De Inversie-oorlog: Een totale aanval tegen de mensheid

0

Er is een oorlog aan de gang waar niemand veilig voor is. Het is een Inversie-oorlog en een grootscheepse aanval op de mensheid. Hij is veelzijdig, meedogenloos en vindt gelijktijdig plaats op elk gebied van het leven.

Haar strekking is anti-menselijk, anti-wetenschappelijk, anti-natuurlijk, anti-waarheid, anti-vrijheid, en onmiskenbaar anti-christelijk, schrijft Jesse Smith. Haar methoden maken gebruik van elk beschikbaar wapen en techniek, inclusief geavanceerde vormen van propaganda en psyops. Haar doel is de menselijke geest te verpletteren en deze door de knieën te dwingen voor een superklasse van elitaire, autoritaire opperheren die werkelijk geloven dat zij beter zijn dan de rest van ons.

De daders hebben de intentie om de massa’s aan hun heerschappij te onderwerpen, terwijl ze ons ervan proberen te overtuigen dat het voor ons eigen bestwil is. Het zijn meester-goochelaars en sluwe Svengali’s die onheil en somberheid over de wereld uitspreken om de mensen in een staat van angst en paranoia te houden.

Toen ze in 2020 zeiden dat het leven niet meer normaal zou worden, meenden ze dat ook echt.

Alles wat ze aanraken is ondersteboven gekeerd en volledig tegengesteld aan de natuur en de werkelijkheid gemaakt. Deze Bizarro wereldoorlog probeert de maatschappelijke normen, wetten, gewoonten en tradities volledig omver te werpen. Hij geniet ervan het kwade door het goede te vervangen en duisternis door licht.

De tovenaars achter het gordijn creëren chaos en wanorde op een ongekende schaal met het doel een nieuwe, wereldwijde en totalitaire samenleving op te bouwen op de puinhopen van de vernietiging. Zij hebben zich oorlogstechnieken eigen gemaakt uit de oude Chinese generaal Sun Tzu’s Art of War, waaronder het zaaien van verdeeldheid, het bevorderen van misleiding, en het aanvallen wanneer de vijand zwak en het meest onvoorbereid is. Rassenstrijd is een van hun meest gewaardeerde tactieken, maar er zijn er nog veel meer.

Ze willen controle over alles

Zij zijn niet tevreden met het beheersen van het grootste deel van de rijkdom, maar willen alles bezitten en beheersen, inclusief al het genetisch materiaal, de natuurlijke hulpbronnen, de voedselvoorziening en zelfs het menselijk DNA. De Inversie-oorlog heeft andere namen, zoals de Grote Reset, waarbij de belangrijkste oorlogsstokers beweren dat je niets zult bezitten en gelukkig zult zijn.

De voorstanders ervan doen zich voor als welwillende hoofden van naties, militairen, centrale banken, NGO’s en denktanks. Het wordt gepland en uitgevoerd door enkele van de rijkste families, machtigste bedrijven en geheimzinnigste organisaties die de wereld ooit heeft gekend, samen met de slaafse volgelingen die hun bevelen opvolgen.

Het staat ook bekend als de Nieuwe Wereld Orde, die nog niet zo lang geleden belachelijk werd gemaakt als een samenzweringstheorie, maar die nu openlijk zijn omgekeerde deugden tentoonspreidt voor de hele wereld om te zien. In werkelijkheid is deze strijd om de wereldheerschappij niets anders dan een internationale georganiseerde misdaad, waarbij het militair-industrieel complex en de corrupte politie als spierballen dienen om het verzet in toom te houden.

Deze Build Back Better club gelooft dat zij de menselijke biologie, de natuur, de economieën en de sociale orde kunnen hervormen tot een nieuw en verbeterd technocratisch utopia. Zij beweren te bouwen aan een betere toekomst voor iedereen, maar in werkelijkheid installeren zij een nieuwe vorm van feodalisme, technocratie of hoe je het autoritaire systeem ook wilt noemen.

Transhumanisme staat centraal

De nieuwe “goden” van de Vierde Industriële Revolutie proberen elke eerbied voor de Schepper van alle dingen te overtreffen en te verbieden. Ze doen alsof ze de natuur liefhebben en beschermen, terwijl ze haar trachten te overstemmen door middel van technologie zoals genetische manipulatie en gain-of-function onderzoek. Zij streven op agressieve wijze een volledige herschrijving van de geschiedenis na door mens en machine samen te voegen, voedsel te maken van synthetische (en vaak giftige) materialen, en de genetische codes voor elke levensvorm op de planeet te wijzigen en te patenteren. Ja, zo brutaal zijn ze, en hun overmoed reikt tot boven de stratosfeer.

Een van hun meest geprezen filosofen is een joodse homoseksuele, futuristische voorstander van transhumanisme genaamd Yuval Noah Harari, die gelooft dat:

 • De wederopstanding van Christus is nepnieuws.
 • de armen zullen blijven sterven, maar de rijken zullen over 50 of 100 jaar vrijgesteld worden van de dood
 • toekomstige bewaking moet “onder de huid” zitten
 • het tijdperk van de vrije wil is voorbij
 • de massa’s zijn nutteloos, en hun levens zijn zinloos en waardeloos
 • De massa’s maken geen schijn van kans tegen wat komen gaat, zelfs als ze georganiseerd zijn.
 • “De geschiedenis begon toen mensen goden uitvonden en zal eindigen wanneer mensen goden worden.”
Lees meer
Feest van hypocrisie: steaks voor de mega-rijken - insecten en planten voor de rest

https://www.youtube.com/watch?v=5qOHwplbt7E&t=1s&ab_channel=YuvalHarari

Harari is adviseur van Bond schurk karikatuur en Wereld Economisch Forum voorzitter Klaus Schwab. Je weet wel, de man die openlijk heeft verklaard dat de Vierde Industriële Revolutie “ideeën over wat het betekent om mens te zijn” op de proef zal stellen. Schwab gaat er ook prat op dat zijn kader van young global leaders is doorgedrongen tot regeringskabinetten in vele landen over de hele wereld. Er is de laatste tijd veel geschreven over deze twee verschrikkingen, wat verder onthult wat de elitisten van plan zijn.

Wat echter vaak verloren gaat, is dat deze plannen worden uitgevoerd in de zalen van (lokale en staats-) overheden; directiekamers van bedrijven; militaire strategiesessies; geheime vergaderingen; klaslokalen van basis-, middelbaar en hoger onderwijs; en via de ether via propaganda die wordt uitgekotst uit de mond van “journalisten” die marionetten zijn van de CIA.

Recente bijeenkomsten van de Wereld Gezondheids Organisatie, het Wereld Economisch Forum, de World Government Summit en de Bilderberg Groep hebben veel van de belangrijkste samenzweerders bijeengebracht en een groot aantal andere slaafjes die staan te popelen om de loop van de geschiedenis in hun voordeel te veranderen. Jullie zitten in het vizier van al hun aanvallen, want zij hebben de oorlog verklaard aan alles wat ooit als goed, rechtvaardig en normaal werd beschouwd.

Ze verachten jullie vrijheid, individualiteit en onafhankelijkheid volledig. Zij verafschuwen wet en orde en proberen alle heersende principes te omzeilen die hen in de weg staan, inclusief de grondwet en de amendementen op de rechten van de mens. Zij willen uw spraak, beweging, gedachten en zelfs wat u eet aan banden leggen. Ze verlangen ernaar je individualiteit te vernietigen en je op te laten gaan in een collectivistische korfgeest die veel weg heeft van de Borg uit de Star Trek-franchise:

Als mensachtige geboren, worden ze vrijwel onmiddellijk geïmplanteerd met bio-chips die hun hersenen verbinden met een collectief bewustzijn via een unieke subspace-frequentie die door elke drone wordt uitgezonden.

Dit collectieve bewustzijn wordt door de Borg ervaren als “duizenden” stemmen – ze zijn collectief bewust, maar niet bewust van zichzelf als afzonderlijke individuen.

De LGBTQ+ agenda vernietigt stabiele samenlevingen

Ze proberen hun doelen te bereiken met alle middelen die nodig zijn. Het maakt niet uit hoeveel onschuldige mensen sterven, hoeveel pijn en lijden wordt toegebracht, of hoeveel kinderlevens blijvend worden beschadigd als gevolg van hun ideologieën, beleid, en technologie.

Zij propageren een ongeordende kijk op de werkelijkheid die verklaart dat mannen menstruatiecycli kunnen hebben, zwanger kunnen worden en kinderen kunnen baren, terwijl zij schadelijke drugs geven aan- en gevaarlijke, vaak onomkeerbare operaties uitvoeren op minderjarigen zodat zij transseksueel kunnen worden. Ze vertellen vrouwen dat het oké is om hun borsten af te hakken, hun vagina te verwijderen, testosteron te nemen en operatief neppenissen te maken.

Ondertussen proberen pedofielen publieke acceptatie te krijgen door zichzelf te rebranden als Minor Attracted Persons (MAP’s) in plaats van de criminele, afwijkende roofdieren die ze in werkelijkheid zijn.

Biden’s USDA heeft onlangs aangekondigd dat transgender-identificerende studenten naar het toilet van hun keuze moeten kunnen gaan, anders zullen zij geen federale fondsen meer krijgen die gebruikt worden om schoollunches te betalen. Ja, Biden wil uw kinderen uithongeren als schooldirecteuren zich niet aan de agenda houden. Als u uw kind nog niet uit deze indoctrinatiecentra van de overheid, bekend als openbare scholen, hebt gehaald, is het nu een goed moment om dat te doen!

Deze bijzonder verraderlijke vorm van oorlogsvoering is het langzaam aan het vernietigen wat het zelfs betekent om man of vrouw te zijn en hoe de twee verschillende seksen zich tot elkaar zouden moeten verhouden. Met minstens 68 (de meeste nieuw uitgevonden) termen die geslacht en identiteit beschrijven, worden miljoenen mensen klaargestoomd om tegen de natuur in opstand te komen en trots verwarring te omarmen. Als Karl Marx vandaag de dag nog zou leven, zou hij opgetogen zijn om zijn plannen voor de vernietiging van het traditionele kerngezin vorm te zien krijgen. Als deze agenda onverminderd doorgaat, wat gebeurt er dan over vijftig jaar met de mensheid?

De occulte wortels van maatschappelijke verandering

Deze zelfvoldane, zelfbenoemde heersers vertegenwoordigen alles wat slecht en verachtelijk is, terwijl zij zich voordoen als verlossers. In werkelijkheid zijn zij niets anders dan wolven in schaapskleren en donkere wolken zonder regen. Velen van hen hebben zich op één lijn gesteld met het occulte en beoefenen de satanische “doen wat gij wilt, zal de hele wet zijn”-doctrine.

Lees meer
Schaakmat voor de mensheid? Hoe de NWO haar plannen voor wereldheerschappij wil uitvoeren

Populair gemaakt door Aleister Crowley’s Telema, Anton LaVey’s Church of Satan, en Michael Aquino’s Temple of Set, heeft de satanische leer een wijdverspreide invloed verworven in Hollywood, de muziekindustrie, het onderwijs, het leger, en vele andere sectoren. Hoewel er enkele variaties zijn, stelt dit geloofssysteem beoefenaars in staat om alles wat ze doen te rechtvaardigen, ongeacht hoe weerzinwekkend, schadelijk en afschuwelijk het werkelijk kan zijn. Dit is de reden waarom je beroemdheden als Megan Fox ziet toegeven dat zij menselijk bloed hebben gedronken.

Voormalig V.S. leger Lt. Kol. Michael Aquino en de Satanische Tempel van Set

Hoewel ze zich anders voordoen, zijn ze in de kern allemaal narcisten, velen zijn sociopaten, en een toenemend aantal is psychopaat geworden. Maar meestal zijn zij niet degenen die wreedheden begaan, zoals massale schietpartijen en het bombarderen van onschuldige burgers die voor terroristen worden “aangezien”. Zij opereren in de schaduw en blijven clandestien, terwijl zij het beleid uitstippelen en bevelen geven aan andere soldaten om deze sadistische gewelddaden uit te voeren.

Ontvolking – een ander wapen in het arsenaal

Zij zien zichzelf als mannen en vrouwen van aanzien, een speciale, begaafde klasse die voorbestemd is de wereld en alles wat zich daarin bevindt te regeren. Sommigen geloven zelfs dat ze Mars zullen koloniseren, hun geweten naar de cloud zullen uploaden en onsterfelijkheid zullen bereiken.

Vol van extreme trots en verwaandheid, zien deze tirannen u en mij als niets meer dan “hackbare dieren” die hier zijn om hun elke behoefte te dienen. In feite, als de technologie zich blijft ontwikkelen in het door hen gewenste tempo, zullen ze in de nabije toekomst niet eens veel van onze diensten nodig hebben. Hun uiteindelijke plan is om ons te verdringen met robots, kunstmatige intelligentie en Internet of Things (IoT) slimme technologie.

Als alles volgens plan verloopt, zullen deze technologische doorbraken een groot deel van de mensheid vervangbaar maken, dus hebben ze allerlei methoden gebruikt om ons te doden, waaronder het veranderen van DNA en experimentele gentherapieën die bekend staan als COVID-19 injecties. Ze hebben geprobeerd om ons te vertellen dat miljoenen stierven door COVID-19, maar dat verhaal is ontmaskerd, dus nu verschuiven ze naar nieuwe bedreigingen zoals apenpokken, vogelgriep, en bioterroristische aanvallen.

Ik denk dat dit vooral is om mensen weg te leiden van het feit dat de COVID-19 biowapenvaccins een massale uitroeiing van de menselijke bevolking hebben veroorzaakt. Omdat bevolkingsbeperking een van de centrale leerstellingen is van de globalistische heersers, hebben diegenen die gedupeerd zijn om de spuiten te nemen, hen geholpen om de bevolking te verminderen tot een veel beheersbaarder niveau. Er is tenslotte een monument in Georgia, genaamd de “Guidestones”, dat openlijk verklaart dat de bevolking onder de 500.000.000 moet worden gehouden in eeuwig evenwicht met de natuur.

Voor degenen die niet gedood worden door big pharma, oorlog, giftige chemicaliën, hongersnood of andere middelen, is het plan om ons in armoede en overheidsafhankelijkheid te storten. Griezelige Joe Biden en de Federal Reserve doen hun best om toezicht te houden op de gecontroleerde afbraak van de economie onder het mom van de “Poetin prijsstijging” en de overgang naar de zogenaamde groene economie.

Als gevolg daarvan zijn de benzineprijzen gestegen tot meer dan $9,00/gal in een Californische stad en stijgt de inflatie zo snel dat ieders portemonnee snel leeg raakt.

Heel snel verschuiven de levensparadigma’s van de laatste halve eeuw..:

 • Van vertegenwoordigende regeringen naar technocratisch autoritarisme
 • Bestuur door overheidsinstellingen die verantwoording verschuldigd zijn aan het volk tot bestuur door publiek-private partnerschappen die aan niemand verantwoording verschuldigd zijn
 • Erkenning en handhaving van natuurlijke grenzen versus volledig open grenzen
 • Individuele natiestaten versus regionaal/mondiaal bestuur
 • Natuurlijke biologische mensen naar transhumane of “verrijkte mensen”
 • Vrije markteconomieën in plaats van digitale economieën, toezichtskapitalisme
 • Vrijheid van beweging naar beperkte beweging door biometrische digitale ID’s, IoT, kunstmatige intelligentie en sociale kredietbewaking
 • Een wereld bevolkt met meer dan 7 miljard mensen naar een gewenste bevolking van 1-2 miljard mensen
 • Individueel eigendom leidt tot rijkdom en opwaartse mobiliteit tot het bezit van niets en overleven op het hongerloon van het Universeel Basisinkomen
 • Lichamelijke autonomie tot eigendom van de overheid als een “gepatenteerd” bedrijfsmiddel.
 • Beschermde vrijheid van meningsuiting naar door de overheid goedgekeurde meningsuiting en draconische censuur
 • Vrijheid van godsdienst tegenover aanbidding van de staat
 • Robuuste natuurlijke voedselproductie en -consumptie tegenover strak gecontroleerde voedselproductie die alleen GMO’s, in laboratoria gekweekt vlees, insecten, zeewier en algen toestaat voor consumptie
 • Onbeperkt genieten en exploreren van de natuurlijke wereld in plaats van beperkingen op reizen en beweging, vertrouwend op digitale ervaringen zoals de metaverse en een digitale tweeling van de aarde
 • Beperkt menselijk contact en sterke persoonlijke relaties naar digitale relaties via sociale media, metaverse, enz.
 • Rechtsstaat naar heerschappij door de decreten van technocratische tirannen
Lees meer
Britse supermarkten beginnen met digitale WEF-paspoorten om burgers voedsel te weigeren

Dit is inderdaad veel om te verteren, en voor velen is het zo onsmakelijk dat zij hun kop gewoon in het zand steken en blindelings door het leven gaan, in de hoop dat dit alles gewoon weg zal gaan. Maar deze oorlog van omverwerping zal niet ophouden tenzij er voortdurend verzet is bij elke gelegenheid. Zij willen de meeste van hun doelstellingen bereiken tegen 2030, precies in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit is de reden waarom er zo’n versnelling van verandering was, beginnend met de pandemie in 2020.

De slangen met gespleten tong aan de top van de mondiale piramide willen dat u voor alles van hen afhankelijk bent. Daarom willen ze de controle over alles onder het mom van het redden van de planeet van klimaatverandering, steeds muterende virussen en plagen, en verwoestende cyberaanvallen die kritieke infrastructuur bedreigen en al uw privégegevens blootleggen.

Ze komen met de ene crisis na de andere om je getraumatiseerd en gefocust te houden op iets anders dan hun voortdurende plannen voor overheersing. Wat we nu meemaken is pure chaos op zijn best.

Hun heerschappij is geen uitgemaakte zaak

Zij doen graag alsof zij een verenigd front vormen, maar zij zijn het vaak niet eens over de wijze waarop zij hun plannen moeten uitvoeren. Dit zou ons moeten aanmoedigen om hen te blijven trotseren, want een verdeeld huis kan niet blijven staan. Door middel van voorspellende programmering en het publiekelijk bekend maken van hun doelen, willen zij ons doen geloven dat hun heerschappij onvermijdelijk is, en dat verzet zinloos is.

Toch zijn er elke dag overwinningen van gewone mensen die het opnemen tegen de grote boze machine.

Het is triest maar waar dat veel van hun macht is bereikt door ons eigen plichtsverzuim. Zoals de abolitionist Wendel Phillips in 1852 verklaarde: “Eeuwige waakzaamheid is de prijs van de vrijheid.”

In veel opzichten zijn we er niet in geslaagd onze kinderen, gemeenschappen, rijkdom, gezondheid en gemoedsrust te beschermen door overheidsbureaucraten en gezalfde deskundigen te veel controle te geven, allemaal omwille van gemak en comfort. Maar het is tijd om terug te keren in de loopgraven en deze vijand te bestrijden door de waarheid te spreken tegen de macht, door het kwade te overwinnen met het goede, door onze eigen ondersteuningssystemen te vormen, en door te gaan met ons leven zonder angst en paniek.

We hebben allemaal een rol te spelen in het onttrekken van de controle aan hen die ons kwaad willen doen. Of het nu is door te schrijven, spreken, creëren, organiseren, plannen, uitvinden of onderwijzen, ieder van ons heeft een gave op een bepaald gebied om bij te dragen aan het verslaan van dit beest dat ons wil verslinden.

Nu is het tijd om al je talenten en gaven te gebruiken om de zaak van vrijheid en waarheid te bevorderen. Wees een licht temidden van al deze duisternis. Als uw boodschap door sommigen niet wordt ontvangen, blijf dan in beweging en verspil geen tijd en energie aan het redetwisten met dwazen.

Besteed aandacht aan wat er gebeurt, maar laat het je niet opslokken. Zoek tijd om dingen te doen die je leuk vindt, ondanks de erbarmelijke omstandigheden. Zoek contact met God en mensen die het beste met je voor hebben.

Onthoud, niets is onmogelijk voor hen die geloven! Deze oorlog kan gewonnen worden door hen die moedig, toegewijd en standvastig zijn, en bereid zijn offers te brengen om ervoor te zorgen dat de vijanden van God, de mensheid en de natuur ontmaskerd en voor het gerecht gebracht worden.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/03/19/29495/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties