De wereldeconomie plunderen totdat “niemand iets bezit”

0

Voortbouwend op millennia van leren hoe een economie te structureren en te beheren om controle en rijkdom in bepaalde handen te accumuleren en te consolideren, lanceerde de Globale Elite haar laatste staatsgreep in januari 2020 onder de dekmantel van de valse Covid-19 “pandemie”, schrijft Robert J. Burrowes.

Gebruikmakend van de gezondheidsbedreiging die het bestaan van een pathogeen “virus” zou inhouden, werd het grootste deel van de wereldbevolking geterroriseerd om zich te onderwerpen aan een zware reeks schendingen van hun mensenrechten, wat neerkwam op een afkondiging van de staat van beleg.

Onder een spervuur van propaganda door agenten van de Elite – waaronder organisaties als het Wereld Economisch Forum, de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, regeringen, de farmaceutische industrie en de bedrijfsmedia, maar ook individuen als Klaus Schwab, Yuval Noah Harari en Bill Gates – werden mensen gedwongen maskers te dragen, QR-codes te gebruiken, in hun huizen opgesloten te blijven en zich later te onderwerpen aan een reeks experimentele maar onvrijwillige genveranderende biowapens om een “vaccinpaspoort” te verkrijgen, naast andere maatregelen.

Bijzonder belangrijk is dat deze beperkingen effectief de reguliere economie stillegden met grote sectoren van de industrie die ofwel volledig gesloten werden of niet in staat waren te functioneren door de lockdowns of, later, door biowapens verwond of gedood personeel.

Dit had onvermijdelijk een negatief effect op de hele toeleveringsketen: Dat wil zeggen, het proces dat de productie van grondstoffen verbindt, zoals op boerderijen verbouwd voedsel en uit de aarde gewonnen mineralen, met fabrieken die alles produceren, van ingeblikt voedsel tot computers, en vervolgens met verkooppunten die deze producten aan het publiek verkopen. Alle onderdelen van deze keten werden op een of meer momenten volledig stilgelegd, als onderdeel van de opgelegde beperkingen of andere beleidsmaatregelen.

Tot overmaat van ramp werd ook de transportsector (vrachtwagens, spoorwegen, scheepvaart, luchtvaartmaatschappijen) effectief stilgelegd, werden containers onbeschikbaar (omdat ze op de verkeerde plaatsen stonden) en werden logistieke bedrijven (die de verplaatsing van handelsgoederen organiseren) uitgeschakeld. Dat gold ook voor een groot deel van het kleinbedrijf: veel bedrijven werden vernietigd. Als gevolg daarvan verloren honderden miljoenen mensen hun baan, velen voorgoed.

Maar “achter de hierboven geschetste (duidelijke) schermen” is er veel meer aan de hand geweest dat bewust aan de openbaarheid is onttrokken, en dit is door enkele goede analisten overwogen en besproken.

Volgens Catherine Austin Fitts, met “nationale veiligheid” als rechtvaardiging, vormden de Amerikaanse National Security Act 1947 en de CIA Act 1949 de basis van een reeks wetten en Executive Orders die “een geheimhoudingsmachine creëerden” die in wezen inhield dat “de machtigste financiële belangen in de wereld een heleboel geld geheim kunnen houden”, en zo een geheim zwart budget creëerden.

Lees meer
De 2020 Wereldwijde Corona Crisis: Vernietiging van de burgermaatschappij, geënsceneerde economische depressie, wereldwijde staatsgreep en de "Great Reset"

En vanaf 1998 werden volgens documentatie van de Amerikaanse federale overheid enorme bedragen niet verantwoord, terwijl private equity firma’s explosief begonnen te groeien en, ondanks het feit dat zij niet in staat waren dergelijke bedragen bijeen te brengen, plotseling enorme bedragen investeerden in opkomende markten. Volgens Fitts “missen we nu meer dan 21 biljoen dollar”, wat zij een “financiële staatsgreep” noemt die duidelijk een “massale schending” van de Amerikaanse grondwet inhoudt. De financiële waarde van wat er onder het Covid-19 verhaal is gebeurd, is dat het “magische virus” kan worden gebruikt om bijvoorbeeld te verklaren waarom er geen geld is voor gezondheidszorg of pensioenfondsen bij hun pensionering niet diegenen kunnen uitbetalen die er hun hele leven aan hebben bijgedragen.

Maar als 21 biljoen dollar vermist al klinkt als veel, houdt het daar niet op, zoals Fitts recente discussie met professor Mark Skidmore heel duidelijk maakt in ‘The Financial Coup: More Missing Money & FASAB Standard 56’. Fitts merkt op:

We zitten nu op meer dan 100 biljoen dollar aan ongedocumenteerde aanpassingen als we hun meest recente cijfers gebruiken en dus zou ik zeggen dat we een financieel systeem beschrijven dat volledig en volkomen uit de hand loopt….. Als de beschuldigingen over financiële fraude bij de [presidentiële] verkiezingen van 2020 waar zijn, en ik denk dat veel ervan waar zijn, hebben we nu zowel het verkiezingssysteem als de financiën losgekoppeld van de grondwet en de wet, zodat we nu zowel in termen van wie regeert als hoe ze het geld uitgeven volledig buiten de wet en buiten elk democratisch proces werken. Dus dit is een staatsgreep.

Waarop Professor Skidmore antwoordt:

De reden dat ik echt moeite had… met wat er gebeurde tijdens de laatste financiële crisis, [was dat] ik dacht: “Wow, we hebben geen rechtsstaat”. Het was zo duidelijk dat we dat tien jaar geleden niet hadden en het is alsof het nog meer aan het devolueren is en dus weet ik niet zeker hoeveel verder we kunnen gaan voordat we gewoon volledig verstoken zijn van de rechtsstaat, althans behalve voor een subset van de zeer machtigen.

Terzijde, hoewel ik oprechte waardering heb voor het onderzoek van Fitts en Skidmore, is, zoals eerder in dit artikel uiteengezet en eerder aangetoond, democratie altijd een schijnvertoning geweest en heeft de Elite altijd buiten de rechtsstaat om geopereerd, waarbij nationale politieke processen routinematig werden gecorrumpeerd om doelen van de Elite na te streven.

Het enige wat we in de huidige context zien, is dat de corruptie van de Elite op een manier wordt getoond die de zekerheid weerspiegelt dat zij ongestraft corrupt kan handelen, op wereldschaal.

Lees meer
Bill Gates eist het recht op om 'krankzinnige mensen' die tegen hem zijn te censureren op het internet

Maar om terug te keren naar het onderwerp: In 2019 kwamen de centrale bankiers van de G7-landen bijeen voor hun reguliere conferentie in Jackson Hole, Wyoming en stemden zij in met de ‘Going Direct Reset’, een plan bedacht (en later georkestreerd) door BlackRock – zie ‘Dealing with the next downturn‘ – en, zoals uitgelegd door John Titus, was het fundamentele doel van deze ‘Reset’ het orkestreren van de grootste vermogensoverdracht in de geschiedenis onder dekking van de komende Covid-19 ‘pandemie’. Bekijk ‘Larry & Carstens’ ’ Excellent Pandemic’  met een samenvatting hier:  ‘Summary – Going Direct Reset’.

https://dissident.one/2021/06/10/we-zijn-beetgenomen-de-plandemie-was-een-dekmantel-voor-de-grootste-roofoverval-in-de-geschiedenis/

Digitale Centrale Bank Valuta

Hoe zal deze “totale controle” worden bereikt? Een sleutelelement is de invoering van CBDC’s (Central Bank Digital Currencies). Volgens Fitts: De fundamentele waarde van gedigitaliseerde systemen, vanuit het perspectief van de elite, is dat ze gecentraliseerde controle mogelijk maken. Dus door CBDC’s te creëren wordt het controlesysteem voor financiële transacties het middel waarmee je gecentraliseerde controle mogelijk maakt; dat is slavernij. Bekijk ‘We Need to Talk about Mr Global – Part Two’.

Hoe werkt dit? CBDC’s stellen de Centrale Bank in staat precies te bepalen aan welke producten en diensten uw digitale valuta kan worden uitgegeven, wanneer het kan worden uitgegeven en waar het kan worden uitgegeven. Het stelt de uitgevende instantie ook in staat om uw bankrekening te bevriezen, te verminderen of leeg te halen, op basis van uw ‘sociale kredietscore’, politieke trouw of als u zich niet houdt aan bepaalde richtlijnen. Maar het gaat verder dan dat.

In ieder geval zijn CBDC’s slechts één kenmerk van hun geplande technocratie, waaronder het digitaliseren van uw identiteit, het verstrekken van een sociale kredietscore, het geofencing van u in een van de ‘slimme steden’ van de Elite en het voeren van insecten en verwerkt afval, naast vele andere elementen.

https://dissident.one/2022/12/05/wef-verwijdert-video-waarin-ze-aankondigden-dat-ze-je-gaan-opsluiten-in-smart-city-concentratiekampen/

Een nieuwe wereldorde wordt voor onze ogen geboren

De sancties tegen Rusland zullen achteraf worden gezien als zowel het Stalingrad als het Waterloo van Europa. Zie  ‘De komende Europese economische apocalyps’ .

Verder: het model van de natiestaat wordt omvergeworpen “door een mondiale technocratie, bestaande uit een ongekozen consortium van leiders van het bedrijfsleven, oligarchen van centrale banken en particuliere financiële instellingen, waarvan de meeste voornamelijk niet-overheidsactoren uit het bedrijfsleven zijn, die proberen het mondiale besluitvormingsproces over te nemen.

James Corbett merkt eenvoudigweg op dat “de financiële orde die we ons hele leven hebben gekend, voor vernietiging is bestemd”. De afbraak van de economie biedt een dekmantel om de uitvoering van andere belangrijke elementen van het plan van de elite te verhullen, die allemaal keurig bij elkaar passen: “vaccinpaspoorten introduceren de digitale ID. De digitale ID levert de infrastructuur voor de CBDC’s. De CBDC’s bieden een mechanisme voor de handhaving van een sociaal kredietsysteem. Zoals Corbett opmerkt: “Wie deze gebeurtenissen ziet als afzonderlijke gebeurtenissen die zich lukraak en toevallig ontvouwen, mist het hele punt.

Lees meer
Cyberaanval op grootste pijpleiding in VS: voorbode van WEF's voorspelde cyberpandemie?

{…}

De fundamentele samenvatting dan, volgens Greyerz, is dit: ‘Dit systeem zal gaan imploderen’… ‘Het hele banksysteem is verrot. Met de problemen in Europa nu is het eigenlijk een kritieke situatie…. We hebben een economie met twee lagen: de rijken zijn nog steeds rijk, maar de armen zijn echt arm. En dat zie je nu in elk land in de wereld… Mensen hebben niet genoeg geld om te leven…. Dit wordt een menselijke ramp van grote proporties: het is zo triest en regeringen kunnen er niets aan doen.

Wordt er actie ondernomen om de ineenstorting te stoppen? Volgens de alternatieve econoom Brandon Smith niet. Overweeg dit: Wat als het doel van de Fed de vernietiging van de middenklasse is?

Smiths conclusie? “Dit is een ontworpen crash, geen toevallige crash. Zie ‘Markets Are Expecting The Federal Reserve To Save Them – It’s Not Going To Happen’.

En dat is natuurlijk het punt: de crash is ontworpen. Waarom?

Het doel van de huidige ineenstorting van de Europese infrastructuur en industrie, en de energietekorten in de VS, is om de overgrote meerderheid van de menselijke bevolking uit te roeien en vervolgens de overlevenden tot slaaf te maken.

Maar dit is geen verrassing. Elke bedachtzame waarnemer hoeft alleen maar de geschiedenis in ogenschouw te nemen, te luisteren naar wat de Mondiale Elite ons vertelt dat ze aan het doen zijn, te observeren hoe ze het doen, en vervolgens de mensen eenvoudigweg te informeren over wat er aan de hand is: De vernietiging van de wereldeconomie, als onderdeel van de fundamentele hervorming van de wereldorde.

De Elite is tenslotte glashelder geweest. Het fundamentele doel is om een aanzienlijk deel van de menselijke bevolking uit te roeien en de mensen en transmensen die nog in leven zijn tot slaaf te maken, opgesloten in hun technocratische gevangenis.

Als je de wereldeconomie laat crashen en mensen regelmatig voedsel, energie om warm te blijven en het vermogen om effectief te communiceren ontzegt, zullen de meesten die nog in leven zijn geneigd zijn zich te onderwerpen aan alle voorwaarden die hen worden geboden om te overleven. Hoe slecht klinkt jouw technocratische gevangenis nu? Zelfs als je insecten moet eten?


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


https://dissident.one/2021/12/16/25180/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties