De EU wil de culturele diversiteit van Europa “homogeniseren”

0

De Europese Commissie kijkt bewust de andere kant op als het gaat om nationale minderheden, en daar zit een politiek motief achter, schrijft de Hongaarse onderzoeker Balázs Tárnok in een opiniestuk voor Newsweek.

Veel Europeanen behoren tot een culturele, linguïstische of etnische groep binnen een lidstaat die verschilt van de meerderheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Baskische bevolking in Spanje, de Hongaren in Roemenië en Oekraïne, en de Sorben in Duitsland. Maar al te vaak ontberen deze groepen rechten en bescherming, schrijft Mariann Őry.

“Hoewel er in de EU meer dan 50 miljoen mensen tot een etnische (nationale of linguïstische) minderheid behoren, zijn er op EU-niveau geen specifieke rechtsbesluiten om hen te beschermen. Door het ontbreken van een minimum aan EU-regels kunnen de lidstaten etnische minderheden hun eerder verworven rechten ontnemen,” schrijft Tárnok.

Om deze reden heeft de Federale Unie van Europese Nationaliteiten (FUEN) onlangs een dringende oproep gedaan aan de EU-instellingen over de kwestie van de rechten van minderheden, maar deze oproep is grotendeels genegeerd.

De Europese Commissie negeert de problemen van de nationale minderheden omdat zij de nationale en regionale eigenheden wil onderdrukken en de bevolking van Europa wil homogeniseren, verklaarde Tárnok, een gastwetenschapper aan de Universiteit van Notre Dame, in een opiniestuk dat gepubliceerd werd in het Amerikaanse tijdschrift Newsweek onder de titel “Het negeren van de rechten van minderheden maakt deel uit van Brussel’s agenda om Europa te homogeniseren”.

Hij herinnerde eraan dat de Commissie in de afgelopen jaren selectief gebruik heeft gemaakt van haar positie als hoedster van diverse verdragen om rechtszaken aan te spannen wegens vermeende schendingen van “gemeenschappelijke”, maar op een of andere manier exclusieve EU-waarden.

Lees meer
EU overweegt om de zon te blokkeren

“De afgelopen jaren is de EU-Commissie afgeweken van haar oorspronkelijke rol als onpartijdige “hoedster van de verdragen” en maakt zij nu misbruik van het concept van gemeenschappelijke EU-waarden. De Brusselse autoriteit onderneemt alleen juridische stappen wanneer bepaalde waarden worden geschonden, terwijl de schending van andere beginselen die voor Brussel minder belangrijk zijn, volledig wordt genegeerd,” schrijft de Hongaarse onderzoeker.

Volgens Tárnok verwijst de commissie regelmatig naar een gebrek aan competentie, naar haar eigen machteloosheid wanneer nationale minderheden worden benadeeld, maar wanneer zij bijvoorbeeld wil opkomen voor de LGBTQ-minderheid, zijn bovengenoemde obstakels opeens verdwenen.

“De EU-Commissie heeft onlangs inbreukprocedures ingeleid tegen zowel Hongarije als Polen wegens vermeende schendingen van de LGBTQ+-rechten. Terwijl Brussel opkomt voor de rechten van LGBTQ+-mensen, blijft het de problemen van andere minderheden, met name etnische minderheden, negeren. Het niet verdedigen van etnische minderheden maakt deel uit van de agenda van de Commissie om de nationale en regionale eigenheden in Europa te onderdrukken en de bevolkingen te homogeniseren”, schreef hij.

Volgens Tárnok vernietigt Brussel, door de nationale minderheden te verwaarlozen, de echte, overgeërfde culturele diversiteit van Europa en schendt daarmee de bedoelingen van de grondleggers van Europa. Naar aanleiding van de conferentie over de toekomst van Europa heeft FUEN ervoor gepleit de bescherming van nationale en taalminderheden op te nemen in de oprichtingsverdragen van de Europese Unie. De grootste Europese koepelorganisatie voor minderheden, voorgezeten door Vincze Loránt, lid van het Europees Parlement voor de Democratische Alliantie van Hongaren in Roemenië (RMDSZ), heeft deze strategie goedgekeurd op haar congres in Triëst, dat zondag werd afgesloten. Volgens hen moet in de EU-Verdragen duidelijk worden gemaakt dat de criteria van Kopenhagen niet alleen bindend zijn voor de kandidaat-lidstaten, maar dat de naleving ervan een permanente verplichting is voor alle lidstaten.

Lees meer
WHO en EU lanceren baanbrekend initiatief voor digitale slavernij

FUEN riep de Europese Commissie op het toezicht op de situatie van nationale en taalminderheden volledig te integreren in het mechanisme van de rechtsstaat, en de lidstaten te steunen door beste praktijken op het gebied van de bescherming van minderheden uit te wisselen. Ook werd opgemerkt dat er tot dusver geen samenhangend EU-beleid ter bescherming van minderheden is.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/06/06/de-eu-zou-70-miljoen-afrikanen-importeren-tegen-2035-zegt-het-duitse-parlementslid-gunnar-beck-en-hekelt-het-rampzalige-nieuwe-migratiepact/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties