Zweden als bewijs: lockdowns beschermen niemand – Product van hysterie en angstzaaierij

0

De Zweden werden zwaar verguisd toen zij weigerden de grote massa van die naties te volgen die obsessief op de lockdown afstevenden. De modelleurs die de lockdown als een noodzakelijke stap beschouwden, beweerden dat Zweden ongeveer 100.000 extra doden zou lijden, het dubbele van het normale jaarlijkse aantal.

Dagelijks verschenen artikelen, met name in de Britse Guardian, waarin de verantwoordelijken moordenaars werden genoemd vanwege het onvermijdelijke bloedbad dat zou plaatsvinden indien de Zweden niet van gedachten zouden veranderen.
De inzet was hoog, bericht Wochenblick. Door de lockdown-filosofie van China over te nemen, voerde bijna de hele wereld een gevaarlijk experiment uit. Daarbij werden alle volksgezondheidsrichtsnoeren voor de bestrijding van het virus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) en andere organisaties gewoonweg genegeerd.

Dubieuze grondslagen

Dit waren de resultaten van een eeuw onderzoek, die werden veronachtzaamd toen het virus voor het eerst op het toneel verscheen. De theoretisch noodzakelijke bewijsprocedures voor de herziening van deze bestaande richtsnoeren werden in detail omschreven, maar ook volledig genegeerd.

De basis voor deze drastische stap was uitsluitend de bewering van Bruce Aylward van de WHO dat China’s strikte quarantainestrategie er daadwerkelijk in geslaagd was de epidemie in te dammen. Dit was op zijn beurt gebaseerd op de speculatie dat iedereen vatbaar was voor Covid-19, en dat zonder een lockdown het aantal ziekten en sterfgevallen exponentieel zou toenemen. Het was een merkwaardige veronderstelling. Sinds februari 2020 was bekend dat het SARS-CoV-2-virus dat bij vatbare personen de “Covid-19”-ziekte veroorzaakte, zeer nauw verwant was met andere coronavirussen, waarvan sommige wijdverbreid waren. Daarom was het van meet af aan hoogst onwaarschijnlijk dat het om een virus zou gaan dat door het menselijke immuunsysteem als volkomen nieuw zou worden beschouwd.

Lees meer
100% vaccinatiegraad, negatieve test als voorwaarde - toch Covid-uitbraak op cruiseschip

Minder sterfgevallen

Maar Zweden kon niet worden overgehaald tot afsluiting, waardoor het een van de spannendste controle-experimenten in de menselijke geschiedenis werd. Maar het resulteerde niet in 100.000 meer sterfgevallen dan een normaal jaar. Niet eens in de buurt. Wat er in plaats daarvan gebeurde, is te zien in bijgaande grafiek. Of je nu een van de lockdownfanaten was die trendlijnen voorspelden met meer dan 8.000 extra sterfgevallen, of een scepticus die het extreem lage sterftecijfer in 2019 zag als de reden voor het sterfteoverschot van dit jaar… de realiteit deelde een vernietigende klap uit aan de lockdowntheorie en de modellen die werden gebruikt om deze te rechtvaardigen!

Covid-19 bleek in de bestudeerde periode veel minder dodelijk te zijn dan de modelleerders hadden voorspeld; dit was echter zeker niet te danken aan de lockdowns die zij zo hoog aansloegen. Zweden heeft duidelijk aangetoond dat het besluit om het land open te laten helemaal geen genocide was.
De lijst van de door de lockdowns veroorzaakte schade was daarentegen meer dan voorspelbaar en voor iedereen duidelijk. Daarop probeerden sommige modelleurs aan te voeren dat de sluiting van winkels en scholen, de quarantaines en huisarrest minder verwoestend waren dan een ongecontroleerde epidemie.

Statistisch bedrog

Velen van hen gebruikten als “joker” de truc van de paarsgewijze vergelijking en vergeleken Zweden met zorgvuldig geselecteerde Scandinavische buurlanden, namelijk die waar een laag sterfteoverschot werd waargenomen. Wat volledig werd genegeerd was dat de trendlijnen van dergelijke landen precies dezelfde waren als die van het Zweedse grondgebied, met uitzondering van Stockholm, waar de meeste Zweedse sterfgevallen hadden plaatsgevonden, en dat soortgelijke koppelingen – b.v. Peru en Brazilië – een tegengesteld resultaat hadden opgeleverd.

Lees meer
Zweden: Immigrantenbendes stenigen politieauto's

Doodsoorzaken genegeerd

Sommigen concentreerden zich op officiële Covid 19 sterfgevallen in Zweden, hoewel alle sterfgevallen in verpleeghuizen daar werden geteld als Covid 19 slachtoffers binnen 30 dagen na een positieve test. Deze benadering ging volledig voorbij aan de werkelijke doodsoorzaak; dat deze cijfers overdreven waren, was overduidelijk wanneer men de lagere oversterfte in aanmerking nam. Anderen hielden zich echter niet in met hun stereotypering en beweerden zelfs dat Zweden voortdurend in een “lockdown” leefde vanwege de afstandelijke en volgzame aard van zijn bevolking.

Tot nu toe waren de aanvalsstrategieën niet effectief, en niet erg eerlijk. Iets verdachter daarentegen was een zeer actieve Facebookgroep, gewijd aan het lobbyen in kringen van politici en ambtenaren om hen zover te krijgen Zweden te “straffen” voor zijn onafhankelijke geest. Wat echter zeker waar is, is dat het rechtstreeks overgaan op kudde-immuniteit de Zweden zal helpen te voorkomen dat zij een bron van besmetting en nieuwe varianten worden. Van andere zijden is herhaaldelijk beweerd dat Zweden in feite reeds een soort “lockdown” heeft uitgevoerd, of, eigenlijk volledig voorbijgaand aan het punt, dat zij op het punt stonden die weg in te slaan, en dus hun fout reeds hadden toegegeven.

Dit alles moet ons eraan herinneren dat de politieke reactie op Covid-19 heel weinig te maken heeft met wetenschap, en veel meer met ideologieën. De leugen en misvatting dat lockdowns de oplossing voor alle problemen waren, verspreidde zich als een sociale epidemie en blijft voortbestaan onder een verlamde burgerij, aangemoedigd door ideologische opiniemakers die zich nog steeds beroepen op buitensporige modellen als alternatieve “wat als”-scenario’s. Ten onrechte concludeerden veel waarnemers dat de lockdowns in feite vele miljoenen levens hadden gered.

Lees meer
Verkiezingsfilmpjes - Biden heeft niet gewonnen

Ongekende massahysterie

Om deze bewering te weerleggen, hoeft men alleen maar naar Zweden te kijken.
Pandemics Data & Analytics (Panda) betoogt al lang dat lockdowns moreel onverdedigbaar zijn en op een gebrekkige logica berusten. Een besluit tot afsluiting kan nooit redelijk worden geacht zonder een kosten-batenanalyse. Toch heeft geen van de vele regeringen die strikte lockdowns hebben ingevoerd, ooit iets dergelijks gepubliceerd. De reden hiervoor kan alleen maar zijn dat een dergelijke studie zou aantonen dat het concept van lockdown een duidelijke mislukking is.

De lockdowns zullen de geschiedenisboeken ingaan als het product van pseudo-wetenschappelijke ideologie, ongekende massahysterie en angstzaaierij. Zij zullen ons allen eraan herinneren dat wij onze vrijheden moeten verdedigen tegen politici wier daden uitsluitend worden ingegeven door gerichte bangmakerij en het streven naar steeds meer macht en gezag.


Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/02/16/9702/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties