De toename van kanker, veroorzaakt door het Covid 19 “Vaccin”

Toeval? Het sleutelwoord.

Enkele maanden geleden hebben wij op zijn minst “theoretische bedenkingen” geuit over het vaccineren van kankerpatiënten of voormalige patiënten die genezen waren, vanwege het onderliggende mechanisme van de geninjectie op de immuniteit, schrijft Dr. Nicole Delépine.

Verschillende genetici hadden ook hun bezorgdheid geuit over de mogelijke interferentie tussen actieve of slapende kankercellen en de activiteit van de gentherapie op lymfocyten in het bijzonder.

Maanden zijn voorbijgegaan en de vaccingekte heeft zich versterkt, wat geleid heeft tot het weigeren van patiënten zonder paspoort in ziekenhuizen (die, zoals bekend, alleen bedoeld zijn om gezonde mensen op te vangen) en tot de eis dat patiënten worden gevaccineerd voordat zij een behandeling ondergaan, ook kankerpatiënten.

We leven in een wereld die gek is geworden en toch komen deze verhalen steeds vaker voor, zoals dat van deze jongeman van 22 jaar die een chronische hoest had en bij een röntgenfoto een gezwel in het middenrif ontdekte. De twee grote Parijse ziekenhuizen waar hij werd opgenomen, weigerden (zonder dat dit in detail werd uitgelegd) met de behandeling te beginnen als de patiënt de experimentele injectie weigerde, waarvan de effecten op de ontwikkeling van kankers absoluut onbekend zijn.

De rechtvaardiging van de artsen? Geen enkele: “zo is het nu eenmaal”, en wij hebben het aanvaard!

Zwijgen over de collega’s die geschorst zijn wegens gebrek aan gehoorzaamheid en nog meer over de objectieve redenen die hen ertoe brachten liever hun baan, hun loon, hun huis te verliezen, hun familie die deze beslissingen ook niet verdraagt, dan zich te onderwerpen aan het presidentieel bevel om experimentele geneesmiddelen te aanvaarden…

Zouden meer dan driehonderdduizend zorgverleners (een cijfer dat waarschijnlijk sterk onderschat wordt, gezien het aantal ziekenhuizen en klinieken dat momenteel gedwongen is bedden te sluiten en ingrepen uit te stellen wegens personeelsgebrek) zo gek, samenzweerderig of waanzinnig zijn dat zij zichzelf in groot persoonlijk, sociaal, familiaal, professioneel en psychologisch gevaar brengen?

Hebben de artsen die beweren dat vaccinatie veilig is, de tijd genomen om te kijken naar de statistieken van de effecten die zijn gemeld en aanvaard door de officiële instanties? Zijn de FDA, EMA, MHRA ook “samenzweerderig” wanneer zij statistieken vrijgeven zoals in het geval van VAERS, dat een entiteit is van de CDC:

VAERS vanaf 26 september 2021

Meer dan 726.000 aan Covid-vaccin gerelateerde ongewenste voorvallen gemeld bij VAERS nu CDC en FDA aanbevelingen van adviescommissie over derde vaccin van Pfizer tenietdoen.

VAERS-gegevens vrijgegeven door de CDC omvatten een totaal van 726.965 meldingen van bijwerkingen uit alle leeftijdsgroepen na Covid-vaccins, waaronder 15.386 sterfgevallen en 99.410 ernstige complicaties tussen 14 december 2020, en 17 september 2021.[1]

Lees meer  Groene partij gumt blanken uit 'Toekomst van Duitsland' reclame

Of Eudra Vigilance pharmacovigilance orgaan van het Europees Geneesmiddelenbureau.

Of zelfs het ANSM, ons Frans agentschap, dat meer dan 1200 sterfgevallen vermeldt waarvan aanvaard is dat ze op zijn minst mogelijk verband houden met deze experimentele injecties.

Alle therapeutische proeven gedurende vijftig jaar werden na enkele sterfgevallen stopgezet voor onderzoek (53 sterfgevallen stopten het H1N1 vaccin). Hier worden duizenden sterfgevallen over de hele wereld en kinderen schaamteloos aangevallen[2]. Hoe kunnen we blijven geloven dat dit een gezondheidsbeleid is?

Waarom deze ontkenning van de meest solide sekten van de kant van theoretisch opgeleide artsen, die in staat zijn om rechtstreeks informatie in te winnen bij betrouwbare bronnen en uitgerust zijn met een brein?

Angst voor de baas, voor de directeur, die over enkele maanden onvermijdelijk in twijfel zal worden getrokken, aangezien vele landen terugkrabbelen en zelfs Duitsland uit het vaccinenterrorisme wil stappen, misschien ter gelegenheid van het vertrek van mevrouw Merkel[3].

“De toonaangevende organisaties van gecontracteerde artsen in Duitsland eisen een onmiddellijke stopzetting van de “anti-coronamaatregelen” en een einde aan de “horrorretoriek en paniekpolitiek”. Kennelijk lezen de Franse ziekenhuisartsen in Parijs en elders geen Duitse kranten en worden zij geterroriseerd door de dreigementen van hun beroepsvereniging, hun minister, en worden zij kapo’s[4] en terroriseren zij hun patiënten.

Meer en meer getuigenissen komen binnen.

Wat ook hun onaanvaardbare redenen zijn, de getuigenissen vermenigvuldigen zich.

Een jong meisje vergezelt haar vriendin naar de begrafenis van haar moeder… Zo’n moeder, moeder van een middelbare schoolvriendin, 34 jaar, al twee jaar in remissie van borstkanker, die wordt ingespoten met het vaccin en een paar dagen later in coma raakt en na drie dagen ziekenhuisopname overlijdt… Politiek correcte verklaring: de kanker is geëxplodeerd en heeft haar weggenomen. Sluit het hoofdstuk en de kist.

Wat zou Maigret gezegd hebben? [Historische Politie Rechercheur]

Maar te veel toevalligheden shockeren de politie rechercheurs voor een lijk. Alleen artsen zouden niet het recht hebben om na te denken over toevalligheden van tijd, bijvoorbeeld: “tijdelijkheid” is hun sleutelwoord…

Zoals de misleidende slogan, “de cijfers zijn altijd juist”. Ja, als ze waar zijn en waargenomen in de echte wereld.

Maar hoeveel vertrouwen kunnen we hebben in de vervalste simulaties die de regering en de media ons voeren zonder ooit te vermelden dat het slechts voorspellingen of schattingen zijn? 5] Maar men kan met de cijfers doen wat men wil, wanneer men ze kiest, of ze maakt om de gekozen hypothese te rechtvaardigen, en de resultaten zijn totaal onduidelijk.

In elk geval, wat “kanker en geninjectie” betreft, vervaagt de vaagheid helaas tegenover de veelheid van vreselijke verhalen.

Lees meer  Flagrante misrekening

Van de collega die meerdere “bolletjes” onder haar oksels ziet verschijnen, waarvoor de controles in het ziekenhuis geen verklaring bieden… Uiteraard geen mogelijk verband met de vax. En toch zijn de bultjes die enige tijd na de injectie verschijnen een frequente observatie na deze vax.

Dus er lijken duidelijk drie situaties te zijn:

  • Het verschijnen van kanker snel na de injectie (twee weken tot enkele maanden) en zeer progressief, bij een persoon die voordien vrij was van gekende carcinologische pathologieën.
  • Het hervatten van kanker bij een patiënt die sinds enkele maanden of jaren in volledige remissie was.
  • De snelle, zelfs explosieve evolutie van een kanker die nog niet onder controle is.

Naast de getuigenissen van familieleden en vrienden en op sociale netwerken, heeft een Zwitserse krant het onderwerp eindelijk op een bredere manier behandeld.

Hier volgen enkele uittreksels uit hun artikel[6] en hun referenties[7]:

“Kunnen covid-vaccins kanker veroorzaken?

In sommige gevallen lijkt het antwoord ja te zijn. Zeker, er is geen bewijs dat de covid vaccins zelf kankerverwekkend zijn. Wel is aangetoond dat covid-vaccins bij maximaal 50% van de gevaccineerden een tijdelijke immunosuppressie of immuundysregulatie (lymfocytopenie) kunnen veroorzaken die ongeveer een week of mogelijk langer kan aanhouden.

Bovendien is aangetoond dat covid-mRNA-vaccins de adaptieve en aangeboren immuunresponsen “herprogrammeren” (d.w.z. beïnvloeden) en met name de zogenaamde TLR4-route, waarvan bekend is dat deze een belangrijke rol speelt in de immuunrespons tegen infecties en kankercellen”.

De auteurs concluderen dan ook dat het heel goed mogelijk is dat deze immuunveranderingen onbedoelde gevolgen kunnen hebben voor de toestand van de ontvanger van de geninjectie. Inderdaad een kwestie van gezond verstand!

“Dus, als er al ergens een tumor is – bekend of onbekend – of als er een aanleg is voor een bepaald type kanker, zou zo’n toestand van vaccin-geïnduceerde immuunsuppressie of immuundisregulatie mogelijk plotselinge tumorgroei en kanker kunnen veroorzaken binnen enkele weken na vaccinatie. Er zij op gewezen dat lymfocytopenie ook vaak werd waargenomen in gevallen van ernstige covid.

Er is ook reactivering van latente virale infecties na vaccinatie waargenomen, waaronder gordelroosvirus, EBV (Epstein-Barr) en hepatitisvirus.

“Door het vaccin veroorzaakte tijdelijke immunosuppressie is ook een factor die kan bijdragen tot de post-vaccinatie piek in coronavirus infecties die in veel landen wordt waargenomen”.

Frequentie van aan vaccinatie gerelateerde ongewenste voorvallen bij kanker

Er zijn al een paar duizend waarnemingen in officiële meldingen van ongewenste voorvallen en online patiëntengroepen. Er zijn zeker echte toevalligheden of vertragingen door vertraagde diagnose in verband met lockdowns. Maar we mogen de enorme problemen die deze echte mensen in hun dagelijks leven ondervinden en nog meer de verantwoordelijkheid die kankerdokters nemen door de injectie op te leggen vóór elke behandeling of voortzetting van het protocol, niet negeren. Hun voornaamste argument: “we hebben het goed gedaan, zonder discussie” lijkt een ooit bedachtzame beroepsgroep niet waardig.

Lees meer  Kanker, Hepatitis, Bell's Palsy, Herpes: Dr. Roger Hodkinson waarschuwt dat 'Vaccin' problemen zullen verergeren

In augustus 2021 beschreef Dr. Ryan Cole,[8] een jarenlang Amerikaans patholoog, een aanzienlijke toename van bepaalde soorten kanker (b.v. endometriumkanker, baarmoederkanker) sinds het begin van de massale vaccinatiecampagne tegen covid. Meer recent hebben ook Duitse pathologen het probleem van de ontregeling van het immuunsysteem na de vaccinatie en de plotse groei van tumoren bij sommige patiënten vastgesteld.

Op de Franse netwerken vallen verschillende getuigenissen samen over het opnieuw optreden van vaginale bloedingen bij vrouwen ouder dan 85 jaar die leiden tot de diagnose van endometriumkanker en een snelle dood… Het spike-eiwit dat door het lichaam wordt geproduceerd na de injectie, wordt in het bijzonder aangetrokken tot de geslachtsorganen, en dit zou een nieuw bewijs hiervan zijn.

Dus totdat we meer weten, laten we voorzichtig zijn, zowel artsen als zorgverleners, en niet de tovenaarsleerling spelen!

Voorzichtigheid is geboden bij alle experimentele behandelingen en nog meer wanneer deze het resultaat zijn van een techniek die nog nooit eerder in de infectiepathologie is gebruikt. In de eerste plaats moet elke arts die trouw is aan zijn eed van Hippocrates zich bij zijn beslissingen laten leiden door het principe “geen schade berokkenen”.

Notes:

[1] More Than 726,000 COVID Vaccine Injuries Reported to VAERS as CDC, FDA Overrule Advisory Committees’ Recommandations on Third Pfizer Shot • Children’s Health Defense (childrenshealthdefense.org)

[2] Les simulations, alibi truqué de la vaccination extorquée aux enfants — Docteur Nicole Delépine

[3] Les médecins libéraux allemands pour la fin de « la politique de la panique »
le 27/09/2021 Dr Stephan Hofmeister, Dr Andreas Gassen, Dr Thomas Kriedel
KBV Lopata/axentis.de     France-Soir

[4] Ainsi étaient appelés les déportés qui, en échange de quelques avantages, devenaient complices des nazis et se montraient parfois aussi inhumains que leurs bourreaux.

[5] RETOUR SUR LA MANIPULATION VIA DES SIMULATIONS AU COURS DE LA « PLANDEMIE » COVID – Docteur Nicole Delépine

[6] Covid Vaccines and Cancer – Swiss Policy Research (swprs.org)

[7] The Testimonies Project – Israeli Jab Victims Speak Out [VIDEO] | Europe Reloaded

[8] Dr Ryan Cole sur le cancer post-vaccination :
Le docteur Ryan Cole constate une recrudescence de cas de cancers comme jamais auparavant. Vidéo. | Pro Fide Catholica


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/09/13/19011/

Meer Laden

Leave a Comment