Bizar: Biontech zoekt ernstig zieke Duitse kinderen vanaf 2 jaar voor drievoudige vaccinatiestudie

0

Wij voelden ons net Tucker Carlson bij dit verhaal in het licht van de walgelijke studieopzet in de VS (“Doomlord Fauci financierde gruwelijke wetenschappelijke experimenten waarbij de hoofdhuid van geaborteerde foetussen op ratten getransplanteerd werd“). Je wilt het niet geloven. Men schudt zijn hoofd. Men twijfelt aan de mensheid. Maar het is waar. De stukken liggen op tafel: Biontech en Pfizer willen bijvoorbeeld drie doses van het experimentele mRNA-vaccin geven aan kinderen van twee jaar en ouder die een orgaantransplantatie hebben overleefd. Wat is het nut van dergelijke ethisch meer dan twijfelachtige experimenten, wat is het nut voor de samenleving?

In de studie NCT04895982, laatst bijgewerkt 24 mei 2021, wil Biontech/Pfizer bepalen of Covid-19 vaccins veilig en effectief zijn voor immuungecompromitteerde mensen van 2 jaar en ouder, meldt Report24. Het is op zoek naar 180 volwassenen en 180 kinderen in de Verenigde Staten, Brazilië en Duitsland, mensen met de ernstigste vormen van kanker of mensen die orgaantransplantaties hebben ondergaan. Zij zullen drie doses van het Pfizer/Biontech mRNA-vaccin tegen Covid-19 krijgen, waarna zij gedurende 6 maanden zullen worden gecontroleerd op werkzaamheid en bijwerkingen. Benadrukt wordt dat de proefpersonen, die werkelijk ernstig tot terminaal ziek zijn, bij het begin van het onderzoek nog een levensverwachting van minimaal één jaar moeten hebben.

Zin en gebruik ten minste voor leken meer dan twijfelachtig

Is er iemand onder onze lezers die ons kan uitleggen wat voor zin dergelijke experimenten hebben? Wat kan worden afgeleid voor de bevolking als geheel als een terminaal ziek 2-jarig kind pijn heeft op de injectieplaats – of erger – na ontvangst van het Pfizer-vaccin? Hoe helpt dit al die mensen die gelukkig geen gevaarlijke immuundeficiënties hebben, die geen vergevorderde kanker hebben? Als niet-medische mensen oordelen wij vanuit ons gevoel: het is hoogst immoreel, zinloos, onaanvaardbaar. Wat zijn dat voor ouders die hun kinderen aan zulke experimenten onderwerpen? Pfizer weet uit eigen onderzoek heel goed dat 79 procent van de gevaccineerde kinderen van 12 jaar en ouder klaagt over bijwerkingen.

Lees meer
Forbes geeft toe dat mRNA-vaccins je DNA veranderen en verandert dan de titel

De originele bronnen bij Pfizer en de Amerikaanse regering

Om te bewijzen dat we het verhaal niet verzonnen hebben, is hier de studie zoals beschreven op de site van Pfizer: https://www.pfizer.com/science/find-a-trial/nct04895982

Een tweede bron is de site clinictrials.gov van de Amerikaanse overheid: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04895982?term=NCT04895982&rank=1&view=record

De studie in detail:

Wat zullen we te weten komen?

 • Percentage deelnemers dat lokale reacties [Tijdsbestek: gedurende 7 dagen na dosis 1, dosis 2 en dosis 3], pijn op de injectieplaats, roodheid en zwelling, zoals zelf gerapporteerd in elektronische dagboeken, rapporteerde
 • Percentage deelnemers dat melding maakt van systemische voorvallen [Tijdsbestek: gedurende 7 dagen na dosis 1, dosis 2 en dosis 3] koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, rillingen, braken, diarree, nieuwe of toegenomen spierpijn, nieuwe of verergerde gewrichtspijn, zoals zelf gerapporteerd in elektronische dagboeken
 • Percentage deelnemers dat ongewenste voorvallen heeft gemeld [tijdspanne: van dosis 1 tot 1 maand na dosis 2 ], zoals bepaald door het personeel van de site
 • Percentage deelnemers dat ernstige ongewenste voorvallen heeft gemeld [tijdspanne: van dosis 1 tot 6 maanden na dosis 3 ], zoals bepaald door het personeel in het veld
 • GMT’s (geometrisch gemiddelde titers) van alle deelnemers, zoals gemeten door SARS-CoV-2 neutraliserende titers, zonder serologisch of virologisch bewijs van eerdere SARS-CoV-2-infectie en met een immunogecompromitteerde status, zoals gespecificeerd in het protocol [tijdsbestek: 1 maand na dosis 2], gemeten in het centrale laboratorium
 • Percentage deelnemers dat ongewenste voorvallen rapporteerde [Tijdsbestek: Vanaf dosis 3 tot 1 maand na dosis 3}, bepaald door het personeel ter plaatse

Wie mag deelnemen.

 1. mannelijke of vrouwelijke deelnemers die op het moment van inschrijving ≥ 2 jaar oud zijn.
 2. Deelnemers of ouders/voogden van deelnemers, afhankelijk van de leeftijd, die een geïnformeerde toestemming ondertekenen en bereid en in staat zijn om alle geplande bezoeken, behandelingsplannen, laboratoriumtests, leefstijloverwegingen en andere onderzoeksprocedures na te leven.
 3. levensverwachting ≥12 maanden (365 dagen) naar het oordeel van de onderzoeker bij de inschrijving.
 4. telefonische bereikbaarheid gedurende de gehele studieperiode.
 5. Vrouwelijke deelnemer in de vruchtbare leeftijd of mannelijke deelnemer die in staat is kinderen te verwekken en die bereid is een zeer effectieve anticonceptiemethode overeenkomstig dit protocol te gebruiken gedurende ten minste 28 dagen na de laatste dosis van de studie-interventie indien er een risico op zwangerschap bestaat bij haar/zijn partner; of vrouwelijke deelnemer niet in de vruchtbare leeftijd of mannelijke deelnemer die niet in staat is kinderen te verwekken.
 6. Deelnemers die immuungecompromitteerd zijn als gevolg van het volgende:
 • met bekende NSCLC (kleincellige en niet-kleincellige longkanker) en 18 jaar oud met ten minste een van de volgende symptomen:
 • minstens 2 weken (14 dagen) voor de inschrijving chemotherapie hebben gekregen (of voorheen onbehandeld waren) en naar verwachting niet binnen minstens 2 weken (14 dagen) na de toediening van de dosis chemotherapie zullen krijgen; en/of
 • Behandeling met een checkpointinhibitor (PD-1/PD-L1-remmer, CTLA-4-remmer) en ten minste 1 behandelingscyclus voorafgaand aan de inschrijving voor de studie (bij bezoek 1); of
 • een gerichte geneesmiddelentherapie (EGFR-, ALK-, ROS1-, BRAF-, RET-, MET-, NTRK-remmers) ondergaan en vóór de inschrijving voor de studie ten minste één behandelingscyclus hebben ondergaan; of
 • Met bekende chronische lymfatische leukemie (CLL) en 18 jaar oud met ten minste een van de volgende aandoeningen: – Heeft asymptomatische ziekte (bv. Rai stadium <3, Binet stadium A of B) en is onder observatie en krijgt geen behandeling voor CLL; of
 • Wordt behandeld met B-cel remmende monoklonale antilichamen (anti-CD20) en heeft vóór de inschrijving ten minste 3 cycli ondergaan; en/of
 • Wordt behandeld met een BTK-remmer, PI3K-remmer of BCL-2-remmer OF – Wordt momenteel behandeld met hemodialyse-onderhoudsbehandeling als gevolg van nierziekte in het eindstadium en is ≥ 18 jaar oud OF
 • Een actieve immunomodulerende therapie (bijv. TNFα-remmer of tofacitinib) voor een auto-immuun- of ontstekingsziekte in een stabiele dosis* en ≥2 tot <18 jaar oud * Een stabiele dosis wordt gedefinieerd als dezelfde dosis gedurende ten minste 3 maanden (84 dagen) zonder veranderingen in de 28 dagen voorafgaand aan bezoek 1.
Lees meer
Officiële overheidsgegevens suggereren dat de volledig gevaccineerden lijden aan antilichaam-afhankelijke versterking; en de onlangs gepubliceerde Pfizer-documenten bewijzen dat Pfizer en de FDA wisten dat dit zou gebeuren

Of:

 • Ten minste 3 maanden (84 dagen) voor de inschrijving (bezoek 1) een transplantatie van een vast orgaan heeft ondergaan, binnen 2 maanden (60 dagen) voor de inschrijving (bezoek 1) geen acute afstotingsperioden heeft doorgemaakt en 2 tot 18 jaar oud is OF
 • Ten minste 6 maanden (182 dagen) voor de inschrijving (bezoek 1) een autologe of allogene beenmerg- of stamceltransplantatie hebben ondergaan, met voldoende immuunreconstitutie voor immunisatie, naar de mening van de onderzoeker, en ≥ 2 tot <18 jaar oud zijn.

7. de ouder/wettelijke voogd van de deelnemer in staat is een ondertekende geïnformeerde toestemming te geven en (indien van toepassing) in te stemmen met de in aanhangsel 1 beschreven inhoud betreffende de naleving van de in de ICD en in dit protocol beschreven inhoud. 1. De onderzoeker of een door de onderzoeker aangewezen persoon moet schriftelijke geïnformeerde toestemming (en instemming, indien van toepassing) verkrijgen van elke deelnemer aan het onderzoek of diens ouder/voogd (zoals gedefinieerd in aanhangsel 1) voordat een voor het onderzoek specifieke activiteit wordt uitgevoerd. Alle ouders/voogden moeten volledig over het onderzoek worden ingelicht in talen en bewoordingen die zij begrijpen, en de deelnemers moeten zo volledig mogelijk worden geïnformeerd. De onderzoeker bewaart het origineel van de toestemmingsdocumenten (en de toestemmingsdocumenten, indien van toepassing) die door elke deelnemer zijn ondertekend.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/06/02/14772/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties