38.983 doden en 3.530.362 gewonden na COVID-vaccins in Europese databank

0

De Europese databank (EEA en niet-EEA-landen) van meldingen van vermoedelijke geneesmiddelreacties is EudraVigilance, gecontroleerd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), en zij maken nu melding van 38.983 dodelijke slachtoffers en 3.530.362 gewonden na injecties met vier experimentele COVID-19 injecties:

 • COVID-19 MRNA VACCIN MODERNA (CX-024414)
 • COVID-19 MRNA VACCIN PFIZER-BIONTECH
 • COVID-19 VACCIN ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
 • COVID-19 VACCIN JANSSEN (AD26.COV2.S)

Van het totale aantal geregistreerde letsels is bijna de helft (1.672.872 ) ernstig letsel.

“Ernst geeft informatie over het vermoede ongewenste effect; het kan als ‘ernstig’ worden geclassificeerd als het overeenkomt met een medische gebeurtenis die de dood tot gevolg heeft, levensbedreigend is, ziekenhuisopname vereist, resulteert in een andere medisch belangrijke aandoening, of verlenging van bestaande ziekenhuisopname, resulteert in aanhoudende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, of een aangeboren afwijking/geboorteafwijking is.”

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de verslagen opgesteld voor elk van de vier COVID-19-injecties die we hier opnemen. Het is veel werk om elke reactie met verwondingen en sterfgevallen in een tabel op te nemen, aangezien er geen plaats is op het EudraVigilance systeem dat we hebben gevonden waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen.

Sinds wij met de publicatie zijn begonnen, hebben anderen uit Europa de cijfers ook berekend en de totalen bevestigd.*

Hier volgt een overzicht van de gegevens tot en met 29 januari 2022.

Totaal aantal reacties voor het mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 17.578 doden en 1.704.757 gewonden tot 29/01/2022

 • 48.240 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 242 sterfgevallen
 • 57.541 Hartaandoeningen incl. 2.554 sterfgevallen
 • 522 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 51 sterfgevallen
 • 22.590 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 1.911 Endocriene aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 25.814 Oogaandoeningen incl. 38 sterfgevallen
 • 133.365 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 681 sterfgevallen
 • 422.360 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 5.024 sterfgevallen
 • 1.931 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 90 sterfgevallen
 • 18.455 Immuunsysteemaandoeningen incl. 95 doden
 • 76.443 Infecties en aantastingen incl. 1.878 sterfgevallen
 • 33.972 Letsels, vergiftigingen en complicaties bij procedures incl. 331 sterfgevallen
 • 42.585 Onderzoeken incl. 502 sterfgevallen
 • 11.344 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 273 sterfgevallen
 • 201.643 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 212 sterfgevallen
 • 1.629 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 153 sterfgevallen
 • 278.744 Zenuwstelselaandoeningen incl. 1.859 sterfgevallen
 • 2.513 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 74 sterfgevallen
 • 251 Productproblemen incl. 3 sterfgevallen
 • 30.622 Psychiatrische aandoeningen incl. 207 sterfgevallen
 • 6.150 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 266 sterfgevallen
 • 68.129 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 6 sterfgevallen
 • 72.531 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 1.884 sterfgevallen
 • 78.059 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 146 doden
 • 3.871 Sociale omstandigheden incl. 22 sterfgevallen
 • 21.010 Chirurgische en medische ingrepen incl. 204 doden
 • 42.532 Vaataandoeningen incl. 766 sterfgevallen
Lees meer
Alles was bekend: vaccinatieklinieken hadden hulpvoertuigen paraat

Totaal aantal reacties voor het mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 11.008 sterfgevallen en 543.543 verwondingen tot 29/01/2022

 • 12.365 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 120 doden
 • 18.287 Hartaandoeningen incl. 1.142 sterfgevallen
 • 190 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 6.310 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 502 Endocriene aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 7.475 Oogaandoeningen incl. 36 sterfgevallen
 • 44.340 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 413 sterfgevallen
 • 145.153 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 3.630 doden
 • 793 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 54 sterfgevallen
 • 5.370 Immuunsysteemaandoeningen incl. 22 sterfgevallen
 • 23 070 Infecties en infecties incl. 1042 sterfgevallen
 • 10.286 Letsels, vergiftigingen en complicaties bij procedures incl. 208 sterfgevallen
 • 12 129 Onderzoeken incl. 393 sterfgevallen
 • 4.847 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 263 sterfgevallen
 • 66.358 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 223 doden
 • 682 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 85 doden
 • 91.230 Zenuwstelselaandoeningen incl. 1.029 sterfgevallen
 • 907 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 98 Productproblemen incl. 4 sterfgevallen
 • 9.441 Psychiatrische aandoeningen incl. 181 sterfgevallen
 • 3.030 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 214 sterfgevallen
 • 12.547 Aandoeningen voortplantingssysteem en borst incl. 9 sterfgevallen
 • 23.251 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 1.162 doden
 • 27.540 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 96 doden
 • 2.239 Sociale omstandigheden incl. 45 sterfgevallen
 • 3.028 Chirurgische en medische ingrepen incl. 203 doden
 • 12.075 Vaataandoeningen incl. 399 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford/ AstraZeneca: 7.977 doden en 1.154.757 gewonden tot 29/01/2022

 • 13.912 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 278 doden
 • 20.984 Hartaandoeningen incl. 830 sterfgevallen
 • 235 Aangeboren familiale en genetische aandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 13.406 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 692 Endocriene aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 20.086 Oogaandoeningen incl. 32 doden
 • 107.453 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 434 sterfgevallen
 • 304.993 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1.855 sterfgevallen
 • 1.039 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 69 sterfgevallen
 • 5.409 Immuunsysteemaandoeningen incl. 40 doden
 • 42.266 Infecties en aantastingen incl. 620 sterfgevallen
 • 13.630 Letselvergiftiging en procedurele complicaties incl. 198 doden
 • 25.681 Onderzoeken incl. 205 sterfgevallen
 • 13.023 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 126 sterfgevallen
 • 168.174 Spier- en skeletaandoeningen en aandoeningen van het bindweefsel incl. 165 sterfgevallen
 • 743 Neoplasma’s goedaardig kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 40 sterfgevallen
 • 234.117 Zenuwstelselaandoeningen incl. 1.178 sterfgevallen
 • 635 Zwangerschap puerperium en perinatale aandoeningen incl. 20 doden
 • 199 Productproblemen incl. 1 sterfgeval
 • 21.051 Psychiatrische aandoeningen incl. 69 sterfgevallen
 • 4.338 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 78 doden eaths
 • 16.849 Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en de borst incl. 3 sterfgevallen
 • 41.401 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 1.082 doden
 • 52.064 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 65 doden
 • 1.617 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 1.973 Chirurgische en medische ingrepen incl. 30 doden
 • 28.787 Vaataandoeningen incl. 529 sterfgevallen
Lees meer
Huishoudelijke mededeling

Totaal aantal reacties voor het COVID-19 vaccin JANSSEN (AD26.COV2.S) van Johnson & Johnson: 2.420 doden en 127.305 gewonden tot 29/01/2022

 • 1.229 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 51 sterfgevallen
 • 2.552 Hartaandoeningen incl. 204 doden
 • 40 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 1.319 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 105 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 1.656 Oogaandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 9.588 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 88 sterfgevallen
 • 34.487 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 685 doden
 • 153 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 13 sterfgevallen
 • 544 Immuunsysteemaandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 8.521 Infecties en infecties incl. 207 sterfgevallen
 • 1.147 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 25 sterfgevallen
 • 6.086 Onderzoeken incl. 131 sterfgevallen
 • 756 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 60 sterfgevallen
 • 17.116 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 55 sterfgevallen
 • 86 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 8 sterfgevallen
 • 23.413 Zenuwstelselaandoeningen incl. 245 sterfgevallen
 • 55 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 30 Productproblemen
 • 1.766 Psychiatrische aandoeningen incl. 22 sterfgevallen
 • 535 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 31 sterfgevallen
 • 2.941 Aandoeningen van voortplantingssysteem en borst incl. 6 sterfgevallen
 • 4.468 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 304 sterfgevallen
 • 3.760 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 10 doden
 • 409 Sociale omstandigheden incl. 4 sterfgevallen
 • 867 Chirurgische en medische ingrepen incl. 74 sterfgevallen
 • 3.676 Vaataandoeningen incl. 171 sterfgevallen

*Deze totalen zijn schattingen op basis van meldingen die zijn ingediend bij EudraVigilance. De totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage bijwerkingen dat wordt gemeld. Sommige van deze meldingen kunnen ook worden gemeld aan de databanken voor bijwerkingen van de individuele landen, zoals de Amerikaanse VAERS-databank en het Britse Yellow Card-systeem. De sterfgevallen zijn gegroepeerd naar symptomen, en sommige sterfgevallen kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.

Lees meer
Complottheorie komt uit - De CEO van Pfizer, Albert Bourla, praat over een "elektronische pil" die een biologische microchip bevat

Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/07/05/nieuw-rapport-verbijstert-de-wereld-de-overgrote-meerderheid-van-degenen-die-nu-sterven-aan-covid-zijn-mensen-die-ertegen-gevaccineerd-waren/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties