Velen zijn gestorven na misleidende media-orkestratie van een dodelijke Covid Pandemie

0

Viroloog Marc G. Wathelet geeft 13 redenen waarom het Covid-virus niet gevaarlijk genoeg is en is geweest om buitengewone maatregelen zoals lockdowns, maskers en vaccinatie met een onveilig experimenteel “vaccin” te vereisen, schrijft Paul Craig Roberts.

Dr. Wathelet wijst erop dat de dodelijkheid van Covid op hetzelfde niveau ligt als die van de seizoensgriep. Hij merkt op dat volgens de CDC, 99% van alle Covid sterfgevallen ten minste één comorbiditeit hadden en 95% meerdere comorbiditeiten. Het is ook een feit dat de meeste van degenen die stierven, dit deden omdat behandeling met effectieve en veilige geneesmiddelen, zoals HCQ en Ivermectine, werd achtergehouden.

Dr. Wathelet merkt op dat het bewijs onomstotelijk vaststaat dat de beperkte en kortdurende bescherming door het vaccin teniet wordt gedaan door de “shedding” van het vaccin, d.w.z. dat het vaccin besmetting eerder in de hand werkt dan beperkt. Bovendien hebben wetenschappers die onafhankelijk zijn van Big Pharma en NIH vastgesteld dat het “vaccin” het aangeboren immuunsysteem beschadigt en de gevaccineerden kwetsbaarder maakt dan de niet-gevaccineerden voor Covid, andere virussen en ziekten zoals kanker. Zie, bijvoorbeeld:

De ondoeltreffendheid van het “vaccin” maakt het bereiken van groepsimmuniteit onmogelijk. Bovendien bevordert het “vaccin” de generatie van nieuwe varianten die het virus verspreiden.

De ondoeltreffendheid van het “vaccin” maakt het bereiken van immuniteit van de kudde onmogelijk. Bovendien bevordert het “vaccin” de generatie van nieuwe varianten die het virus verspreiden.

Rekening houdend met de bekende onderwaardering van de bijwerkingen van vaccins in de officiële databank, is het waarschijnlijk dat het vaccin meer mensen heeft gedood en verwond dan het Covid-virus. Volgens de officiële VAERS-gegevensbank hebben de Covid-vaccins 30 keer meer mensen verwond dan alle andere vaccins samen, en 60 keer meer mensen gedood dan alle andere vaccins samen.

Gedwongen vaccinatie is een schending van de Neurenbergse wetten en er staat de doodstraf op. Dat regeringen zo’n ernstig misdrijf begaan in naam van de “volksgezondheid” is onzinnig. Bovendien wordt, zoals Dr. Wathelet opmerkt, de georkestreerde “pandemie” gebruikt om politieke veranderingen in liberale democratieën af te dwingen en westerse regeringen te vervangen door totalitaire regimes waarin de burgerlijke vrijheid wordt vernietigd in naam van de “volksgezondheid”. Australië heeft nu burgers in concentratiekampen, en Oostenrijk en Duitsland en EU-functionarissen dreigen ongevaccineerde burgers op te sluiten.

Lees meer
De EU plant een asielcentrum aan de buitengrens

Mijn conclusie uit de door Dr. Wathelet gepresenteerde gegevens is dat de ongevaccineerden veel veiliger zijn voor zichzelf en voor anderen dan de gevaccineerden en dat de covid-maatregelen de handlangers zijn van het totalitarisme.

Dertien redenen waarom Covid vaccinatie contraproductief is

Door Marc. G. Wathelet

1) De letaliteit van COVID19 is gelijk aan die van andere veel voorkomende respiratoire virussen:
Gegevens van Pr. John Ioannidis, Stanford University

IFR = infectie-sterfte-ratio (IFR) is het percentage van sterfgevallen ten gevolge van infectie. In de onderstaande tabel bijvoorbeeld overleefde 99,9973% van de kinderen en tieners van 0-19 jaar die met COVID19 waren besmet, met een IFR van slechts 0,0027% (1 sterfgeval op 37037 besmettingen!)

Deze gegevens zijn zonder vroegtijdige behandelingen, die de letaliteit nog verder zouden verminderen en daarom zouden geen uitzonderlijke maatregelen nodig moeten zijn.

2) 99% van de COVID-doden heeft ten minste één comorbiditeit, 95% heeft meerdere comorbiditeiten, volgens CDC-gegevens:

klik voor groter

Daarom lopen mensen zonder comorbiditeiten geen of een zeer laag risico om aan deze ziekte te overlijden.

3) De effecten van het COVID-19 vaccin op de besmetting nemen snel af, zijn in het beste geval gering en bevorderen zelfs de besmetting vroeg na de prik.
Daarom zijn de C19-vaccins nutteloos, zo niet contraproductief voor de bestrijding van besmettingen door dit virus.

4) De viral load is niet te onderscheiden tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden gedurende de eerste 5 dagen, de periode waarin de meeste transmissie plaatsvindt. Gevaccineerden houden zich minder aan gedragsaanbevelingen om de verspreiding van het virus te beperken, omdat zij ten onrechte denken dat zij het virus niet bij zich kunnen dragen en andere mensen niet kunnen besmetten.
Daarom zijn de C19-vaccins niet alleen nutteloos, maar zelfs contraproductief om de overdracht van dit virus tegen te gaan.

5) Kudde-immuniteit is zelfs in de landen met extreem hoge vaccinatiegraad niet bereikt en is met de gebruikte lekkende vaccins eenvoudigweg onmogelijk. Bovendien zijn natuurlijke infecties van SARS-CoV-2 gemeld bij onder meer honden en katten als gezelschapsdier, wat erop wijst dat het COVID19-virus niet alleen bij mensen maar ook bij gezelschapsdieren kan overleven.
Daarom zal een hogere vaccinatiegraad niet volstaan om de verspreiding van dit virus tegen te gaan.

Lees meer
VS: gedwongen vaccinatie van gehandicapten
Advertisement

6) Nieuwe gegevens tonen aan dat vaccinatie het ontstaan van nieuwe varianten bevordert, zoals de evolutietheorie had voorspeld. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34873910/

Daarom zal vaccineren tijdens een pandemie contraproductief zijn en alleen maar leiden tot het ontstaan van nieuwe varianten die resistent zijn tegen de vaccinatie.

7) Alle geneesmiddelenbewakingsgegevens wijzen op een veel hoger percentage ernstige bijwerkingen van COVID-19-vaccins in vergelijking met alle andere vaccins (bv. ~30X in het VAERS (Vaccine Adverse Effects Resporting System)) en van overlijden (bv. ~60X in VAERS). Het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), dat in 1990 is opgezet, is een nationaal systeem voor vroegtijdige waarschuwing om mogelijke veiligheidsproblemen met in de VS gelicentieerde vaccins op te sporen. VAERS wordt gezamenlijk beheerd door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de U.S. Food and Drug Administration (FDA). Audit van VAERS-gegevens wijzen uit dat het vaccin kan worden uitgesloten als doodsoorzaak voor slechts 14% van de sterfgevallen die verband houden met COVID-19-vaccinatie. Geneesmiddelenbewaking is passief en registreert slechts een klein deel van de bijwerkingen, wat leidt tot een onderrapportage van bijwerkingen die in verschillende onafhankelijke studies varieert van 90 tot 99%.
Daarom houdt C19-vaccinatie een ernstig risico in voor de gezondheid, met inbegrip van invaliditeit en overlijden.

klik voor groter

8) Een zeer grote Israëlische studie vergeleek de resultaten van COVID19-infectie tussen niet-gevaccineerde Israëliërs met natuurlijke immuniteit van eerdere infectie met Israëliërs die tweemaal waren gevaccineerd onderzoekers vonden voor de gevaccineerde groep een 13-voudig verhoogd risico voor doorbraakinfectie met de Delta-variant, een 7-voudig verhoogd risico voor symptomatische ziekte en een groter risico voor COVID-19-gerelateerde ziekenhuisopnames in vergelijking met degenen die eerder waren geïnfecteerd, maar niet waren gevaccineerd.
Daarom concludeerden de Israëlische onderzoekers dat natuurlijke immuniteit een langduriger en sterkere bescherming biedt tegen infectie, tegen symptomatische ziekte en tegen ziekenhuisopname veroorzaakt door de Delta-variant van SARS-CoV-2, in vergelijking met door twee doses vaccin geïnduceerde immuniteit.

Lees meer
Britse regering bevestigt dat 9 op de 10 COVID-sterfgevallen in het afgelopen jaar tot de volledig / drievoudig gevaccineerde behoorden

9) Vanuit bio-ethisch oogpunt vereist het risico van invaliditeit en dood voor een gezonde ontvanger van een vaccin dat hij/zij de keuze heeft het vaccin te aanvaarden of te verwerpen.
Daarom bestaat er zonder vrije wil geen geldige toestemming en zijn gedwongen inentingen wettelijk strafbaar.

10) Vanuit een medisch deontologisch standpunt vereisen alle medische behandelingen geïnformeerde toestemming en daarom zou vaccinatie nooit verplicht mogen zijn, vooral niet voor vaccins die nog experimenteel zijn en waarvan we de middellange en lange termijn gevolgen voor de gezondheid niet kennen.
Daarom vernietigt het dwingen van een medische behandeling tegen de wil van een patiënt het professionele vertrouwen en de arts-patiënt relatie.

11) Vanuit moreel oogpunt is de code van Neurenberg juist opgesteld om elke vorm van medisch experimenteren zonder toestemming van de proefpersoon te verbieden.
Daarom worden gedwongen medische ingrepen tegen de vrije wil van het individu als misdadig beschouwd sinds de processen van Neurenberg in Duitsland na het einde van de tweede wereldoorlog.

12) Vanuit juridisch oogpunt, zoals aangetoond door Alessandro Negroni, professor in de rechtsfilosofie aan de Universiteit van Genua. “In het licht van het Europese en internationale recht vormen genetische vaccins tegen covid een medisch experiment op mensen. Vanuit zowel ethisch als juridisch oogpunt kan niemand verplicht worden zich te onderwerpen aan een vorm van medisch experiment zonder vrije en geïnformeerde toestemming.” http://www.mediaplus.site/2021/10/09/les-vaccins-genetiques-anti-covid-sont-une-forme-dexperimentation-medicale/

13) Vanuit een politiek/historisch standpunt is het voor veel waarnemers duidelijk dat de “Covid-crisis” wordt gebruikt om politieke veranderingen in liberale democratieën te forceren tegen de wil van het volk in, in de richting van een totalitair regime dat mensenrechten, burgerlijke vrijheden en de rechtsstaat met voeten treedt. Christine Anderson, lid van het Europees Parlement, zei: “Ik ben een Duitse, en we hebben onze grootouders ooit gevraagd hoe ze gewoon stilzwijgend hebben kunnen toekijken hoe een afschuwelijk totalitair regime tot stand kwam.”

Voor meer referenties zie: https://covexit.com/letter-by-marc-wathelet-phd-to-the-belgian-minister-of-health/


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/08/25/18055/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties