Oorlog met Hezbollah wordt ‘Israël’s’ dodelijkste: Israëlisch rapport van 130 pagina’s

0

Een Israëlisch rapport onderstreept dat de Israëlische bezettingsstaat geen schijn van kans heeft tegenover het Islamitisch Verzet in Libanon, omdat de capaciteiten van laatstgenoemde “Tel Aviv” snel zouden overweldigen.

De potentiële oorlog tussen de Israëlische bezetting en de Libanese Hezbollah houdt een grimmige realiteit in voor de Israëlische bezetting, aangezien het de meest verwoestende oorlog zou zijn die het land sinds het begin heeft meegemaakt, zo blijkt uit een drie jaar durend onderzoek uitgevoerd door honderden experts van het Counter-Terrorism Policy Institute aan de Reichman Universiteit, meldt Al-Mayadeen.

Het Israëlische nieuwskanaal Calcalist werpt licht op de grimmige analyse van de potentiële oorlog, die waarschuwt voor ongekende vernietiging en bloedvergieten in een conflict dat de ergste angsten van de Israëlische bezetting zou kunnen overstijgen.

Het uitgebreide rapport van 130 pagina’s was een gezamenlijke inspanning van zes denktankteams, bestaande uit 100 experts, voormalige militaire en veiligheidsfunctionarissen, academici en overheidsfunctionarissen. Het team werd met name geleid door professor Boaz Ganor, een wereldwijd erkende pionier op het gebied van zogenaamd ‘terrorismeonderzoek’ en de huidige president van de Reichman Universiteit.

Het rapport gaat dieper in op kritische aspecten, waaronder de bereidheid van de Israëlische strijdkrachten en het thuisfront voor een oorlog op meerdere fronten. Belangrijke bijdragen aan het onderzoek zijn onder meer reserve-majoor-generaal Aharon Ze’evi Farkash, reserve-majoor-generaal Isaac Ben-Israel, reserve-brigadegeneraals Zeev Zuk Ram en Betzalel Treiber, reserve-kolonel Eran Makov, Haim Tomer en voormalig minister van Justitie Dan Meridor.

Ondanks de ernst van de bevindingen suggereert Calcalist dat er twijfels bestaan ​​over de timing van de publicatie van het rapport, wat duidt op mogelijke verhulling of manipulatie. Ganor zou het rapport naar verluidt hebben gepresenteerd aan verschillende Israëlische militaire en politieke leiders in de maanden voorafgaand aan de operatie van het Palestijnse Verzet op 7 oktober. Volgens de Israëlische media zouden de pogingen om veiligheidsdiensten en besluitvormers te waarschuwen echter niet succesvol zijn geweest.

Het rapport werd gedurende veertig bijeenkomsten gepresenteerd aan hoge Israëlische functionarissen, met figuren zo hooggeplaatst als onder meer voormalig premier Naftali Bennett, minister van Veiligheid Moshe Ya’alon en voormalig stafchef Aviv Kochavi.

Professor Ganor uitte zijn teleurstelling over het feit dat hij er ondanks meerdere verzoeken niet in is geslaagd ontmoetingen te regelen met meer spraakmakende figuren zoals premier Benjamin Netanyahu, hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, Tzachi Hanegbi, en stafchef Herzi Halevi.

Van bijzonder belang is de bewering dat alleen de bevindingen van vijf denktankteams openbaar zijn gemaakt, waarbij het deel dat is voorbereid door het zesde team, dat zich richt op aspecten die verband houden met een mogelijke Israëlische preventieve aanval [op Libanon] en strikt vertrouwelijk blijft.

Hellevuur zal op ‘Israël’ regenen

Het rapport van Ganor suggereert dat de oorlog, die naar verwachting vanuit het noorden zal uitbarsten, overweldigend intens zal zijn voor de Israëlische bezetting, waarbij Hezbollah maar liefst 2.500 tot 3.000 raketten per dag zal lanceren. Dit spervuur ​​omvat zowel statistisch onnauwkeurige raketartillerie als zeer nauwkeurige langeafstandsraketten.

Er wordt verwacht dat Hezbollah van tijd tot tijd enorme salvo’s zal ontketenen die zich zullen richten op specifieke gebieden, zoals cruciale Israëlische militaire bases of steden in de belangrijke ‘Gush Dan’-regio, waar honderden raketten op één dag kunnen neerstorten.

De verwachting is dat de meedogenloze aanval dag na dag zal voortduren en zich zal uitstrekken over een periode van drie weken vanaf het uitbreken van de vijandelijkheden. Het rapport waarschuwt dat de resulterende vernietiging ongekend zal zijn en gepaard zal gaan met duizenden slachtoffers aan zowel de frontlinies als onder Israëlische kolonisten in bezet Palestina, wat een staat van paniek en wanorde zal veroorzaken.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de toekomstige operaties van Hezbollah, zoals benadrukt door Ganor, is het ondermijnen van het luchtverdedigingssysteem van de Israëlische strijdkrachten. Precisiemunitie en laagvliegende luchttoestellen, waaronder drones, zweefvliegtuigen en kruisraketten, zullen naar verwachting materiële schade aanrichten en zich richten op Iron Dome-batterijen.

Het tempo van het spervuur ​​zal ongekende uitdagingen voor de Israëlische vermogens met zich meebrengen, waardoor de reserves aan onderscheppingsraketten voor de Iron Dome en David’s Sling in de begindagen van het conflict zullen afnemen. De Israëlische bezetting zou blootgesteld kunnen blijven aan duizenden raketaanvallen zonder een effectief en betrouwbaar verdedigingsmechanisme.

Tegelijkertijd streeft Hezbollah ernaar de activiteiten van de Israëlische luchtmacht te saboteren en haar operationele capaciteiten te beperken, aangezien zware precisieraketten binnen specifieke tijdsbestekken op startbanen zullen worden gericht om reparatie-inspanningen en luchtoffensieven te belemmeren.

Lees meer
Scott Ritter: Hamas heeft een valstrik voor Israël gelegd omdat de VS de Iron Dome niet kunnen aanvullen

Intensief vuur zal zich richten op hangars waar militaire vliegtuigen zijn opgeslagen en precisieraketten met explosieve kernkoppen zullen gevoelige infrastructuur treffen, waaronder elektriciteitscentrales, elektriciteitsgerelateerde faciliteiten, ontziltingsinstallaties en transportfaciliteiten in Haifa en “Ashdod”, onderstreept het rapport.

Het onderzoeksteam van het rapport gaf ook een ernstige waarschuwing dat een zwerm van tientallen zelfmoorddrones die op zeer lage hoogte vliegen, zich zouden richten op kritieke activa in bezet Palestina. Deze omvatten wapenfaciliteiten, noodopslagfaciliteiten voor de Israëlische bezettingsmacht en ziekenhuizen die nodig zouden zijn voor de ongekende slachtoffers die zouden vallen.

De aanval zal niet beperkt blijven tot fysieke aanvallen; Er wordt verwacht dat kritieke transportinfrastructuur, communicatiekanalen en sites die verband houden met ministeries en lokale autoriteiten te maken krijgen met wijdverbreide cyberaanvallen, wat een ernstig risico met zich meebrengt dat de economie wordt ontwricht.

Hezbollah, bondgenoten om ‘Israël’ te overweldigen

Het rapport benadrukt dat de chaos binnen de Israëlische bezetting naar verwachting zal escaleren nu Hezbollah zich voorbereidt om honderden strijders van de Radwan-troepenmacht naar Israëlische gebieden te sturen. Hun voornaamste doel zou het verkrijgen van controle zijn over de nederzettingen langs het grensgebied met Libanon en over strategische militaire locaties in de noordelijke regio.

Dit zou het Israëlische leger dwingen zijn inspanningen af ​​te leiden van onmiddellijke operaties in Libanon en grondmanoeuvres uit te voeren om de onmiddellijke dreiging het hoofd te bieden.

Intern wordt verwacht dat het Israëlische publiek te maken zal krijgen met uitdagingen bij het ontvangen van bijgewerkte en betrouwbare informatie over de zich ontwikkelende situatie, wat zal leiden tot een verlies van vertrouwen in de berichten die door officiële bronnen worden doorgegeven.

De kans op paniek en angst zal naar verwachting toenemen als gevolg van het aanzienlijke aantal slachtoffers, de grote schade, verstoringen van de stroom- en watervoorziening, vertragingen bij de aankomst van reddings- en hulptroepen en moeilijkheden bij het verkrijgen van essentiële diensten zoals voedsel en medicijnen.

Hezbollah is van plan de paniek en verwarring te verergeren door voortdurende psychologische oorlogsvoering, waarbij de media en sociale netwerken worden overspoeld met bedreigingen en informatie die de interne verdeeldheid vergroten. Bovendien kunnen degenen die proberen te ontsnappen uit bezet Palestina ontdekken dat de luchtverbindingen van het land met de wereld zijn verbroken.

Ganor, een prominent figuur in de regio, wees erop dat de verwachtingen van het Israëlische publiek ten aanzien van de luchtmacht en inlichtingenformaties die de meerderheid van de geleide raketaanvallen op de Israëlische bezetting zullen voorkomen, waarschijnlijk zullen worden weerlegd. De veronderstelling dat een intensieve Israëlische aanval op strategisch belangrijke eigendommen in Libanon Hezbollah zal dwingen het vuren te staken, zal naar verwachting eveneens onjuist blijken te zijn.

Hezbollah zal niet de enige zijn in deze strijd, aangezien het rapport waarschuwt voor betrokkenheid van organisaties uit de hele regio. Verzetsfracties in Syrië en Irak, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad in Gaza, evenals Ansar Allah in Jemen , zullen naar verwachting bijdragen aan wat het rapport beschrijft als een ‘gewelddadige en uitgebreide onrust’.

De omwenteling in kwestie zal onder meer verstoringen op de Westelijke Jordaanoever en onder de Palestijnen van ’48 omvatten, met rellen in gemengde steden, uitdagingen in de oorlogsperceptie voor het publiek, en het verlagen van de verwachtingen van het leger en de reddingstroepen.

Het rapport besluit met het schetsen van de kwetsbaarheden en het aanwijzen van zwakke punten in de Israëlische strijdkrachten en de samenleving. Het daagt de verwachtingen van het publiek en een aanzienlijk deel van de leiding uit, en stelt dat de effectieve Israëlische luchtmacht en inlichtingenformaties misschien niet zullen voorkomen dat de meerderheid van de raketaanvallen de bezette Palestijnse gebieden [Israël] bereikt.

Op dezelfde manier wordt verwacht dat de veronderstelling dat uitgebreide aanvallen op strategisch belangrijke eigendommen in Libanon Hezbollah zouden dwingen het vuren te staken, onjuist is.

‘Israël’ gedoemd?

In een rapport dat eind januari door de Israëlische media werd uitgebracht, gaven de Israëli’s de capaciteiten van het Libanese verzet toe en zeiden dat Hezbollah over het vermogen beschikte om binnen een operationeel tijdsbestek van twee uur ongeveer duizend raketten op ‘Tel Aviv’ te lanceren. Het rapport suggereert dat sommige van deze raketten nauwkeurig geleid zullen zijn, terwijl andere op de wolkenkrabbers in “Tel Aviv” zullen worden gericht.

Het rapport onthield zich echter van het bespreken van potentiële doelen naast deze torens, die Hezbollah volgens hun verklaring heeft geïdentificeerd als ‘doelen in de volgende oorlog’.

Israëlische functionarissen gaven toe dat het Libanese verzet, Hezbollah, erin is geslaagd de nederzettingen in het noorden van het bezette Palestina zonder gebruik van enig geweld te ontruimen. Volgens de functionarissen heeft de commandant van de Israëlische bezettingsmacht (IDF) van de noordelijke regio instructies gekregen om de confrontaties met het Libanese verzet niet te laten escaleren.

In een verwante context vertelde een voormalig Shin Bet-functionaris Dvir Karev aan het Israëlische Channel 13 dat “Israël” momenteel in zijn derde oorlog met Libanon verkeert en dat Hezbollah veel meer macht heeft dan Hamas, zowel qua wapens als qua macht. Hij vroeg zich af of de macht van de IDF voldoende zou kunnen zijn tegen Hezbollah en sprak de hoop uit dat de confrontaties op een laag niveau zouden blijven, waarbij hij de vele Israëlische slachtoffers erkende.

Israël verplaatst de grootste militaire divisie van Gaza naar de Libanese grens, te midden van spanningen

Ondanks de consequenties zoals besproken in bovenstaande rapport horen we de laatste tijd steeds vaker dat Israël een oorlog zou willen starten met Hezbollah.

Dit is het laatste signaal –

Presstv.ir:

De Israëlische militaire chef heeft naar verluidt de grootste militaire divisie van de Gazastrook naar de grens met Libanon overgebracht, nu de spanningen met de Libanese verzetsbeweging Hezbollah in het grensgebied blijven escaleren.

Herzi Halevi besloot zondag de 36e Divisie uit Gaza terug te trekken en over te brengen naar de Libanese grens, een dag nadat Hezbollah een nieuwe ronde van vergeldingsraketaanvallen had gelanceerd op een Israëlisch militair terrein in de bezette gebieden.

Volgens Israëlische media had generaal-majoor Yaron Finkelman, het hoofd van de Israëlische militaire operaties in Gaza, er eerder op aangedrongen dat de 36e Divisie in het centrale deel van de belegerde enclave zou blijven om de militaire druk op de Palestijnse verzetsbeweging Hamas te vergroten.

Verder werd gezegd dat generaal-majoor Oded Basyuk, het hoofd van de Afdeling Operaties, voorstelde om de divisie uit Gaza naar het noorden te verwijderen om de reservetroepen te vervangen.

De Israëlische militaire chef besloot uiteindelijk echter om de 36e Divisie uit Gaza terug te trekken en over te brengen naar de Libanese grens, zo voegden de media eraan toe, zonder enige informatie te geven over de timing van de overdracht van de divisie.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan om onze gratis dagelijkse nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws direct in je mailbox te ontvangen:

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Vergeet niet de bevestigingsmail te openen om de nieuwsbrief te activeren (check je spambox als je hem niet ziet)


Israël zou zich voorbereiden om Zuid-Libanon binnen te vallen

Er wordt vooraf gemodereerd dus het kan even duren voor je comment verschijnt.

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties