Waarschuwing: Bill Gates heeft controle genomen over wereldwijde zaadproductie en opslag

0

Sinds het begin van de neolithische revolutie, zo’n 10.000 jaar geleden, hebben boeren en gemeenschappen gewerkt aan de verbetering van de opbrengst, de smaak, de voedingswaarde en andere eigenschappen van zaden. Zij hebben de kennis over de gezondheidseffecten en de genezende eigenschappen van planten, alsmede over de bijzondere groeiwijzen van planten en hun wisselwerking met andere planten en dieren, de bodem en het water, uitgebreid en doorgegeven. De vrije uitwisseling van zaden tussen landbouwers vormt de basis voor het behoud van de biodiversiteit en de voedselzekerheid, meldt Strangesounds.org.

Er is een grote zaaigoed- en biodiversiteitspiraterij aan de gang, niet alleen door bedrijven – die door fusies steeds minder en steeds groter worden – maar ook door superrijke miljardairs wier rijkdom en macht de deur openzetten voor al hun grillen. Voorop loopt Microsoft magnaat Bill Gates. (…)

De Bill & Melinda Gates Foundation gedraagt zich als de Wereldbank en gebruikt haar financiële macht en vermogen om greep te krijgen op de landbouw en invloed uit te oefenen op het landbouwbeleid van regeringen en instellingen.

Als veruit de grootste donor van de CGIAR heeft Gates met succes de overdracht van onderzoek en zaden van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen naar op grondstoffen gebaseerde bedrijven versneld, en de piraterij van intellectuele eigendom en zaadmonopolies gecentraliseerd en vergemakkelijkt door middel van wetten op intellectuele eigendom en zaadregulering.

De urgentie waarmee deze herstructurering van de CGIAR en de centralisering van de controle worden doorgevoerd, komt tot uiting in de open brief van IPES Food van 21 juli 2020: “Het proces dat nu gaande is om de CGIAR te hervormen, is dus absoluut noodzakelijk en van groot openbaar belang.

Het “One CGIAR”-proces is erop gericht de 15 juridisch onafhankelijke maar samenwerkende centra van de CGIAR, die in 15 landen zijn gevestigd, tot één juridische entiteit samen te voegen. De aanzet hiertoe kwam van enkele van de grootste donoren, met name de Bill and Melinda Gates Foundation, de Wereldbank en de regeringen van de VS en het VK. (…)

Lees meer
Dit is wat er nu gaat gebeuren

Het doel van “One CGIAR”, onder toezicht van “One CGIAR Common Board”, is op te gaan in “One Agriculture”, ook bekend als “Gates Ag One” – Gates’ nieuwste zet om de wereldzaadvoorziening te controleren. Gates heeft aangegeven dat hij het huidige budget van de CGIAR meer dan zal verdubbelen, van 850 miljoen dollar tot 2 miljard dollar per jaar. (…)

De Seed Freedom beweging roept de CGIAR genenbanken op om de gestolen variëteiten terug te geven aan de boeren. De lessen van de groene revolutie sinds de jaren zestig hebben ons geleerd dat de chemische weg van de monocultuur het vermogen van de aarde om het leven en de voedselproductie in stand te houden heeft ondermijnd, de biodiversiteit, de bodem en het water heeft vernietigd en tot de klimaatverandering heeft bijgedragen.

De ervaring van de afgelopen halve eeuw heeft duidelijk gemaakt dat soevereiniteit op het gebied van zaaigoed, voedselsoevereiniteit en kennissoevereiniteit de enige levensvatbare toekomst zijn voor voedsel en landbouw.

Gates neemt niet alleen de controle over van de zaden van boeren in de zaadbanken van de CGIAR, maar investeert ook zwaar in het verzamelen van zaden van over de hele wereld en het opslaan ervan in de Svalbard Global Seed Vault op de Arctische archipel – ook bekend als de Doomsday Vault – die is opgericht om een wereldwijde opslagplaats van zaden van de wereld te verzamelen en op te slaan. (…)

Het grootste aantal in de Zaadkluis bewaarde accessies zijn variëteiten van rijst, tarwe en gerst; meer dan 150.000 monsters van tarwe en rijst en bijna 80.000 monsters van gerst. Andere goed vertegenwoordigde gewassen zijn sorghum, Phaseolus-bonensoorten, maïs, cowpea, soja, Kikuyu-gras en kikkererwt.

Gewassen zoals aardappelen, aardnoten, Cajanus-bonen, haver en rogge, alfalfa, de graanhybride Triticosecale en brassica zijn vertegenwoordigd met 10.000 tot 20.000 zaadmonsters.

Het mag geen verrassing zijn dat Gates ook Diversity Seek (DivSeek) financiert, een wereldwijd project dat in 2015 van start ging om de genetische gegevens van boerenzaaddiversiteit in genenbanken in kaart te brengen en vervolgens patenten op dat zaad te verwerven via genomische kartering. Er zijn zeven miljoen plantentoegangen in openbare zaadbanken.

Lees meer
Stervende pasgeborene van gevaccineerde moeder met "witte longen"

Biopiraterij wordt bedreven door de convergentie van informatietechnologie en biotechnologie door het verwerven van octrooien op zaden via het “in kaart brengen” van hun genomen en genoomsequenties.

Terwijl levende zaden “in situ” moeten evolueren, kunnen octrooien op genomen uit zaden “ex situ” worden verkregen. DivSeek is ontworpen om de gegevens te “ontginnen” en te extraheren in zaden om de gemeenschappelijke zaaigoed te “censureren”. Het berooft landbouwers van hun zaden en kennis, het berooft zaden van hun integriteit en diversiteit, het wist de evolutionaire geschiedenis en de band van zaden met de bodem uit en reduceert ze tot een eenvoudige “code”. Dit “genetisch kolonialisme” is een opsluiting van de genetische gemeenschappelijke hulpbronnen.

De instellingen die bij DivSeek betrokken zijn, zijn de CGIAR-knooppunten en “openbare” universiteiten zoals Cornell en Iowa State, die steeds meer geprivatiseerd worden door de biotechnologie-industrie en de Gates Foundation. BMGF financiert Cornell’s Alliance for Science, de propagandamarkt voor pseudowetenschap, terwijl Iowa State de onethische GMO-voedingsproeven met bananen financiert. Andere door Gates gefinancierde DivSeek-partners zijn de African Agricultural Technology Foundation en de Africa-Brazil Agricultural Innovation Marketplace, ontwikkeld door de Braziliaanse landbouwonderzoeksorganisatie (Embrapa).

Via een nieuw “dekmantelbedrijf”, Editas Medicine, investeert BMGF in een jaar oud experimenteel gen-editing gereedschap, CRISPR-Cas9. Hoewel de technologie zelf nog onvolwassen en onnauwkeurig is, is zij een goudkoorts voor nieuwe octrooien geworden. De termen “gen-editing” en “educated guesses” sluipen het wetenschappelijk discours binnen.

De piraterij van algemene genomische gegevens van miljoenen door landbouwers gekweekte planten wordt “Big Data” genoemd. Big Data zijn echter geen kennis, het is zelfs geen informatie. Het zijn “geprivatiseerde” gegevens, illegaal gekopieerd en geprivatiseerd.

Zaden zijn niet alleen kiemplasma. Het zijn levende, zichzelf organiserende wezens, onderhevig aan evolutie, geschiedenis, cultuur en relaties.

Lees meer
Fabrieken worden niet alleen in de Verenigde Staten in brand gestoken, het gebeurt overal ter wereld...

In de jaren ’80 leidde Monsanto de drang naar GMO’s en patenten op zaden en leven. Vandaag is de vaandeldrager Bill Gates. Kortom, een miljardair die vrije toegang krijgt om zijn rijkdom te gebruiken om alle internationale verdragen en multilaterale bestuursstructuren te omzeilen, om mondiale bedrijven te helpen de biodiversiteit en de rijkdom van boeren te roven door onwetenschappelijke en ondemocratische praktijken zoals DivSeek te financieren, en om onbewezen technologieën zoals CRISPR op de mensheid los te laten.

De afgelopen twee decennia hebben duizenden bezorgde burgers en organisaties actie ondernomen en wetten geschreven om de biodiversiteit van de planeet, het recht van landbouwers op zaden en het recht van consumenten op veiligheid te beschermen, waaronder het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD), het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het VBD en het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw (ITPGRFA).

Dit artikel is een uittreksel uit het Navdanya International Global Citizens’ Report “Gates to a Global Empire”, dat op 14 oktober 2020 tijdens een online-evenement met de auteurs is gelanceerd. In het verslag worden bewijzen verzameld en de gevaren belicht van het filantrokapitalisme, dat de overname door het bedrijfsleven van onze systemen voor zaaigoed, landbouw, voedsel, kennis en wereldwijde gezondheid aanstuurt, informatie manipuleert en onze democratieën ondermijnt. In de hoofdstukken over zaden en biopiraterij wordt uiteengezet hoe Bill Gates en zijn stichting stelselmatig internationale verdragen ondermijnen die in het leven zijn geroepen om biodiversiteit, de rechten van boeren en de soevereiniteit van landen en gemeenschappen over hun zaden en de rijkdom aan biodiversiteit te beschermen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/10/18/21371/?swcfpc=1

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over Bill Gates en Voedsel.

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties