De Russische Sergej Glazyev introduceert het nieuwe mondiale financiële systeem

0

Het nieuwe monetaire systeem van de wereld, geschraagd door een digitale munt, zal worden ondersteund door een mandje van nieuwe buitenlandse valuta en natuurlijke hulpbronnen. En het zal het Globale Zuiden bevrijden van zowel westerse schulden als door het IMF veroorzaakte bezuinigingen.

Pepe Escobar interviewt Sergey Glazyev. Sergey Glazyev is een man die midden in het oog van onze huidige geopolitieke en geo-economische orkaan leeft. Als een van de meest invloedrijke economen ter wereld, lid van de Russische Academie van Wetenschappen en voormalig adviseur van het Kremlin van 2012 tot 2019, heeft hij de afgelopen drie jaar de superstrategische portefeuille van Moskou geleid als minister belast met Integratie en Macro-economie van de Economische Unie van Eurazië (EAEU).

Glazyevs recente intellectuele productie was niets minder dan transformatief, zoals blijkt uit zijn essay Sanctions and Sovereignty en een uitgebreide bespreking van het nieuwe, opkomende geo-economische paradigma in een interview met een Russisch zakenblad.

In een ander van zijn recente essays zegt Glazyev: “Ik ben opgegroeid in Zaporozhye, in de buurt waarvan nu hevige gevechten plaatsvinden om de Oekraïense nazi’s te vernietigen, die nooit hebben bestaan in mijn kleine moederland. Ik heb aan een Oekraïense school gestudeerd en ik ken de Oekraïense literatuur en taal goed, die vanuit wetenschappelijk oogpunt een dialect van het Russisch is. Ik heb niets Russofoob gemerkt in de Oekraïense cultuur. In de 17 jaar dat ik in Zaporozhye woon, heb ik nog nooit een Banderist ontmoet.”

Glazyev was zo vriendelijk om wat tijd vrij te maken van zijn overvolle agenda om een eerste reeks vragen uitvoerig te beantwoorden in wat naar verwachting een lopend gesprek zal worden, vooral gericht op het Globale Zuiden. Dit is zijn eerste interview met een buitenlandse publicatie sinds het begin van Operatie Z. Met dank aan Alexey Subottin voor de Russisch-Engelse vertaling.

The Cradle: U staat aan de spits van een game-changing geo-economische ontwikkeling: het ontwerpen van een nieuw monetair/financieel systeem via een associatie tussen de EAEU en China, waarbij de Amerikaanse dollar wordt omzeild, met een ontwerp dat binnenkort zal worden afgerond. Kunt u misschien iets zeggen over de kenmerken van dit systeem – dat zeker geen Bretton Woods III is – maar dat een duidelijk alternatief lijkt te zijn voor de consensus van Washington en zeer dicht bij de behoeften van het Zuiden staat?

Glazyev: In een vlaag van russofobe hysterie heeft de heersende elite van de Verenigde Staten haar laatste “troef” uitgespeeld in de hybride oorlog tegen Rusland. Na de “bevriezing” van de Russische deviezenreserves op de rekeningen van westerse centrale banken, ondermijnden de financiële regelgevers van de VS, de EU en het VK de status van de dollar, de euro en het pond als mondiale reservevaluta. Deze stap heeft de ontmanteling van de op de dollar gebaseerde economische wereldorde in een stroomversnelling gebracht.

Meer dan tien jaar geleden stelden mijn collega’s van het Economisch Forum van Astana en ik voor om over te stappen op een nieuw mondiaal economisch systeem dat gebaseerd is op een nieuwe synthetische handelsmunt die gebaseerd is op een index van munteenheden van deelnemende landen. Later stelden wij voor om de onderliggende valutamand uit te breiden met een twintigtal op de beurs verhandelde grondstoffen. Een monetaire eenheid op basis van zo’n uitgebreide mand werd wiskundig gemodelleerd en vertoonde een hoge mate van veerkracht en stabiliteit.

Rond dezelfde tijd stelden we voor een brede internationale coalitie van verzet te creëren in de hybride oorlog om wereldheerschappij die de financiële en machtselite van de VS ontketende op de landen die buiten haar controle bleven. Mijn boek The Last World War: the USA to Move and Lose, gepubliceerd in 2016, legde op wetenschappelijke wijze de aard van deze komende oorlog uit en pleitte voor de onvermijdelijkheid ervan – een conclusie gebaseerd op objectieve wetten van economische ontwikkeling op lange termijn. Op basis van dezelfde objectieve wetten betoogde het boek de onvermijdelijkheid van de nederlaag van de oude dominante macht.

Momenteel vechten de VS om hun dominantie te behouden, maar net zoals Groot-Brittannië vroeger, dat twee wereldoorlogen uitlokte maar niet in staat was zijn rijk en zijn centrale positie in de wereld te behouden wegens de veroudering van zijn koloniaal economisch systeem, is het gedoemd te mislukken. Het Britse koloniale economische systeem, gebaseerd op slavenarbeid, werd ingehaald door de structureel efficiëntere economische systemen van de VS en de USSR. Zowel de VS als de USSR waren efficiënter in het beheren van menselijk kapitaal in verticaal geïntegreerde systemen, die de wereld in hun invloedzones opsplitsten. Na de desintegratie van de USSR begon een overgang naar een nieuwe economische wereldorde. Deze overgang nadert nu haar voltooiing met de dreigende desintegratie van het op de dollar gebaseerde mondiale economische systeem, dat de basis vormde voor de wereldwijde dominantie van de Verenigde Staten.

Het nieuwe convergerende economische systeem dat in de Volksrepubliek China (VRC) en India is ontstaan, is de volgende onvermijdelijke ontwikkelingsfase, waarin de voordelen van zowel gecentraliseerde strategische planning als markteconomie, en van zowel staatscontrole van de monetaire en fysieke infrastructuur als ondernemerschap worden gecombineerd. Het nieuwe economische systeem heeft de verschillende lagen van hun samenlevingen verenigd rond het doel het gemeenschappelijk welzijn te vergroten, op een wijze die aanzienlijk sterker is dan de Angelsaksische en Europese alternatieven. Dit is de voornaamste reden waarom Washington niet in staat zal zijn de wereldwijde hybride oorlog die het is begonnen te winnen. Dit is ook de voornaamste reden waarom het huidige op de dollar gerichte mondiale financiële systeem zal worden vervangen door een nieuw, gebaseerd op een consensus van de landen die toetreden tot de nieuwe economische wereldorde.

Lees meer
De waarheid over de door U geïdealiseerde Indianen - Het waren kannibalen en verkrachters

In de eerste fase van de overgang vallen deze landen terug op het gebruik van hun nationale valuta en verrekeningsmechanismen, ondersteund door bilaterale valutaswaps. Op dat moment wordt de prijsvorming nog grotendeels gestuurd door de prijzen op de verschillende beurzen, die in dollars luiden. Deze fase is bijna voorbij: na de “bevriezing” van de Russische reserves in dollars, euro, pond en yen is het onwaarschijnlijk dat een soeverein land doorgaat met het accumuleren van reserves in deze munteenheden. Hun onmiddellijke vervanging zijn de nationale munteenheden en goud.

De tweede fase van de overgang zal nieuwe prijsvormingsmechanismen omvatten die niet verwijzen naar de dollar. Prijsvorming in nationale valuta’s brengt aanzienlijke overheadkosten met zich mee, maar zal nog steeds aantrekkelijker zijn dan prijsvorming in “niet-verankerde” en verraderlijke valuta’s als dollars, ponden, euro’s en yen. De enige overblijvende kandidaat voor een mondiale munt – de yuan – zal hun plaats niet innemen wegens zijn oninwisselbaarheid en de beperkte externe toegang tot de Chinese kapitaalmarkten. Het gebruik van goud als prijsreferentie wordt beperkt door het ongemak van het gebruik ervan voor betalingen.

In de derde en laatste fase van de overgang naar de nieuwe economische orde zal een nieuwe digitale betalingsmunt worden gecreëerd op basis van een internationale overeenkomst die gebaseerd is op beginselen van transparantie, billijkheid, goede wil en doeltreffendheid. Ik verwacht dat het door ons ontwikkelde model van een dergelijke munteenheid in deze fase zijn rol zal spelen. Een dergelijke munt kan worden uitgegeven door een pool van valutareserves van BRICS-landen, waartoe alle geïnteresseerde landen zullen kunnen toetreden. Het gewicht van elke munt in de korf zou evenredig kunnen zijn met het BBP van elk land (bijvoorbeeld op basis van koopkrachtpariteit), zijn aandeel in de internationale handel, alsook de bevolking en de territoriale omvang van de deelnemende landen.

Bovendien zou de mand een index kunnen bevatten van de prijzen van de voornaamste op de beurs verhandelde grondstoffen : goud en andere edele metalen, de voornaamste industriële metalen, koolwaterstoffen, granen, suiker, alsmede water en andere natuurlijke hulpbronnen. Als ruggensteun en om de munt veerkrachtiger te maken, kunnen te zijner tijd relevante internationale grondstofreserves worden aangelegd. Deze nieuwe munt zou uitsluitend worden gebruikt voor grensoverschrijdende betalingen en aan de deelnemende landen worden uitgegeven op basis van een vooraf vastgestelde formule. De deelnemende landen zouden in plaats daarvan hun nationale valuta’s gebruiken voor kredietverlening, om nationale investeringen en de industrie te financieren, en voor de vorming van staatsreserves. Voor de grensoverschrijdende kapitaalstromen op de kapitaalrekening zouden de nationale valutareglementen blijven gelden.

The Cradle: Michael Hudson vraagt specifiek of, als dit nieuwe systeem landen in het Zuiden in staat stelt om schulden in dollars op te schorten en gebaseerd is op het vermogen om te betalen (in buitenlandse valuta), deze leningen gekoppeld kunnen worden aan grondstoffen of, in het geval van China, aan tastbaar aandelenbezit in de kapitaalinfrastructuur die gefinancierd wordt door buitenlands niet-dollarkrediet?

Glazyev : De overgang naar de nieuwe economische wereldorde zal waarschijnlijk gepaard gaan met een systematische weigering om verplichtingen in dollars, euro’s, ponden en yen’s na te komen. In dit opzicht zal het niet verschillen van het voorbeeld van de landen die deze valuta’s hebben uitgegeven en die het gepast achtten de deviezenreserves van Irak, Iran, Venezuela, Afghanistan en Rusland te stelen voor een bedrag van triljoenen dollars. Aangezien de VS, Groot-Brittannië, de EU en Japan weigerden hun verplichtingen na te komen en beslag legden op de rijkdommen van andere naties die in hun valuta’s werden aangehouden, waarom zouden andere landen dan verplicht zijn hen terug te betalen en hun leningen af te lossen?

In ieder geval zal deelname aan het nieuwe economische systeem niet worden beperkt door de verplichtingen in het oude. Landen van het Zuiden kunnen volwaardige deelnemers aan het nieuwe systeem zijn, ongeacht hun opgestapelde schulden in dollars, euro’s, ponden en yen. Zelfs indien zij hun verplichtingen in die valuta’s niet zouden kunnen nakomen, zou dit geen gevolgen hebben voor hun kredietwaardigheid in het nieuwe financiële stelsel. Nationalisatie van de winningsindustrie zou evenmin een verstoring veroorzaken. Indien deze landen een deel van hun natuurlijke rijkdommen reserveren voor de ondersteuning van het nieuwe economische stelsel, zou hun respectieve gewicht in de valutamand van de nieuwe munteenheid dienovereenkomstig toenemen, waardoor deze natie over grotere valutareserves en kredietcapaciteit zou beschikken. Bovendien zouden bilaterale swap-lijnen met handelspartner-landen hen voorzien van adequate financiering voor mede-investeringen en handelsfinanciering.

Lees meer
Aftellen naar wanbetaling door de Amerikaanse overheid

The Cradle: In een van uw laatste essays, The Economics of the Russian Victory, roept u op tot “een versnelde vorming van een nieuw technologisch paradigma en de vorming van instellingen van een nieuwe economische wereldorde”. Onder de aanbevelingen stelt u specifiek de oprichting voor van “een betalings- en verrekeningssysteem in de nationale valuta’s van de lidstaten van de EAEU” en de ontwikkeling en implementatie van “een onafhankelijk systeem van internationale verrekeningen in de EAEU, SCO en BRICS, dat een einde zou kunnen maken aan de kritische afhankelijkheid van het door de VS gecontroleerde SWIFT-systeem”. Is het mogelijk een gezamenlijke inspanning van de EAEU en China te voorzien om het nieuwe systeem te “verkopen” aan SCO-leden, andere BRICS-leden, ASEAN-leden en naties in West-Azië, Afrika en Latijns-Amerika? En zal dat resulteren in een bipolaire geo-economie – het Westen versus de rest?

Glazyev: Dat is inderdaad de richting die wij uitgaan. Teleurstellend is dat de monetaire autoriteiten van Rusland nog steeds deel uitmaken van het Washington-paradigma en zich houden aan de regels van het op de dollar gebaseerde systeem, zelfs nadat de Russische deviezenreserves door het Westen werden veroverd. Anderzijds hebben de recente sancties de rest van de landen die niet tot het dollarblok behoren tot een diepgaand gewetensonderzoek aangezet. De westerse “beïnvloeders” controleren nog steeds de centrale banken van de meeste landen en dwingen hen het door het IMF voorgeschreven suïcidale beleid toe te passen. Dergelijk beleid is op dit moment echter zo duidelijk in strijd met de nationale belangen van deze niet-westerse landen, dat hun autoriteiten zich terecht zorgen beginnen te maken over hun financiële zekerheid.

U wijst terecht op de potentieel centrale rol van China en Rusland in de wording van de nieuwe economische wereldorde. Helaas blijft de huidige leiding van de CBR (Centrale Bank van Rusland) gevangen in de intellectuele doodlopende steeg van het Washington-paradigma en is zij niet in staat een stichtende partner te worden bij de totstandbrenging van een nieuw mondiaal economisch en financieel kader. Tegelijkertijd heeft de CBR de realiteit reeds onder ogen moeten zien en een nationaal systeem voor interbancair berichtenverkeer moeten opzetten dat niet afhankelijk is van SWIFT, en heeft zij dit ook opengesteld voor buitenlandse banken. Er zijn reeds cross-currency swap lijnen opgezet met de belangrijkste deelnemende landen. De meeste transacties tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie luiden reeds in nationale valuta en het aandeel van de nationale valuta in de binnenlandse handel neemt in snel tempo toe.

Een soortgelijke overgang vindt plaats in de handel met China, Iran en Turkije. India heeft aangegeven dat het eveneens bereid is over te schakelen op betalingen in nationale valuta. Er wordt veel moeite gedaan om verrekeningsmechanismen voor betalingen in nationale valuta te ontwikkelen. Parallel daaraan wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal niet-bancair betalingssysteem, dat gekoppeld zou zijn aan goud en andere op de beurs verhandelde grondstoffen – de “stablecoins”.

De recente sancties van de VS en Europa tegen de bankkanalen hebben geleid tot een snelle toename van deze inspanningen. De groep landen die aan het nieuwe financiële stelsel werken, behoeven slechts de voltooiing van het kader en de gereedheid van de nieuwe handelsmunt aan te kondigen en het proces van vorming van de nieuwe financiële wereldorde zal zich van daaruit verder versnellen. De beste manier om dit te bewerkstelligen zou zijn dit aan te kondigen tijdens de regelmatige bijeenkomsten van de SCO of de BRICS. Daaraan wordt gewerkt.

The Cradle: Dit was absoluut een belangrijk punt in de discussies van onafhankelijke analisten in het westen. Heeft de Russische Centrale Bank de Russische goudproducenten geadviseerd hun goud op de Londense markt te verkopen om een hogere prijs te krijgen dan de Russische regering of Centrale Bank zou betalen? Was er geen enkele anticipatie dat het komende alternatief voor de US-dollar grotendeels op goud gebaseerd zal moeten zijn ? Hoe zou u de gebeurtenissen karakteriseren ? Hoeveel praktische schade heeft dit toegebracht aan de Russische economie op korte en middellange termijn ?

Glazyev: Het monetaire beleid van de CBR, dat is uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van het IMF, is verwoestend geweest voor de Russische economie. De gecombineerde rampen van de “bevriezing” van ongeveer 400 miljard dollar aan deviezenreserves en meer dan een biljoen dollar die door oligarchen uit de economie werd overgeheveld naar westerse offshore-bestemmingen, vonden plaats tegen de achtergrond van een even rampzalig beleid van de CBR, dat onder meer bestond uit buitensporig hoge reële rentevoeten in combinatie met een beheerste zweving van de wisselkoers. Wij schatten dat dit een onderinvestering van circa 20 triljoen roebel en een onderproduktie van circa 50 triljoen roebel aan goederen heeft veroorzaakt.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van Washington is de CBR de laatste twee jaar gestopt met de aankoop van goud, waardoor de binnenlandse gouddelvers in feite gedwongen werden hun volledige productievolumes te exporteren, wat in totaal 500 ton goud opleverde. De vergissing en de schade die zij heeft veroorzaakt, zijn nu overduidelijk. Momenteel heeft de CBR de goudaankopen hervat, en hopelijk zal zij doorgaan met een gezond beleid in het belang van de nationale economie in plaats van zich te richten op inflatie ten voordele van internationale speculanten, zoals het afgelopen decennium het geval was.

Lees meer
De komende wereldoorlog voor de suprematie van de Amerikaanse dollar? Door de VS gesteunde uitbreiding van de NAVO naar de grenzen van Rusland

The Cradle: Zowel de Fed als de ECB zijn niet geraadpleegd over de bevriezing van de Russische buitenlandse reserves. In New York en Frankfurt wordt gezegd dat zij zich ertegen zouden hebben verzet als het hun was gevraagd. Had u persoonlijk de bevriezing verwacht ? En verwachtte de Russische leiding die ?

Glazyev: In mijn boek, The Last World War, dat ik al noemde en dat al in 2015 werd gepubliceerd, werd betoogd dat de kans dat dit uiteindelijk zou gebeuren zeer groot is. In deze hybride oorlog zijn economische oorlogsvoering en informationele/cognitieve oorlogsvoering de belangrijkste strijdtonelen. Op beide fronten hebben de VS en de NAVO-landen een overweldigend overwicht en ik twijfelde er niet aan dat zij daar te zijner tijd ten volle gebruik van zouden maken.

Ik pleit al lange tijd voor de vervanging van dollars, euro’s, ponden en yen in onze deviezenreserves door goud, dat in Rusland in overvloed wordt geproduceerd. Helaas zijn de westerse invloedrijke personen die sleutelposities bekleden bij de centrale banken van de meeste landen, alsmede bij ratingbureaus en belangrijke publicaties, erin geslaagd mijn ideeën het zwijgen op te leggen. Om een voorbeeld te geven: ik twijfel er niet aan dat hooggeplaatste functionarissen bij de Fed en de ECB betrokken waren bij de ontwikkeling van anti-Russische financiële sancties. Deze sancties zijn voortdurend aangescherpt en worden vrijwel onmiddellijk ten uitvoer gelegd, ondanks de bekende problemen met bureaucratische besluitvorming in de EU.

The Cradle: Elvira Nabiullina is herbevestigd als hoofd van de Russische Centrale Bank. Wat zou u anders doen, in vergelijking met haar vorige optreden? Wat is de belangrijkste leidraad bij uw verschillende benaderingen?

Glazyev: Het verschil tussen onze benaderingen is heel eenvoudig. Haar beleid is een orthodoxe uitvoering van de aanbevelingen van het IMF en de dogma’s van het Washington-paradigma, terwijl mijn aanbevelingen gebaseerd zijn op de wetenschappelijke methode en empirisch bewijsmateriaal dat de laatste honderd jaar in toonaangevende landen is verzameld.

The Cradle: Het strategisch partnerschap tussen Rusland en China lijkt steeds ijzersterker te worden – zoals president Poetin en president Xi zelf voortdurend bevestigen. Maar niet alleen in het Westen, maar ook in sommige Russische beleidskringen wordt er tegen geageerd. Hoe betrouwbaar is China als bondgenoot van Rusland in dit uiterst delicate historische tijdsgewricht?

Glazyev: Het fundament van het Russisch-Chinese strategische partnerschap is gezond verstand, gemeenschappelijke belangen en de ervaring van samenwerking gedurende honderden jaren. De heersende elite in de VS is een wereldwijde hybride oorlog begonnen om haar hegemoniale positie in de wereld te verdedigen, met China als voornaamste economische concurrent en Rusland als voornaamste tegenwicht. Aanvankelijk waren de geopolitieke inspanningen van de VS erop gericht een conflict tussen Rusland en China te creëren. Westerse beïnvloeders versterkten xenofobe ideeën in onze media en blokkeerden alle pogingen om over te schakelen op betalingen in nationale valuta. Aan Chinese zijde drongen westerse beïnvloeders er bij de regering op aan zich te schikken naar de eisen van de Amerikaanse belangen.

De soevereine belangen van Rusland en China leidden echter logischerwijs tot hun groeiend strategisch partnerschap en samenwerking, om de gemeenschappelijke dreigingen die van Washington uitgaan het hoofd te bieden. De tarievenoorlog van de VS tegen China en de oorlog tegen Rusland in verband met financiële sancties hebben deze bezorgdheid bevestigd en het duidelijke en actuele gevaar aangetoond waarmee onze twee landen worden geconfronteerd. Gemeenschappelijke belangen van overleving en verzet verenigen China en Rusland, en onze twee landen zijn economisch grotendeels symbiotisch. Zij vullen elkaar aan en vergroten elkaars concurrentievoordelen. Deze gemeenschappelijke belangen zullen op lange termijn blijven bestaan.

De Chinese regering en het Chinese volk herinneren zich nog heel goed de rol van de Sovjet-Unie bij de bevrijding van hun land van de Japanse bezetting en bij de na-oorlogse industrialisatie van China. Onze twee landen hebben een sterke historische basis voor een strategisch partnerschap en wij zijn voorbestemd om nauw samen te werken in onze gemeenschappelijke belangen. Ik hoop dat het strategisch partnerschap van Rusland en de Volksrepubliek China, dat wordt versterkt door de koppeling van de “One Belt One Road” aan de Euraziatische Economische Unie, het fundament zal worden van het project van het Groter Euraziatisch Partnerschap van president Vladimir Poetin en de kern zal vormen van de nieuwe economische wereldorde.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/04/10/30574/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties