De media negeren deze twee gebeurtenissen die een economische ineenstorting kunnen veroorzaken

0

Ver terug in 2014 schreef ik een artikel met de titel False East/West Paradigm Hides the Rise of Global Currency. Ik was geïnspireerd om de kwestie te behandelen vanwege drie specifieke trends die op dat moment zorgwekkend waren, schrijft Brandon Smith.

De eerste trend was de toegenomen vermelding binnen globalistische kringen van iets dat de “Grote Reset” wordt genoemd. Christine Lagarde, die op dat moment aan het hoofd stond van het IMF, gooide deze uitdrukking plotseling in het rond in interviews met de pers en tijdens vraag- en antwoordevenementen op het Economisch Wereldforum. Dit leek mij een rebranding van de agenda van de “Nieuwe Wereldorde” waarover de gevestigde elites in momenten van zeldzame eerlijkheid wel eens hebben gemompeld. Het duidde op een gecoördineerde drang naar wereldwijde centralisatie in het licht van de economische en sociale achteruitgang binnen de naties.

De tweede trend was de verschuiving van Oosterse naties naar een meer open partnerschap met mondiale banken, met inbegrip van de opname van China door het IMF in het mandje van bijzondere trekkingsrechten, en in het geval van Rusland, de verankering van Goldman Sachs als een “economisch adviseur” van het Kremlin.

De derde trend was de onverklaarbare haast van zowel de Chinese als de Russische centrale banken om zoveel mogelijk fysiek goud op te kopen. In mijn ogen was de ENIGE reden voor China en Rusland om edelmetalen op te kopen een indekking tegen inflatie en het instorten van de munteenheid; in het bijzonder een indekking tegen het instorten van de U.S. dollar als wereldreservemunt. Dit zou kunnen gebeuren doordat de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) en anderen de dollar in de wereldhandel laten vallen, of door een economische oorlog waarin het gebruik van de dollar voor de oosterse landen onhoudbaar wordt.

Het was alsof de relatie tussen het Oosten en de globalisten zich tot iets anders had ontwikkeld – Rusland en China waren duidelijk gewaarschuwd voor de agenda van de Grote Reset en beide naties stelden zich nu op om de fall-out te overleven. Het programma om de U.S. dollar te vernietigen en de U.S. economie te verzwakken wordt al vele jaren openlijk toegegeven door de globalisten. In 1988 gaf het tijdschrift The Economist, dat in handen was van Rothschilds, het plan toe in een artikel getiteld Get Ready for a World Currency.

Het artikel gaf toe dat over ongeveer 30 jaar (met andere woorden, vandaag) de economische invloed van de VS en de dollar zou afnemen, wat zou leiden tot de invoering van een nieuwe munteenheid, die zij de Phoenix noemden, gesteund door de SDR-mand van het IMF. Deze agenda is de afgelopen decennia keer op keer herhaald door mondiale instellingen en het lijkt erop dat hij nu wordt uitgevoerd door middel van een kunstmatige economische oorlog tussen het Oosten en het Westen, precies zoals ik had voorspeld.

In 2014 verklaarde ik:

“De vernietiging van de dollar en de instelling van een wereldwijde economische bureaucratie zijn geen acties die openlijk kunnen worden uitgevoerd door internationale financiers. Deze gebeurtenissen zullen samenvallen met een extreme catastrofe, waarschijnlijk erger dan het tijdperk van de Grote Depressie, met miljoenen en miljoenen mensen die het vermogen verliezen om zichzelf en hun gezinnen financieel te onderhouden….

Ik heb al geruime tijd gewaarschuwd dat de ontwikkeling van Oost/West spanningen gebruikt zou worden als dekmantel voor een ineenstorting van het dollar-systeem. Ik heb gewaarschuwd dat in de Amerikaanse media deze ineenstorting de schuld zou krijgen van een Oosterse dumping van deviezenreserves en schatkistpapier, wat zou resulteren in een wereldwijd domino-effect dat een einde zou maken aan de Amerikaanse status van wereldreserve. Op zijn beurt zou de internationale gemeenschap geconditioneerd worden om dit te zien als het loutere geklungel van een verwend Amerika dat machtswellustig is geworden, in plaats van het resultaat van een heimelijk programma van economische destabilisatie. Dit zou kunnen leiden tot een totale oorlog of een fiscale vuurstorm die een groot deel van de wereld verlamd achterlaat en wanhopig om hulp vraagt.”

Lees meer
Wordt Zwitserland het eerste land dat een cashloze maatschappij verbiedt?

Maar een economische oorlog met het Oosten is misschien niet genoeg om de VS te ondermijnen en een nieuwe wereldeconomie met één wereldmunt in te luiden. De globalisten zouden onze economie ook van binnenuit moeten saboteren.

Aan wiens kant staat de Federal Reserve?

Een andere gebeurtenis waar ik al vele jaren voor waarschuw is de onvermijdelijke actie van de Federal Reserve om de rente te verhogen tot economische zwakte, wat niet alleen een omkering van de rentecurve veroorzaakt, maar ook de crash van de Amerikaanse aandelenmarkten als reactie.

Hier is het probleem: de Fed heeft een Catch-22 scenario gecreëerd (ik denk opzettelijk) waarin de Amerikaanse markten verslaafd zijn geraakt aan kwantitatieve versoepeling van de centrale bank, QE, samen met stimuleringsmaatregelen. Het terugkopen van aandelen is al jaren de belangrijkste drijfveer voor Amerikaanse aandelen, en deze terugkopen worden gefinancierd door gemakkelijke leningen van de Fed. Uiteraard heeft ditzelfde easy-money beleid ook de exponentiële groei van de inflatie veroorzaakt.

Als de Fed ooit de rente zou verhogen en de punchschaal van het feest zou weghalen, zouden aandelen en tal van sectoren van de economie crashen (we zagen een voorproefje hiervan terug in 2018). Maar, als ze de rente niet zouden verhogen en zouden stoppen met het aankopen van activa, dan zou er een hyperinflatoire ramp plaatsvinden.

Hoe dan ook, het Amerikaanse publiek verliest en de globalisten krijgen de crisis die ze willen. In plaats van het probleem van inflatie of deflatie op te lossen, heeft de Fed een crisis opgeroepen die beide combineert – een stagflatoire crash.

Ik heb deze dreiging vorig jaar in detail geschetst in mijn artikel The Fed’s Catch-22 Taper Is a Weapon, Not a Policy Error.

Jaren geleden was het moeilijk te zeggen wanneer we precies het breekpunt zouden zien. Vandaag is het duidelijk dat het moment is aangebroken, en het is niet verrassend dat de mainstream media er nauwelijks over berichten.

Rusland verklaart einde van dollarhandel

De BRICS-landen, waaronder Rusland, China en India, nemen steeds meer afstand van de Amerikaanse dollar als reactie op de westerse sancties over de invasie van Oekraïne en de verwijdering van Rusland uit het SWIFT-systeem. Deze actie is vooral gericht op de Russische olie- en gasexport, omdat Rusland nu eist dat iedereen die deze vitale grondstoffen koopt, dat in roebels moet doen in plaats van in dollars (tot nu toe de de facto mondiale petro-munteenheid).

De mainstream media hebben de implicaties van deze tactiek van de kant van Rusland volledig genegeerd; niet alleen dat, maar zij hebben elke vermelding van het feit dat de Russische centrale bank de roebel zojuist met goud heeft ondersteund, begraven. Dit is de reden waarom de roebel weer tot leven kwam na de heropening van de valutamarkten in het land. De westerse financiële media verzekerden zichzelf en het publiek ervan dat de Russische munt morsdood was en garant stond voor een catastrofale economische depressie in ’s werelds elfde grootste economie. In plaats daarvan heeft de recente waardestijging van de roebel de Amerikaanse en Europese economen verbijsterd, maar het was gemakkelijk te voorspellen als je de Russische goudaankopen van de afgelopen tien jaar hebt gevolgd.

Lees meer
Griekenland dwingt burgers tot gebruik van digitaal geld

Dit betekent dat de Russische economie niet op het punt staat snel in te storten, en nu staat de EU, die voor 40% van haar energiebehoefte afhankelijk is van de Russische olie- en gasexport, op het punt economisch ten onder te gaan, tenzij zij zich neerlegt bij het betalen voor energie in roebels (wat ze niet zullen doen) of een vervangende bron voor gas en olie vindt (wat onmogelijk is). Bovendien zal, nu Europa op de wereldmarkt op zoek is naar alternatieve oliebronnen, een groot deel van de oliemarkt worden verlegd.

Wat betekent dit? Minder olie en gas om aan de vraag in andere landen te voldoen. Met andere woorden, de prijzen zullen weer omhoog schieten.

Voorlopig probeert Biden de prijspieken te temperen door strategische petroleumreserves vrij te geven, maar dit is slechts een lapmiddel. De Amerikaanse reserves zijn bij lange na niet groot genoeg om de enorme hoeveelheid olie te compenseren die Europa nodig heeft. Tenzij er een drastische verandering komt in de houding van Rusland of de EU ten opzichte van olie voor Roebels, blijf ik voorspellen dat de gasprijzen in de VS zullen stijgen tot minstens het dubbele van wat ze nu zijn.

Afgezien van de kwestie van de hogere olieprijzen, kan de Russische stap om de dollar volledig als petro-munt te laten vallen, de eerste domino zijn in een keten die zal leiden tot het einde van de wereldwijde reservestatus van de dollar.

Zoals ik al meer dan een decennium opmerk, bereiden Rusland en de BRICS-landen zich al lang op deze uitkomst voor. China en Rusland zijn alleen maar dichter naar elkaar toegegroeid, en deze koppeling is strategisch gezien volkomen logisch – Rusland heeft enorme natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen, terwijl China de grootste productie- en exportbasis ter wereld heeft. India en China hebben samen 36% van de wereldbevolking, meer dan genoeg mensen om als consumentenbasis te fungeren.

Dit betekent niet dat de BRICS-landen geen fiscale pijn zullen voelen als gevolg van de economische oorlog, maar het is belangrijk dat het westerse publiek dit feit begrijpt: WIJ zijn het echte doelwit van het conflict, NIET Rusland. Het zijn de VS en Europa die het meest zullen worden gekwetst, waarbij de dollar de grootste schade zal lijden.

Het publiek wordt misleid door te denken dat er aan onze kant van het wereldschaakbord geen risico’s zijn, terwijl juist het tegendeel waar is. Het grootste deel van het risico ligt aan onze kant.

De twee gebeurtenissen gaan hand in hand

Het conflict met Rusland en (voorlopig alleen potentieel) China heeft het tweede grote verhaal in het economische nieuws volledig overschaduwd. Dat is de voorspelbare stap van de Fed om de rente te verhogen, ook al doen ze dat in een tijd van economische zwakte.

De cijfers over de detailhandel, de huizenverkoop en de verwerkende industrie zijn samen met het BBP gedaald. Tegelijkertijd zijn de prijzen voor eerste levensbehoeften, zoals voedsel, energie en huisvesting, in een duizelingwekkend tempo blijven stijgen.

Dit is een schoolvoorbeeld van stagflatoire ineenstorting.

De timing van de renteverhogingen van de Fed kon niet perfecter zijn als ze probeerden de schade van de komende crash te vergroten. We weten zeker dat de Fed in staat is tot zo’n koelbloedige daad, want we hebben het eerder gezien.

Lees meer
Bidens 'waarschuwing' dat Poetin kernwapens wil gebruiken, is een perverse Amerikaanse projectie

Iedereen die bekend is met de geschiedenis van de Fed kan u vertellen dat dit precies is wat ze deden in het begin van de jaren 1930, wat leidde tot een nog ergere daling van de Amerikaanse markten en de langdurige en martelende deflatie die we nu kennen als de Grote Depressie. Alleen zullen we deze keer elementen van zowel inflatie als deflatie tegelijk zien.

Bedenk: de invasie in Oekraïne gebeurde precies na de recente officiële berichten over een 40-jaar-oude piek in de Amerikaanse inflatie en het besluit van de Fed om te bezuinigen. De geschiedenis leert ons de waarschijnlijke resultaten: een aanzienlijke tot catastrofale daling van de aandelen in de komende paar maanden, samen met bevroren kredietmarkten. Net als in 2008 zal het hele financiële systeem op zijn grondvesten schudden.

De aandelenmarkten baren me niet zo veel zorgen, omdat ze niet meer zijn dan een indicator voor economische rampspoed. Met andere woorden, aandelen crashen meestal nadat de ineenstorting al is begonnen.

Maar door de algemene verslaving aan gemakkelijk krediet in de bedrijfswereld, zullen de effecten van de renteverhogingen van de Fed zijn als het dwingen van heroïnejunks om cold-turkey te gaan. De kleinere, minder veerkrachtige bedrijven die zich geen lobbyisten kunnen veroorloven, zullen sterven, waardoor alleen de grootste en toevallig door de overheid gesteunde bedrijven overblijven om zich tegoed te doen aan de overblijfselen. (Maar hé, deze keer hebben de bankiers Rusland de schuld te geven, dus het komt allemaal goed voor hen…)

De tijd is kort – bereid u nu voor

Ik schets dit alles niet om mensen bang te maken met doemdenken, maar om u op de hoogte te brengen van de realiteit. De tijd is zeer kort om ons voor te bereiden.

Daarnaast hoop ik de schijnwerper te richten op de propaganda die in de mainstream media wordt verspreid. Deze voortdurende campagnes van leugens en weglatingen van ongemakkelijke waarheden zijn ontworpen om het publiek te misleiden door te denken dat de komende crash alles te maken heeft met het Oost versus West conflict. Dat is tenslotte veel gemakkelijker te verkopen, nietwaar? Het gemeenschappelijke refrein vandaag is dat “We moeten lijden zodat we onze barbaarse vijanden overzee kunnen overwinnen!”

Maar het is oplichterij. De waarheid is dat dit een geplande crisis is die al decennia aan de gang is.

Vergist u zich niet en let op mijn woorden, over een paar jaar zult u alles horen over een groots plan van de kant van instellingen als het IMF en het WEF om de wereldeconomie te “redden” met behulp van een nieuw valutasysteem dat nationaal “neutraal” is. Zij zullen aanbieden om alle valuta’s te koppelen aan de SDR-mand en waarschijnlijk een digitaal valutakader, zolang elk land accepteert dat de globalisten standaard de controle hebben over hun economieën.

De poging zal worden gedaan. Of de globalisten slagen is een andere zaak. Het is aan ons om ons zo veel mogelijk te isoleren van de crisis. We moeten klaar staan om ons met alles wat we kunnen opbrengen te verzetten tegen het nieuwe globalistische systeem.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:


https://dissident.one/2021/12/16/25180/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties