Officiële regeringsrapporten bevestigen dat we getuige zijn van ontvolking door COVID-vaccinatie

0

Uit officiële statistieken blijkt dat er over de hele wereld elke week honderdduizenden mensen meer sterven dan verwacht, meldt The Expose.

De reden?

Officiële gegevens van de regering wijzen er sterk op dat het allemaal te wijten is aan de Covid-19 injecties. We zijn getuige van ontvolking door Covid-19 vaccinatie.

Het Office for National Statistics (ONS) publiceert wekelijks cijfers over in Engeland en Wales geregistreerde sterfgevallen. De meest recente gegevens hebben betrekking op sterfgevallen tot en met 22 juli 2022.

De volgende grafiek, gemaakt door het ONS, toont het aantal sterfgevallen per week in vergelijking met het vijfjarig gemiddelde –

Zoals u uit het bovenstaande kunt opmaken, registreerden Engeland en Wales vanaf ongeveer mei 2021 een enorm aantal extra sterfgevallen die niet aan Covid-19 werden toegeschreven, vergeleken met het vijfjarig gemiddelde. Daarna lijkt het aantal sterfgevallen begin 2022 te zijn gedaald.

Maar schijn bedriegt, en de enige reden waarom ze daalden is dat het ONS besloot de gegevens van 2021 in het vijfjaarlijkse gemiddelde op te nemen. Daarom is het des te verontrustender dat er sinds eind april 2022 elke week meer sterfgevallen zijn geregistreerd dan het vijfjaarsgemiddelde (2016 tot 2019 + 2021).

Uit de meest recente week blijkt dat er in Engeland en Wales 10.978 sterfgevallen waren, wat neerkomt op 1.680 extra sterfgevallen ten opzichte van het vijfjaarsgemiddelde. Slechts 745 van die sterfgevallen werden toegeschreven aan Covid-19.

Bron

Ook in Schotland zien we een vergelijkbaar patroon.

De volgende grafiek is afkomstig uit het “Covid-19 wider impacts dashboard” van Public Health Scotland, dat u hier kunt vinden, en toont de procentuele verandering in het aantal sterfgevallen ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde 2015-2019 voor de overeenkomstige tijd –

klik voor groter

In Schotland zijn sinds begin 2021 in alle leeftijdsgroepen meer sterfgevallen geregistreerd. Maar wat hier opvalt is hetzelfde patroon dat we hebben gezien in Engeland en Wales. In januari 2021 werden veel sterfgevallen toegeschreven aan Covid-19. Maar rond mei 2021 begonnen de sterfteoverschotten weer toe te nemen, maar deze keer konden ze niet allemaal worden toegeschreven aan Covid-19.

Begin 2022 was er een lichte daling, waarna het sterftecijfer rond mei 2022 weer steeg, net als in Engeland en Wales.

De vraag is waarom.

Men zou kunnen aanvoeren dat de bevolking van het Verenigd Koninkrijk misschien extreem ongezond is in vergelijking met de rest van de wereld en dat er daarom meer mensen sterven. Maar dit is helaas niet een situatie die alleen in het Verenigd Koninkrijk voorkomt.

Het grootste deel van Europa telt nog steeds een aanzienlijk aantal sterfgevallen, zoals blijkt uit de volgende officiële grafiek van Eurostat met het sterftecijfer in heel Europa in mei 2022 –

Zoals u kunt zien, heeft de wereld te maken met een zeer ernstig probleem waar elke week tienduizenden tot honderdduizenden mensen meer sterven dan verwacht, en verdere bewijzen suggereren dat het komt door de Covid-19 injecties.

Het sterftecijfer per 100.000 is het laagst onder de niet-gevaccineerden in alle leeftijdsgroepen

Volgens een rapport dat op 6 juli 2022 werd gepubliceerd door het Britse Office for National Statistics, enkele uren voordat Boris Johnson aankondigde dat hij zou aftreden als premier van het Verenigd Koninkrijk, zijn de sterftecijfers per 100.000 het laagst onder de niet-gevaccineerde bevolking in alle leeftijdsgroepen.

Het rapport is getiteld ‘Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022‘, en het kan hier op de ONS site worden geraadpleegd, en hier worden gedownload.

Tabel 2 van het verslag bevat de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers per vaccinatiestatus per leeftijdsgroep voor sterfgevallen per 100.000 persoonsjaren in Engeland tot mei 2022.

Hier ziet u hoe de ONS de gegevens voor 18- tot 39-jarigen in mei 2022 presenteert –

klik voor groter

Wij hebben de cijfers en grafieken voor elke leeftijdsgroep opgenomen in een onlangs gepubliceerd artikel dat hier kan worden gelezen. Maar hier volgen een paar voorbeelden om de ernst van het probleem aan te tonen.

De volgende grafiek toont de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers naar vaccinatiestatus onder 18- tot 39-jarigen voor sterfgevallen door niet-Covid-19 in Engeland tussen januari en mei 2022 –

In elke maand sinds het begin van 2022 hebben gedeeltelijk en dubbel gevaccineerde 18- tot 39-jarigen een grotere kans om te overlijden dan niet-gevaccineerde 18- tot 39-jarigen. Bij drievoudig gevaccineerde 18- tot 39-jarigen is het sterftecijfer echter met de maand verslechterd na de massale boostercampagne die in december 2021 in het Verenigd Koninkrijk is gehouden.

Lees meer
Gekochte artsen en verdoezelde risico's - Big Pharma heeft geen geweten (Deel 2)

In januari hadden drievoudig gevaccineerde 18- tot 39-jarigen iets minder kans om te sterven dan niet-gevaccineerde 18- tot 39-jarigen, met een sterftecijfer van 29,8 per 100.000 bij de niet-gevaccineerden en 28,1 per 100.000 bij de drievoudig gevaccineerden.

Maar dit veranderde allemaal vanaf februari. In februari hadden drievoudig gevaccineerde 18- tot 39-jarigen 27% meer kans om te sterven dan niet-gevaccineerde 18- tot 39-jarigen, met een sterftecijfer van 26,7 per 100.000 onder de drievoudig gevaccineerden en 21 per 100.000 onder de niet-gevaccineerden.

Helaas is de situatie voor de drievoudig gevaccineerden in mei 2022 nog slechter geworden. Uit de gegevens blijkt dat drievoudig gevaccineerde 18- tot 39-jarigen 52% meer kans hadden om in mei te overlijden dan niet-gevaccineerde 18- tot 39-jarigen, met een sterftecijfer van 21,4 per 100k onder de drievoudig gevaccineerden en 14,1 onder de niet-gevaccineerden.

De slechtste cijfers tot nu toe komen echter voor bij de gedeeltelijk gevaccineerden: in mei hadden gedeeltelijk gevaccineerde 18- tot 39-jarigen 202% meer kans om te sterven dan niet-gevaccineerde 18- tot 39-jarigen.

De volgende grafiek toont de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers naar vaccinatiestatus onder 60- tot 69-jarigen voor sterfgevallen aan niet-Covid-19 in Engeland tussen januari en mei 2022 –

De 60- tot 69-jarigen vertonen precies hetzelfde patroon als de 18- tot 39-jarigen. De twee- en gedeeltelijk gevaccineerden hebben sinds de jaarwisseling meer kans om te sterven dan de niet-gevaccineerden, en de drievoudig gevaccineerden hebben sinds februari meer kans om te sterven dan de niet-gevaccineerden.

In januari hadden gedeeltelijk gevaccineerde 60-69-jarigen een schokkende 256% grotere kans om te sterven dan niet-gevaccineerde 60-69-jarigen. Terwijl in dezelfde maand dubbel gevaccineerde 60-69-jarigen 223% meer kans hadden om te sterven dan niet-gevaccineerde 60-69-jarigen.

In mei hadden drievoudig gevaccineerde 60-69-jarigen een verontrustende 117% grotere kans om te sterven dan niet-gevaccineerde 60-69-jarigen, met een sterftecijfer van 1801,3 per 100k onder de drievoudig gevaccineerden en een sterftecijfer van slechts 831,1 onder de niet-gevaccineerden.

De volgende grafiek toont de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers per vaccinatiestatus onder 80- tot 89-jarigen voor sterfgevallen aan niet-Covid-19 in Engeland tussen januari en mei 2022 –

De niet-gevaccineerden hebben sinds de jaarwisseling elke maand de minste kans gehad om te sterven.

In april hadden dubbel gevaccineerde 80-89-jarigen 213% meer kans om te sterven dan niet-gevaccineerde 80-89-jarigen, met een sterftecijfer van 7598,9 per 100k onder de niet-gevaccineerden en een verontrustend sterftecijfer van 23.781,8 per 100k onder de dubbel gevaccineerden.

Maar in dezelfde maand hadden gedeeltelijk gevaccineerde 80-89-jarigen een angstaanjagende 672% meer kans om te sterven dan niet-gevaccineerde 80-89-jarigen, met een schokkend sterftecijfer van 58.668,9 per 100k onder de gedeeltelijk gevaccineerden.

In mei 2022 hadden drievoudig gevaccineerde 80-89-jarigen 142% meer kans om te sterven dan niet-gevaccineerde 80-89-jarigen, met een sterftecijfer van 14.002,3 onder de drievoudig gevaccineerden en een sterftecijfer van 5.789,1 onder de niet-gevaccineerden.

De volgende grafiek toont de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers naar vaccinatiestatus voor niet-Covid-19-sterfgevallen in Engeland tussen januari en mei 2022 voor alle leeftijdsgroepen –

De officiële cijfers die in stilte door de Britse regering zijn gepubliceerd, leveren het onweerlegbare bewijs dat de Covid-19-vaccins dodelijk zijn en duizenden mensen het leven kosten.

Hoe verklaar je anders een aanzienlijk sterfteoverschot en het feit dat gevaccineerden in elke leeftijdscategorie aanzienlijk meer kans hebben om te sterven dan niet-gevaccineerden?

Ontvolking treedt op wanneer het aantal mensen dat het leven verliest groter is dan het aantal baby’s dat wordt geboren. De enige redding voor het feit dat er elke week honderdduizenden mensen meer sterven dan verwacht, zou dus een enorme stijging van het aantal geboorten zijn.

Helaas is dit niet het geval, en de vertrouwelijke Pfizer documenten leggen precies uit waarom.

Sterftecijfer pasgeboren baby’s in maart 2022 voor de tweede keer in 7 maanden kritiek

Uit bewijsmateriaal in vertrouwelijke documenten van Pfizer, waar we zo meteen op terugkomen, blijkt dat vaccinatie met Covid-19 het risico verhoogt dat pasgeboren baby’s helaas het leven verliezen. Helaas zien we nu bewijs hiervan in reële gegevens en het is te vinden in het Public Health Scotland ‘Covid-19 Wider Impacts’ dashboard.

klik voor groter

Uit officiële cijfers blijkt dat het aantal neonatale sterfgevallen in maart 2022 is gestegen tot 4,6 per 1000 levendgeborenen, een stijging met 119% ten opzichte van het verwachte aantal sterfgevallen. Dit betekent dat het neonatale sterftecijfer voor de tweede keer in ten minste vier jaar een bovenste waarschuwingsdrempel, de zogenaamde “controlegrens”, heeft overschreden.

Lees meer
Onthuld: 'Gevaccineerde' piloten zijn vliegrisico's (video)

De laatste keer was in september 2021, toen het aantal neonatale sterfgevallen per 1000 levendgeborenen opliep tot 5,1. Hoewel het cijfer van maand tot maand schommelt, ligt het zowel in september 2021 als in maart 2022 op hetzelfde niveau als aan het eind van de jaren tachtig.

Public Health Scotland (PHS) heeft niet formeel aangekondigd dat zij een onderzoek is gestart, maar dit is wat zij geacht worden te doen wanneer de bovenste waarschuwingsdrempel wordt bereikt, en zij hebben dit al in 2021 gedaan.

Destijds zei de PHS dat het feit dat de bovenste controlegrens is overschreden “aangeeft dat er een grotere waarschijnlijkheid is dat er factoren zijn buiten de toevallige variatie die kunnen hebben bijgedragen aan het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan”.

Geboortecijfers in Duitsland zijn drastisch gedaald

De officiële Duitse geboortegegevens werden onlangs vrijgegeven en bijgewerkt tot april 2022 en laten nog steeds een daling zien van 11% ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen 7 jaar en een daling van 13% ten opzichte van 2021.

De CDC heeft toegegeven dat slechts 1 tot 10% van de bijwerkingen daadwerkelijk aan VAERS worden gemeld, zodat het werkelijke cijfer vele malen hoger zou kunnen liggen. Maar om deze cijfers in perspectief te plaatsen: er waren slechts 2.239 gemelde foetale sterfgevallen aan VAERS in de 30 jaar voorafgaand aan de vergunning voor noodgebruik van de Covid-19 injecties in december van 2020. (Bron)

En een andere studie die hier kan worden bekeken, toonde aan dat het risico om een miskraam te krijgen na een Covid-19 vaccinatie 1.517% hoger is dan het risico om een miskraam te krijgen na een griepvaccinatie.

Het werkelijke risico zou echter veel hoger kunnen zijn, omdat zwangere vrouwen een doelgroep zijn voor griepvaccinatie, terwijl zij tot nu toe slechts een kleine demografische groep vormen als het gaat om Covid-19 vaccinatie.

Zou het schokkend voor u zijn om te ontdekken dat zowel Pfizer als de regelgevende instanties over de hele wereld volledig op de hoogte waren van het feit dat dit zou gebeuren en er in plaats daarvan voor kozen om het in de doofpot te stoppen?

Pfizer en de regelgevende instanties verborgen de gevaren van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap als gevolg van dierproeven die een verhoogd risico op geboortedefecten en onvruchtbaarheid aan het licht brachten

De regelgevers voor geneesmiddelen beweren dat “dierstudies geen directe of indirecte schadelijke gevolgen voor de zwangerschap enz. aan het licht brengen”. Maar dit is een regelrechte leugen.

De eigenlijke studie kan hier volledig worden bekeken en is getiteld Lack of effects on female fertility and prenatal and postnatal offspring development in rats with BNT162b2, a mRNA-based COVID-19 vaccine.

Helaas is uit de studie gebleken dat vaccinatie met Covid-19 het risico op geboorteafwijkingen en onvruchtbaarheid aanzienlijk verhoogt.

De studie werd uitgevoerd op 42 vrouwelijke Wistar Han ratten. Eenentwintig kregen de Pfizer Covid-19 injectie, en 21 niet.

Hier zijn de resultaten van de studie –

De resultaten van het aantal foetussen met boventallige lumbale ribben in de controlegroep waren 3/3 (2,1). Maar het aantal foetussen met boventallige lumbale ribben in de gevaccineerde groep was 6/12 (8,3). Gemiddeld lag het aantal gevallen dus 295% hoger in de gevaccineerde groep.

Boventallige ribben, ook wel accessoire ribben genoemd, zijn een zeldzame variant van extra ribben die meestal uit de hals- of lendenwervels komen.

Wat deze studie dus heeft gevonden, is bewijs voor abnormale foetale vorming en geboorteafwijkingen veroorzaakt door de Pfizer Covid-19 injectie. Maar de abnormale bevindingen van de studie houden daar niet op. Het percentage “pre-implantatieverlies” in de gevaccineerde groep ratten was twee keer zo hoog als in de controlegroep.

Pre-implantatieverlies verwijst naar bevruchte eicellen die zich niet innestelen. Daarom suggereert deze studie dat de injectie Pfizer Covid-19 de kans verkleint dat een vrouw zwanger kan worden. Het risico op onvruchtbaarheid neemt dus toe.

Dus als dit het geval is, hoe zijn de regelgevende instanties voor geneesmiddelen over de hele wereld er dan in hemelsnaam in geslaagd om in hun officiële richtsnoeren te verklaren dat “dierstudies geen directe of indirecte schadelijke effecten aantonen met betrekking tot zwangerschap”? En hoe zijn ze erin geslaagd om te verklaren “Het is onbekend of het Pfizer-vaccin invloed heeft op de vruchtbaarheid”?

Lees meer
Pfizer CEO zegt dat mensen die 'verkeerde informatie' verspreiden over Covid injecties 'criminelen' zijn

De waarheid is dat zij er actief voor hebben gekozen om dit in de doofpot te stoppen. We weten dit dankzij een “Freedom of Information (FOI) request made to the Australian Government Department of Health Therapeutic Goods Administration (TGA).

U kunt het antwoord op dat verzoek om informatie hier lezen.

U vraagt zich waarschijnlijk af welk proces betrokken bij de Covid-19 vaccinatie mogelijk kan leiden tot onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, zwangerschapsverlies en doodgeboorten. Welnu, het antwoord op die vraag zult u ook vinden in de vertrouwelijke Pfizer documenten die zowel de FDA als Pfizer 75 jaar hebben geprobeerd uit te stellen.

Vertrouwelijke Pfizer documenten onthullen dat het Covid-19 Vaccin zich ophoopt in de eierstokken

Een andere studie, die kan worden gevonden in de lange lijst van vertrouwelijke Pfizer-documenten die de FDA via een gerechtelijk bevel hier heeft moeten publiceren, werd uitgevoerd op Wistar Han-ratten, waarvan 21 vrouwelijke en 21 mannelijke.

Elke rat kreeg een enkele intramusculaire dosis van de Pfizer Covid-19 injectie en vervolgens werden het gehalte en de concentratie van de totale radioactiviteit in bloed, plasma en weefsels bepaald op vooraf bepaalde punten na de toediening.

Met andere woorden, de wetenschappers die de studie uitvoerden, maten hoeveel van de Covid-19-injectie zich had verspreid naar andere delen van het lichaam zoals de huid, lever, milt, hart enz.

Maar een van de meest verontrustende bevindingen van de studie is het feit dat de Pfizer-injectie zich na verloop van tijd ophoopt in de eierstokken.

Een “eierstok” is een van een paar vrouwelijke klieren waarin de eicellen worden gevormd en de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron worden aangemaakt.

In de eerste 15 minuten na de injectie van de Pfizer-jab ontdekten de onderzoekers dat de totale lipidenconcentratie in de eierstokken 0,104 ml bedroeg. Dit nam vervolgens toe tot 1,34ml na 1 uur, 2,34ml na 4 uur, en vervolgens tot 12,3ml na 48 uur.

De wetenschappers hebben echter geen verder onderzoek gedaan naar de accumulatie na een periode van 48 uur, dus we weten gewoon niet of die verontrustende accumulatie is doorgegaan.

Maar de officiële Britse gegevens, gepubliceerd door Public Health Scotland en hier te vinden, bieden enkele verontrustende aanwijzingen over de gevolgen van die ophoping voor de eierstokken.

Gevallen van eierstokkanker zijn nog nooit zo hoog geweest

Uit de officiële cijfers over het aantal personen dat aan eierstokkanker lijdt, blijkt dat de bekende trend in 2021 aanzienlijk hoger was dan in 2020 en het gemiddelde van 2017-2019.

klik voor groter

Bovenstaande grafiek loopt tot juni 2021, maar de grafieken op het dashboard van Public Health Scotland tonen nu cijfers tot februari 2022 en laten helaas zien dat de kloof nog groter is geworden en dat het aantal vrouwen met eierstokkanker aanzienlijk is toegenomen.

klik voor groter

Met –

  • De hele wereld lijdt wekelijks aan honderdduizenden extra sterfgevallen,
  • Uit officiële gegevens van de regering blijkt dat het sterftecijfer per 100.000 het laagst is onder de ongevaccineerde bevolking in alle leeftijdsgroepen,
  • Uit officiële gegevens van Public Health Scotland blijkt dat het sterftecijfer van pasgeboren baby’s voor de tweede keer in zeven maanden een kritiek niveau heeft bereikt,
  • Uit officiële gegevens van de Duitse regering blijkt dat de geboortecijfers in 2021 dramatisch zijn gedaald,
  • Vertrouwelijke Pfizer documenten tonen een miskraam percentage tussen 82% en 97%,
  • CDC VAERS gegevens die aantonen dat Covid-19 vaccinatie het risico op een miskraam verhoogt met ten minste 1.517%,
  • De enige dierstudie die is uitgevoerd om de veiligheid aan te tonen van het toedienen van het Pfizer-vaccin tijdens de zwangerschap, waaruit een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen blijkt,
  • Verdere vertrouwelijke Pfizer documenten onthullen dat het vaccin zich ophoopt in de eierstokken,
  • en verdere gegevens van Public Health Scotland waaruit blijkt dat het aantal gevallen van eierstokkanker nog nooit zo hoog is geweest,

Het lijkt erop dat we meer dan genoeg bewijs hebben om de boude bewering te staven dat Covid-19 vaccinatie massale ontvolking veroorzaakt.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/06/07/vertrouwelijke-pfizer-documenten-onthullen-dat-covid-19-vaccinatie-zal-leiden-tot-ontvolking/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties