De echte redenen voor de oorlog in Gaza – Olie, gas en de strijd tegen Rusland

4

De oorlog in Gaza gaat eigenlijk over olie en gas en het geopolitieke conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland. Klinkt dat ongelooflijk? Kijk er zelf maar eens naar, want het is volkomen duidelijk, maar wordt door de westerse media in de doofpot gestopt, schrijft Thomas Röper.

Ik wil al een tijdje een artikel schrijven over het feit dat er een enorm olie- en gasveld bij Gaza ligt dat de echte reden is voor de oorlog in Gaza. Maar tot nu toe ben ik er nog niet aan toegekomen om het grondig te onderzoeken. Ik wil mezelf niet tooien met de veren van iemand anders, omdat een vriend me een artikel stuurde van een Russische blogger die dit onderzoek deed en publiceerde. Ik heb zijn artikel en bronnen als basis voor mijn artikel gebruikt en mijn eigen gedachten en inzichten toegevoegd.

Het verhaal begint in 1995

Natuurlijk kan men ook zoeken naar de geschiedenis van de huidige oorlog ruim honderd jaar geleden of naar de stichting van de staat Israël en de daaropvolgende onderdrukking van de Palestijnen, maar dat zou te algemeen zijn. Het huidige conflict heeft veel concretere wortels.

De geschiedenis van de huidige Gaza-oorlog begint in 1995. Op 28 september 1995 werd in Washington de Oslo 2-overeenkomst ondertekend, die onder andere Palestina het recht verleent om zelfstandig over zijn natuurlijke hulpbronnen te beschikken. Op 5 oktober van hetzelfde jaar ratificeerde het Israëlische parlement, de Knesset, de overeenkomst.

Vier jaar later tekende Palestina een contract met het Britse bedrijf BG (British Gas) omdat de Palestijnse regering wilde weten of er minerale hulpbronnen op de plank lagen die grenzen aan de Palestijnse Gazastrook. BG, gespecialiseerd in onder meer geologische exploratie, neemt de opdracht over.

In 1999 vindt BG de jackpot. Het vindt rijke gas- en olievoorraden voor de kust van Palestina, twintig zeemijl uit de kust. Een rapport van een conferentie van de VN-handels- en ontwikkelingscommissie uit 2019 bevat de exacte cijfers. Deskundigen van de VN-commissie schatten de Palestijnse gasreserves op 122 biljoen kubieke voet en 1,7 miljard vaten olie. In 2017, toen het document waarop de conferentie was gebaseerd, werd opgesteld, werden de reserves geschat op 453 miljard dollar voor gas en 71 miljard dollar voor olie.

Omdat dit wederom belangrijk is: de waarde van de gas- en olievoorraden voor de kust van Gaza, die volgens de Oslo-akkoorden eigendom zijn van de Palestijnen, bedroeg tegen prijzen van 2017 ruim een ​​half biljoen dollar, of preciezer gezegd: 524 miljard dollar. Gecorrigeerd voor inflatie en andere factoren bedraagt ​​dat bedrag nu ruim 600 miljard dollar.

In 2002 stemde Palestina in met het voorstel van BG om een ​​gaswinnings- en -verwerkingsinfrastructuur in de Gazastrook aan te leggen en te beginnen met de aanleg van een gaspijpleiding, voornamelijk naar Europa. Israël wijst dit af omdat de pijpleiding door Israëlisch gecontroleerd gebied zou lopen. In plaats daarvan biedt Israël Palestina een andere oplossing aan : het gas aan Israël leveren tegen een interne prijs, niet tegen de marktprijs, zodat Israël het gas verder naar Europa kan exporteren. Palestina is daar uiteraard tegen.

Dit alles suddert al jaren terwijl de partijen herhaaldelijk op elkaar schieten.

De droom van de “bloeiende tuin” van Gaza

In 2007 werden, mede onder druk van de VS, verkiezingen gehouden in Gaza, die Hamas won. Hamas werd zo, of je het nu leuk vindt of niet, de democratisch legitieme regering van Gaza. Omdat de VS de uitslag van de verkiezingen waartoe zij hadden opgeroepen niet leuk vond, weigerden zij Hamas te erkennen. Toen Hamas in 2007 aan de macht kwam, beloofde het Gaza-stad om te vormen tot een bloeiende ‘tuinstad’.

Israël legde vervolgens een zeeblokkade op, waardoor alle Palestijnse pogingen om de noodzakelijke infrastructuur te ontwikkelen, werden geblokkeerd. Op 27 december 2008 viel het Israëlische leger Palestina aan. Palestina verdedigt zichzelf, ook met raketten.

Maar Israël is sterker en meedogenlozer. Journalisten van Guardian schatten dat 83 procent van de ruim 1.400 Palestijnse doden (waaronder 313 kinderen) burgers waren. Cruciaal is echter dat Israël met Operatie “Cast Lead” een groot deel van de Gazastrook vernietigt en het maritieme gebied grenzend aan de Gazastrook tot zijn eigendom maakt, in strijd met het internationaal recht en eerdere overeenkomsten . BG sluit zijn kantoor in Tel Aviv om te voorkomen dat het verstrikt raakt in deze chaos.

Van 2008 tot 2022 is er enige activiteit op de plank, maar over het algemeen ligt het project stil vanwege regelmatige militaire botsingen.

Het opblazen van de Nord Streams als startsignaal

Op 26 september 2022 – nog maar kort geleden, en letterlijk gisteren volgens de normen van de olie- en gasindustrie voor langetermijnplanning – werden de Nord Streams, die tot Rusland en Duitsland behoren, opgeblazen. Hoewel de westerse pers de uitbarsting op Oekraïne probeert te schuiven, bestaat er internationaal weinig twijfel dat de VS erachter zitten.

Europa heeft nu een energieprobleem.

In de zomer van 2023 zullen onder bemiddeling van de VS bijeenkomsten over de kwestie van de snelle ontwikkeling van het gasveld worden gestart. Op 18 juni 2023 legt Benjamin Netanyahu een officiële verklaring af die het ontwikkelingsproject voor het olieveld toestaat, maar zonder Palestina te noemen:

“Het project is noodzakelijk om de veiligheid en diplomatieke behoeften van de staat Israël te waarborgen”

Op dezelfde dag verklaarde Hamas-woordvoerder Ismail Rudwan het volgende:

“Wij bevestigen dat onze mensen in Gaza recht hebben op hun natuurlijke hulpbronnen”

Je hoeft geen expert te zijn om deze twee uitspraken samen te voegen en ze te begrijpen: Israël zegt “dat zijn onze 600 miljard”, Palestina zegt “nee, dat zijn onze minerale hulpbronnen”. Dat was het startschot voor de Gaza-oorlog.

Het gaat om ongeveer 600 miljard dollar, wat we moeten classificeren om het te begrijpen: het gehele BBP van Palestina bedraagt ​​slechts 18 miljard dollar, voor Palestina is 600 miljard een onvoorstelbaar bedrag en de kans om het “Mirakel van Dubai” te herhalen. Palestina zou een paradijs kunnen worden naar het model van Dubai – met welvaart, toerisme enzovoort.

De oorlog begint en Israël deelt mijnbouwvergunningen uit

Op 7 oktober valt Hamas Israël binnen. Israël reageert. Een nieuw bloedbad begint.

Terwijl mensen sterven, verborgen door het voortdurende vuur in de media over de oorlog, vinden er verschillende belangrijke gebeurtenissen plaats die nauwelijks door de media zijn gerapporteerd.

Op 30 oktober 2023, terwijl het leger in opkomst was en het grondoffensief in Gaza op de loer lag, verleende Israël vergunningen aan zes bedrijven om gas te winnen op de plek die volgens de Oslo-akkoorden tot Palestina behoort.In duidelijke taal: na het begin van de oorlog heeft Israël, en niet Palestina, vergunningen voor de gasproductie in de wateren bij Gaza toegekend aan internationale bedrijven.

Onder de bedrijven die een vergunning hebben gekregen bevindt zich het Britse bedrijf British Petroleum. De Israeli Times berichtte er enthousiast over.

De rol van de Britse premier

Op 30 oktober 2023, dezelfde dag, ontsloeg de Britse premier Rishi Sunak zijn minister Paul Bristow omdat hij had opgeroepen tot een staakt-het-vuren in het Israëlisch-Palestijnse conflict.

De Britse premier gedroeg zich over het algemeen vreemd door niet te praten over een staakt-het-vuren in de regio. De facto steunde Sunak het initiatief van Israël om volledige militaire controle over de Gazastrook en natuurlijk het continentaal plat te verkrijgen. De vraag rijst: waarom?

Het antwoord is uiterst banaal: het IT-bedrijf Infosys, eigendom van de vrouw van Rashi Sunak, miljardair Akshata Murty, tekende in de zomer van 2023 een deal van 1,5 miljard dollar met BP.

Tegelijkertijd keurde Sunak meer dan 100 vergunningen goed voor de ontwikkeling van olie- en gasvelden in de Noordzee (hoe zit het met de groene energietransitie?). De grootste begunstigde is wederom BP.

De media leggen geen verband met het feit dat Sunak de facto de belangen van BP beschermt door een staakt-het-vuren in Israël te voorkomen. Maar Rashi Sunak steunt de Israëlische militaire operatie gericht op het verkrijgen van volledige controle over de Gazastrook.

De steun van Rashi Sunak aan de Israëlische militaire operatie betekent dat hij niet alleen de Britse belangen dient, maar ook de Amerikaanse belangen, aangezien BP een groot aantal Amerikaanse aandeelhouders heeft, met name Vanguard, BlackRock en JP Morgan. Het is duidelijk dat ook de belangen van Amerikaanse bedrijven op het spel staan, wat ook verklaart waarom de regering-Biden zo weinig doet om de oorlogsmisdaden van Israël in Gaza te stoppen, ondanks enorme binnenlandse kritiek – ook vanuit de eigen partij.

De noodzakelijke etnische zuivering

Het wordt ook duidelijk dat deze oorlogsmisdaden, de willekeurige bombardementen op burgers in Gaza, die nu hebben geleid tot 15.000 dode Palestijnse burgers (waarvan bijna de helft kinderen), geen willekeurige wreedheid zijn: Israël wil terreur gebruiken om de Palestijnen te dwingen te vertrekken. Gaza moet vertrekken, zodat Israël de controle over de Gazastrook en de olie- en gasvelden kan overnemen.

Dat Israël de permanente controle over de Gazastrook wil overnemen, werd vanaf het begin duidelijk , toen het Israëlische leger eerst de Palestijnen vroeg Gaza-Stad in het zuiden te verlaten en vervolgens herhaaldelijk eiste dat Egypte de Palestijnen Gaza zou binnenlaten.

Vanaf het begin hebben critici Israël ervan beschuldigd etnische zuiveringen in de Gazastrook na te streven en het gebied permanent te willen bezetten. De reden waarom Israël dit nu doet zijn blijkbaar niet de Israëlische veiligheidsbelangen of de blinde haat tegen de Palestijnen, maar eerder eenvoudigweg de olie- en gasvoorraden voor de kust van Gaza.

De herverdeling van de Europese markt

Daarna zou de ontwikkeling van het gasveld onmiddellijk kunnen beginnen en zou de gaspijpleiding, die de Nord Streams moet vervangen die door de VS zijn opgeblazen, in gebruik kunnen worden genomen voordat Rusland en Duitsland elkaar ontmoeten na het einde van de vijandelijkheden in Oekraïne en met een mogelijk andere regering in Berlijn. Op een gegeven moment zullen we dichter genoeg bij de plaats komen waar de Nord Streams gerepareerd en weer in gebruik genomen kunnen worden.

Tegen die tijd zouden de belangrijkste gasleveranciers voor Europa al het Britse BP en het Italiaanse ENI zijn, en niet langer het Russische Gazprom.

VS en Groot-Brittannië versus Frankrijk

Overigens hebben Washington en Londen hier weer een stap tegen Frankrijk gezet. Het is de moeite waard om de onderzeebootovereenkomst te herinneren die Frankrijk en Australië sloten, maar die Australië vervolgens opzegde omdat het zich in plaats daarvan aansloot bij de nieuwe AUKUS-alliantie met de VS en Groot-Brittannië en hun onderzeeërs bestelde. En het is ook de moeite waard om de staatsgreep in Niger te herdenken, waarbij de VS Frankrijk in de rug staken, waardoor Frankrijk uiteindelijk zijn troepen uit Niger moest terugtrekken , terwijl de Amerikaanse basis in Niger bleef bestaan. De staatsgreep in Niger heeft de positie van Frankrijk in West-Afrika aanzienlijk verzwakt , maar niet die van de VS.

Lees meer
Nadat Washington de navelstreng tussen Rusland en Europa had verbroken door de Nord Streams te bombarderen, saboteert het nu de Trans-Sahara-gaspijpleiding naar Europa

Waarom was het verhaal over het olieveld bij Gaza een stap tegen Frankrijk? In tegenstelling tot Libië destijds waren er geen Franse bedrijven betrokken bij het olie- en gasveld bij Gaza. Zou dit kunnen verklaren waarom Macron een van de weinige Europese politici is die Israël heeft opgeroepen zijn militaire operatie in Gaza en de brutale bombardementen op de burgerbevolking daar te beëindigen ?

In gewone taal: Terwijl mensen over de hele wereld geschokt zijn door de beelden van dode burgers en vooral dode kinderen, door de humanitaire catastrofe in Gaza en andere wreedheden, terwijl de gebeurtenissen de samenleving verdelen en mensen dwingen betrokken te raken bij het conflict. , wordt achter de schermen een jackpot van $600 miljard verdeeld. Zo simpel is geopolitiek.

De Gaza-oorlog als bouwsteen in de strijd tegen Rusland

De oorzaak van de Gaza-oorlog is niet religie, zelfs niet geschiedenis, noch terrorisme. Niets wat de westerse media melden is belangrijk.

De redenen voor het uitbreken van het conflict tussen Palestina en Israël zijn geld en natuurlijke hulpbronnen die de VS en Groot-Brittannië nu nodig hebben voor de proxy-oorlog tegen Rusland. Want één ding is duidelijk: de snelle ontwikkeling van de Palestijnse gasvoorraden is vooral bedoeld om te voorkomen dat de Nord Stream over een paar jaar, als de emoties zijn gekalmeerd, weer in gebruik wordt genomen.

Men kan uiteraard geloven in de uitspraken van de Duitse media en regeringspolitici (waarvan vooral de Groenen altijd tegen Nord Stream zijn geweest, maar niet tegen ander gas) over Israëls “recht op zelfverdediging”. Je kunt natuurlijk geloven dat Israël volledig verrast was door de Hamas-aanval, hoewel dat vanaf het begin meer dan twijfelachtig was.

Of je kunt je alle oorlogen tussen de VS en het Westen van de afgelopen decennia herinneren, die altijd over natuurlijke hulpbronnen gingen (Iraakse, Libische, Syrische, etc. olie en gas), waarover de westerse media nooit spraken, maar in plaats daarvan babbelden over de “democratie, mensenrechten, vrijheid en welvaart” die deze oorlogen zouden moeten brengen voor de zogenaamd onderdrukte volkeren. Dit verklaart waarom de westerse media nalaten te vermelden dat het Israëlische leger waarschijnlijk verantwoordelijk is voor een groot deel van de Israëlische doden, aangezien verontwaardiging over de wreedheden van Hamas het voorwendsel is dat wordt gebruikt om etnische zuiveringen in Gaza te rechtvaardigen.

Als je dit verhaal vervolgens geopolitiek bekijkt tegen de achtergrond van het conflict tussen de VS enerzijds en Rusland en China anderzijds, wordt het nog duidelijker. Rusland zal definitief verdrongen worden als Europese energieleverancier, en gezien het verlies van de Amerikaanse invloed in de Perzische Golf hebben de VS meer dan ooit controle nodig over andere grote olie- en gasvoorraden.

Geopolitiek is in wezen een eenvoudige discipline omdat het altijd om geld en macht gaat. Ook in Gaza, maar de westerse media houden dat stil.

Addendum: In reactie op de eerste opmerking moet ik waarschijnlijk nog een paar dingen verduidelijken en benadrukken.

Ten eerste: het gasveld is zeker niet heel groot vergeleken met andere gasvelden, maar dat 600 miljard geen reden voor oorlog mag zijn zou voor mij nieuws zijn. Bovendien geeft de betrokkenheid van Europese bedrijven in het gasveld Israël eindelijk de kans om de Palestijnen uit Gaza te verdrijven (zonder protest in Europa), iets waar daar al lang van wordt gedroomd.

Ten tweede moet je het zien in de algemene context van de andere gasvoorraden in de regio: zolang de Palestijnen zich in Gaza bevinden en er voortdurend wordt gevochten, zou de gasproductie in de hele regio voortdurend in gevaar zijn. De Palestijnen zouden ze kunnen gebruiken als hefboom tegen Israël zodra Europa afhankelijk wordt van het gas en daarom meer bereid is toe te geven aan de Palestijnse druk.

Ten derde: de pijpleiding naar Europa is uiteraard bedoeld voor de gehele gasvoorraden van de regio, en niet alleen voor dit veld. En nogmaals: zolang de Palestijnen zich in Gaza bevinden en er geen duurzame vrede in de regio is, zou de hele infrastructuur en daarmee de vervanging van Russisch gas in Europa in gevaar komen, wat niet in de laatste plaats investeerders zou afschrikken. Er kan een reden zijn dat Israël de mijnbouwvergunningen pas na het begin van de oorlog heeft toegekend, toen duidelijk werd dat het ‘Palestina-probleem’ zou worden opgelost en dat de 600 miljard ook als bonus zou worden toegekend.

Conclusie: De 600 miljard zijn een goede motivatie om het “Gaza-probleem” op te lossen en daarmee “tussen haakjes” Rusland als gasleverancier definitief uit Europa te verdringen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan om onze gratis dagelijkse nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws direct in je mailbox te ontvangen:

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.


De Israëlische oorlog tegen Gaza om gas

Ongepaste ‘boemer Hitler- en nazivergelijkingen’ verdwijnen in de prullenbak, en –

Oproepen tot geweld in de comments worden beantwoord met een onmiddellijke permaban !

Er wordt vooraf gemodereerd dus het kan even duren voor je comment verschijnt.

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
4 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hagar
Hagar
3 maanden geleden

Je leest steeds deze beweringen: het draait allemaal om de olie en het gas! het draait allemaal om de pijlleidingen! Het draait allemaal om het geld!

Overal ter wereld worden gas en olie ontdekt, en pijpleidingen gelegd, maar daarom wordt de plaatselijke bevolking nog niet afgeslacht.

En een half miljard dollar is een peulenschil voor Israel, want ze moeten maar een miljard vragen aan de USA, en ze krijgen onmiddellijk 5 miljard, dank zij hun mannetjes daar in de regering.

De genocide en de landroof in Palestina is al 75 jaar bezig, en die gebeurt omdat het behoort tot het Zionistische project.

Lees over de ware aard van de zionisten, en sidder en beef:

https://www.unz.com/article/the-devils-trick-unmasking-the-god-of-israel/
https://www.unz.com/article/the-gospel-of-gaza/
https://www.unz.com/article/israels-biblical-psychopathy/
https://www.unz.com/article/israels-culture-of-deceit/
https://www.unz.com/article/understanding-the-background-of-israel-palestine-what-is-israels-final-solution/
https://www.unz.com/pgiraldi/the-gaza-genocide-continues/

En lees natuurlijk het klassieke artikel van Ron Unz:
https://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/

En nog meer info:

https://ifamericansknew.org/

En luister naar David Duke, over hoe terreur, leugens en bedrog de werkwijze zijn van de zionisten:

https://hrradio.net/archives_U5e99/111423.mp3

Hagar
Hagar
3 maanden geleden

Luister naar de podcast van Patrick Slattery, hij speelt een audioclip van Norman Finkelstein.
Norman Finkelstein is zelf een Jood, maar hij heeft een groot deel van zijn leven besteed aan het documenteren en aanklagen van de genocide van het Palestijnse volk.

https://content.blubrry.com/rbn/stream_2023-11-16_125959_1.mp3

Luister naar de podcast van David Duke, hij bespreekt een gesprek tussen Tucker Carlson en Glenn Greenwald, over de oorlog in oekieland en nog veel meer:

https://hrradio.net/archives_U5e99/111523.mp3

Hagar
Hagar
3 maanden geleden

William Luther Pierce heeft heel dikwijls gesproken over de ware aard van zij die zich voordoen als de “crème de la crème” van de mensheid:
:
Download het archief van de toespraken van Dr Pierce in één zipfile: rechts klikken op ZIP en downloaden:
https://archive.org/details/WLPArchive

Peter
Peter
3 maanden geleden

Hartelijk dank voor deze inzichtelijke achtergrondinformatie. Het één sluit het ander niet uit. Er is nimmer sprake van één enkel belang maar van vele door elkaar lopende belangen waarvan er vele ‘verstrengeld’ zijn – à la de premier van Groot Brittannië, dat intussen behoorlijk klein geworden is en waar niets van zal overblijven nadat God zijn gang is gegaan met ‘Groot Babylon’, de wereldwijde machtsstructuur van ‘de elite’. Dit kan namelijk niet stand houden en staat aan de rand van een zeer diep ravijn.

Geld is een (niet: de) wortel van alle kwaad. Er zijn derhalve meerdere wortels die ten grondslag liggen aan de huidige genocide. Uiteraard is geld de meest vieze, smerige en achterbakse van allemaal en daarom wordt deze wortel door de media verzwegen.

Zelf geloof ik dat met de Netanyahu regering een heimelijk verbond gestart is, waarvan dit wel eens het ‘betaalmiddel’, de ‘smeerolie’ zou kunnen zijn. Iedereen krijgt zijn zin over de ruggen van de Palestijnen (die feitelijk – volgens een ander artikel op Frontnieuws de oorspronkelijke Israëlieten zijn – zie link hieronder). (1) De Khazaren/vrijmetselaars, die zich zionisten noemen, krijgen ‘hun land’ van Rivier tot Zee (een term die Israël tot in de vlag toe mag misbruiken maar wanneer dat namens de Palestijnen in de mond wordt genomen is het ineens ‘antisemitisch’ – terwijl het juist de Palestijnen zijn die Semieten zijn en niet de zich als Jood uitgevende Khazaren – wat een vreselijk omdraaiing – dat kan alleen het werk van de duivel zijn). (2) De VS krijgt een blijvende invloed in Europa vanwege Europese afhankelijkheid van gas uit de Middellandse Zee. (3) De grote oliemagnaten/bankiers krijgen uitgebreide investeringsmogelijkheden zonder al te grote risico’s. Iedereen blij – behalve natuurlijk de arme Palestijnen. Die moeten dan maar worden opgenomen door de Europese bevolking. Die heeft daar intussen ervaring mee.

https://www.frontnieuws.com/gods-uitverkoren-volk-oftewel-gods-dna-test/