American Medical Association geeft gids uit die artsen instrueert tegen het publiek te liegen om hen te manipuleren het Covid-19 Vaccin te krijgen

0

De American Medical Association (AMA) heeft artsen geïnstrueerd om het grote publiek te desinformeren door gebruik te maken van psychologische en linguïstische hulpmiddelen om hen te manipuleren in het krijgen van het Covid-19 vaccin, schrijft Dr Mercola.(*

De Winter 2021 “AMA COVID-19 Guide: Background/Messaging on Vaccines, Vaccine Clinical Trials & Combatting Vaccine Misinformation,” uitgegeven door de American Medical Association (AMA) doet ernstige vragen rijzen over het feit of de AMA zich houdt aan transparantie, eerlijkheid, ethiek en de morele normen waaraan zij haar leden zal houden.

De AMA werd opgericht in 1847 en is de grootste beroepsvereniging en lobbygroep van artsen en studenten geneeskunde in de V.S. Volgens de AMA zelf is haar missie het bevorderen van de kunst en wetenschap van de geneeskunde en het verbeteren van de volksgezondheid.

Hoe verklaren ze dan deze “COVID-19 messaging guide,” die expliciet artsen leert hoe ze hun patiënten en de media kunnen misleiden wanneer hen lastige vragen worden gesteld over COVID-19, behandelingsopties en COVID shots?

AMA Leert Artsen Hoe Te Misleiden

“Het is van cruciaal belang dat artsen en patiënten vertrouwen hebben in de veiligheid en werkzaamheid van COVID-19-vaccins wanneer deze beschikbaar komen voor openbaar gebruik”, aldus de “AMA COVID-19 Guide”, waaraan wordt toegevoegd:(2

“Om de aarzeling over vaccins te overwinnen en te zorgen voor een wijdverspreide acceptatie van vaccins onder alle demografische groepen, moeten artsen en de bredere volksgezondheidsgemeenschap blijven werken aan het opbouwen van vertrouwen in de veiligheid en werkzaamheid van vaccins, vooral in gemarginaliseerde en minderheidsgemeenschappen met een historisch gefundeerd wantrouwen in medische instellingen.”

De hele gids is bedoeld om artsen te leren hoe ze vertrouwen kunnen kweken in de medische wereld in het algemeen, als het gaat om de behandeling van COVID-19, maar in het bijzonder als het gaat om de experimentele COVID shots.

De gids bevat “gesuggereerde verhalen” voor verschillende gelegenheden, zoals communicatie via sociale media, en “gesprekspunten voor externe communicatie”, bijvoorbeeld bij interviews. Er worden negen specifieke “kernboodschappen” opgesomd waarop artsen zich moeten concentreren wanneer ze communiceren over COVID-19. Deze kernboodschappen kunnen als volgt worden samengevat:

  • Vertrouwen uitspreken in de ontwikkeling van vaccins
  • Het belang van vaccins benadrukken
  • Benadruk de noodzaak om de verspreiding van verkeerde informatie over vaccins tegen te gaan
  • Houd u aan de bijgewerkte ethische richtlijnen voor artsen en medisch personeel, waarin staat dat zij moreel verplicht zijn om zich te laten vaccineren
  • Geef algemene aanbevelingen voor vaccins, zoals de aanbeveling dat iedereen ouder dan 6 maanden, inclusief zwangere vrouwen, een jaarlijkse griepprik moet krijgen
  • Benadruk het belang van het afschaffen van niet-medische vrijstellingen van vaccinatie
  • Benadruk de toegenomen beschikbaarheid van griepvaccins en op het belang van het halen van een griepprik, zelfs als je een COVID-injectie hebt gehad
  • Benadruk het belang van het betrekken van minderheden, zowel bij proeven met vaccins als als betrouwbare boodschappers die “sociale druk kunnen bevorderen” om minderheden te laten vaccineren en het historische wantrouwen in medische instellingen kunnen wegnemen
  • Wetenschappelijke analyses “die gebaseerd zijn op persoonlijke meningen, anekdotes en politieke ideologieën” aan de kaak stellen
Lees meer
Europees Openbaar Ministerie onderzoekt aankopen van vaccins in de EU - Druk op corrupte Von der Leyen neemt toe

AMA bezorgd over desinformatie

Op pagina 7 van de gids, onder het kopje ‘Wetenschap’, verklaart de AMA “zeer bezorgd te zijn dat ongebreidelde desinformatie en de politisering van gezondheidskwesties het vertrouwen van het publiek in de wetenschap aantasten en het vertrouwen in artsen en medische instellingen ondermijnen”, en voegt daaraan toe dat “Wetenschap gebaseerd moet zijn op een gemeenschappelijk begrip van feiten en bewijs en mensen in staat moet stellen weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezondheid.”(3

Daartoe roept de AMA “alle gekozen functionarissen op om wetenschap en feiten te bevestigen in hun woorden en daden,” en voor de media om “waakzaam te zijn in het communiceren van feitelijke informatie” en om “degenen die ervoor kiezen om verkeerde informatie verspreiden uit te dagen.”

AMA instrueert artsen over hoe ze het publiek kunnen desinformeren

Het is dan ook een teleurstelling dat de AMA artsen instrueert hoe zij het publiek verkeerd kunnen voorlichten met behulp van een verscheidenheid aan psychologische en linguïstische hulpmiddelen. Misschien wel één van de meest flagrante voorbeelden hiervan is de aanbevolen “COVID-19 taalverwisseling” die op pagina 9 wordt beschreven.

Zoals u hieronder kunt zien, instrueert de AMA artsen expliciet om bepaalde woorden en termen te vervangen door andere, meer narratief-bevestigende keuzes. Schokkend genoeg omvat dit ook het verwisselen van “hospitalisatiecijfers” voor “sterfgevallen” – twee termen die in de verste verte niet uitwisselbaar zijn!

Het is ongelooflijk dat de AMA artsen daadwerkelijk zou vertellen om een feitelijk gegeven te vervangen door een regelrechte leugen. Maar vertellen ze artsen met deze verwisseling niet om te verklaren dat mensen dood zijn, terwijl ze in feite alleen maar met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen?

Hospitalisatiegraad verwijst naar hoeveel mensen ziek in het ziekenhuis liggen met COVID-19, terwijl dood verwijst naar hoeveel mensen gestorven zijn. De eerste term verwijst naar mensen die nog in leven zijn, de andere naar patiënten die niet meer in leven zijn.

klik voor groter

Een andere zeer twijfelachtige woordspeling is dat niet wordt ingegaan op de pietepeuterige details van vaccinatieproeven, zoals het aantal deelnemers, maar dat in plaats daarvan eenvoudigweg wordt gezegd dat deze proeven “een transparant, rigoureus proces” hebben doorlopen.

Het verwisselen van de feitelijke term “Operation Warp Speed” voor “standaard proces” is een andere schandalige misleiding. De twee zijn gewoon niet verwisselbaar. In feite, staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Het standaardproces voor de ontwikkeling van vaccins omvat een lang proces van meer dan tien jaar en een groot aantal stappen die ofwel zijn weggelaten ofwel drastisch zijn ingekort voor de COVID shots.

Lees meer
Demonische Young Global Leader Justin Trudeau beveelt een tweede dosis mRNA voor zuigelingen

Door het standaardproces te volgen, duurt de ontwikkeling van vaccins gemiddeld 10 jaar en vaak langer. Operatie Warp Speed stelde vaccinmakers in staat deze COVID-prikken in ongeveer negen maanden van begin tot eind in elkaar te flansen. Je kunt onmogelijk beweren dat de twee termen een identiek proces beschrijven.

De kracht van taal

Andere taalverwisselingen zijn minder ongelooflijk, maar benadrukken nog steeds het feit dat de AMA wil dat haar leden helpen een zeer specifiek en eenzijdig verhaal te promoten dat machtsgeile excessen en totalitaire tactieken minder slecht laat klinken dan ze in werkelijkheid zijn, en twijfelachtige processen OK laat klinken.

Taal is een krachtig instrument waarmee we de werkelijkheid vormgeven,(4 omdat het bepaalt hoe we over dingen denken. Zoals verteller en filmmaker Jason Silva opmerkt:(5

“Het gebruik van taal, de woorden die je gebruikt om de werkelijkheid te beschrijven, kunnen in feite de werkelijkheid voortbrengen, kunnen de werkelijkheid onthullen. Woorden zijn generatief… We creëren en nemen onze werkelijkheid waar door middel van taal. We denken dat de werkelijkheid bestaat door taalconstructies in real time.”

Zo klinkt “lockdown” als een onvrijwillige opsluiting door een totalitair regime, en dat is het ook, terwijl “blijf-huis-bevel” veel minder draconisch klinkt. Tenslotte wordt “thuis” meestal geassocieerd met comfort en veiligheid.

Hetzelfde geldt voor het gebruik van “COVID-protocollen” in plaats van “COVID-mandaten, -richtlijnen, -controles en -bevelen”. “Protocollen’ klinkt als een standaardprocedure, alsof de COVID-maatregelen niets nieuws zijn, terwijl ‘mandaten, controles en bevelen’ impliceren dat we ons inderdaad op medisch-totalitair terrein bevinden, en dat is ook zo.

Hoe onwelgevallige vragen te sturen, blokkeren, afleiden en tegenhouden

De AMA had haar leden kunnen instrueren om zich gewoon aan de feiten te houden en eerlijk te zijn – en in sommige secties doet ze dat ook – maar daar blijft het niet bij. In plaats daarvan geeft de AMA een volledige pagina met instructies over hoe het gesprek te sturen, en hoe te blokkeren, af te buigen en uit te stellen wanneer men geconfronteerd wordt met lastige vragen waar een eerlijk antwoord eigenlijk het officiële verhaal zou kunnen doorbreken.

Hier is een voorbeeld van deze instructies. Ik moedig u aan pagina 8 van de gids door te lezen, en aandacht te besteden aan deze psychologische trucs wanneer u luistert naar interviews of het nieuws leest.

Het is vermeldenswaard dat de AMA ook benadrukt dat: 1) artsen moeten spreken voor de AMA, en 2) artsen NIET hun persoonlijke mening mogen geven. Spreken voor de AMA staat vermeld onder “Uw Verantwoordelijkheden” wanneer u geïnterviewd wordt, terwijl het niet bespreken van persoonlijke meningen staat vermeld onder “Niet doen bij Interviews”.

AMA holt alle geloofwaardigheid snel uit

Lees meer
Waarom COVID-vaccins een droom zijn die uitkomt voor centrale banken

De richtlijnen van de AMA zijn niet allemaal slecht. Een deel van het advies is heel logisch. Maar het opnemen van taalverwisselingen die resulteren in valse verklaringen, en hulpmiddelen voor het sturen, blokkeren, afbuigen, doorverwijzen en uitstellen om directe antwoorden te vermijden, doen niets anders dan de geloofwaardigheid en dus het vertrouwen in de medische gemeenschap uithollen.

De directe instructie om geen persoonlijke standpunten te delen is een andere strategie die het vertrouwen ondermijnt. Wanneer mensen met hun arts praten, willen zij horen wat die arts werkelijk denkt, gebaseerd op hun eigen kennis en ervaring.

Ze verwachten niet dat hun arts – of een arts die in een interview optreedt – simpelweg een door de AMA gedicteerd verhaal herhaalt. Als we er niet op kunnen vertrouwen dat onze medische professionals hun eerlijke mening geven en directe antwoorden geven, is er weinig reden om onze zorgen zelfs maar met hen te bespreken, en dat is het tegenovergestelde van wat de AMA beweert te willen bereiken.

De AMA maakt zich zorgen over de verspreiding van verkeerde informatie en het afbrokkelen van vertrouwen, en toch vertelt zij haar leden om hun professionele mening voor zich te houden en te liegen over COVID sterfgevallen. Met deze leidraad impliceert de AMA in wezen zichzelf als een bron en aanstichter van medische misinformatie die uiteindelijk patiënten kan schaden.

In een interview met Stew Peters Show (zie bovenaan dit artikel) bekritiseerde Dr. Bryan Ardis de AMA richtlijnen, waarbij hij erop wees dat de AMA beweert dat de richtlijnen zijn opgesteld om te voorkomen dat politieke ideologieën de geneeskunde dicteren, maar in feite bewijst dat de AMA zelf de voorkeur geeft aan politieke ideologie in plaats van aan medische feiten.

De AMA wil dat haar leden optreden als propagandisten voor een bepaald verhaal – gebruik makend van “politiek correct taalgebruik” – in plaats van informatie te delen en te handelen in overeenstemming met hun eigen geweten en professioneel inzicht. Zoals Peters opmerkt:

“Als een arts alleen maar herhaalt wat de AMA hem vertelt, waarom zouden er dan überhaupt artsen zijn? Je kunt genoeg uitgehongerde propagandisten krijgen op elke liberale universiteit, maar in plaats daarvan willen we onze medische professionals veranderen in ideologische zombies met stethoscopen.”

Bronnen en referenties


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/05/19/wef-bedreigt-ongevaccineerden-haal-je-covid-prik-of-anders/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties