Van boerderij tot tafel: hoe de EU en de Davos-kliek de landbouw willen controleren

Telkens wanneer wij het woord “duurzaam” horen, doen wij er goed aan een kritische blik te werpen achter de mooi klinkende woorden. In het geval van de globalistische 2030-agenda met zijn 17 duurzaamheidsdoelstellingen tegen 2030, zal de doelstelling om een “duurzame landbouw” tot stand te brengen bij nader inzien een groot deel van de landbouwproductie in de EU vernietigen en de al stijgende wereldmarktprijzen voor voedsel opdrijven. De EU-Commissie geeft haar Green Deal voor voedsel de mooie titel “Farm to Fork”. Het wordt gesteund door het alomtegenwoordige Wereld Economisch Forum van Klaus Schwab en zijn Grote Reset, schrijft F. William Engdahl.

Vergeet niet dat duurzaamheid, zoals gedefinieerd door de VN en het Economisch Wereldforum in Davos, betekent dat tegen 2050 een koolstofuitstoot van nul moet worden bereikt. Toch is er geen wetenschappelijke studie die onafhankelijk bewijst dat CO2 onze planeet in gevaar brengt door de opwarming van de aarde te veroorzaken. Alleen maar myriaden van dubieuze, goed gefinancierde computermodellen. Het onschadelijke gas is van levensbelang voor alle mensen, dieren en planten. Nu dringt de EU-Commissie, als onderdeel van haar ondoordachte EU Green Deal, een radicale top-down agenda op in het agrarische hart van ‘s werelds op één na belangrijkste voedselproducent. Als het wordt uitgevoerd, wat waarschijnlijk lijkt, zal het leiden tot een drastische vermindering van de gewasopbrengsten, een scherpe daling van de vleeseiwitten en, misschien wel het gevaarlijkst, een intrekking van de huidige EU-wetgeving inzake nieuwe genetisch gemodificeerde gewassen (GGO’s.2). Dit zal wereldwijde gevolgen hebben.

Van boerderij tot tafel…

In mei 2020 heeft de Europese Commissie haar strategie “van boer tot bord” bekendgemaakt. De officiële Brusselse retoriek doet het klinken alsof het voedselnirwana eraan komt. “De Farm to Fork-strategie vormt de kern van de Europese Green Deal, die tot doel heeft voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken”, aldus het verslag. Wow, dat klinkt geweldig.

Dan komen ze bij de echte agenda: “We moeten onze voedselsystemen veranderen, die vandaag de dag verantwoordelijk zijn voor bijna een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen verbruiken, leiden tot verlies van biodiversiteit en negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid…” Dit is een slimme manier om boeren en onze voedselproductie te demoniseren als CO2-vervuilers. De oplossing? “Nieuwe technologieën en wetenschappelijke ontdekkingen, in combinatie met een toenemend publiek bewustzijn en de vraag naar duurzaam voedsel, zullen alle belanghebbenden ten goede komen.” Welke nieuwe technologieën zullen worden uitgelegd.

Hoe zijn de ongekozen bureaucraten in Brussel van plan om “onze voedselsystemen om te vormen” om een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 te vermijden? Door boeren failliet te laten gaan, door dure nieuwe inputs te eisen en radicaal nieuwe genetisch gemodificeerde, gepatenteerde gewassen waarvan de veiligheid niet is bewezen. Het belangrijkste is dat zij het huidige de facto verbod op de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen willen opheffen. Voor degenen die het niet weten: Dit is dezelfde onbewezen, riskante technologie die wordt gebruikt in de COVID-19-vaccins van Pfizer en Moderna, die CRISPR gebruiken om genetisch gemodificeerde mRNA-vaccins te produceren.

Janusz Wojciechowski, EU-commissaris voor Landbouw, zegt over de groene agenda “van boer tot bord”: “Landbouwers moeten hun productiemethoden radicaal omvormen en optimaal gebruik maken van technologische, digitale en ruimtegebaseerde oplossingen om de nieuwe transitie in de landbouw in te luiden.” Dus men is van plan radicaal te veranderen. Zelfs dat klinkt onheilspellend.

Lees meer
Seymour Hersh: "Oost-Europese staten zetten druk op Zelensky om de oorlog in Oekraïne te stoppen"

Het aandeel van pesticidenvrije biologische landbouw opvoeren tot 25% van de totale landbouwgrond in de EU en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen 2030 met 30% verminderen, klinkt voor niet-geïnformeerden fantastisch. Net als de bewering van Monsanto en de GMO-industrie dat hun GMO-gewassen de behoefte aan pesticiden verminderen, is dit een leugen. De EU gebruikt dit als lokaas om een radicale wijziging door te voeren in de strenge huidige EU-regels voor de toelating van genetisch gemodificeerde planten en dieren in de landbouw. In haar “Green Deal”-document van mei 2020 stelt de EU dat de Commissie “een studie uitvoert om na te gaan welke mogelijkheden nieuwe genomicatechnieken bieden om de duurzaamheid in de hele voedselvoorzieningsketen te verbeteren”. Dit verwijst naar gen-editing, CRISPR/Cas9 genetische manipulatie.

Nieuwe genomische technieken

In april van dit jaar heeft de EU-Commissie deze studie over nieuwe genoomtechnieken (NGT’s) gepubliceerd. NGT’s worden gebruikt om genetisch gemodificeerde planten en zelfs dieren te produceren. In het verslag wordt gesteld dat NGT’s, “technieken om het genoom van een organisme te wijzigen, het potentieel hebben om bij te dragen tot een duurzamer voedselsysteem als onderdeel van de doelstellingen van de Europese Green Deal en de Farm to Fork-strategie”. In het verslag wordt opgeroepen tot een “openbaar debat” om de strenge regels van de EU voor de toelating van GGO-planten, die uitgebreide tests en etikettering van GGO-planten vereisen, te wijzigen.

Deze wet uit 2001 heeft met succes het gebruik van GGO’s in de hele EU aan banden gelegd, in tegenstelling tot de VS, waar ongereguleerde GGO’s in belangrijke gewassen overheersen. In 2018 oordeelde het Europees Hof van Justitie (HvJ) dat genetisch gemodificeerde gewassen aan dezelfde strenge regelgeving moeten worden onderworpen als genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) van de eerste generatie. Centraal in de “van boer tot bord”-agenda van Davos en de EU staat een radicale vermindering van bestrijdingsmiddelen die moeten worden vervangen door genetisch gemodificeerde gewassen die zogezegd bestrijdingsmiddelen kunnen vervangen.

De EU-Commissie, die onder één hoedje speelt met Bayer-Monsanto en andere vertegenwoordigers van de GGO-landbouwlobby, doet er alles aan om deze door het Hof opgelegde beperking ongedaan te maken. In een toelichting op de EU-studie van april zei Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “De studie die we vandaag publiceren, concludeert dat nieuwe genoomtechnieken de duurzaamheid van de landbouwproductie kunnen bevorderen in overeenstemming met de doelstellingen van onze “van boer tot bord“-strategie”. Nieuwe Genomische Technieken is het eufemisme voor genetisch gemodificeerde gewassen.

De vice-voorzitter van de EU die belast is met de Green Deal, Franz Timmermans, heeft openlijk toegegeven dat het vooruitzicht van enorme besparingen op bestrijdingsmiddel en verleidelijk is, waarbij hij suggereerde dat deze zullen worden bereikt door de beperkingen op genetische modificatie op te heffen. Op een recente conferentie in het kader van de Groene Week zei hij dat de EU landbouwers de middelen wil geven om precisielandbouw te bedrijven en wetenschappelijke ontdekkingen te gebruiken om zaden te optimaliseren: “Zo kunnen we onze afhankelijkheid van pesticiden verminderen”. Precisielandbouw en wetenschappelijke ontdekkingen om zaden te optimaliseren zijn Brusselse dubbele bodems voor de massale invoering van ongereguleerde genetische manipulatie. Hij vervolgde: “Overgaan op biologische landbouw betekent niet dat we allemaal maar gras moeten eten en in grotten moeten gaan wonen, maar we moeten wel de nieuwste technologie gebruiken om dat doel te bereiken.” Dat betekent gen-editing CRISPR.

Lees meer
Chaos in Brussel: straatgevechten tussen boeren en politie buiten de Europese Raad
Advertisement

De kern van Farm to Fork is de geplande omverwerping van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 2018 dat genetisch gemodificeerde CRISPR-planten of -dieren onder dezelfde strenge “voorzorgsbeginsel”-regels vallen als ggo’s. Zonder beperkingen kunnen GM-bedrijven zoals Bayer-Monsanto experimentele en onbewezen GM-planten en -dieren in onze voedselvoorziening introduceren zonder etikettering.

Een dergelijk GGO-vrij regime bestaat al in de VS, waar de USDA en regelgevende instanties CRISPR-gemodificeerde sojaolie, paddestoelen die niet bruin worden, tarwe met meer vezels, tomaten met hogere opbrengst, canola die bestand is tegen onkruidverdelgers en rijst die geen bodemverontreiniging oppikt terwijl hij groeit, toestaan. Amerikaanse GM-projecten op vissen en dieren omvatten twijfelachtige projecten zoals koeien die CRISPR gebruiken om alleen mannelijke kalveren te produceren, varkens die niet gecastreerd hoeven te worden, hoornloze melkkoeien en groeibevorderende meervallen die CRISPR gebruiken om meer spiercellen te ontwikkelen. Het doet je watertanden…

CRISPR risico’s zijn groot, voordelen niet

De grootste lobby-inspanning om de EU-regels inzake genetisch gemodificeerde gewassen en dieren in te trekken, komt van Bayer-Monsanto en de andere GMO-landbouwgiganten zoals Syngenta, BASF en DowDupont’s Corteva. In november 2020 vertelde Liam Condon, president van Bayer-Monsanto’s gewasbeschermingsdivisie, op een Bayer-conferentie over de toekomst van de landbouw dat Bayer zich “zeer sterk” inzet voor het wijzigen van de GGO-regelgeving in de EU om gen-editing uit te sluiten. Condon verklaarde: “Wij hechten er veel belang aan dat de regelgeving gelijke tred houdt met de technologie en het gebruik van deze technologie mogelijk maakt, niet alleen in het belang van de Europeanen, maar ook in het belang van andere landen die naar Europa kijken voor regelgeving.” Condon noemde het bewerken van genen en de CRISPR-technologie een “verbazingwekkende doorbraak” die een duurzamere landbouw mogelijk zou maken. Wat hij niet vermeldde, was dat deregulering van genetisch gemodificeerde gewassen Bayer-Monsanto en andere grote GMO-bedrijven in staat zal stellen boeren te laten betalen voor hun gepatenteerde “duurzame” zaden.

Gen-editing van planten of dieren is bij lange na niet zo risicoloos als wordt beweerd. De technologie is geenszins nauwkeurig of gecontroleerd en heeft vaak onvoorspelbare gevolgen, zoals onbedoelde genetische veranderingen of zelfs de toevallige toevoeging van vreemd DNA van andere soorten of zelfs volledige vreemde genen aan het genoom van genetisch gemodificeerde organismen.

Dit is nog een nieuwe experimentele technologie. Voorstanders ervan, zoals Bayer-Monsanto, beweren dat gen-editing van planten nauwkeurig is. Uit onderzoek blijkt echter dat dit nog lang niet bewezen is. Dr. Allison K. Wilson van het Bioscience Resource Project legt uit: “Gen editing methoden in planten zijn ook vatbaar voor de introductie van onbedoelde eigenschappen of genetische schade… Nieuw bewijs in zowel dieren als planten suggereert dat gen editing zelf kan leiden tot onbedoelde mutaties op of nabij de doellocatie. Dit omvat de invoeging van vector-, bacterie- en ander overtollig DNA, alsmede de onbedoelde introductie van grote DNA-verwijderingen en herschikkingen”.

Lees meer
's Werelds grootste chemiebedrijf, BASF, heeft aangekondigd kunstmestproductie in te krimpen - Hongersnood op komst in Duitsland door de zelfmoordsancties

Dit zijn geen onbelangrijke fouten die kunnen worden genegeerd. Wilson concludeert dat de resultaten van gen-editing bij planten onnauwkeurig en onvoorspelbaar zijn, en dat gen-editing zeer mutageen kan zijn, afhankelijk van de combinatie van de gebruikte technieken. In theorie is het misschien ooit mogelijk een genetisch gemodificeerd gewas te produceren dat voldoet aan de uitgebreide eisen van duurzame landbouw, maar in de praktijk lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat dit ooit zal gebeuren”.

Volgens een analyse van de EU-strategie “van boer tot bord” door Global Ag Media, “zullen deze strategieën leiden tot ongekende verlagingen van de productiecapaciteit en de inkomens van de boeren in de EU. In alle sectoren zal de productie met 5 à 15% dalen, waarbij de veeteelt het zwaarst zal worden getroffen… Tegelijkertijd zullen de productieprijzen met netto ongeveer 10% stijgen, ongeacht het scenario, wat een negatief effect zal hebben op de inkomens van de meeste landbouwers. “De boerenorganisatie van de EU, Copa-Cogeca, waarschuwt dat het beleid zal leiden tot een ongekende vermindering van de landbouwcapaciteit. Maar dat is nu juist de bedoeling van “duurzame landbouw”.

Davos en EU van boer tot bord

De radicale “van boer tot bord”-agenda van de EU vond weerklank op het Wereld Economisch Forum in Davos, waar in 2014 het thema “Enabling Trade: From Farm to Fork” werd behandeld. In een WEF-rapport van januari 2018 staat: “Gen-editingtechnologieën zoals CRISPR-Cas zouden een pad kunnen bieden om verbeteringen op meerdere vlakken te bereiken die een sprong voorwaarts maken op het gebied van productiviteit en tegelijkertijd de droogteresistentie en de voedingswaarde van voedsel verbeteren. “Deze studie is samen met McKinsey & Co uitgevoerd in het kader van de initiatieven Voedselzekerheid en landbouw en de Grote Reset van het WEF. Partners van het WEF-forum zijn onder meer Bayer, Syngenta en BASF. Op de website van het WEF staat: “Het World Economic Forum heeft op zijn jaarlijkse bijeenkomst in Davos in januari 2020 leiders uit de industrie en het bedrijfsleven bijeengebracht met Executive Vice President Frans Timmermans om te onderzoeken hoe de Europese Green Deal kan worden gekatalyseerd.” Liam Condon van Bayer was aanwezig, evenals de hoofden van Syngenta en BASF.

Als de landbouwsector in de EU onder het GGO-regime wordt gebracht en de productie als gevolg daarvan drastisch wordt verminderd, zal dit leiden tot steeds grotere voedseltekorten in de wereld. Dit is het plan van Davos, samen met hun eugenetische COVID-19 agenda voor de Grote Reset. Door het van boerderij tot bord te noemen, klinkt het onschuldig. Maar dat is het duidelijk niet.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/03/21/deutsche-bank-geeft-toe-dat-eu-eco-dictatuur-nodig-heeft-om-green-new-deal-uit-te-voeren/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties