hulpbronnen.

https://dissident.one/2023/01/18/saoedi-arabie-bevestigt-dat-ze-gaan-handelen-in-niet-dollar-valuta-totaal-einde-van-vs-hegemonie/

Dezelfde incompetentie zien we bij de levering van dodelijke wapens aan Oekraïne. Hoe verklaren we het feit dat de NAVO-landen verwoed op zoek zijn gegaan naar wapens voor Oekraïne? Zijn onze leiders echt een oorlog met Rusland begonnen zonder te weten of ze voldoende wapens en munitie hadden om de vijand te bestrijden? Dat lijkt het geval te zijn.

En waren onze leiders er zo zeker van dat het conflict een low-intensity oproer zou zijn, dat ze nooit een volledige grondoorlog met gecombineerde wapens hebben gepland? Nogmaals, dit lijkt waar te zijn.

Dit zijn geen triviale fouten. Het niveau van incompetentie in de planning van deze oorlog overtreft alles wat we ooit hebben gezien. Het lijkt erop dat alle voorbereidingen gericht waren op het uitlokken van een Russische invasie, niet op de ontwikkelingen die kort daarna zouden plaatsvinden. Wat duidelijk is, is dat het Pentagon nooit de eigenlijke oorlog of het conflict zoals het zich nu ontvouwt heeft “uitgetekend”. Hoe verklaar je anders deze flagrante beoordelingsfouten?

 1. Ze hadden nooit gedacht dat de sancties een terugslag zouden hebben.
 2. Ze hebben nooit gedacht dat ze zonder wapens en munitie zouden komen te zitten.
 3. Ze hadden nooit gedacht dat de olie-inkomsten van Rusland de pan uit zouden rijzen.
 4. Nooit gedacht dat de meeste landen normale betrekkingen met Rusland zouden onderhouden.
 5. Ze hebben nooit gedacht dat ze een coherente militaire strategie nodig zouden hebben voor een grondoorlog in Oost-Europa.
Lees meer
Oekraïners trekken zich massaal terug uit Bakhmut - Controleren slechts 13% van de stad

Hebben ze ergens gelijk in?

Niet dat we kunnen zien.

De “op regels gebaseerde internationale orde” in één foto: Van Ben Norton Twitter

Bekijk dit fragment uit een interview met ex-Brigade Generaal Erich Vad die van 2006 tot 2013 beleidsadviseur van Angela Merkel was:

Vraag – Ook u bent aangevallen omdat u opriep tot onderhandelingen.

Brigadegeneraal Erich Vad – Ja, net als de inspecteur-generaal van de Duitse strijdkrachten, generaal Eberhard Zorn, die net als ik waarschuwde voor overschatting van de regionaal beperkte offensieven van de Oekraïners in de zomermaanden. Militaire deskundigen – die weten wat er speelt onder de geheime diensten, hoe het er ter plaatse aan toe gaat en wat oorlog werkelijk betekent – worden grotendeels buiten het discours gehouden. Zij passen niet in de meningsvorming van de media. We beleven grotendeels een mediasynchronisatie die ik in de Bondsrepubliek nooit heb meegemaakt…

Militaire operaties moeten altijd gepaard gaan met pogingen om politieke oplossingen te bewerkstelligen. De eendimensionaliteit van het huidige buitenlandse beleid is moeilijk te verdragen. Ze is zeer sterk gericht op wapens. De hoofdtaak van het buitenlands beleid is en blijft diplomatie, verzoening van belangen, begrip en conflictbeheersing. Dat mis ik hier. Ik ben blij dat we in Duitsland eindelijk een minister van Buitenlandse Zaken hebben, maar het is niet genoeg om alleen maar oorlogsretoriek te gebruiken en in Kiev of Donbass rond te lopen met een helm en een kogelvrij vest. Dit is te weinig….

Brigadegeneraal Erich Vad-Dan stelt zich weer de vraag wat er überhaupt met de leveringen van de tanks moet gebeuren. Om de Krim of de Donbass in te nemen zijn de marters en leopards niet genoeg. In het oosten van Oekraïne, in het gebied van Bakhmut, rukken de Russen duidelijk op. Ze zullen waarschijnlijk binnenkort de Donbass volledig hebben veroverd. Men hoeft alleen maar te denken aan de numerieke superioriteit van de Russen over Oekraïne. Rusland kan tot twee miljoen reservisten mobiliseren. Het Westen kan er 100 marters en 100 leopards heen sturen, die veranderen niets aan de algehele militaire situatie. En de allesbepalende vraag is hoe een dergelijk conflict met een oorlogszuchtige kernmacht – let wel, de machtigste kernmacht ter wereld! – wil overleven zonder in een derde wereldoorlog terecht te komen….

Je kunt de Russen blijven uitputten, wat honderdduizenden doden betekent, maar aan beide kanten. En het betekent verdere vernietiging van Oekraïne. Wat blijft er over van dit land? Het zal met de grond gelijk gemaakt worden. Uiteindelijk is dat ook geen optie meer voor Oekraïne. De sleutel voor de oplossing van het conflict ligt niet in Kiev, en ook niet in Berlijn, Brussel of Parijs, maar in Washington en Moskou. In Washington moet een breder front voor vrede worden gebouwd…. Anders worden we op een ochtend wakker en zitten we midden in de Derde Wereldoorlog.” (“Erich Vad: “What are the War Aims”, Emma)

Laten we het samenvatten:

 1. De media “overschatten het (effect van) de regionaal beperkte offensieven van de Oekraïners”. Kortom, de Oekraïners verliezen de oorlog.
 2. De Russen winnen de oorlog. (“De Russen rukken duidelijk op. Ze zullen waarschijnlijk binnenkort de Donbass volledig veroverd hebben.”)
 3. Wapens alleen zullen de uitkomst van de oorlog niet veranderen. (“de marters en leopards zijn niet genoeg.”)
 4. Er is geen bewijs dat het westen duidelijk omschreven strategische doelstellingen heeft. (“Wilt u een bereidheid bereiken om te onderhandelen met de leveringen van de tanks? Wilt u Donbas of de Krim heroveren? Of wilt u Rusland volledig verslaan? Er is geen realistische definitie van de eindtoestand. En zonder een algemeen politiek en strategisch concept zijn wapenleveranties puur militarisme…Militaire operaties moeten altijd gepaard gaan met pogingen om politieke oplossingen tot stand te brengen.”)
Lees meer
Terwijl VS geconfronteerd wordt met record werkloosheid, dakloosheid - bereidt Senaat $10 miljard reddingsoperatie voor Jeff Bezos voor

Dit is niet alleen een aanklacht tegen de manier waarop de oorlog wordt gevoerd, maar ook tegen de strategische doelstellingen, die duister en slecht gedefinieerd blijven. De NAVO wordt door Washington bij de neus genomen, maar Washington heeft geen idee wat het wil bereiken. “Rusland verzwakken” is geen coherente militaire strategie. Het is in feite een aspiratief hersenspinsel, gevoed door havikistische neocons die leunstoelgeneraaltjes spelen. Maar dat is de reden waarom we ons in de huidige situatie bevinden, omdat het beleid in handen is van gestoorde fantasten. Gelooft iemand serieus dat het Oekraïense leger de door Rusland geannexeerde gebieden in Oost-Oekraïne zal terugwinnen?

Nee, geen enkel serieus mens gelooft dat. En toch blijft de illusie bestaan dat de “dappere Oekraïners aan de winnende hand zijn”, ook al vallen er steeds meer slachtoffers, neemt het bloedbad toe en ontvluchten miljoenen Oekraïners het land. Het is niet te geloven.

(Boven) Bij de Verenigde Naties – Kritiek van China op de “op regels gebaseerde internationale orde” van Washington, die bedoeld is om het internationaal recht te omzeilen door middel van gewelddadig unilateralisme.

Herinner je je de Powell Doctrine? “De Powell Doctrine stelt dat een lijst met vragen allemaal bevestigend beantwoord moeten worden voordat de Verenigde Staten militaire actie ondernemen.

 1. Wordt een vitaal nationaal veiligheidsbelang bedreigd?
 2. Hebben we een duidelijk haalbaar doel?
 3. Zijn de risico’s en kosten volledig en eerlijk geanalyseerd?
 4. Zijn alle andere niet-gewelddadige beleidsmiddelen volledig uitgeput?
 5. Is er een plausibele exit-strategie om een eindeloze verstrengeling te voorkomen?
 6. Zijn de gevolgen van onze actie volledig overwogen?
 7. Wordt de actie gesteund door het Amerikaanse volk?
 8. Hebben we werkelijk brede internationale steun?

De voormalige minister van defensie Colin Powell ontwikkelde zijn doctrine om toekomstige Vietnams te voorkomen. En hoewel de regering Biden nog geen Amerikaanse gevechtstroepen naar Oekraïne heeft gestuurd, denken wij dat het slechts een kwestie van tijd is. De media slaat immers al op de oorlogstrom en demoniseert alles wat Russisch is. Zo bereiden ze het publiek traditioneel voor op oorlog. (“Russofobie … gaat over het ontmenselijken van je tegenstanders om het doden acceptabeler te maken (en het vernietigen van alle mentale beperkingen die mensen weerhouden van barbarij.” – Gilbert Doctorow)

Ondertussen blijven de VS Oekraïne volpompen met wapens, terwijl het Pentagon is begonnen met het trainen van Oekraïense militairen in Duitsland en Oklahoma. Het lijkt erop dat de beslissing om de VS te verwikkelen in nog een conflict waarvoor geen vitaal nationaal veiligheidsbelang bestaat en geen duidelijke weg naar de overwinning. Met andere woorden, de Powell-doctrine is van tafel geveegd en vervangen door een krankzinnig neoconplan om Rusland mee te slepen in een bloedig “Afghanistan-achtig” moeras dat zijn middelen zal uitputten en het zal verhinderen de Amerikaanse expansie in Centraal-Azië te blokkeren.

En hoe werkt het neocon plan tot nu toe?

Dit is wat kolonel Douglas MacGregor zei in een recent interview:

“Er zijn nu 540.000 Russische troepen gestationeerd rond de grenzen van Oekraïne die zich voorbereiden op een groot offensief dat volgens mij waarschijnlijk een einde zal maken aan de oorlog in Oekraïne. 540.000 Russische troepen, 1000 raketartilleriesystemen, 5000 gepantserde gevechtsvoertuigen waaronder minstens 1.5000 tanks, honderden en honderden tactische ballistische raketten. Oekraïne gaat nu een oorlog meemaken op een schaal die we sinds 1945 niet meer hebben gezien.”

Lees meer
Lavrov waarschuwt dat Rusland westerse wapenleveranties zal verstoren

En alsof dat nog niet somber genoeg was, is hier nog meer uit een recente video met Alexander Mercouris en Alex Christoforou:

Alex Christoforou“Er is gewoon een algemene paniek die het Oekraïense leger, de NAVO en het westen in zijn greep houdt. …De Russen zijn meesterlijk geweest in het verbergen van hun strijdkrachten …dus heb je 500.000 duizend militairen (gevechtstroepen) die in de coulissen wachten, waardoor Oekraïne zich afvraagt: “Wat doen we? We zitten vast in dit Bakhmut-Soledar gebied terwijl deze 500.000 Russische troepen ons vanuit elke richting kunnen aanvallen en we geen idee hebben waar de aanval vandaan komt?

Alexander Mercouris-“Je hebt precies gelijk. De Russen hebben het strategische initiatief volledig in handen. Ze houden iedereen aan het lijntje, en om het gevoel van paniek in Kiev nog meer te vergroten, heeft een Russische generaal Sulukov zojuist de Russische groepering in Wit-Rusland bezocht, die steeds groter wordt… Betekent dit dat de Russen van plan zijn om vanuit Wit-Rusland naar het zuiden op te rukken? Dat weten we eigenlijk niet…. Maar er vindt op elk front een enorme opbouw plaats, groter dan alles wat we ooit gezien hebben. Niet alleen honderdduizenden troepen, maar ook honderden tanks, infanteriegevechtsvoertuigen, munitie, artilleriestukken… en het wordt op een enorme schaal opgebouwd …. en de gevechten in Donbass in de laatste paar weken waren het werk van twee organen die geen deel uitmaken van het reguliere Russische leger (De Wagner Group en de Donbas Militie) De hoofdmacht van het Russische leger die in buitengewone aantallen is opgebouwd, is nog niet in grote mate bij de strijd betrokken. Dus ik denk dat iedereen verwacht dat er een grote klap komt. Niemand weet zeker waar dat zal gebeuren. Ik weet het niet (maar) de Russen zijn er opnieuw in geslaagd om het allemaal buitengewoon geheim te houden. … Niemand weet wat ze gaan doen, maar wat we kunnen zien is dat deze enorme aantallen troepen zich verzamelen rond Oekraïne en dat de Oekraïners duidelijk in paniek zijn (omdat het erop lijkt dat er op grote schaal iets gaat gebeuren (maar) ik weet niet waar het vandaan zal komen.” (“Russia’s next move, keeps collective west guessing”, Alex Christoforou and Alexander Mercouris, You Tube, 15:25 minute)

Conclusie: Terwijl Washington en zijn NAVO-bondgenoten geen coherente strategie hebben om de oorlog in Oekraïne te winnen, is het duidelijk dat de Russen dat wel hebben. In de vier maanden sinds Poetin zijn gedeeltelijke mobilisatie heeft bevolen, hebben 300.000 extra reservisten zich bij hun eenheden op het slagveld of langs de noordelijke perimeter van Oekraïne gevoegd. Het toneel is nu klaar voor een conventionele grondoorlog zoals niemand in Washington die ooit heeft voorzien. Wij verwachten dat de uitkomst van dit conflict de verouderde veiligheidsarchitectuur van Europa een nieuwe vorm zal geven en een herschikking zal forceren die het einde van het unipolaire tijdperk zal inluiden.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2023/01/13/er-staat-iets-te-gebeuren-in-oekraine/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties