Duitsland verdonkeremaant zijn vaccinatiedoden

0

Zowel Covid-doden als vaccinatiedoden worden niet goed geregistreerd. Over sterfgevallen die aan Covid worden toegeschreven hebben we uitgebreid bericht (hier). Het komt er op neer dat iedereen die sterft binnen 28 dagen na een positieve PCR-test wordt geteld als een coronadode, ook als de persoon is overleden door een schotwond of bij een auto-ongeluk.

Vaccindoden worden zo mogelijk nog slordiger bijgehouden. In de VS worden vaccinbijwerkingen en doden bijgehouden door VAERS en in Europa door Eudravigilance, waar nationale instituten de gegevens aan doorgeven, maar dan moeten ze wel gemeld worden. En daar schort het. In Nederland is Lareb de instantie die de meldingen bijhoudt en ze doorgeeft, ze mogen ook direct naar de EMA EudraVigilance-databank gestuurd worden. Boekhoudnatie Nederland houdt het van alle EU landen trouwens het allerbeste bij. In Duitsland is het Paul Ehrlich Instituut er verantwoordelijk voor. En onderstaande lijkt aan te geven dat dat instituut niet in staat en ronduit onwillig is om de bijwerkingen en doden nauwgezet bij te houden. 

Alles om de Coronahoax in stand te houden. De Covid-sterftecijfers worden enorm opgeschroefd, terwijl de vaccindoden geminimaliseerd worden om de winsten van Big Pharma niet in gevaar te brengen. Of het nou om Covid-doden of vaccinatiedoden gaat, in beide gevallen kunnen alleen autopsies definitief uitsluitsel geven en die worden niet (voldoende) uitgevoerd.

1 Augustus verscheen er in nota bene kartelmedium Der Zeit een artikel dat de hoofdpatholoog aan de Universiteit van Heidelberg, Peter Schirmacher, aandringt op veel meer autopsies van gevaccineerde mensen. En op 29 juli berichtte RT-Duitsland over een WOB-verzoek aan het Paul Ehrlich Instituut dat laat zien hoe dat instituut denkt over het uitvoeren van autopsies.

Chef patholoog dringt aan op meer autopsies van gevaccineerde mensen

De hoofdpatholoog aan de Universiteit van Heidelberg, Peter Schirmacher, dringt aan op veel meer autopsies van gevaccineerde mensen, meldt Der Zeit. Naast coronadoden zouden ook de lijken van mensen die overlijden in verband met een vaccinatie vaker onderzocht moeten worden, zegt Schirmacher tegen het Duitse Persbureau in Stuttgart.

De directeur van het Pathologisch Instituut in Heidelberg waarschuwt zelfs voor een groot aantal niet-gemelde gevallen van sterfgevallen door vaccinatie en klaagt: De pathologen merken niets van de meeste patiënten die overlijden na en mogelijk door een vaccinatie. Andere wetenschappers zijn het op dit punt echter niet met hem eens, zoals de Permanente Vaccinatiecommissie (Stiko) en het Paul Ehrlich Instituut.

Al een jaar lang wordt in de universitaire klinieken in het zuidwesten autopsie uitgevoerd op coronadoden om de ziekte beter te begrijpen. De staat steunt het Covid-19 autopsieonderzoek van de universitaire pathologieën met zo’n 1,8 miljoen euro. Schirmacher leidt het autopsieproject. De bevindingen van meer dan 200 autopsies tot nu toe hebben onder meer geleid tot een betere behandeling en beademing van Covid-patiënten, zegt hij. “De hier opgedane kennis helpt daarom om zieke mensen beter en succesvoller te kunnen behandelen en levens te redden”, zegt minister van Wetenschap Theresia Bauer (Groenen). Schirmacher, sinds 2012 lid van de National Academy of Sciences Leopoldina, hoopt dat de financiering volgend jaar doorgaat.

Chef patholoog dringt aan op meer autopsies van gevaccineerde mensen

De arts wil nu zeldzame, ernstige bijwerkingen van de vaccinatie – zoals cerebrale veneuze trombose of auto-immuunziekten – tot op de bodem uitzoeken. Het probleem vanuit zijn oogpunt: gevaccineerde mensen sterven meestal niet onder klinische observatie. “De arts die het lijk onderzoekt, stelt geen verband met de vaccinatie vast en stelt een natuurlijke dood vast en de patiënt wordt begraven”, meldt Schirmacher. “Of hij stelt een onduidelijk soort dood vast en de officier van justitie ziet geen fout en geeft het lijk vrij voor begrafenis.”

30 tot 40 procent overleden aan vaccinatie

Lees meer
Bij middelbare schoolatleet wordt twee meter bloedstolsel uit benen verwijderd, waardoor voetbalcarrière abrupt eindigt

In Baden-Württemberg werkten de pathologen daarom samen met officieren van justitie, politie en huisartsen, meldt Schirmacher. Er is al autopsie uitgevoerd op meer dan 40 mensen die binnen twee weken na vaccinatie stierven. Schirmacher gaat ervan uit dat 30 tot 40 procent van hen is overleden aan de vaccinatie. Naar zijn mening wordt de frequentie van dodelijke gevolgen van vaccinaties onderschat – een politiek explosieve uitspraak in tijden waarin de vaccinatiecampagne aan kracht verliest, de deltavariant zich snel verspreidt en beperkingen voor niet-gevaccineerde mensen worden besproken.

Schirmacher werd tegengesproken door andere wetenschappers. Het Paul Ehrlich Instituut vond zijn uitspraken onbegrijpelijk. “Ik ken geen gegevens die het mogelijk zouden maken om hier een redelijke verklaring af te leggen en ik ga niet uit van een niet-gerapporteerde cijfers”, zei het hoofd van de Permanente Vaccinatiecommissie, Thomas Mertens.

Er is geen reden om aan te nemen dat er veel niet-gemelde vaccinatiecomplicaties of zelfs sterfgevallen zijn, benadrukte de immunoloog Christian Bogdan van der Uniklinik Erlangen. “Er kan ook geen sprake zijn van verwaarlozing van de mogelijke gevaren van COVID-19-vaccins.” Vooral de laatste weken en maanden hebben laten zien dat het bewakingssysteem goed werkt. In Duitsland bijvoorbeeld werd het zeldzame optreden van cerebrale veneuze trombose na vaccinatie met Astrazeneca (1-2 gevallen per 100.000 vaccinaties) als een complicatie erkend”, zegt Bogdan.

Schirmacher blijft bij zijn mening. “Uw collega’s hebben het absoluut bij het verkeerde eind, omdat ze deze specifieke vraag niet goed kunnen beoordelen”, antwoordde hij. Hij wil geen paniek zaaien en is allerminst tegen vaccinaties, zegt de hoogleraar, die zegt dat hij zich zelf heeft laten inenten tegen corona.

De Federale Vereniging van Duitse Pathologen dringt ook aan op meer autopsies van gevaccineerde mensen. Dit is de enige manier om verbanden tussen sterfgevallen en vaccinaties uit te sluiten of te bewijzen, zegt Johannes Friemann, hoofd van de autopsiewerkgroep van de vereniging. Volgens hem worden er echter te weinig autopsies uitgevoerd om van een niet-gerapporteerd aantal te kunnen spreken. “Je weet nog niets.” Huisartsen en gezondheidsautoriteiten moeten hiervan op de hoogte worden gesteld. De deelstaten zouden de gezondheidsautoriteiten moeten instrueren om ter plaatse lijkschouwingen te laten uitvoeren. Dat vroeg de Federale Vereniging van Pathologen in maart in een brief aan minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU). Het bleef onbeantwoord, zegt Friemann.

Vaccinschade of toeval? Opheldering van gemelde vermoedelijke gevallen is ter beoordeling van de lokale autoriteiten

Het Paul Ehrlich Instituut verzamelt gemelde vermoedelijke gevallen van mogelijke bijwerkingen en sterfgevallen als gevolg van COVID-19-vaccins. Het is echter afhankelijk van de lokale autoriteiten om opheldering te verschaffen. Het weet niet wat er op de overlijdensakten staat en kan geen autopsies aanvragen, zeggen ze, meldt RT.de.

Het Paul Ehrlich Instituut (PEI), dat ondergeschikt is aan het federale ministerie van Volksgezondheid (BMG), zou de veiligheid van COVID-19-vaccins in Duitsland moeten bewaken. Omdat deze vanwege de in maart 2020 door de Bondsdag uitgeroepen “epidemie van nationale reikwijdte” slechts een noodgoedkeuring hebben, die nog steeds van kracht is, zou de PEI bijzonder zorgvuldig moeten zijn. Maar in zijn rapporten worden alleen “vermoedelijke gevallen in een temporele context” vermeld die door artsen, patiënten of familieleden zijn gemeld. Het is niet duidelijk of de vaccinatie echt de oorzaak was. En dat zal blijkbaar ook zo blijven, want de vraag of en hoe meldingszaken worden gecontroleerd, is aan de lokale autoriteiten.

Dit blijkt uit een verzoek van een gebruiker genaamd Barbara Kern aan de PEI met betrekking tot de wet op de vrijheid van informatie via het online portaal fragdenstaat.de. Ze wilde eerst van het Federaal Instituut weten wanneer een gemeld overlijden na een vaccinatie – 1.028 tegen 30 juni 2021 – zal worden erkend als veroorzaakt door de vaccinatie. Kern vroeg wat voor bijwerkingen er zouden moeten zijn, hoeveel tijd er zou moeten zijn verstreken van vaccinatie tot overlijden en welke andere criteria een rol speelden.

Lees meer
30 feiten die u moet weten: Uw Covid Informatieblad
Advertisement

Na nog een verzoek kreeg de gebruiker op 17 juni een eerste antwoord. De PEI drukte zich zeer vaag uit. De doodsoorzaak is vastgesteld door een forensisch arts/patholoog, zo staat te lezen. Indien autopsie wordt aangevraagd, kan een mogelijk verband met de vaccinatie in het rapport worden beschreven. Sterfgevallen zouden door artsen, gezondheidsautoriteiten of familieleden aan de PEI worden gemeld. De afdeling Geneesmiddelenbewaking kan verdere documenten over gemelde sterfgevallen verzamelen – op voorwaarde dat ze bestaan.

PEI weet niet wat er op overlijdensakten staat

Ontevreden met het antwoord, vroeg Kern door. Ze wilde bijvoorbeeld weten of er bij een overlijden na een COVID-19-vaccinatie meer autopsies zouden worden uitgevoerd dan normaal en vroeg om de bijbehorende cijfers. Ze voegde eraan toe: “Laat de overlijdensakte zien of iemand is ingeënt of wanneer de vaccinatie heeft plaatsgevonden?” Ze vroeg ook naar bekende bijwerkingen die tot nu toe tot de dood hebben geleid. Het vernieuwde antwoord van een PEI-woordvoerster kijkt diep:

“We hebben deze cijfers niet. Postmortemonderzoeken worden gewoonlijk bevolen door het openbaar ministerie, gewoonlijk het openbaar ministerie in de respectieve federale staat, de respectieve stad. Ik weet niet of er centraal verzamelde gegevens zijn. Ik weet ook niet wat er op de overlijdensakten staat. In het geval van bijwerkingen die dodelijk kunnen zijn, ligt de nadruk op trombo-embolische voorvallen die verband houden met trombocytopenie. Anders is uw vraag moeilijk te beantwoorden, omdat het verloop van dezelfde bijwerking bij de betrokken mensen heel verschillend kan zijn, zodat ze niet per se fataal zijn.”

Met andere woorden, de plaatselijke arts, die in het meest kritieke geval de overledene zelfs zelf had kunnen vaccineren, beslist zelf of hij een eerdere toediening van het COVID-19-vaccin in de overlijdensakte vermeldt. Het is aan het openbaar ministerie, dat aan instructies gebonden is, om te beslissen of een overlijden door de forensische geneeskunde moet worden onderzocht. Als de arts “natuurlijke doodsoorzaak” opgeeft, is elk verder onderzoek bij voorbaat uitgesloten. En het PEI weet niet eens of er centrale gegevens zijn en wat er op de overlijdensakten staat. Alleen tromboses met een gelijktijdig tekort aan bloedplaatjes (TTS) zouden soms fatale bijwerkingen kunnen zijn.

Ook hier was de vragenstelster niet tevreden over. “Hoe kan het PEI als toezichthoudende instantie de effecten van dit vaccin registreren als het niet eens in de overlijdensakte hoeft te worden vastgelegd of en wanneer de overledene is ingeënt?” vroeg ze verder en vroeg naar de relevante regelgeving. Daarnaast vroeg ze naar empirische waarden, welk percentage van de werkelijke gevolgschade van een vaccinatie überhaupt aan de PEI zou worden gemeld. De woordvoerster van het instituut reageerde met een algemene verklaring: zij onderzoeken de veiligheid van de COVID-19 vaccins, punt uit. Zij verwees naar de website van haar instituut. En: de evaluatie van sterfgevallen is niet gebaseerd op de overlijdensakte. Zij wilden niet verder op de details ingaan, zeiden zij in een definitief antwoord.

Een vermoeden is geen bewijs – maar wie onderzoekt deze zaken?

{…}

RT.de stelde een aantal vervolgvragen aan PEI-woordvoerster Susanne Stöcker. De auteur wilde onder meer weten hoe het PEI de 10.578 vermoedelijke gevallen die op 30 juni waren gemeld, precies liet controleren op ernstige bijwerkingen met 1.028 doden.

In hoeveel gevallen was er forensisch onderzoek? In hoeveel gevallen zou de vaccinatie als oorzaak kunnen worden uitgesloten en in hoeveel niet? Welke vaccins werden gebruikt in bevestigde gevallen? Wanneer is een arts verplicht ziekte of overlijden als bijwerking te melden? Hoeveel gevallen werden gemeld door artsen, familieleden en de getroffenen zelf? En tot slot: kan het PEI ook zelf autopsies bestellen, hoe vaak heeft het er tot nu toe gebruik van gemaakt en heeft het gegevens of onderzoeken waaruit blijkt hoeveel bijwerkingen van medicijnen er gemeld worden? Het volledige antwoord van PEI-woordvoerster Stöcker is:

Lees meer
Italië: 15 migrantenpiraten met dolken kapen Turks schip, nemen gijzelaars - Krijgen asiel als beloning

“Beste mevrouw Bonath,

Ik stel voor dat u ook de bijlage (Methoden) aandachtig leest in het veiligheidsrapport dat u aanhaalt, aangezien sommige van uw vragen daar zullen worden beantwoord. In mijn antwoord van 15 februari 2021 heb ik u al uitgelegd dat het Paul Ehrlich Instituut zelf geen lijkschouwingen kan aanvragen, maar wel om de daarbij behorende resultaten vraagt ​​als er een lijkschouwing heeft plaatsgevonden.

Specifieke evaluaties op individuele aanvraag zijn niet mogelijk.

De melding van vermoedelijke gevallen aan het Paul-Ehrlich-Institut kan op verschillende manieren en van meerdere kanten plaatsvinden, zodat er ook meerdere meldingen zijn. Bijvoorbeeld zowel van de arts die de reactie of het overlijden heeft vastgesteld, van de nabestaanden (via Nebenffekt.bund.de) en/of de vergunninghouder via de vermelding in de Eudravigilance-database. De bron van de melding is niet relevant voor de beoordeling, elke melding wordt gelijk vastgelegd en beoordeeld.

De ervaring heeft geleerd dat verdachte gevallen consistenter worden gemeld met nieuw goedgekeurde vaccins dan met reeds lang bestaande vaccins, en ernstige reacties worden ook veel betrouwbaarder gemeld dan lichte, tijdelijke bijwerkingen.

Het melden van vermoedelijke vaccinatiecomplicaties door artsen en vergunninghouders is wettelijk geregeld. Elk vermoeden van gezondheidsschade die verder gaat dan de gebruikelijke omvang van een vaccinatiereactie, moet volgens de Wet Infectiebescherming worden gemeld, tenzij de reactie duidelijk is gebaseerd op een andere oorzaak dan de vaccinatie.

Zie het bijbehorende meldingsformulier op de website van het Paul Ehrlich Instituut voor het melden van artsen aan het Paul Ehrlich Instituut via de gezondheidsafdeling (https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/arzneimittelsicherheit/pharmakovigilanz /ifsg-meldebogen-verdacht- impfkomplikation.pdf?__blob=publicationFile&v=2).

Bij de melding aan de GGD worden de gegevens daar geanonimiseerd voordat ze worden doorgestuurd naar het Paul Ehrlich Instituut.

De medische professie kan het echter ook rechtstreeks melden aan het Paul Ehrlich Instituut. Alle informatie die op deze manier wordt ontvangen, wordt in gepseudonimiseerde vorm naar de database overgebracht, zodat tracering alleen mogelijk is met het PEI-nummer dat is toegekend bij het maken van de melding.”

Studie uit 2019: minder dan één procent van de bijwerkingen van geneesmiddelen gemeld

Volgens het antwoord van Stocker lijkt de PEI een soort verzamelpunt te zijn voor gemelde vermoedens, die zelf geen onderzoeken kan gelasten en volledig is aangewezen op (vaccinerende) artsen en officieren van justitie die aan instructies zijn gebonden. Inderdaad, de vraag rijst: hoe wil je ooit adequate veiligheidsprofielen creëren voor de COVID-19-vaccins? Vooral omdat de eerdere gegevens reden genoeg zouden moeten zijn om nader te kijken en een onderzoek uit 2019 je doet nadenken.

Volgens deze studie van het in München gevestigde bedrijf Medikura Digital Health wordt in Duitsland “minder dan één procent van de bijwerkingen officieel geregistreerd”. Dit suggereert een ingewikkeld rapportageproces met “bepaalde hindernissen”. De rapporten voor COVID-19-vaccins zijn gebaseerd op hetzelfde principe dat twee jaar geleden gold.

Als u op deze studie vertrouwt, zou u de bijna 107.000 gemelde vermoedelijke bijwerkingen minstens maal 100 moeten nemen, wat overeenkomt met een geschatte waarde van tien miljoen. En de geregistreerde ongeveer 10.600 ernstige veronderstelde bijwerkingen met een goede 1.000 sterfgevallen zouden theoretisch sterk kunnen worden onderschat. Maar je weet niets zeker.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/02/20/autopsie-wijst-uit-slechts-1-procent-van-de-onderzochte-covid-sterfgevallen-stierf-uitsluitend-aan-corona/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties