Covid sterfgevallen Ratio gevaccineerden en niet-gevaccineerden 4:1 – LeugenMedia zouden gecensureerd moeten worden voor het verspreiden van desinformatie

0

Wat de BBC u niet vertelt is dat voor elke “ongevaccineerde” Covid-dode er vier “gevaccineerde” Covid-doden zijn. Wij berichten al maanden over het hogere percentage mensen dat helaas bezwijkt en sterft aan Covid na te zijn geïnjecteerd met de zogenaamde “vaccins”. Daarnaast zijn er, zoals we vaak hebben geschreven, de door vaccins veroorzaakte verwondingen, ziekten en sterfgevallen. In tegenstelling tot wat de media u willen doen geloven, zijn de Covid-injecties niet veilig en niet effectief, meldt The Expose.

De statistieken van het UK Health Security Agency (“UKHSA”) zijn duidelijk en dat geldt ook voor de tekst die ze vergezelt. Voor mensen die zich overweldigd voelen door statistieken en getallen is er voldoende informatie als we de woorden lezen die zijn opgenomen in het “Vaccine Surveillance Report” (“VSR”) van het UKHSA. Het is allemaal verborgen in het volle zicht en de BBC, en een groot deel van de bedrijfsmedia, zouden op zijn minst moeten worden bestempeld als “mede-samenzweerders” en moeten worden gecensureerd voor het verspreiden van verkeerde informatie en desinformatie.

Vóór de start van de Covid-injectiecampagne waren er drie statistieken waar de media ons dagelijks, en herhaaldelijk, aan herinnerden: gevallen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen. Sinds het begin van de Covid-injectiecampagne moet de rapportage over deze statistieken voor hen een mijnenveld zijn geworden.

Samenvatting:

  • UKHSA geeft toe dat “asymptomatische gevallen” geen zorg zijn voor de verspreiding van Covid.
  • UKHSA gebruikt geen gevallen, positieve PCR testen, om ziekte vast te stellen.
  • UKHSA gebruikt niet-peer reviewed studies en een studie van hun eigen volksgezondheidsfunctionarissen om een “vaccineffectiviteit” te schatten van 90% bescherming tegen sterfte.
  • Gegevens uit de echte wereld laten een afnemende bescherming zien totdat het omslaat en het tegenovergestelde gebeurt – “gevaccineerde” mensen lopen een hoger risico op ziekenhuisopname en overlijden. “Gevaccineerde” mensen blijken een door vaccinatie veroorzaakte immunodeficiëntie te ontwikkelen, een aandoening die vergelijkbaar is met AIDS.

Effectiviteit van het vaccin

In het VSR voor week 45 (11 okt – 7 nov), blz. 5, staat: “Er zijn grote klinische studies uitgevoerd voor elk van de in het VK goedgekeurde Covid-19-vaccins, waaruit is gebleken dat zij zeer doeltreffend zijn in het voorkomen van symptomatische ziekten bij de onderzochte populaties … De doeltreffendheid van het vaccin wordt geschat door de ziektecijfers bij gevaccineerde personen te vergelijken met de cijfers bij niet-gevaccineerde personen”.

Op blz. 5 t/m 8 van het VSR wordt vervolgens de “effectiviteit van het vaccin” beschreven als gemeten aan de hand van symptomatische ziekte, ziekenhuisopnames, sterfte en overdracht.

UKHSA geeft toe dat “asymptomatische gevallen” – gezonde mensen – niet langer een reden tot bezorgdheid zijn bij het beheersen van de verspreiding van een besmettelijke ademhalingsziekte. Artsen, wetenschappers en vele anderen hebben al vanaf het begin op dit duidelijke feit gewezen. De BBC noemt zulke mensen “samenzweringstheoretici”. Wij verwachten dat het Trusted News Initiative UKHSA op de kast zal jagen, en dat Facebook (Meta), Twitter, Google, LinkedIn e.a. UKHSA zullen “factchecken”, schadowbannen en censureren omdat zij zich hebben aangesloten bij de “samenzweringstheoretici”.

Lees meer
De pandemie is voorbij - nu moeten er koppen rollen!

Vaccineffectiviteit en gevallen

Wij kiezen ervoor om het aantal gevallen en het aantal ziektegevallen te negeren omdat we weten dat het gebruik van de PCR test om besmetting op te sporen frauduleus is. De BBC mag dan van mening zijn dat het aantal gevallen belangrijk is, de UKHSA is het, althans gedeeltelijk, eens met de “samenzweringstheoretici” en kiest er ook voor deze te negeren.

Op pagina 23 stelt de UKHSA: “Het vergelijken van het aantal gevallen onder gevaccineerde en niet-gevaccineerde populaties mag niet worden gebruikt om de effectiviteit van het vaccin tegen Covid-19 infectie te schatten. De effectiviteit van het vaccin is formeel geschat op basis van een aantal verschillende bronnen en is samengevat op pagina 5 tot 8 in dit rapport.” En op pagina 8 stelt UKHSA: “niet-geïnfecteerde personen kunnen het virus niet overdragen”.

Met andere woorden, de “effectiviteit van het vaccin” is gebaseerd op symptomatische ziekte, ziekenhuisopnames en overlijden. Hieruit volgt dat de UKHSA aanbeveelt om het aantal gevallen te negeren, omdat vermoedelijk gevallen, positieve PCR-tests, geen betrouwbare indicator zijn om besmetting of ziekte vast te stellen.

Sinds maart 2020 hebben de media het publiek wijsgemaakt dat gevallen, ook asymptomatische, de sleutel zijn tot het beheersen van de “pandemie”, het beschermen van de NHS en het redden van levens. Meer dan een jaar lang werden ziektegevallen en het aantal ziektegevallen, met de dreiging van een onmiddellijke dood, gebruikt als een belangrijke maatregel om het ruïneren van levens en bestaansmiddelen te rechtvaardigen door middel van het sluiten van bedrijven, het tot stilstand brengen van de samenleving en het opleggen van beperkingen van onze rechten en vrijheden. Vanaf het prille begin noemden de media dit “lockdown“, een term die vroeger alleen in gevangenissen werd gebruikt, en die zo in de psyche van het publiek werd ingebakken.

Laten we de ongemakkelijke waarheid over “gevallen” eens anders formuleren. Het aantal Covid-gevallen of het voorspelde aantal gevallen heeft bepaald of: onze middelen van bestaan werden geruïneerd; kinderen essentieel onderwijs misten; ziekenhuis- en medische afspraken voor alle andere ziekten en aandoeningen vrijwel werden stopgezet of in het beste geval werden teruggebracht tot weinig meer dan een telefoontje; chirurgische ingrepen werden geannuleerd; en of mensen in staat waren te trouwen, een begrafenis bij te wonen, religieuze feestdagen te vieren, bejaarden te bezoeken of stervende familieleden in het ziekenhuis te bezoeken. Het dalende of stijgende aantal gevallen bepaalde hoe “hard” de voorgestelde “lockdown” zou zijn.

Lees meer
Internet woedend dat de Franse premier de slachtoffers van de Rassenrellen snoeihard uitlacht in het parlement
Advertisement

Nu, als het gaat om het aantal stijgende gevallen na de introductie van Covid-injectie en hoe effectief een zogenaamd “vaccin” is om de bevolking te beschermen tegen een “gevaarlijk virus” – zijn gevallen niet alleen niet belangrijk, maar ook niet een goede maatstaf voor ziekte.

Als deze duidelijke tegenstrijdigheid van hoe “gevallen” worden gebruikt om uw gedrag te manipuleren u niet boos maakt, dan bent u of niet meer in staat om voor uzelf te denken of u hebt uw menselijkheid verloren.

Vaccineffectiviteit, ziekenhuisopname en sterfgevallen

UK Health Security Agency: COVID-19 vaccine surveillance report Week 45, page 9, published 11 November 2021

Het bewijs dat de UKHSA gebruikt om “de doeltreffendheid van het vaccin” tegen ziekenhuisopname aan te tonen zijn “verschillende studies”. Zij verwijzen naar vier studies. Eén studie heeft betrekking op een enkele dosis Covid injectie, één is een schatting van de effectiviteit in de echte wereld en twee zijn voorpublicaties, nog niet peer reviewed.

UK Health Security Agency: COVID-19 vaccine surveillance report Week 45, page 6, published 11 November 2021

De ziekenhuisopnames lijken niet te kloppen met hun bewijsmateriaal. In tabel 4, blz. 19, was van de 10.179 in het ziekenhuis opgenomen Covid-patiënten bijna tweederde volgens hen “doeltreffend gevaccineerd” tegen ziekenhuisopname.

Bron: UK Health Security Agency: COVID-19 vaccine surveillance report Week 45, Table 4, page 19, published 11 November 2021

Op bladzijde 7 stelt UKHSA dat “ook een hoge mate van bescherming (meer dan 90%) wordt gezien tegen sterfte” en verwijst naar drie studies. Twee zijn voorpublicaties, die nog aan peer review moeten worden onderworpen, en de derde – een studie om de effectiviteit in de echte wereld te schatten – is dezelfde studie als die welke wordt aangehaald voor “effectiviteit tegen ziekenhuisopname”. Het werd gepubliceerd op 13 mei 2021 door auteurs met affiliaties zoals weergegeven in de afbeelding hieronder.

Effectiveness of the Pfizer-BioNTech and Oxford-AstraZeneca vaccines on covid-19 related symptoms, hospital admissions, and mortality in older adults in England: test negative case-control study

Ondersteunen gegevens uit de echte wereld de door volksgezondheidsfunctionarissen geschatte effectiviteit? Op blz. 20 en 21 van het VSR staan tabellen van Covid-sterfgevallen waaruit een verhouding “gevaccineerden” tot “niet-gevaccineerden” blijkt van 4,8:1.

UK Health Security Agency: COVID-19 vaccine surveillance report Week 45, page 20, published 11 November 2021

Voor elke “niet-gevaccineerde” persoon zijn er minstens vier “gevaccineerden” die sterven aan Covid. Anderzijds is 82% van de sterfgevallen met Covid na de injectie – verre van een bescherming van 90% tegen sterfte, het lijkt wel of het tegendeel waar is.

Lees meer
Nieuwste Amerikaanse wonderwapen ook uitgeschakeld door Russen

Onder de tabel, op bladzijde 21, staat een voetnoot die een excuus probeert te verzinnen voor de hoge sterfte onder de “gevaccineerden”: “zelfs met een zeer effectief vaccin wordt verwacht dat een groot deel van de gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen zich zou voordoen bij gevaccineerde personen, eenvoudigweg omdat een groter deel van de bevolking gevaccineerd is dan ongevaccineerd en geen enkel vaccin 100% effectief is”.

Ondersteunen de gegevens uit de echte wereld de veronderstelling van UKHSA dat het redelijk is dat meer “gevaccineerden” aan Covid overlijden dan “niet-gevaccineerden”? Niet volgens de ONS gegevens. Twee maanden na de start van de Covid-injectiecampagne nam het aantal sterfgevallen dramatisch toe, boven het gemiddelde van vijf jaar.

ONS: Deaths from all causes were above the five-year average, retrieved 15 November 2021

Het Verenigd Koninkrijk is op 8 december 2020 gestart met de Covid-injectiecampagne. Volgens de “Sterfgevallen binnen 28 dagen na positieve test op overlijdensdatum” van de Britse regering waren er 63.830 Covid-doden vóór de lancering van de uitrol van de Covid-injectie. Sindsdien, tot 10 november 2021, zijn er 78.922 Covid-doden. Er zijn meer Covid-doden na de introductie van de Covid-injectie dan voor het begin van de introductie.

Als de Covid-injectie 90% effectief was in het voorkomen van sterfte, waarom sterven “gevaccineerde” mensen dan momenteel in een verhouding van 4,8:1 ten opzichte van “niet-gevaccineerde” mensen?

In een vorig artikel hebben wij uitvoerig geschreven over de werkelijke effectiviteit van de Covid-injecties aan de hand van VSR-gegevens over een periode van drie maanden en het afnemen van de effectiviteit totdat deze omkeert en het tegenovergestelde effect heeft. In week 45 vertoont iedereen boven de 30 jaar een negatieve effectiviteit van het vaccin – de “ongevaccineerden” zijn beter beschermd tegen Covid dan de “volledig gevaccineerden”. De “vaccins” vernietigen het immuunsysteem van mensen – en veroorzaken een immunodeficiëntiestoornis, vergelijkbaar met AIDS, maar dan veroorzaakt door vaccinatie. De correlatie is ondubbelzinnig duidelijk, maar de media berichten er niet over.

Iedereen die de mantra “het vaccin is veilig en effectief” propageert, is niet waarheidsgetrouw. Iedereen die een experimentele medische procedure aanmoedigt, dwingt of opdringt aan een ander, begaat “opzettelijk letsel” of helpt en bevordert dit. De bedrijfsmedia verspreiden verkeerde informatie en desinformatie – zet de TV uit, neuro-linguïstische programmering wordt tegen u gebruikt.

Bron: UK Health Security Agency: Vaccine Surveillance Report  – Week 45.pdf


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/11/15/23184/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties