Agenda 2030: Het 17-punten programma voor totale wereldheerschappij

0

Het VN-programma “Agenda 21” werd in 1992 door 182 staten aangenomen. Ogenschijnlijk ging het om “aanbevelingen voor het ontwikkelings- en milieubeleid voor de 21e eeuw”. In 2015 werd dit programma verder uitgewerkt en het moet nu voor alle landen ter wereld bindend zijn als “Agenda 2030”.

De Algemene Vergadering van de VN heeft een globalistische visie verkondigd: “Wij zijn vastbesloten de mensheid te bevrijden van de tirannie van armoede en gebrek en onze planeet te genezen en te beschermen. Wij zijn vastbesloten de doortastende en transformerende stappen te zetten die dringend nodig zijn om de wereld op weg te helpen naar duurzaamheid en veerkracht. We beloven niemand achter te laten op deze collectieve reis die we vandaag beginnen.”

Dus wordt de utopie van een perfecte wereld zonder problemen verkondigd. Het klinkt te mooi om waar te zijn, en dat is het ook, meldt Wochenblick. Mensen worden verondersteld verblind te worden door deze mooie woorden. In werkelijkheid gaat achter het VN-programma een heel andere agenda schuil, namelijk het plan om een totalitair bewind door de globalisten in te stellen. Wij hebben het 17-punten programma geanalyseerd:

Doelstelling 1: Bestrijding van armoede in al haar vormen.

De echte agenda: hele naties worden door de staat gesubsidieerd en zo onder controle gebracht. Dit creëert een soort socialisme voor staten. Er wordt een oude imperialistische truc gebruikt. Men geeft leningen aan een zwakker land, waarvan men weet dat ze nooit terugbetaald kunnen worden. Dan heb je grip op dat land. Bovendien verdient men het meest aan de rente, die meer en meer wordt. De leningen worden verstrekt door het “Internationaal Monetair Fonds” (IMF), dat ogenschijnlijk bedoeld is om economisch noodlijdende staten te helpen. In werkelijkheid is het echter een machtsinstrument van de globalisten.

Doelstelling 2: Een einde maken aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en betere voeding, en duurzame landbouw bevorderen.

Lees meer
Grapperhaus over bezoek koning Oranjestraat: “Hij heeft de regels verbroken”

De echte agenda: de vernietiging van de traditionele landbouw. In plaats daarvan zal de gehele landbouwsector van een land worden overgenomen door reusachtige, internationale ondernemingen, die vervolgens ook hun toevlucht zullen nemen tot genetische manipulatie en andere twijfelachtige methoden om hun winsten te maximaliseren. Bovendien treft dit probleem sowieso alleen de landen van de Derde Wereld, waar de geboortecijfers ondanks de lage productiviteit al bijzonder hoog zijn. Een verdere toename van deze populaties zou vooral leiden tot een nog grotere migratiedruk op Europa.

Doelstelling 3: Een gezond leven voor alle mensen van alle leeftijden waarborgen en hun welzijn bevorderen.

De echte agenda: invoering van verplichte vaccinatie en andere dwangmaatregelen. De systematische onderdrukking van andere meningen en onderzoek in de geneeskunde. Gelijkschakeling van de wereldwijde gezondheidsindustrie en afhankelijkheid van internationale farmaceutische bedrijven.

Vernietiging van het traditionele gezin

Doelstelling 4: Zorgen voor inclusief, billijk en kwaliteitsvol onderwijs en de mogelijkheden tot een leven lang leren voor iedereen bevorderen.

De echte agenda: wereldwijde synchronisatie van onderwijssystemen en standaardisatie van propaganda om overal dezelfde indoctrinatie van jonge mensen te verzekeren. Daartoe moet er een “gemeenschappelijke kern van onderwijs” komen, d.w.z. een recept met verplichte ideologische inhoud dat alle mensen moet worden ingeprent, zodat de heropvoeding totalitair wordt.

Doelstelling 5: Alle vrouwen en meisjes in staat stellen gelijke kansen en zelfbeschikking te verwerven door gendergelijkheid.

De echte agenda: vernietiging van het traditionele gezin en dus een ontbinding van de natie. Hierdoor zullen vrouwen nog grondiger kunnen worden uitgebuit in loonarbeid door mondiale ondernemingen. Ondertussen worden kinderen door de staat opgeleid en dus al veel eerder ideologisch geïndoctrineerd. De vernietiging van de familieband creëert een afhankelijkheid van de staat.

Centraal geleide economie

Doelstelling 6: De beschikbaarheid en het duurzame beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen garanderen

De echte agenda: Internationale bedrijven willen de watervoorziening monopoliseren. De staten worden daarom onder druk gezet om hun waterinfrastructuur te privatiseren en afhankelijk te worden van ondernemingen, die het water dan tegen een hoge prijs aan de bevolking kunnen verkopen. Water uit Oostenrijk zou over de hele wereld kunnen worden geleverd, waardoor in ons land watertekorten zouden kunnen ontstaan.

Lees meer
You Will Eat The Bugs

Doelstelling 7: Iedereen toegang verschaffen tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

De echte agenda: het bevorderen van de vaak onvolwassen “hernieuwbare energiebronnen” om ideologische redenen, waardoor de elektriciteitsprijzen nog verder zullen stijgen. Om de grote techbedrijven in staat te stellen nog meer winst te maken en hun marktmacht uit te breiden tot alle uithoeken van de wereld.

Doelstelling 8: Duurzame, breed gedragen en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen.

De echte agenda: wereldconcerns kunnen arbeidsomstandigheden dicteren en werknemers uitbuiten zoals het hun goeddunkt, terwijl concurrenten, d.w.z. binnenlandse kleine en middelgrote ondernemingen, systematisch te gronde worden gericht. Internationale arbeidsmigratie naar Westerse landen aanmoedigen.

Doelstelling 9: Een veerkrachtige infrastructuur opbouwen, wijdverspreide en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie aanmoedigen.

De echte agenda: verdere globalisering van de hele economie en de vernietiging van nationale economieën ten gunste van grote internationale ondernemingen. Verplaatsing van banen naar lagelonenlanden.

Duurzaamheid als weg naar armoede

Doelstelling 10: Ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen

De echte agenda: aangezien ongelijkheid voortkomt uit de natuurlijke ongelijkheid van mensen, betekent egalitarisme een verlaging van het niveau van de meer ontwikkelde landen. Massamigratie en vermenging van culturen zullen het Westen naar het niveau van de ontwikkelingslanden doen zakken. De welvaart van de werkende bevolking wordt vernietigd, maar de winsten van de heersende klasse in de wereld nemen onmetelijk toe. Deze ontwikkeling is uitvoerig gedocumenteerd in een studie van de econoom Valentin Lang.

Doelstelling 11: Steden en nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken

De echte agenda: multiculturele samenlevingen die gekenmerkt worden door criminaliteit en algemeen wantrouwen kunnen alleen rustig worden gehouden door een brute politiestaat op te richten. Invoering van een totalitair bewakingssysteem, vergelijkbaar met China. Gezagsgetrouwe burgers ontwapenen om ze weerloos te maken.

Lees meer
De nieuwe president van Tanzania is lid van het Wereld Economisch Forum

Doelstelling 12: Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

De echte agenda: onder het mom van milieu- en klimaatbescherming moet van alles worden verboden en beperkt, zoals auto’s. De achteruitgang van onze welvaart als gevolg van de globalisering wordt zo verkocht als een noodzakelijke milieumaatregel. Alles zal de gewone burger worden afgenomen, terwijl de heersende klasse in de wereld in luxe zal blijven leven in hun herenhuizen en het natuurlijk nergens zonder hoeft te stellen.

Doelstelling 13: Onmiddellijke actie ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan.

De echte agenda: de pseudowetenschappelijke burgerreligie van de vermeende door de mens veroorzaakte klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande paniekzaaierij is bedoeld om de wereldwijde synchronisatie en de machtsovername door bepaalde elites mogelijk te maken.

Meningsverboden, quota en herverdeling

Doelstelling 16: Vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling bevorderen.

De echte agenda: het verscherpen van de opiniewetgeving om elke kritiek op vervangingsmigratie strafbaar te stellen. Verplichte quota voor migranten in alle lagen van de bevolking.

Doelstelling 17: De middelen voor de uitvoering versterken en het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.

De echte agenda: met name de westerse landen moet worden gevraagd nog meer te betalen om dit globalistische programma te financieren. Herverdeling van Europa naar de Derde Wereld als zogenaamde “ontwikkelingshulp”. Dit zal nog meer belastingen op de burgers in het Westen noodzakelijk maken.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/03/05/building-back-better-een-andere-code-voor-de-wereldwijde-coup-alles-volgt-de-agenda-2030/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties