NAVO begint “cognitieve oorlogsvoering” om je brein – Hersenen zijn het nieuwe slagveld van de NAVO

0

Westerse regeringen in de militaire NAVO alliantie ontwikkelen tactieken van “cognitieve oorlogsvoering,” gebruikmakend van de veronderstelde dreigingen van China en Rusland om het voeren van een “strijd om je hersenen” in het “menselijke domein” te rechtvaardigen, om “van iedereen een wapen te maken”.

De NAVO ontwikkelt nieuwe vormen van oorlogsvoering om een “strijd om de hersenen” te voeren, zoals de militaire alliantie het formuleert, meldt The Grayzone.

Het door de VS geleide militaire kartel van de NAVO heeft nieuwe vormen van hybride oorlogsvoering getest tegen zijn zelfverklaarde tegenstanders, waaronder economische oorlogsvoering, cyberoorlogsvoering, informatieoorlogsvoering en psychologische oorlogsvoering.

Nu is de NAVO een geheel nieuwe vorm van oorlogsvoering aan het ontwikkelen die zij cognitieve oorlogsvoering heeft genoemd. Omschreven als de “bewapening van hersenwetenschappen”, houdt de nieuwe methode het “hacken van het individu” in door “de kwetsbaarheden van het menselijk brein” uit te buiten om meer gesofisticeerde “social engineering” toe te passen.

Tot voor kort had de NAVO oorlog verdeeld in vijf verschillende operationele domeinen: lucht, land, zee, ruimte en cyber. Maar met de ontwikkeling van cognitieve oorlogsvoeringsstrategieën bespreekt de militaire alliantie een nieuw, zesde niveau: het “menselijke domein”.

Een door de NAVO gesponsorde studie van 2020 over deze nieuwe vorm van oorlogsvoering legde duidelijk uit: “Terwijl acties in de vijf domeinen worden uitgevoerd om een effect te hebben op het menselijk domein, is het doel van cognitieve oorlogsvoering om van iedereen een wapen te maken.”

“De hersenen zullen het slagveld van de 21e eeuw zijn,” benadrukte het rapport. “De mens is het betwiste domein,” en “toekomstige conflicten zullen zich waarschijnlijk eerst digitaal onder de mensen afspelen en daarna fysiek in de nabijheid van knooppunten van politieke en economische macht.”

Hoewel in de door de NAVO gesteunde studie wordt benadrukt dat veel van het onderzoek naar cognitieve oorlogsvoering is ontworpen voor defensieve doeleinden, wordt ook toegegeven dat de militaire alliantie offensieve tactieken ontwikkelt, waarbij wordt gesteld: “De mens is heel vaak de belangrijkste kwetsbaarheid en dat moet worden erkend om het menselijk kapitaal van de NAVO te beschermen, maar ook om te kunnen profiteren van de kwetsbaarheden van onze tegenstanders.”

In een huiveringwekkende onthulling wordt in het rapport expliciet gezegd dat “het doel van Cognitieve Oorlogsvoering is om samenlevingen te schaden en niet alleen de militairen”.

Met hele burgerbevolkingen in het vizier van de NAVO, benadrukte het rapport dat westerse militairen nauwer moeten samenwerken met de academische wereld om sociale en menswetenschappen te bewapenen en de alliantie te helpen haar cognitieve oorlogsvoeringscapaciteiten te ontwikkelen.

De studie omschreef dit fenomeen als “de militarisering van hersenwetenschappen”. Maar het lijkt duidelijk dat NAVO’s ontwikkeling van cognitieve oorlogsvoering zal leiden tot een militarisering van alle aspecten van de menselijke samenleving en psychologie, van de meest intieme sociale relaties tot de geest zelf.

Een dergelijke allesomvattende militarisering van de samenleving wordt weerspiegeld in de paranoïde toon van het door de NAVO gesponsorde rapport, waarin wordt gewaarschuwd voor “een ingebedde vijfde colonne, waarin iedereen zich, zonder het zelf te weten, gedraagt volgens de plannen van een van onze concurrenten”. De studie maakt duidelijk dat die “concurrenten”, die naar verluidt het bewustzijn van westerse dissidenten uitbuiten, China en Rusland zijn.

Met andere woorden, dit document toont aan dat figuren in het militaire kartel van de NAVO in toenemende mate hun eigen binnenlandse bevolking als een bedreiging zien, en vrezen dat burgers potentiële Chinese of Russische sleeper cells zijn, duivelse “vijfde colonnes” die de stabiliteit van “Westerse liberale democratieën” uitdagen.

De ontwikkeling door de NAVO van nieuwe vormen van hybride oorlogsvoering komt op een moment dat de militaire campagnes van de lidstaten zich op een ongekend niveau richten op de binnenlandse bevolking.

De Ottawa Citizen meldde in september dat het Joint Operations Command van het Canadese leger de Covid-19 pandemie had aangegrepen om een informatieoorlog tegen de eigen binnenlandse bevolking te voeren, door propagandatactieken op Canadese burgers uit te testen.

Interne NAVO-rapporten suggereren dat deze onthulling slechts een tipje van de sluier oplicht van een golf van nieuwe onconventionele oorlogvoeringstechnieken die westerse militairen over de hele wereld toepassen.

Canada is gastheer van “NAVO Innovation Challenge” over cognitieve oorlogsvoering

Twee keer per jaar houdt de NAVO een “pitch-stijl evenement” dat zij brandmerkt als een “Innovation Challenge”. Deze campagnes – de ene in het voorjaar, de andere in het najaar, door wisselende lidstaten – doen een beroep op particuliere bedrijven, organisaties en onderzoekers om nieuwe tactieken en technologieën voor de militaire alliantie te helpen ontwikkelen.

De haaientankachtige uitdagingen weerspiegelen de overheersende invloed van de neoliberale ideologie binnen de NAVO, aangezien de deelnemers de vrije markt, publiek-private partnerschappen en de belofte van geldprijzen mobiliseren om de agenda van het militair-industrieel complex vooruit te helpen.

De NATO’s Fall 2021 Innovation Challenge wordt georganiseerd door Canada en is getiteld “The invisible threat: Tools voor het tegengaan van cognitieve oorlogsvoering”.

“Cognitieve oorlogsvoering heeft niet alleen tot doel te veranderen wat mensen denken, maar ook hoe ze handelen,” schreef de Canadese regering in haar officiële verklaring over de uitdaging. “Aanvallen tegen het cognitieve domein omvatten de integratie van cyber-, desinformatie/misinformatie-, psychologische en social-engineering capaciteiten.

Ottawa’s persbericht vervolgde: “Cognitieve oorlogsvoering positioneert de geest als een slagveld en een betwist domein. Het doel is dissonantie te zaaien, tegenstrijdige verhalen uit te lokken, de opinie te polariseren en groepen te radicaliseren. Cognitieve oorlogsvoering kan mensen motiveren om te handelen op manieren die een anders samenhangende samenleving kunnen ontwrichten of fragmenteren.”

Canadese militaire NAVO-functionarissen bespreken cognitieve oorlogsvoering in panelbijeenkomst

Een belangengroep genaamd de NATO Association of Canada heeft zich gemobiliseerd om deze Innovation Challenge te steunen, en werkt nauw samen met militaire aannemers om de particuliere sector aan te trekken om te investeren in verder onderzoek ten behoeve van de NATO – en haar eigen winstcijfers.

Hoewel de NATO Association of Canada (NAOC) technisch gezien een onafhankelijke NGO is, is haar missie het promoten van de NATO, en de organisatie pocht op haar website, “De NAOC heeft sterke banden met de regering van Canada inclusief Global Affairs Canada en het Department of National Defence.”

Als onderdeel van haar inspanningen om Canada’s NATO Innovation Challenge te promoten, hield het NAOC op 5 oktober een paneldiscussie over cognitieve oorlogsvoering.

De onderzoeker die de definitieve, door de NAVO gesponsorde studie 2020 over cognitieve oorlogsvoering heeft geschreven, François du Cluzel, nam deel aan het evenement, samen met Canadese militaire officieren die door de NAVO worden gesteund.

Lees meer  Pfizer Covid-19 Vaccin vernietigt T-cellen en verzwakt het immuunsysteem
Het panel van 5 oktober over cognitieve oorlogsvoering, georganiseerd door de NATO Association of Canada

Het panel stond onder leiding van Robert Baines, voorzitter van de NAVO Association of Canada. Het panel werd geleid door Garrick Ngai, een marketing executive in de wapenindustrie die adviseur is van het Canadese ministerie van Nationale Defensie en vice-president en directeur van het NAOC.

Baines opende het evenement met de opmerking dat de deelnemers zouden discussiëren over “cognitieve oorlogsvoering en het nieuwe domein van concurrentie, waar statelijke en niet-statelijke actoren proberen te beïnvloeden wat mensen denken en hoe ze handelen”.

De NAOC-voorzitter wees ook met genoegen op de lucratieve “kansen voor Canadese bedrijven” die deze NATO Innovation Challenge beloofde.

NAVO-onderzoeker beschrijft cognitieve oorlogsvoering als “manieren om de hersenen te beschadigen”

Het panel van 5 oktober trapte af met François du Cluzel, een voormalige Franse militair die in 2013 hielp bij de oprichting van de NATO Innovation Hub (iHub), die hij sindsdien beheert vanuit de basis in Norfolk, Virginia.

Hoewel de iHub op zijn website om juridische redenen benadrukt dat de “meningen die op dit platform worden geuit geen standpunten van de NAVO of een andere organisatie vormen,” wordt de organisatie gesponsord door het Allied Command Transformation (ACT), dat wordt omschreven als “een van de twee strategische commando’s aan het hoofd van de militaire commandostructuur van de NAVO.”

De Innovatiehub fungeert dus als een soort intern NAVO-onderzoekscentrum of denktank. Het onderzoek is niet noodzakelijkerwijs officieel NAVO-beleid, maar wordt wel rechtstreeks door de NAVO ondersteund en gecontroleerd.

In 2020 gaf de Supreme Allied Commander Transformation (SACT) van de NAVO du Cluzel, als manager van de iHub, de opdracht een zes maanden durend onderzoek uit te voeren naar cognitieve oorlogsvoering.

Du Cluzel gaf in het panel van oktober een samenvatting van zijn onderzoek. Hij begon zijn opmerkingen met de opmerking dat cognitieve oorlogsvoering “op dit moment een van de heetste hangijzers is voor de NAVO,” en “de laatste jaren een steeds terugkerende term is geworden in de militaire terminologie.”

Hoewel Frans, benadrukte Du Cluzel dat de cognitieve oorlogsvoering strategie “momenteel wordt ontwikkeld door mijn commando hier in Norfolk, USA.”

De NATO Innovation Hub manager sprak met een PowerPoint presentatie, en opende met een provocerende slide die cognitieve oorlogsvoering beschreef als “A Battle for the Brain.”

“Cognitieve oorlogsvoering is een nieuw concept dat begint in de informatiesfeer, dat is een soort hybride oorlogsvoering,” zei du Cluzel.

“Het begint met hyper-connectiviteit. Iedereen heeft een mobiele telefoon,” vervolgde hij. “Het begint met informatie, want informatie is, als ik dat zo mag zeggen, de brandstof van cognitieve oorlogsvoering. Maar het gaat veel verder dan alleen informatie, wat een op zichzelf staande operatie is – informatieoorlogsvoering is een op zichzelf staande operatie.”

Cognitieve oorlogsvoering overlapt met Big Tech bedrijven en massasurveillance, want “het gaat allemaal om het benutten van de big data,” legde du Cluzel uit. “We produceren overal waar we gaan data. Elke minuut, elke seconde dat we gaan, gaan we online. En het is heel gemakkelijk om die gegevens te gebruiken om je beter te leren kennen en die kennis te gebruiken om je manier van denken te veranderen.

Natuurlijk beweerde de NAVO-onderzoeker dat buitenlandse “tegenstanders” de vermeende agressors zijn die cognitieve oorlogsvoering toepassen. Maar tegelijkertijd maakte hij duidelijk dat de Westerse militaire alliantie haar eigen tactiek ontwikkelt.

Du Cluzel definieerde cognitieve oorlogsvoering als de “kunst van het gebruik van technologieën om de cognitie van menselijke doelwitten te veranderen.”

Deze technologieën, zo merkte hij op, omvatten de gebieden van de NBIC – nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie, en cognitieve wetenschap. Alles bij elkaar “vormt het een soort zeer gevaarlijke cocktail die de hersenen verder kan manipuleren,” zei hij.

Du Cluzel legde verder uit dat de exotische nieuwe aanvalsmethode “veel verder gaat” dan informatieoorlogvoering of psychologische operaties (psyops).

“Cognitieve oorlogsvoering is niet alleen een gevecht tegen wat we denken, maar het is eerder een gevecht tegen de manier waarop we denken, als we de manier waarop mensen denken kunnen veranderen,” zei hij. “Het is veel krachtiger en het gaat veel verder dan de informatie [oorlogsvoering] en psyops.”

De Cluzel vervolgde: “Het is cruciaal om te begrijpen dat het een spel is op onze cognitie, op de manier waarop onze hersenen informatie verwerken en omzetten in kennis, in plaats van alleen een spel op informatie of op psychologische aspecten van onze hersenen. Het is niet alleen een actie tegen wat we denken, maar ook een actie tegen de manier waarop we denken, de manier waarop we informatie verwerken en in kennis omzetten.”

“Met andere woorden, cognitieve oorlogsvoering is niet zomaar een ander woord, een andere naam voor informatie oorlogsvoering. Het is een oorlog tegen onze individuele processor, onze hersenen.”

De NAVO-onderzoeker benadrukte dat “dit uiterst belangrijk is voor ons in het leger,” omdat “het de potentie heeft om, door het ontwikkelen van nieuwe wapens en manieren om de hersenen te beschadigen, neurowetenschap en technologie te betrekken bij vele, vele verschillende benaderingen om de menselijke ecologie te beïnvloeden… want u weet allemaal dat het heel gemakkelijk is om een civiele technologie om te zetten in een militaire.”

Wat betreft wie de doelwitten van cognitieve oorlogsvoering zouden kunnen zijn, onthulde du Cluzel dat iedereen in aanmerking komt.

“Cognitieve oorlogsvoering heeft een universeel bereik, van beginnend bij het individu tot staten en multinationale organisaties,” zei hij. “Het werkterrein is wereldwijd en heeft als doel de controle over de mens te grijpen, zowel civiel als militair.”

En de particuliere sector heeft een financieel belang bij het bevorderen van onderzoek naar cognitieve oorlogsvoering, merkte hij op: “De massale wereldwijde investeringen in de neurowetenschappen doen vermoeden dat het cognitieve domein waarschijnlijk een van de slagvelden van de toekomst zal zijn.”

De ontwikkeling van cognitieve oorlogsvoering verandert militaire conflicten zoals wij die kennen volledig, zei du Cluzel, en voegt “een derde belangrijke gevechtsdimensie toe aan het moderne slagveld: aan de fysieke en informatieve dimensie wordt nu een cognitieve dimensie toegevoegd”.

Dit “creëert een nieuwe ruimte van concurrentie buiten wat de vijf domeinen van operaties wordt genoemd – of land, zee, lucht, cyber, en ruimte domeinen. Oorlogsvoering in de cognitieve arena mobiliseert een breder scala van strijdgebieden dan alleen de fysieke en informatiedimensies kunnen doen.”

Lees meer  Invasie van de Aliens - Yanks schieten vierde UFO neer

Kortom, de mens zelf is het nieuwe omstreden domein in deze nieuwe vorm van hybride oorlogsvoering, naast land, zee, lucht, cyber en de ruimte.

NAVO-studie cognitieve oorlogsvoering waarschuwt voor “ingebedde vijfde colonne”

De studie die NAVO Innovation Hub manager François du Cluzel uitvoerde, van juni tot november 2020, werd gesponsord door de Allied Command Transformation van het militaire kartel, en gepubliceerd als een 45-pagina’s tellend rapport in januari 2021 (PDF).

Het huiveringwekkende document laat zien hoe de hedendaagse oorlogsvoering een soort dystopisch stadium heeft bereikt, ooit alleen denkbaar in science fiction.

“De aard van oorlogsvoering is veranderd”, benadrukt het rapport. “Het merendeel van de huidige conflicten blijft onder de drempel van de traditioneel aanvaarde definitie van oorlogsvoering, maar er zijn nieuwe vormen van oorlogsvoering ontstaan, zoals Cognitieve Oorlogsvoering (CW), terwijl de menselijke geest nu wordt beschouwd als een nieuw oorlogsdomein.”

Voor de NAVO is onderzoek naar cognitieve oorlogsvoering niet alleen defensief, maar ook zeer offensief van aard.

“Het ontwikkelen van capaciteiten om de cognitieve vermogens van tegenstanders te schaden zal een noodzaak zijn,” stelde du Cluzel in zijn rapport duidelijk. “Met andere woorden, de NAVO zal het vermogen moeten krijgen om haar besluitvormingsproces veilig te stellen en dat van de tegenstander te verstoren.”

En iedereen kan een doelwit zijn van deze cognitieve oorlogsvoering: “Elke gebruiker van moderne informatietechnologieën is een potentieel doelwit. Het hele menselijke kapitaal van een natie is het doelwit,” voegde het rapport er onheilspellend aan toe.

“Naast de mogelijke uitvoering van een cognitieve oorlog als aanvulling op een militair conflict, kan deze ook op zichzelf worden uitgevoerd, zonder dat er een verband is met een engagement van de strijdkrachten,” ging de studie verder. “Bovendien is cognitieve oorlogsvoering potentieel eindeloos, aangezien er voor dit type conflict geen vredesverdrag of overgave kan zijn.”

Net zoals deze nieuwe vorm van strijd geen geografische grenzen kent, kent hij ook geen tijdslimiet: “Dit slagveld is wereldwijd via het internet. Zonder begin of einde kent deze verovering geen onderbreking, onderbroken door meldingen van onze smartphones, overal, 24 uur per dag, 7 dagen per week.”

In de door de NAVO gesponsorde studie wordt opgemerkt dat “sommige NAVO-landen reeds hebben erkend dat neurowetenschappelijke technieken en technologieën een groot potentieel hebben voor operationeel gebruik in een verscheidenheid van veiligheids-, defensie- en inlichtingenbedrijven”.

Er wordt gesproken over doorbraken op het gebied van “neurowetenschappelijke methoden en technologieën” (neuroS/T), en over “het gebruik van onderzoeksresultaten en producten om de prestaties van strijders rechtstreeks te verbeteren, de integratie van mens/machine-interfaces om de gevechtscapaciteit van semi-autonome voertuigen (bijv. drones) te optimaliseren, en de ontwikkeling van biologische en chemische wapens (d.w.z. neurowapens)”.

Het Pentagon is een van de belangrijkste instellingen die dit nieuwe onderzoek bevorderen, zoals in het rapport wordt benadrukt: “Hoewel een aantal naties neurowetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling voor militaire doeleinden heeft nagestreefd en momenteel nastreeft, zijn de meest proactieve inspanningen in dit opzicht misschien wel verricht door het Amerikaanse ministerie van Defensie; met als meest opvallende en snelst rijpende onderzoek en ontwikkeling verricht door het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) en de Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA).”

Militaire toepassingen van neuroS/T onderzoek, aldus de studie, omvatten het verzamelen van inlichtingen, training, “het optimaliseren van prestaties en veerkracht bij gevechts- en militair ondersteunend personeel,” en natuurlijk “directe bewapening van neurowetenschappen en neurotechnologie.”

Deze bewapening van neurowetenschappen en neurotechnologie kan en zal fatale gevolgen hebben, zo was duidelijk in de door de NAVO gesponsorde studie. Het onderzoek kan “worden gebruikt om agressie te verminderen en cognities en emoties van verwantschap of passiviteit te bevorderen; om morbiditeit, invaliditeit of lijden te veroorzaken; en om potentiële tegenstanders te ‘neutraliseren’ of om sterfte te veroorzaken” – met andere woorden, om mensen te verminken en te doden.

De door de NAVO gesponsorde studie van 2020 over cognitieve oorlogsvoering

Het rapport citeerde de Amerikaanse generaal-majoor Robert H. Scales, die de nieuwe gevechtsfilosofie van de NAVO samenvatte: “Overwinning zal meer worden gedefinieerd in termen van het veroveren van de psycho-culturele in plaats van de geografische voorsprong.”

En terwijl de NAVO tactieken van cognitieve oorlogsvoering ontwikkelt om “het psycho-culturele te veroveren,” bewapent zij ook in toenemende mate verschillende wetenschappelijke gebieden.

De studie sprak van “de smeltkroes van gegevenswetenschappen en menswetenschappen,” en benadrukte dat “de combinatie van sociale wetenschappen en systeemtechniek de sleutel zal zijn om militaire analisten te helpen de productie van inlichtingen te verbeteren.”

“Als kinetische macht de vijand niet kan verslaan”, aldus het rapport, “kunnen psychologie en aanverwante gedrags- en sociale wetenschappen de leegte opvullen”.

“Het gebruik van sociale wetenschappen zal centraal staan bij de ontwikkeling van het Human Domain Plan of Operations,” ging het rapport verder. “Het zal de gevechtsoperaties ondersteunen door potentiële actiemogelijkheden te bieden voor de gehele omringende menselijke omgeving, met inbegrip van vijandelijke troepen, maar ook door het bepalen van belangrijke menselijke elementen zoals het cognitieve zwaartepunt, het gewenste gedrag als de eindtoestand.”

Alle academische disciplines zullen bij cognitieve oorlogsvoering worden betrokken, niet alleen de harde wetenschappen. “Binnen het leger zal deskundigheid op het gebied van antropologie, etnografie, geschiedenis, psychologie en andere gebieden meer dan ooit vereist zijn om met het leger samen te werken,” aldus de door de NAVO gesteunde studie.

Het rapport sluit af met een griezelig citaat: “De huidige vooruitgang op het gebied van nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve wetenschap (NBIC), gestimuleerd door de schijnbaar onstuitbare opmars van een triomfantelijke trojka bestaande uit Kunstmatige Intelligentie, Big Data en civilisatorische ‘digitale verslaving’ hebben een veel onheilspellender vooruitzicht geschapen: een ingebedde vijfde colonne, waarin iedereen zich, zonder het zelf te weten, gedraagt volgens de plannen van een van onze concurrenten.”

“Het moderne concept van oorlog gaat niet over wapens maar over invloed,” stelde het. “Overwinning zal op de lange termijn uitsluitend afhankelijk blijven van het vermogen om het cognitieve domein te beïnvloeden, te beïnvloeden, te veranderen of te beïnvloeden.”

De door de NAVO gesponsorde studie sloot vervolgens af met een slotalinea die onomstotelijk duidelijk maakt dat het uiteindelijke doel van de Westerse militaire alliantie niet alleen de fysieke controle over de planeet is, maar ook de controle over de geesten van de mensen:

Lees meer  Bosnië: Het Servische parlement stemt eindelijk voor onafhankelijkheid

“Cognitieve oorlogsvoering zou wel eens het ontbrekende element kunnen zijn dat de overgang mogelijk maakt van militaire overwinning op het slagveld naar blijvend politiek succes. Het menselijke domein zou wel eens het beslissende domein kunnen zijn, waarin multi-domein operaties het effect van de commandant bereiken. De vijf eerste domeinen kunnen tactische en operationele overwinningen opleveren; alleen het menselijke domein kan de uiteindelijke en volledige overwinning behalen.”

Canadese Special Operations officier benadrukt belang van cognitieve oorlogsvoering

Toen François du Cluzel, de NAVO-onderzoeker die het onderzoek naar cognitieve oorlogsvoering uitvoerde, zijn opmerkingen afsloot in het panel van 5 oktober van de NAVO Association of Canada, werd hij gevolgd door Andy Bonvie, een bevelvoerend officier bij het Canadese Special Operations Training Centre.

Met meer dan 30 jaar ervaring bij de Canadese strijdkrachten, sprak Bonvie over hoe westerse militairen gebruik maken van het onderzoek van du Cluzel en anderen, en nieuwe cognitieve oorlogsvoeringstechnieken in hun gevechtsactiviteiten integreren.

“Cognitieve oorlogsvoering is voor ons een nieuw type hybride oorlogsvoering,” zei Bonvie. “En het betekent dat we moeten kijken naar de traditionele drempels van conflict en hoe de dingen die worden gedaan echt onder die drempels van conflict liggen, cognitieve aanvallen, en niet-kinetische vormen en niet-combatieve bedreigingen voor ons. We moeten deze aanvallen beter begrijpen en ons optreden en onze training daaraan aanpassen om in deze verschillende omgevingen te kunnen opereren.”

Hoewel hij de acties van de NAVO als “defensief” afschilderde en beweerde dat “tegenstanders” cognitieve oorlogsvoering tegen hen gebruikten, was Bonvie ondubbelzinnig over het feit dat westerse militairen deze technieken zelf ontwikkelen, om een “tactisch voordeel” te behouden.

“We mogen het tactische voordeel voor onze troepen niet verliezen, omdat het zich niet alleen tactisch, maar ook strategisch uitstrekt,” zei hij. “Sommige van die verschillende capaciteiten die we hebben en waarvan we genieten, kunnen plotseling tegen ons worden gebruikt. We moeten dus beter begrijpen hoe snel onze tegenstanders zich aan dingen aanpassen, en vervolgens kunnen voorspellen waar ze in de toekomst naartoe gaan, om ons te helpen het tactische voordeel voor onze troepen te behouden en te behouden.

‘Cognitieve oorlogsvoering is de meest geavanceerde vorm van manipulatie die tot nu toe is gezien’

Marie-Pierre Raymond, een gepensioneerde Canadese luitenant-kolonel die momenteel fungeert als een “defensiewetenschapper en innovatie portfolio manager” voor het Canadian Armed Forces’ Innovation for Defence Excellence and Security Program, nam ook deel aan het 5 oktober panel.

“De tijd dat oorlog werd gevoerd om meer land te verwerven ligt ver achter ons”, zei Raymond. “Nu is het nieuwe doel de ideologieën van de tegenstander te veranderen, waardoor het brein het zwaartepunt van de mens wordt. En het maakt de mens tot het betwiste domein, en de geest wordt het slagveld.”

“Als we het hebben over hybride bedreigingen, is cognitieve oorlogsvoering de meest geavanceerde vorm van manipulatie die we tot nu toe hebben gezien,” voegde ze eraan toe, waarbij ze opmerkte dat het tot doel heeft de besluitvorming van individuen te beïnvloeden en “een groep van een groep individuen te beïnvloeden op hun gedrag, met als doel een tactisch of strategisch voordeel te behalen.”

Raymond merkte op dat cognitieve oorlogsvoering ook sterk overlapt met kunstmatige intelligentie, big data en sociale media, en weerspiegelt “de snelle evolutie van de neurowetenschappen als een oorlogsinstrument.”

Raymond helpt bij het toezicht op de NATO Fall 2021 Innovation Challenge namens het Canadese ministerie van Nationale Defensie, dat de beheerverantwoordelijkheden heeft gedelegeerd aan het IDEaS-programma (Innovation for Defence Excellence and Security) van het leger, waar ze werkt.

In zeer technisch jargon gaf Raymond aan dat het programma voor cognitieve oorlogsvoering niet alleen defensief is, maar ook offensief: “Deze uitdaging vraagt om een oplossing die het ontluikende menselijke domein van de NAVO zal ondersteunen en de ontwikkeling van een cognitie-ecosysteem binnen de alliantie een impuls zal geven, en die de ontwikkeling zal ondersteunen van nieuwe toepassingen, nieuwe systemen, nieuwe instrumenten en concepten die leiden tot concrete actie in het cognitieve domein.”

Zij benadrukte dat dit “een duurzame samenwerking vereist tussen bondgenoten, vernieuwers en onderzoekers om onze troepen in staat te stellen te vechten en te winnen in het cognitieve domein. Dat is wat we hopen te bereiken met deze oproep aan innovatoren en onderzoekers.”

Om de interesse van bedrijven in de NATO Innovation Challenge te wekken, verleidde Raymond: “Kandidaten zullen nationale en internationale exposure krijgen en geldprijzen voor de beste oplossing.” Ze voegde er verleidelijk aan toe: “Dit kan de aanvragers ook ten goede komen doordat het hen mogelijk toegang geeft tot een markt van 30 naties.”

Canadese militaire officier roept bedrijven op te investeren in NAVO-onderzoek naar cognitieve oorlogsvoering

De andere instelling die namens Canada’s Department of National Defense de NAVO Innovation Challenge van najaar 2021 beheert, is het Special Operations Forces Command (CANSOFCOM).

Een Canadese militair die bij CANSOFCOM werkt, Shekhar Gothi, was de laatste panellid tijdens het evenement van de NAVO Association of Canada op 5 oktober. Gothi is de “innovatieofficier” van CANSOFCOM voor Zuid-Ontario.

Hij sloot het evenement af met een oproep tot bedrijfsinvesteringen in NAVO’s onderzoek naar cognitieve oorlogsvoering.

De tweejaarlijkse Innovation Challenge is “onderdeel van het NAVO-strijdritme”, verklaarde Gothi enthousiast.

Hij merkte op dat Portugal in het voorjaar van 2021 een NAVO Innovation Challenge hield over oorlogsvoering in de ruimte.

In het voorjaar van 2020 organiseerde Nederland een NAVO Innovation Challenge gericht op Covid-19.

Gothi verzekerde investeerders dat de NAVO alles in het werk zal stellen om hun bedrijfsresultaten te verdedigen: “Ik kan iedereen verzekeren dat de NAVO-innovatie-uitdaging aangeeft dat alle vernieuwers de volledige controle over hun intellectuele eigendom zullen behouden. De NAVO zal daar dus geen controle over nemen. Canada ook niet. Innovatoren zullen de controle over hun IP behouden.”

Deze opmerking was een passende afsluiting van het panel en bevestigde dat de NAVO en haar bondgenoten in het militair-industrieel complex niet alleen de wereld en de mensen die erin wonen willen domineren met verontrustende cognitieve oorlogvoeringstechnieken, maar er ook voor willen zorgen dat bedrijven en hun aandeelhouders blijven profiteren van deze imperiale inspanningen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/10/21/21627/

Meer Laden
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments