CDC trekt aanvraag bij FDA voor gebruik PCR-test in

0

Na 31 december 2021 zal CDC de aanvraag bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) intrekken voor een vergunning voor noodgebruik (EUA) van het CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, de test die voor het eerst werd geïntroduceerd in februari 2020 voor detectie van alleen SARS-CoV-2.

CDC deelt deze vooraankondiging mee op hun eigen website, zodat klinische laboratoria voldoende tijd hebben om een van de vele door de FDA goedgekeurde alternatieven te selecteren en toe te passen.

Ter voorbereiding op deze verandering raadt CDC klinische laboratoria en testlocaties aan die het CDC 2019-nCoV RT-PCR-test hebben gebruikt, een andere door de FDA geautoriseerde COVID-19-test te selecteren en met hun overgang te beginnen. CDC moedigt laboratoria aan om een multiplexmethode te overwegen die de detectie en differentiatie van SARS-CoV-2- en influenzavirussen kan vergemakkelijken. Dergelijke tests kunnen het voortdurend testen op zowel influenza als SARS-CoV-2 vergemakkelijken en zowel tijd als middelen besparen nu het griepseizoen voor de deur staat. Laboratoria en testcentra moeten de door hen gekozen test valideren en verifiëren voordat zij met klinische tests beginnen.

                                                                                                  George Soros en Bill Gates nemen Brits Corona-testbedrijf over


In januari van dit jaar bevestigde zelfs de WHO al dat de gebruikte PCR-test ongeschikt was. Toch bleven kwaadwillige en misdadige overheden wereldwijd deze valse test gebruiken om de bevolking in een angstpandemie gegijzeld te houden teneinde de samenleving en economie te slopen, een globale dictatuur in te stellen en alle welvaart over te hevelen naar een kleine elite voor wie niet geldt dat zij “Will Own Nothing”.

De WHO bevestigt dat de Covid-19 PCR test ondeugdelijk is: Schattingen van “Positieve gevallen” zijn zinloos. De Lockdown heeft geen wetenschappelijke basis

De Real Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (rRT-PCR)-test is op 23 januari 2020 door de WHO goedgekeurd als middel om het SARS-COV-2-virus op te sporen, ingevolge de aanbevelingen van een Virologie-onderzoeksgroep (gevestigd in het Charité University Hospital, Berlijn), gesteund door de Bill and Melinda Gates Foundation. (Voor meer details, zie de Drosten-studie)

Lees meer
Wanhoopsactie - Kiev viel een Russische stad nabij Moskou aan met drones en een S-200 raket!

Precies een jaar later, op 20 januari 2021, trekt de WHO zich terug. Ze zeggen niet “We hebben een fout gemaakt”. De intrekking is zorgvuldig geformuleerd. (Zie het originele WHO document hier en in de bijlage)

Hoewel de WHO de geldigheid van haar misleidende richtlijnen van januari 2020 niet ontkent, beveelt ze toch aan om “opnieuw te testen” (waarvan iedereen weet dat het onmogelijk is).

De omstreden kwestie heeft betrekking op het aantal amplificatiedrempelcycli (Ct). Volgens Pieter Borger, et al

Het aantal amplificatiecycli [moet] minder dan 35 zijn; bij voorkeur 25-30 cycli. Bij virusdetectie worden met >35 cycli alleen signalen gedetecteerd die niet correleren met infectieus virus zoals bepaald door isolatie in celcultuur…(Kritiek op Drosten-studie)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft een jaar later stilzwijgend toe dat ALLE PCR-tests die met een amplificatiedrempel (Ct) van 35 cycli of hoger worden uitgevoerd, ongeldig zijn. Maar dat is wat zij in januari 2020 hebben aanbevolen, in overleg met het virologieteam van het Charité-ziekenhuis in Berlijn.

Als de test wordt uitgevoerd met een Ct-drempel van 35 of meer (wat door de WHO werd aanbevolen), kunnen segmenten van het SARS-CoV-2-virus niet worden opgespoord, wat betekent dat ALLE zogenaamde bevestigde “positieve gevallen” die in de loop van de laatste 14 maanden zijn opgetekend, ongeldig zijn.

Volgens Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, et al, is de Ct> 35 de norm “in de meeste laboratoria in Europa en de VS”. 

Mea Culpa van de WHO

Hieronder vindt u de zorgvuldig geformuleerde “Retraction” van de WHO. De volledige tekst met link naar het originele document staat in de bijlage:

In de WHO-richtsnoeren voor diagnostisch testen op SARS-CoV-2 wordt gesteld dat zwak-positieve resultaten zorgvuldig geïnterpreteerd moeten worden (1). De cyclusdrempel (Ct) die nodig is om het virus op te sporen, is omgekeerd evenredig met de virale belasting van de patiënt. Wanneer de testresultaten niet overeenkomen met de klinische presentatie, moet een nieuw monster worden genomen en opnieuw worden getest met dezelfde of een andere NAT-technologie. (nadruk toegevoegd)

De WHO herinnert IVD-gebruikers eraan dat de prevalentie van ziekten de voorspellende waarde van testresultaten verandert; naarmate de prevalentie van ziekten afneemt, neemt de kans op een fout-positieve uitslag toe (2). Dit betekent dat de waarschijnlijkheid dat een persoon met een positief resultaat (gedetecteerd SARS-CoV-2) werkelijk met SARS-CoV-2 besmet is, afneemt naarmate de prevalentie afneemt, ongeacht de beweerde specificiteit.

Lees meer
Voormalig hooggeplaatste Covid adviseur van Trump zegt dat pandemie niet echt is en 'Task Force' opzettelijk tegen Amerika heeft gelogen

“Ongeldige positieven” is het onderliggende concept

Dit is geen kwestie van “zwakke positieven” en “risico van fout-positieven”. Waar het om gaat is een “gebrekkige methodologie” die leidt tot ongeldige schattingen.

Wat deze bekentenis van de WHO bevestigt, is dat de schatting van het aantal covid-positieven uit een PCR-test (met een amplificatiedrempel van 35 cycli of hoger) ongeldig is. In dat geval beveelt de WHO aan opnieuw te testen: “een nieuw specimen moet worden genomen en opnieuw worden getest…”.

De WHO roept op tot “Retesting”, wat neerkomt op “We hebben het verknald”.

Die aanbeveling is pro-forma. Het zal niet gebeuren. Miljoenen mensen wereldwijd zijn al getest, vanaf begin februari 2020. Desalniettemin moeten we concluderen dat die schattingen (volgens de WHO) ongeldig zijn, tenzij er opnieuw getest wordt.

Vanaf het begin is de PCR-test routinematig toegepast bij een Ct-amplificatiedrempel van 35 of hoger, overeenkomstig de aanbevelingen van de WHO van januari 2020. Dit betekent dat de PCR-methodologie zoals die wereldwijd wordt toegepast, in de loop van de laatste 12-14 maanden heeft geleid tot de samenstelling van onjuiste en misleidende Covid-statistieken.

En dit zijn de statistieken die worden gebruikt om het verloop van de zogenaamde “pandemie” te meten. Boven een amplificatiecyclus van 35 of hoger zal de test geen fragmenten van het virus detecteren. Daarom zijn de officiële “covid-cijfers” zinloos.

Hieruit volgt dat er geen wetenschappelijke basis is om het bestaan van een pandemie te bevestigen.

Dit betekent weer dat de lockdown / economische maatregelen die tot sociale paniek, massale armoede en werkloosheid hebben geleid (zogenaamd om de verspreiding van het virus tegen te gaan), op geen enkele manier gerechtvaardigd zijn.

Volgens de wetenschappelijke opinie:

“Als iemand door PCR als positief wordt getest wanneer een drempel van 35 cycli of hoger wordt gebruikt (zoals het geval is in de meeste laboratoria in Europa en de VS), is de kans dat die persoon daadwerkelijk besmet is minder dan 3%, de kans dat het resultaat een vals positief is, is 97%  (Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, et al, Critique of Drosten Study )

Zoals hierboven is uiteengezet, “is de kans dat het resultaat een vals-positief is 97%”: Hieruit volgt dat het gebruik van de >35 cycli-detectie op onuitwisbare wijze zal bijdragen tot de “verhoging” van het aantal “vals-positieven”.

Lees meer
Polen's regerende PiS partij dringt aan op annexatie van delen van West-Oekraïne

Op het moment van schrijven (medio maart 2021), wordt de PCT-test, ondanks de intrekking van de WHO, op grote schaal gebruikt om de cijfers te verhogen met het oog op het ondersteunen van de angstcampagne, ter rechtvaardiging van het lopende lockdown-beleid en de implementatie van de Covid-vaccin.

Ironisch genoeg worden de gebrekkige cijfers op basis van “ongeldige positieven” op hun beurt gemanipuleerd om een ​​opwaartse trend in Covid-positieven te verzekeren.

Bovendien gaan die PCR-tests niet standaard gepaard met een medische diagnose van de patiënten die worden getest.

En nu hebben nationale gezondheidsautoriteiten (nep) waarschuwingen voor een “derde golf” uitgegeven als onderdeel van hun propagandacampagne ter ondersteuning van het Covid-19-vaccin.

De WHO bevestigt dat de toegepaste Covid PCR-testprocedure ongeldig is. Er is absoluut geen wetenschappelijke basis voor de toepassing van het Covid-vaccin.

Zowel de WHO als de wetenschappelijke beoordeling van Pieter Borger, e.a. (hierboven geciteerd) bevestigen ondubbelzinnig dat de tests die door regeringen worden toegepast om de lockdown en de destabilisatie van nationale economieën te rechtvaardigen, ongeldig zijn.

Ongeldige gegevens en het spel van de getallen

Het moet duidelijk zijn dat deze “ongeldige schattingen” de “cijfers” zijn die meedogenloos 24/7 door de media werden aangehaald in de loop van de “Eerste Golf” en “Tweede Golf” , die zijn gebruikt om de angstcampagne te voeden en AL het beleid van de regeringen te “rechtvaardigen”:

  • Lockdown,
  • sluiting van de economische activiteit,
  • armoede en massale werkloosheid,
  • faillissementen
  • social distancing,
  • gezichtsmasker,
  • avondklok,
  • het vaccin.
  • het gezondheidspaspoort

Het is een complex “pak leugens”.

Het is een misdaad tegen de menselijkheid.

Lees ook:


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/06/10/we-zijn-beetgenomen-de-plandemie-was-een-dekmantel-voor-de-grootste-roofoverval-in-de-geschiedenis/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties