Wereld Economisch Forum: De transhumane toekomst – versmelting van fysieke en digitale identiteit

WEF en “Great Reset” Deel 3: Autoriteiten zouden in staat kunnen worden gesteld “de voorheen privé-ruimte van onze geest binnen te dringen, onze gedachten te lezen en ons gedrag te beïnvloeden”, schrijft Klaus Schwab. “De revolutie zal alles veranderen over hoe we communiceren, hoe we samenwerken en hoe we de wereld om ons heen ervaren”, zegt Satya Nadella, CEO van Microsoft.

Dit artikel is de tekst bij de video: “WEF Deel 3: De transhumane toekomst – samensmelting van fysieke en digitale identiteit” van het YouTube-kanaal “ZentralPlus”.

https://www.youtube.com/watch?v=F8HRw0Znmks

De aflevering van vandaag gaat verder met de “Great Reset” – of de “Grote Herstart” waartoe op het Wereld Economisch Forum werd besloten in de nasleep van de Corona Pandemie, bericht Epoch Times.

In de vorige episode hebben we al gekeken naar de “Vierde Industriële Revolutie” – de algehele digitalisering waarnaar gestreefd wordt – waar we vandaag dieper op in zullen gaan. Daarnaast zal worden ingegaan op het transhumanisme, dat voor de hoofdrolspelers van deze beweging een soort substituut voor religie is.

De “transhumanistische” toekomst na Corona

Terwijl de wereld nog midden in de Corona-crisis zit, hebben de zeer invloedrijke leden van het Wereld Economisch Forum al een plan voor wat daarna komt – namelijk de “Great Reset”. Deze wereldwijde “herstart” voorziet in een “transhumanistische” toekomst voor ons allen.

Volgens de leden van het Zwitserse Forum, die bestaan uit de rijkste en invloedrijkste mensen ter wereld, heeft de Coronapandemie de vermeende zwakheden van ons oude systeem blootgelegd, en biedt zij daarom een perfecte gelegenheid om onze wereld te “resetten” en “opnieuw op te starten”.

Tot de “strategische partners” van het Economisch Wereldforum behoren bedrijven als Allianz, Bank of America en Credit Suisse, Facebook, de Chinese fabrikant van telecommunicatieapparatuur Huawei, accountantskantoor KPMG, tot Microsoft, Unilever en Volkswagen. Volgens Bloomberg kwamen vorig jaar ook meer dan 119 miljardairs naar Davos, met een gezamenlijk bezit van meer dan 500 miljard dollar. High finance wordt elk jaar vergezeld door beleidsmakers.

In 2021 werd de vergadering voor het eerst virtueel gehouden vanwege de Coronapandemie. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron, prins Charles, president Selensky van Oekraïne, voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie en vele anderen waren ook aanwezig.

Geïmplanteerde smartphones

Het reboot plan steunt duidelijk “transhumanisme”. Transhumanisme is de term die wordt gebruikt om een filosofische stroming te beschrijven die ernaar streeft de grenzen van de menselijke vermogens, zowel intellectueel, fysiek als psychologisch, te verleggen door het gebruik van technologische processen. De term zelf wordt niet expliciet gebruikt, maar als je kijkt naar de uitspraken van Klaus Schwab – de oprichter van het Wereld Economisch Forum – wordt het heel duidelijk dat dit de richting is die de mensheid op zou moeten gaan.

Schwab verklaarde voor de Chicago Council on Global Affairs: “De ‘Vierde Industriële Revolutie’ zal leiden tot een samensmelting van onze fysieke, digitale en biologische identiteiten.” In zijn boek uit 2016, getiteld “De toekomst van de vierde industriële revolutie”, benadrukte Schwab al dat de nieuwe ontwrichtende technologieën moeten worden ingezet ten “bate van de mensheid en het milieu.” Er moet worden onderzocht “hoe en waar menselijke waarden in deze nieuwe technologieën worden geïntegreerd en hoe zij kunnen worden ontworpen om het algemeen welzijn, de ecologische verantwoordelijkheid en de menselijke waardigheid te bevorderen”, aldus Schwab.

Lees meer
Joe Biden is niet incompetent - Hij doet precies waarvoor hij is aangenomen: Amerika laten instorten

In zijn boek legt hij ook uit hoe verschillende autoriteiten, gebruikmakend van de nieuwe digitale technologieën, in staat kunnen zijn “door te dringen in de tot dusverre privé-ruimte van onze geest, onze gedachten te lezen en ons gedrag te beïnvloeden”. Schwab spreekt over de ontwikkeling van geïmplanteerde apparaten die “waarschijnlijk ook zullen worden gebruikt om gedachten te communiceren die normaal gesproken verbaal tot uitdrukking komen via een ‘ingebouwde’ smartphone, en mogelijk ook onuitgesproken gedachten of stemmingen door het lezen van hersengolven en andere signalen”.

Mensheid 2.0

Als Schwab zijn zin krijgt, zal het neerkomen op wat Raymond of “Ray” Kurzweil beschrijft als de naderende “Singulariteit”. Dat wil zeggen, een ontwikkeling die ertoe zal leiden dat kunstmatige intelligentie volledig zal samensmelten met menselijke intelligentie.

Kurzweil is een pionier op het gebied van AI-onderzoek en wordt beschouwd als het hoofd van de transhumanistische beweging. In zijn bestseller “The Singularity is Near” schetst Kurzweil theorieën zoals het ontstaan van wolken van nano-robots die foglets worden genoemd, en de ontwikkeling van het menselijk lichaam 2.0 en zelfs 3.0, waarbij nanotechnologie in veel interne organen wordt verwerkt.

Kurzweil is sinds 2012 hoofd technische ontwikkeling bij het internetbedrijf Google. Het bedrijf dat het internet domineert, is dus goed voorbereid op de “Grote Reset” en de daarmee gepaard gaande “Vierde Industriële Revolutie”.

Op de website zukunftsinstitut.de wordt de term transhumanisme als volgt omschreven: “De internationale beweging en denkschool [van het transhumanisme] zoekt naar manieren om de biologische beperkingen van de mens te veranderen en te overwinnen door het gebruik van technologie en wetenschap. Transhumanisten gaan ervan uit dat de volgende evolutionaire fase van de mensheid zal worden bereikt door samensmelting met technologie.”

Dat dit alles niet langer tot het domein van de fantasie behoort, maar reeds in de praktijk wordt gebracht, blijkt onder meer uit de strijd tegen de pandemie. Er wordt vertrouwd op technologieën van de “vierde industriële revolutie”, zoals genetic sequencing, biotechnologie voor vaccins zoals mRNA – en vectorplatforms, en software voor het traceren van contacten – d.w.z. massabewaking.

Sociale vervreemding heeft mensen gedwongen hun fysieke wereld te vervangen door een virtuele. Alles bestaat al in digitale vorm, van school, tot kerk, tot winkelen, en zelfs feestjes vinden online plaats.

Hoewel deze ontwikkeling voor de meeste mensen een verschrikkelijk verlies is, maakt de digitalisering van ons leven, met inbegrip van covid-apps en digitale valuta, deel uit van de visie van het World Economic Forum. Voor Klaus Schwab en de heersers van deze wereld is deze ontwikkeling dus zeer wenselijk.

Lees meer
En nu iets heel anders - Verval en ondergang van de westerse beschaving

Transhumanisme is ook geen fictie. In 2018 werden in Zweden mensen in een reeks tests geïmplanteerd met zogenaamde RFID-chips. En dat was nog maar het begin.

Transhumanisme als religie

Transhumanisme zal in de toekomst het overheersende wereldbeeld van de mensheid zijn, zelfs de wereldgodsdienst, zo wordt gezegd. In feite bevat het transhumanisme ook elementen van conventionele religies. Transhumanisme is van mening dat de menselijke soort de controle over haar eigen evolutie zou moeten overnemen door middel van menselijke verbeteringstechnologieën, zoals hersenimplantaten en nanotechnologie die veroudering terugdraait. Dit moet de mensheid in staat stellen haar fysieke en mentale beperkingen te overwinnen.

De term zelf werd voor het eerst gebruikt in 1957 door Julian Huxley – de broer van Aldous Huxley, de beroemde schrijver van de dystopische roman Brave New World.

De meeste godsdiensten beloven het doel van onsterfelijkheid, hetzij in dit leven, hetzij na de dood. Het christendom, bijvoorbeeld, streeft naar onsterfelijkheid na de dood, dat wil zeggen de opstanding of een eeuwig leven in het koninkrijk der hemelen. In het Taoïsme tracht men onsterfelijkheid in dit leven te bereiken; door het gebruik van alchemistische elixers en bepaalde handtechnieken. Ook in het boeddhisme moet onsterfelijkheid worden bereikt. En dit is door zelf-cultivatie en meditatie. De complexe concepten en wereldbeelden van de verschillende godsdiensten kunnen hier natuurlijk slechts uiterst beknopt en samengevat worden weergegeven.

Transhumane transcendentie?

Transhumanisme streeft ook naar onsterfelijkheid, maar juist door het gebruik van technologie in plaats van zelfdiscipline en introspectie, begeleiding door heiligen, aanbidding van Boeddha, of geloof in God. Technologieën die in het transhumanisme worden gebruikt zijn onder meer nanobots, genetische manipulatie, en het omzetten van onze hersenactiviteit in een digitale vorm en deze vervolgens uploaden in een supercomputer zodat ze eeuwig meegaan.

De meeste religies streven ook naar een toestand van blijvend geluk. Als men goede dingen heeft volbracht, gaat men na de dood naar het paradijs of een hemels koninkrijk en leeft daar eeuwig zonder lijden. Transhumanisten geloven dat dit in plaats daarvan kan worden bereikt door de ontwikkeling van “geluksmedicijnen” en hersenchip-interfaces die de pleziercentra van de hersenen manipuleren.

De meeste godsdiensten geloven dat er een schepper God is en dat de mens uit het aardse bestaan kan evolueren en paranormale gaven kan verwerven. Volgens het transhumanistische ideaal zou de mens een god-achtige schepper moeten worden die de materiële wereld naar believen kan manipuleren: Bijvoorbeeld door organen 3D te printen en atomair geassembleerde nanorobots te implementeren – en hij zou zelfs in staat moeten zijn om nieuwe levensvormen te creëren door middel van synthetische biologie.

Onsterfelijkheid door technologie?

Transhumanisme is gebaseerd op de veronderstelling dat lijden aan veroudering, ziekte en dood eerder een technisch dan een metafysisch probleem is, en eenvoudigweg kan worden opgelost met meer en betere technologie. Aan het eind van de documentaire Transcendent Man, beantwoordt Ray Kurzweil de vraag of God bestaat door te zeggen: “Ik zou zeggen: ‘Nog niet'”

Lees meer
Extreem linkse activist doodgeschoten bij Antifa punkconcert in Minneapolis

Hij zinspeelt op zijn voorspellingen voor de technologieën van de toekomst om de mens te helpen zijn biologische beperkingen te overstijgen en zo te handelen als een soort godheid, zelfs vanuit het perspectief van vandaag.

Eeuwig leven met technologische middelen; Dat klinkt sommigen misschien niet slecht in de oren. Maar wat is het dat een mens maakt? Wat is het verschil tussen een mens en een robot?

Of een mens na zijn dood eeuwig geluk kan genieten of niet, hangt in de meeste godsdiensten af van zijn daden in dit leven. In de godsdienst is de hel in dit verband een belangrijk begrip. Maar niet alleen de godsdiensten, maar ook de geleerden in het Oosten en het Westen spraken over de gelukkige vergelding van goede daden en de kwade vergelding van slechte daden.

In de klassieke “De goddelijke komedie” bijvoorbeeld, die algemeen als een van de beste werken uit de wereldliteratuur wordt beschouwd, gaat de Italiaanse dichter Dante Alighieri uitvoerig in op het vagevuur en de verschillende niveaus van de hel en vanwege welke zonden je daar terechtkomt.

“Mens zijn?”

Een concept van hemel en hel of karmische vergelding, daarentegen, bestaat niet in het transhumanisme. En dus is er in het transhumanisme geen morele norm, geen tradities, geen loyaliteit en geen deugden in de klassieke zin. Dit zijn allemaal dingen die al eeuwenlang de bepalende thema’s zijn van kunst en literatuur, en die voor veel mensen uitmaken wat het betekent om mens te zijn.

Transhumanisme zal alles binnenstebuiten keren dat een persoon tot een onafhankelijk moreel gevoelig persoon maakt. Satya Nadella, CEO van Microsoft, zei met betrekking tot transhumanisme: “De veranderingen die met nieuwe technologieën komen, zullen ingrijpend zijn.

De verandering zal zo ingrijpend zijn, zei hij, dat de vooruitgang in de neuro- en biotechnologie ons “zal dwingen ons af te vragen wat het betekent om mens te zijn…”

Massale aanval op de individuele vrijheid

De Duitse econoom Antony Peter Mueller, is hoogleraar economie en doceert aan de Braziliaanse Federale Universiteit van Sergipe. Mueller wordt beschouwd als een criticus van de “vierde industriële revolutie”, en hij is van mening dat Industrie 4.0 niet erg wenselijk is, integendeel.

Mueller schrijft: “Als de publicaties van het Wereld Economisch Forum een indicatie zijn van hoe de “Vierde Industriële Revolutie” de samenleving zal veranderen, staat de wereld voor een massale aanval op individuele vrijheid en privé-eigendom. Een nieuw soort collectivisme staat op het punt te ontstaan. Net als het communisme van het verleden lokt het nieuwe project het publiek met beloften van technologische vooruitgang en sociale integratie. Bovendien lokt het met milieuduurzaamheid en de belofte van een lang leven of zelfs onsterfelijkheid. In werkelijkheid zijn deze beloften echter zeer dystopisch.”


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/02/21/wereld-economisch-forum-de-digitale-mens-het-sociale-kredietsysteem-en-de-brave-new-world/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties