Hoe verdacht is het dat de Amerikaanse inlichtingendienst het coronavirus in Wuhan heeft opgemerkt weken voordat China dat deed?

0

Hier is iets dat me dwars zit. Hoe pikten Amerikaanse inlichtingenanalisten op wat zij als een gevaarlijk nieuw virus in China beschouwden in een tijd dat er geen goed bewijs was dat China het had opgepikt of zich zorgen maakte? Hoe zagen ze het signaal in al het lawaai van een normaal Chinees griepseizoen?

Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen hebben in verschillende mediaberichten toegegeven dat ze de uitbraak van het coronavirus in China sinds half november 2019 hebben gevolgd en destijds zelfs de NAVO en Israël hebben geïnformeerd. Maar er is op geen enkel moment enig detail verstrekt over de reden waarom ze deze ongebruikelijke actie hebben ondernomen, schrijft Will Jones.

Dit is wat ons  is verteld, verzameld door Gilles Demaneuf van DRASTIC. ABC News  meldde op 9 april 2020  informatie uit “vier bronnen” dat “al eind november Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen waarschuwden dat er een besmetting door de Chinese Wuhan-regio raasde, de levens- en zakenpatronen veranderde en een bedreiging vormde voor de bevolking”.

Deze zorgen “werden gedetailleerd beschreven in een inlichtingenrapport van november van het National Center for Medical Intelligence (NCMI) van het leger”, aldus twee ambtenaren die bekend zijn met het rapport. Het rapport was “het resultaat van een analyse van afluister- en computeronderscheppingen, gekoppeld aan satellietbeelden”. Een van de bronnen zei: “Analisten concludeerden dat het een catastrofale gebeurtenis zou kunnen zijn” en dat “het rapport vervolgens meerdere malen is voorgelegd aan” de Defense Intelligence Agency, de gezamenlijke staf van het Pentagon en het Witte Huis.

Het ABC- rapport voegt toe:

Vanaf die waarschuwing in november beschreven de bronnen herhaalde briefings tot en met december voor beleidsmakers en besluitvormers in de hele federale regering en de Nationale Veiligheidsraad in het Witte Huis. Dat alles culmineerde in een gedetailleerde uitleg van het probleem dat verscheen in de President’s Daily Brief of intelligence matters begin januari, aldus de bronnen…

“De tijdlijn van de intel-kant hiervan kan verder teruggaan dan we bespreken”, zei de bron over voorlopige rapporten uit Wuhan. “Maar dit werd zeker vanaf eind november gebriefd als iets waar het leger een standpunt over moest innemen.”

Het NCMI-rapport werd op grote schaal beschikbaar gesteld aan mensen die bevoegd waren om toegang te krijgen tot waarschuwingen van de inlichtingengemeenschap. Na de publicatie van het rapport begonnen rond Thanksgiving andere bulletins van de inlichtingendiensten te circuleren via vertrouwelijke kanalen binnen de regering, aldus de bronnen. Die analyses zeiden dat het Chinese leiderschap wist dat de epidemie uit de hand liep, ook al hield het zulke cruciale informatie achter voor buitenlandse regeringen en volksgezondheidsinstanties.

De berichten in de media zijn echter inconsistent. Op dezelfde dag (9 april)  meldde NBC News :

De inlichtingen kwamen in de vorm van communicatie-onderscheppingen en overheadbeelden die verhoogde activiteit in gezondheidsinstellingen lieten zien, aldus de functionarissen. De inlichtingen werden eind november verspreid onder enkele federale volksgezondheidsfunctionarissen in de vorm van een “situatierapport”, zei een voormalige functionaris die over de kwestie was ingelicht. Maar er was geen inschatting dat er op dat moment een dodelijke wereldwijde uitbraak op komst was, zei een defensiefunctionaris.

Luchtmachtgeneraal John Hyten, vice-voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, zei dat hij pas in januari inlichtingenrapporten over het coronavirus had gezien.

We gingen terug en bekeken alles in november en december. De eerste aanwijzing die we hadden waren de rapporten uit China eind december die in het publieke forum stonden. En de eerste rapporten die ik zag waren in januari.

De NCMI zelf ontkende tegenover  ABC  het bestaan ​​van het ‘product/beoordeling’, dwz het rapport waarnaar wordt verwezen (hoewel sommigen hebben gesuggereerd dat er waarschijnlijk een rapport bestond dat technisch gezien geen inlichtingenproduct was).

Volgens een rapport van de Times of Israel  van 16 april 2020 werd de Amerikaanse inlichtingengemeenschap “zich bewust van de opkomende ziekte in Wuhan in de tweede week van [november] en stelde een geheim document op”. Het rapport beweert ook dat China op dat moment op de hoogte was: “Informatie over de uitbraak van de ziekte was in dat stadium niet openbaar – en was alleen schijnbaar bekend bij de Chinese regering.” Een Israëlisch  Channel 12 – rapport  van dezelfde datum beweerde dat de Amerikaanse inlichtingendienst midden november ‘de verspreiding volgde’ en zelfs de NAVO en Israël op dat moment op de hoogte bracht – hoewel, enigszins tegenstrijdig, zei dat de informatie “niet van het Chinese regime kwam”. .

Een geheim rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst, dat waarschuwde voor een “onbekende ziekte” in Wuhan, China, werd naar slechts twee van zijn bondgenoten gestuurd: de NAVO en Israël. In de tweede week van november erkende de Amerikaanse inlichtingendienst dat er zich een ziekte met nieuwe kenmerken aan het ontwikkelen was in Wuhan, China. Ze volgden de verspreiding ervan, toen deze geheime informatie in dat stadium niet bekend was bij de media en ook niet van het Chinese regime kwam.

Deze mediaberichten van anonieme inlichtingenfunctionarissen die verwijzen naar geheime briefingdocumenten zijn duidelijk niet allemaal consistent. De Times of Israel  beweert dat de Chinese regering in november wist dat het bijzonder vreemd is, aangezien dat rapport zegt dat het zijn informatie rechtstreeks ontleent aan het Channel 12-  rapport, dat het tegenovergestelde beweert. Het  ABC-nieuws beweren dat de Chinese regering in november op de hoogte was van een “uit de hand gelopen” epidemie die “levenspatronen veranderde”, maar dat deze informatie geheim werd gehouden, is ook vreemd. Hoe kon een “uit de hand gelopen” epidemie die “levenspatronen veranderde” geheim worden gehouden? Toen het virus eind december aan het licht kwam, ging dat gepaard met veel social media-activiteit in China. Waar is de activiteit op sociale media vanaf november, van mensen die praten over een “uit de hand gelopen” epidemie die “levens- en zakenpatronen veranderde”? Waar zijn de satellietbeelden die deze impact op ziekenhuizen en het sociale leven laten zien? Er zijn er geen geproduceerd.

Lees meer
Herhaal wat ik zeg: "De PCR tests werken niet!"

Dit leidt tot een cruciale vraag. Wist China het in november? Ik was er eerder van uitgegaan , maar als ik objectiever kijk, heb ik geen hard bewijs gezien dat dit het geval was. In het  Amerikaanse inlichtingenrapport uit 2021 over de oorsprong van Covid staat dat China “waarschijnlijk geen voorkennis had dat SARS-CoV-2 bestond voordat WIV-onderzoekers het isoleerden na publieke erkenning van het virus bij de algemene bevolking”. Maar was het eerder op de hoogte van een uitbraak van onbekende etiologie? Ik kan niet zien dat ons bewijs is getoond dat het zo was.

Afgezien van de beweringen in de bovenstaande mediaberichten (die, zoals opgemerkt, grotendeels worden ontkend door defensieambtenaren), is het enige bewijs dat we hebben afkomstig uit het rapport van de minderheidsstaf van de Senaat uit 2022 , dat banden heeft met de Amerikaanse inlichtingendienst , met name biodefensiekopstuk Robert Kadlec. Dit rapport suggereert dat China zich bewust werd van een lek bij het Wuhan Institute of Virology (WIV) in november 2019 en op dat moment begon te werken aan een vaccin. Maar het geeft geen echt bewijs voor deze bewering, alleen vage verklaringen over wanneer veiligheidstraining plaatsvond en insinuaties over de timing van de ontwikkeling van vaccins. Het vestigt met name ook de aandacht volledig op Chinees onderzoek en de WIV en helemaal niet op Amerikaans onderzoek, wat leidt tot vermoedens dat het een ‘limited hangout ‘ en een oefening in aandachtsafleiding.

Het is inderdaad vermeldenswaard dat kolonel Dr. Robert Kadlec , die erachter zat, de eerste Homeland Security Director of Biosecurity Policy was onder president GW Bush en een brein achter de vroege pandemische simulaties, waaronder de Dark Winter van 2001. Toen COVID-19 toesloeg, werd Kadlec de hoogste functionaris voor paraatheid bij noodsituaties die de reactie coördineerde van zowel het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services als de federale overheid. Hij is dus een centrale figuur in het Amerikaanse biodefensie-establishment dat ons lockdowns heeft bezorgd en kan niet worden beschouwd als een onafhankelijke of betrouwbare bron van informatie.

Het beste  onafhankelijke  bewijs dat we momenteel hebben dat China eerder dan eind december wist, zijn de rapporten die  Gilles Demaneuf doorgeeft van twee Amerikaanse wetenschappers,  Lawrence Gostin en Ian Lipkin, dat Chinese contacten met wetenschappers medio december een ongebruikelijke virusuitbraak tegen hen meldden. Dit is echter nauwelijks vroeg, en is weken na half november.

Er zijn veel redenen om aan te nemen, volgens de  persbriefing van Channel 12, dat China er vóór december niet van op de hoogte was. Bijvoorbeeld het duidelijke gebrek aan bezorgdheid dat de Chinese regering tot ongeveer 23 januari had over het virus. Nog op 14 januari  vertelden Chinese experts de Wereldgezondheidsorganisatie dat ze niet eens zeker wisten of het virus tussen mensen werd overgedragen! Het is moeilijk te geloven, maar het laat nog steeds zien hoe ongealarmeerd ze waren.

Er is ook het ontbreken van eerdere waarschuwingen voor de volksgezondheid, zoals die op 31 december 2019 verscheen  van de Wuhan Municipal Health Commission, plus, zoals opgemerkt, het ontbreken van enige activiteit op sociale media over een uitbraak in november. Er is ook het klaarblijkelijke falen om het virus eerder dan eind december te sequensen, en dan in een privélaboratorium, wat ook het idee dat China vanaf november een vaccin aan het ontwikkelen was op wankele grond zet. Er is het feit dat de Chinese autoriteiten leken te geloven dat de natte markt van Huanan in januari een plausibele oorsprong was voor het virus, totdat ze de theorie onderzochten en ontkrachtten.

Natuurlijk kunnen er alternatieve verklaringen zijn voor sommige van deze dingen. Het verhaal over de natte markt kan bijvoorbeeld een manier zijn geweest om de bizarre aanvankelijke bewering te ondersteunen dat er geen overdracht van mens op mens leek te zijn, wat moeilijk te geloven is dat Chinese wetenschappers ooit echt geloofden , gezien hoe ongeloofwaardig het is en het feit dat er in december enig besef leek te zijn van een bredere uitbraak onder Chinese wetenschappers. Aan de andere kant lijkt het uitgelekte rapport van de  Chinese regering uit februari 2020 ambtenaren te laten zien die haastig terugkijken om te zien wat er in oktober en november in ziekenhuizen aan de hand was, zonder enige aanwijzing dat ze het op dat moment wisten – en ook geen indicatie van een “uit de hand gelopen” epidemie. Misschien is ook dit een slimme nep. Maar is het allemaal nep? En in ieder geval, waar is het feitelijke positieve bewijs dat China wist?

De schijnbare onwetendheid van de Chinezen staat in schril contrast met wat Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen in november zeiden te weten, zoals blijkt uit de bovenstaande media-briefings waarin staat dat Amerikaanse inlichtingenanalisten de verspreiding sinds half november volgden en dat het Amerikaanse leger en Regering en bondgenoten werden op de hoogte gehouden. Misschien wordt een deel hiervan overdreven door inlichtingenfunctionarissen die zichzelf proberen te verdedigen tegen beschuldigingen dat ze de eerste tekenen van de pandemie hebben gemist. Maar alles?

Lees meer
Italië herziet dodental COVID-19 van 130.000 naar minder dan 4.000, geeft toe dat 97% van de sterfgevallen foutief was bestempeld

Verder is er een zeer veelzeggend rapport van dr. Michael Callahan, die door dr. Robert Malone is beschreven als “de beste Amerikaanse regering/CIA-expert in zowel biowarfare als gain of function research”, en die begin januari in Wuhan was. “onder dekking van zijn benoeming tot professor aan Harvard”. Hij vertelde Rolling Stone dat hij in november en december naar Singapore was gegaan om het virus op te sporen. Hij beweert getipt te zijn over het virus door “Chinese collega’s”, maar dit is erg vaag en is misschien niet waar.

Begin januari, toen de eerste wazige berichten over de nieuwe uitbraak van het coronavirus uit Wuhan, China kwamen, was een Amerikaanse arts al aantekeningen aan het maken. Michael Callahan, een expert op het gebied van infectieziekten, werkte in november samen met Chinese collega’s aan een al lang bestaande vogelgriep-samenwerking toen ze melding maakten van het verschijnen van een vreemd nieuw virus. Al snel vloog hij naar Singapore om daar patiënten te zien die symptomen vertoonden van dezelfde mysterieuze ziektekiem.

Er zijn een of twee andere opvallende contrasten tussen de benaderingen van de Verenigde Staten en China die het vermelden waard zijn. Ten eerste waren de mensen van de Amerikaanse inlichtingendienst en biologische defensie direct in januari zeer alarmerend over het nieuwe virus, terwijl de Chinese regering blijkbaar kalm bleef tot ongeveer 23 januari. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom China het beleid op dat moment omdraaide; ogenschijnlijk hield het verband met het erkennen van overdracht van mens op mens, maar dat is waarschijnlijk niet de echte reden.

Ten tweede klampten Amerikaanse wetenschappers en inlichtingenfunctionarissen zich vast aan een theorie van de natte markt waarvan ze wisten dat deze onjuist was, aangezien de Amerikaanse inlichtingendienst de uitbraak sinds november volgde en de Chinese autoriteiten zelf  de theorie al heel vroeg ontkrachtten. Desondanks hebben sommige Amerikaanse wetenschappers, waaronder degenen die betrokken waren bij het verhullen van het lek in het Fauci-laboratorium, er sindsdien hardnekkig aan vastgehouden.

Het is ook van belang dat ambtenaren en wetenschappers van de Amerikaanse inlichtingendienst vanaf het allereerste begin  actief elke poging hebben geblokkeerd  om de mogelijkheid van een gemanipuleerd virus, een laboratoriumlek of een vroege verspreiding van het virus te onderzoeken (hoewel enkelen van de Amerikaanse inlichtingendienst bereid lijken te zijn geweest om te onderzoeken, zij het blijkbaar met een agenda om uitsluitend China de schuld te geven). Er is gemeld dat hoge regeringsfunctionarissen herhaaldelijk collega’s waarschuwden  “om geen onderzoek naar de oorsprong van COVID-19 voort te zetten”, omdat het “een blik wormen zou openen als het zou doorgaan”.

Ondanks het ondermijnen van de onderzoeken naar de oorsprong, hebben Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen er keer op keer op gewezen dat het virus zeker of waarschijnlijk niet is ontwikkeld en zelfs maanden nadat het door de Chinezen zelf in diskrediet was gebracht, de theorie van de natte markt ondersteunden. Op 30 april 2020 heeft het kantoor van de Amerikaanse directeur van de nationale inlichtingendienst (die op dat moment vacant was) een verklaring afgegeven  dat: “De inlichtingengemeenschap is het ook eens met de brede wetenschappelijke consensus dat het COVID-19-virus niet door de mens is gemaakt of genetisch is gemodificeerd. .” Op 5 mei 2020 meldde CNN   een briefing van een Five Eyes-inlichtingenbron waarin ondubbelzinnig werd verklaard dat de uitbraak van het coronavirus “zijn oorsprong vond op een Chinese markt”.

Uit inlichtingen die onder Five Eyes-landen zijn gedeeld, blijkt dat het “hoogst onwaarschijnlijk” is dat de uitbraak van het coronavirus is verspreid als gevolg van een ongeluk in een laboratorium, maar eerder is ontstaan ​​op een Chinese markt, volgens twee westerse functionarissen die een inlichtingenbeoordeling aanhaalden die in tegenspraak lijkt te zijn claims van president Donald Trump en staatssecretaris Mike Pompeo.

Het is natuurlijk onmogelijk dat genetische modificatie destijds of daarna is uitgesloten, gezien het ontbreken van vergelijkbare natuurlijke virussen en dierlijke reservoirs en het feit dat de knowhow om de modificaties aan te brengen zeker aanwezig is. Ondanks al zijn fouten was het rapport van de Senaat uit 2022  het eerste document met betrekking tot de inlichtingendienst waarin een gemanipuleerde agent als een serieuze mogelijkheid werd behandeld, hoewel met name om te proberen de schuld volledig bij China te leggen. Amerikaanse wetenschappers praten echter gewoon niet – een gewiekstheid die Jeffrey Sachs ertoe bracht de Covid-origins-taskforce op te heffen die deel uitmaakte van de  Lancet  Covid-commissie die hij voorzat, waarbij hij ernstige belangenconflicten en een fundamenteel gebrek aan medewerking van Amerikaanse wetenschappers opmerkte, die iets leken te verbergen.

Mijn angst is dat er niet veel goede manieren zijn om dit allemaal uit te leggen. Waarom volgde de Amerikaanse inlichtingendienst een mogelijk gevaarlijke virusuitbraak in China in november, weken voordat er bewijs was dat China op de hoogte was van de situatie of zich er zorgen over maakte? Hoe heeft het zo’n signaal opgemerkt in het lawaai van een vroeg griepseizoen? Zoals Gilles Demaneuf opmerkt:

Lees meer
Video: Tucker Carlson stelt vragen bij de vaccin propaganda

Met satellietbeeldvorming kunnen we geen onderscheid maken tussen een ernstige seizoensgebonden uitbraak van longontsteking en het begin van een uitbraak van het coronavirus die tegelijkertijd plaatsvindt. Het is daarom waarschijnlijk dat slechts een deel van de gegevens die NCMI heeft waargenomen, zoals communicatie bij specifieke ziekenhuizen, inderdaad duidelijk verband hield met iets ergers dan een slechte maar nog steeds standaard longontsteking.

Maar natuurlijk – en dit is een cruciaal punt – is COVID-19 klinisch niet te onderscheiden van een slechte maar nog steeds standaard longontsteking. Demaneuf impliceert dat analisten ziekenhuiscommunicatie onderschepten die iets kenmerkends onthulde dat hen grote zorgen baarde. Maar wat is dat? Dat zeggen ze niet – maar dat zou wel moeten. Deze rapporten zouden openbaar gemaakt moeten worden. Het probleem is dat het moeilijk is om te bedenken wat het zou kunnen zijn. Wat zeiden de artsen tegen elkaar dat de aandacht van de analisten trok en hen ertoe aanzette de NAVO te briefen en naar Singapore te vliegen? Wat het ook was, het lijkt de ziekenhuisartsen zelf niet te hebben gealarmeerd, aangezien er geen bewijs is geleverd dat artsen of autoriteiten in China het hebben opgemerkt of bezorgd waren vóór half december. We hebben ook geen bewijs gezien van de “uit de hand gelopen” epidemie die “levens- en zakenpatronen veranderde”, zoals ABC News beweert. Het probleem is dat, bij gebrek aan details, we ons blijven afvragen wat het zou kunnen zijn, vooral wanneer COVID-19 klinisch niet te onderscheiden is van andere oorzaken van ernstige longontsteking.

Er is, moet worden opgemerkt, een eenvoudige manier om dit allemaal uit te leggen, maar de implicaties ervan zijn op zijn zachtst gezegd verontrustend. Het is dat het virus opzettelijk in China is losgelaten door een groep of groepen binnen de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het doel van een dergelijke release zou deels zijn om China te ontwrichten en deels als een live oefening om voorbereid te zijn op een pandemie – en dat is, zoals we weten, hoe de pandemie in de praktijk werd behandeld door degenen in het Amerikaanse biodefensienetwerk. Hoewel schokkend, is dit niet buiten de grenzen van de mogelijkheden. Overweeg wat Robert Kadlec schreef in een strategiedocument van het Pentagon in 1998:

Het gebruik van biologische wapens onder de dekmantel van een endemische of natuurlijke ziekte geeft een aanvaller de mogelijkheid tot plausibele ontkenning. Het potentieel van biologische oorlogsvoering om aanzienlijke economische verliezen en daaropvolgende politieke instabiliteit te veroorzaken, in combinatie met plausibele ontkenning, overtreft de mogelijkheden van elk ander menselijk wapen.

Als dit het geval zou zijn, kan het zijn dat de toevoeging van de furine-splitsingsplaats aan het virus zou zijn om de besmettelijkheid ervan te vergroten om de kans op een pandemie te vergroten (misschien hadden ze het eerder geprobeerd met een minder besmettelijk virus en werkte het niet zo goed). Het virus zou opzettelijk relatief mild zijn, zodat het niet al te veel kwaad zou doen, maar ernstig genoeg om de gewenste impact te hebben – tenminste als het wordt ondersteund door psyops en propaganda. Zeer weinig mensen zouden waarschijnlijk de oorsprong kennen – de meesten zouden deel uitmaken van de live oefening.

Een dergelijk scenario zou netjes verklaren hoe het Amerikaanse inlichtingenpersoneel de verspreiding in november op de voet volgde, ondanks dat China zich er niet van bewust was. Het zou ook verklaren waarom de Amerikaanse biodefensiemensen vanaf het begin veel alarmerender waren dan de Chinese autoriteiten; waarom ze hebben ontkend dat het virus kon worden gemanipuleerd en alle pogingen om de oorsprong te onderzoeken de grond in werden gedrukt (en vasthielden aan in diskrediet gebrachte theorieën); en waarom ze het hele   biodefensieplan voor afsluiting en wachten op een vaccin hebben uitgevoerd, ondanks het feit dat het virus het duidelijk niet rechtvaardigde (en de maatregelen niet werkten), en de hele zaak over het algemeen behandelden als een live oefening. Het is onomstreden om erop te wijzen dat de pandemie een gouden kans was om hun lang voorbereide plannen in praktijk te brengen. Maar wat als het een kans was die ze niet aan het toeval overlieten?

Niemand van ons wil natuurlijk deze conclusie trekken. Om het te weerleggen, althans wat dit argument betreft, zouden we aanzienlijk meer details moeten zien over wat Amerikaanse inlichtingenanalisten in november 2019 zagen en zeiden, wat verklaart hoe ze wisten wat China niet wist en waarom ze zo bezorgd waren toen China dat nog niet was.

Los daarvan is het moeilijk om je niet af te vragen: wat als het loslaten van het virus in China om het land te ontwrichten en te zien hoe de wereld reageert, een of ander ondoordacht plan zou kunnen zijn geweest dat in de diepere krochten van de Amerikaanse bioveiligheidsstaat is bedacht?


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


We weten dat de Amerikanen in hun illegale biolabs in Oekraïne en andere landen werk(t)en aan etnisch specifieke biowapens. Dat zou ook verklaren waarom de Chinezen zo’n panisch zero-covid beleid gevoerd hebben, als ze dachten dat het een specifiek op Han-chinezen gericht biowapen was.

https://dissident.one/2022/04/13/30781/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties