Flagrante misrekening

0

De Amerikaanse regering is gegijzeld door haar financiële hegemonie op een manier die zelden volledig wordt begrepen.

Het is de misrekening van dit tijdperk – een die de ineenstorting van het primaat van de dollar kan inluiden, en daarmee ook de wereldwijde naleving van de politieke eisen van de VS. Maar de pijnlijkste inhoud ervan is dat de VS in een hoek worden gedreven om een gevaarlijke Oekraïense escalatie tegen Rusland rechtstreeks te bevorderen, schrijft Alastair Crooke.

Washington durft – en kan – niet toegeven aan de val van de dollar, het ultieme teken van ‘Amerikaans verval’. En dus is de Amerikaanse regering gegijzeld door haar financiële hegemonie op een manier die zelden volledig wordt begrepen.

Het Biden-team kan zijn fantastische verhaal over de op handen zijnde vernedering van Rusland niet intrekken; ze hebben er het Huis op verwed. Het voor de VS een existentiële kwestie geworden, juist vanwege deze flagrante eerste misrekening, die vervolgens is opgeklopt tot een absurd verhaal over een spartelend, elk moment “instortend” Rusland.

Wat is dan deze “Grote Verrassing” – de bijna volledig onvoorziene gebeurtenis in de recente geopolitiek die de Amerikaanse verwachtingen zo aan het wankelen heeft gebracht, en die de wereld naar de afgrond brengt?

Het is, in één woord, veerkracht. De veerkracht van de Russische economie nadat het Westen al zijn financiële middelen had ingezet om Rusland te verpletteren. Het Westen heeft Rusland op alle mogelijke manieren aangepakt – via financiële, culturele en psychologische oorlog – en met een echte militaire oorlog als vervolg.

Toch heeft Rusland overleefd, en relatief goed overleefd. Het gaat ‘goed’ – misschien zelfs beter dan veel insiders in Rusland hadden verwacht. De ‘Anglo’ inlichtingendiensten hadden de EU-leiders echter verzekerd dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Een snelle financiële en politieke ineenstorting, beloofden ze, was zeker onder de tsunami van westerse sancties.

Hun analyse is een mislukking van de inlichtingendienst, vergelijkbaar met de onbestaande Iraakse massavernietigingswapens. Maar in plaats van kritisch opnieuw te kijken, toen de gebeurtenissen geen bevestiging boden, verdubbelden ze de zaak. Maar twee van zulke mislukkingen zijn gewoon “te veel” om te dragen.

Waarom vormt deze ‘mislukte verwachting’ dan zo’n wereldschokkend moment voor ons tijdperk? Omdat het Westen vreest dat zijn misrekening wel eens zou kunnen leiden tot de ineenstorting van zijn dollarhegemonie. Maar de angst reikt veel verder dan dat – hoe erg ‘dat’ ook zou zijn vanuit Amerikaans perspectief.

Robert Kagan heeft geschetst hoe externe voorwaartse beweging en de “mondiale missie” van de VS de levensader is van de Amerikaanse binnenlandse politiek – meer dan enig dubbelzinnig nationalisme, suggereert professor Paul. Vanaf de oprichting van het land zijn de VS een expansief republikeins imperium geweest; zonder deze voorwaartse beweging komt de binnenlandse eenheid in het geding. Als Amerikanen niet verenigd zijn voor expansieve republikeinse grootsheid, hoe, vraagt professor Paul, zijn dan al die verschillende rassen, geloofsovertuigingen en culturen in Amerika nog met elkaar verbonden? (De woke cultuur is geen oplossing gebleken, omdat zij eerder verdeeldheid zaait dan een factor waarrond eenheid kan worden opgebouwd).

Het punt hier is dat de Russische veerkracht in één klap de glazen vloer van de westerse overtuigingen over haar vermogen om “de wereld te besturen” verbrijzelde. Na de verschillende westerse debacles, die gericht waren op regimeverandering door militaire shock-and-awe, hadden zelfs verstokte neocons – tegen 2006 – toegegeven dat een bewapend financieel systeem de enige manier was om “het Rijk veilig te stellen”.

Lees meer
Amerikaanse inlichtingendienst CIA traint paramilitairen in Oekraïne om Russen te doden

Maar deze overtuiging is nu overhoop gehaald – en staten over de hele wereld hebben er kennis van genomen.

Deze schok van misrekening is des te groter omdat het Westen Rusland minachtend had beschouwd als een achtergebleven economie, met een BBP dat vergelijkbaar is met dat van Spanje. Professor Emmanuel Todd merkte vorige week in een interview met Le Figaro op dat Rusland en Wit-Rusland samen slechts 3,3% van het mondiale BBP vertegenwoordigen. De Franse historicus vroeg zich dan ook af: “Hoe is het dan mogelijk dat deze staten zo’n veerkracht hebben getoond – ondanks de volle kracht van de financiële aanval”?

https://dissident.one/2023/01/13/de-verenigde-staten-bevinden-zich-in-een-fase-van-langdurig-verval-franse-expert/

Welnu, ten eerste, zoals professor Todd onderstreepte, is het “BBP” als maatstaf voor economische veerkracht volledig “fictief”. In tegenstelling tot zijn naam meet het BBP alleen de totale uitgaven. En dat veel van wat als “productie” wordt geregistreerd, zoals de te hoge rekeningen voor medische behandelingen in de VS” en (gezegd, met een knipoog) diensten zoals de duurbetaalde analyses van honderden economen en bankanalisten, op zich geen productie zijn, maar “waterdamp”.

De veerkracht van Rusland, aldus Todd, is te danken aan het feit dat het een echte productie-economie heeft. “Oorlog is de ultieme test van een politieke economie”, merkt hij op. “Het is de Grote Onthuller”.

En wat is er onthuld? Het heeft een ander onverwacht en schokkend resultaat onthuld – dat westerse commentatoren met verstomming slaat – namelijk dat Rusland niet zonder raketten zit. “Een economie ter grootte van Spanje, zo vragen de westerse media, hoe kan zo’n kleine economie een langdurige uitputtingsslag van de NAVO volhouden zonder dat de munitie opraakt?”.

Maar, zoals Todd schetst, Rusland heeft zijn wapenvoorraad op peil kunnen houden omdat het een echte productie-economie heeft die een oorlog in stand kan houden – en het Westen niet meer. Het Westen, dat gefixeerd is op zijn misleidende maatstaf van het BBP – en met zijn normalisatiedrang – is geschokt dat Rusland de capaciteit heeft om de wapenvoorraden van de NAVO te overtreffen. Rusland werd door westerse analisten afgeschilderd als een “papieren tijger” – een etiket dat nu eerder op de NAVO van toepassing lijkt te zijn.

Het belang van de “Grote Verrassing” – van de Russische veerkracht – als gevolg van de reële productie-economie ten opzichte van de duidelijke zwakte van het hypergefinancialiseerde westerse model dat naar munitiebronnen zoekt, is de rest van de wereld niet ontgaan.

Er is een oude geschiedenis hier. In de aanloop naar WO 1 was de Britse gevestigde orde bezorgd dat ze de komende oorlog met Duitsland zouden verliezen: Britse banken leenden meestal op korte termijn, in een “pump and dump”-aanpak, terwijl Duitse banken rechtstreeks investeerden in industriële projecten op lange termijn in de reële economie – en daarom in staat werden geacht de levering van oorlogsmaterieel beter op peil te houden.

Zelfs toen was de Engelse elite zich bewust van de inherente zwakte van een zwaar gefinancierd systeem, dat zij compenseerden door eenvoudigweg de middelen van een enorm rijk te onteigenen om de voorbereiding op de komende grote oorlog te financieren.

De achtergrond is dus dat de VS de financialiseringsaanpak van de Engelsen erfde, die vervolgens een hoge vlucht nam toen de VS door oplopende begrotingstekorten de goudstandaard moest verlaten. De VS moesten ‘spaargeld’ van de wereld naar de VS lokken om hun oorlogstekorten in Vietnam te financieren.

Lees meer
Meer pederasters in de Netflix gay-serie

De rest van Europa was vanaf het begin van de 19e eeuw op zijn hoede voor het “Anglo-model” van Adam Smith. Friedreich List klaagde dat de Engelsen ervan uitgingen dat de uiteindelijke maatstaf van een samenleving altijd haar consumptieniveau (uitgaven – en dus de BBP-meting) is. Volgens List worden het welzijn en de algemene welvaart van een samenleving op lange termijn niet bepaald door wat de samenleving kan kopen, maar door wat zij kan maken (d.w.z. de waarde die voortkomt uit de reële, zelfvoorzienende economie).

De Duitse school betoogde dat het benadrukken van consumptie uiteindelijk zelfvernietigend zou zijn. Het zou het systeem wegleiden van het scheppen van rijkdom en het uiteindelijk onmogelijk maken om zoveel te consumeren of zoveel mensen in dienst te hebben. Achteraf blijkt dat List gelijk had in zijn analyse.

“Oorlog – is de ultieme test – en Grote Onthuller” (per Todd). Zowel in Duitsland als in Rusland waren de wortels van een alternatieve economische visie blijven hangen, ondanks het recente overwicht van het hypergefinancierde Anglo-model.

En nu met de “Grote Onthuller” wordt de focus op de reële economie gezien als een essentieel inzicht dat ten grondslag ligt aan de Nieuwe Wereldorde, die zich zowel qua economische systemen als qua filosofie sterk onderscheidt van de westerse sfeer.

De nieuwe orde scheidt zich van de oude, niet alleen in termen van economisch systeem en filosofie, maar ook door een herconfiguratie van de neuronen waarlangs handel en cultuur zich verplaatsen. Oude handelsroutes worden omzeild en aan hun lot overgelaten – om te worden vervangen door waterwegen, pijpleidingen en corridors die alle blokkades omzeilen waardoor het Westen de handel fysiek kan controleren.

De noordoostelijke Arctische doorgang heeft bijvoorbeeld een inter-Aziatische handel geopend. De onaangeboorde olie- en gasvelden van het Noordpoolgebied zullen uiteindelijk de gaten in de voorziening opvullen die het gevolg zijn van een ideologie die een einde wil maken aan de investeringen van westerse olie- en gasmultinationals in fossiele brandstoffen. De Noord-Zuid-corridor (nu geopend) verbindt Sint-Petersburg met Bombay. Een andere component verbindt waterwegen van Noord-Rusland met de Zwarte Zee, de Kaspische Zee en vandaar naar het zuiden. Nog een andere component zal naar verwachting gas uit het Kaspische pijpleidingennetwerk naar het zuiden leiden, naar een gas-“hub” in de Perzische Golf.

Bekijk het zo, het is alsof de neurale connectoren in de echte economische matrix als het ware uit het westen worden opgetild en op een nieuwe plaats in het oosten worden neergezet. Als Suez de waterweg van het Europese tijdperk was, en het Panamakanaal die van de Amerikaanse eeuw, dan zullen de noordoostelijke Arctische waterweg, de Noord-Zuid corridors en de Aziatische spoorwegverbinding die van het Euraziatische tijdperk zijn.

In wezen bereidt de Nieuwe Orde zich voor op een langdurig economisch conflict met het Westen.

Hier keren we terug naar de “Flagrante misrekening”. Deze zich ontwikkelende Nieuwe Orde bedreigt existentieel de dollarhegemonie – de VS hebben hun hegemonie gecreëerd door te eisen dat olie (en andere grondstoffen) in dollars worden geprijsd, en door een razendsnelle financialisering van de activamarkten in de VS mogelijk te maken.

Lees meer
De Verenigde Staten willen het monopolie van Google doorbreken

In dit opzicht heeft dit sterk gefinancialiseerde dollarparadigma kwaliteiten die doen denken aan een geraffineerd Ponzi-systeem: Het trekt “nieuwe beleggers” aan, die worden aangetrokken door een krediethefboom zonder kosten en de belofte van “gegarandeerde” rendementen (activa die steeds verder worden opgepompt door de liquiditeit van de Fed). Maar de lokroep van “verzekerd rendement” wordt stilzwijgend onderschreven door het opblazen van de ene activabubbel na de andere, in een regelmatige opeenvolging van bellen – opgeblazen tegen nulkosten – voordat ze uiteindelijk worden “gedumpt”. Het proces wordt dan ad seriatim “gespoeld en herhaald”.

Dit is het punt: Net als een echte Ponzi, is dit systeem afhankelijk van constant, en steeds meer, “nieuw” geld dat in het systeem komt, om de “uitbetalingen” te compenseren (financiering van Amerikaanse overheidsuitgaven). Dat wil zeggen, de Amerikaanse hegemonie is nu afhankelijk van een constante overzeese dollar expansie.

https://dissident.one/2022/03/15/29276/

En, zoals bij elke zuivere Ponzi, stort het systeem in elkaar zodra het “binnenkomende geld” wegvalt, of de aflossingen pieken.

Om te voorkomen dat de wereld het dollarplan zou verlaten voor een nieuwe wereldhandelsorde, werd het signaal gegeven, via de aanval op Rusland, om te waarschuwen dat het verlaten van het plan zou leiden tot sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en om je te verpletteren.

Maar toen kwamen er TWEE spelveranderende schokken, vlak na elkaar: De inflatie en de rente liepen hoog op, waardoor de waarde van fiatvaluta’s zoals de dollar daalde en de belofte van “gegarandeerde opbrengsten” werd ondermijnd; en ten tweede stortte Rusland NIET in onder een financieel Armageddon.

De “dollarponzi” valt; de Amerikaanse markten dalen; de dollar daalt in waarde (ten opzichte van grondstoffen).

Dit plan zou kunnen worden geveld door de Russische veerkracht – en door een groot deel van de planeet dat zich losmaakt in een afzonderlijk economisch model, dat niet langer afhankelijk is van de dollar voor zijn handelsbehoeften.

Washington heeft duidelijk een stratosferisch slechte fout gemaakt door te denken dat sancties – en de veronderstelde ineenstorting van Rusland – een “vaststaand” resultaat zouden zijn; een resultaat dat zo vanzelfsprekend was dat er geen rigoureus “doordenken” voor nodig was.

Team Biden heeft de VS dus in een krappe Oekraïne-‘hoek’ gedrukt. Maar wat kan het Witte Huis in dit stadium – realistisch gezien – doen? Het kan het verhaal van Ruslands ‘komende vernedering’ en nederlaag niet intrekken. Het kan het verhaal niet loslaten omdat het een existentieel onderdeel is geworden om te redden wat het kan van de ‘Ponzi’. Toegeven dat Rusland “gewonnen heeft” zou hetzelfde zijn als zeggen dat de “Ponzi” het fonds zal moeten “sluiten” voor verdere opnames (net zoals Nixon deed in 1971, toen hij de opnames uit de Gold window sloot).

Commentator Yves Smith heeft provocerend gesteld: “Wat als Rusland beslissend wint – maar de westerse pers wordt opgedragen het niet op te merken?”. Vermoedelijk moet in zo’n situatie de economische confrontatie tussen het Westen en de staten van de Nieuwe Wereldorde escaleren tot een bredere, langere oorlog.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/02/28/28729/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties