Zal Rusland het 2+4-verdrag, de basis voor de Duitse hereniging, beëindigen ?

3

In het 2+4-verdrag, dat de basis vormt voor de zogenaamde hereniging, verplichtte de nu grotere Bondsrepubliek Duitsland zich tot het naleven van bepaalde beperkingen. De Berlijnse regering schendt al enkele jaren fundamentele delen van dit verdrag en Rusland heeft dit genereus genegeerd. Door de operatie in Oekraïne zijn deze schendingen echter zo flagrant geworden dat dit verdrag nu in gevaar is, schrijft Peter Haisenko.

Indien de ene partij een overeenkomst niet nakomt, heeft de andere partij het recht om nakoming van de overeenkomst te eisen. Als u niet aan dit verzoek voldoet, kan dit contract worden beëindigd of zelfs worden opgezegd. U bevindt zich dan weer in een juridische positie alsof dit contract niet had bestaan. De bedrogen contractpartner heeft zelfs het recht om schadevergoeding te eisen. Deze eenvoudige juridische situatie geldt van het privaatrecht tot staatscontracten. Laten we eens kijken naar enkele passages uit het 2+4-verdrag, dat de voorwaarden voor het herenigde Duitsland regelt.

Het begint met het feit dat er geen NAVO-troepen op het grondgebied van de voormalige DDR zullen worden gestationeerd totdat de Russische troepen zich hebben teruggetrokken. Daarna kunnen er Duitse troepen gestationeerd zijn en eventueel ook tot een alliantie behoren. Dit geldt niet voor NAVO-troepen uit het buitenland. Er bestaat een bepaald grijs gebied in de zin dat dit gebied kan worden gebruikt voor operaties die erop gericht zijn NAVO-troepen en -materieel verder naar het oosten te verplaatsen. Het is bijvoorbeeld controversieel als Leipzig Airport wordt gebruikt voor militair transport van NAVO-vliegtuigen. Er zijn ook militaire transporten op spoorlijnen binnen de voormalige DDR die NAVO-soldaten en materieel naar de oostgrens van de NAVO-staten brengen. Zelfs als er herhaalde leugens zijn over in ieder geval de morele legitimiteit van de oostwaartse expansie van de NAVO, is er op zijn minst een “genereuze” interpretatie van de verdragen met betrekking tot het gebied van de voormalige DDR. Maar het gaat door.

Joegoslavië was al de zondeval

Het volgende punt in dit verdrag betekent dat Duitsland voor altijd zal afzien van de aankoop van nucleaire, biologische en chemische wapens. De regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse Democratische Republiek verklaarden, krachtens het internationaal recht bindend, dat het verenigde Duitsland “nooit zijn wapens zal gebruiken behalve in overeenstemming met zijn grondwet en het Handvest van de Verenigde Naties.” Duitsland heeft dit uiterlijk met de operaties in Joegoslavië geschonden. Nu zou je rabulistisch kunnen beargumenteren dat Duitsland zijn grondwet niet kan schenden omdat het land er geen heeft, maar nog steeds slechts een basiswet heeft. Maar het Handvest van de Verenigde Naties blijft bestaan ​​en de Duitse missies in Joegoslavië werden niet goedgekeurd door de VN.

Feit is echter dat Berlijn zich er terdege van bewust was en is dat de basiswet wordt behandeld als een grondwet, althans in de Duitse binnenlandse rechtspraak. Dit werd duidelijk met de Afghanistan-missie, die de heer Struck zo ontwierp dat “Duitsland wordt verdedigd in de Hindu Kush.” Er werd veel gelachen, maar het laat zien dat mensen zich terdege bewust zijn van de overtredingen van de wet. Er zijn nog meer voorbeelden, maar die verbleken in vergelijking met de schendingen van verdragen die in verband met Oekraïne zijn gepleegd.

Waarom staat Merkel nog niet voor de rechter?

Laten we beginnen met de akkoorden van Minsk. Vorig jaar gaf ex-kanselier Merkel met een zekere trots toe dat zij, de Fransman Hollande en de Oekraïnse Porosjenko niet van plan waren zich aan dit akkoord te houden. Volgens Merkel diende het alleen om de 6.000 in Debaltsevo omsingelde Kiev-soldaten te redden van verovering of vernietiging en om tijd te winnen om Kiev massaal te herbewapenen en het gereed te maken voor een oorlog tegen Rusland. Als dit geen voorbereiding is op een agressieoorlog, weet ik niet wat dat wel zou kunnen zijn. Waarom liet Merkel artikel 80 van het Wetboek van Strafrecht op 1 januari 2017 schrappen, bijna onopgemerkt door het publiek? Wat zei deze paragraaf?

“Iedereen die een agressieoorlog voorbereidt (artikel 26, lid 1 van de grondwet) waarbij de Bondsrepubliek Duitsland betrokken zal zijn en daardoor oorlogsgevaar voor de Bondsrepubliek Duitsland creëert, zal worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of met een gevangenisstraf van niet minder dan tien jaar.” Artikel 26 lid 1 van de Basiswet werd echter nooit in aanmerking genomen. Het luidt nog steeds: “Handelingen die geschikt zijn en uitgevoerd worden met de bedoeling om de vreedzame coëxistentie van volkeren te verstoren, in het bijzonder het voeren van een aanvalsoorlog, zijn ongrondwettelijk. Ze moeten strafbaar worden gesteld.” Meer hierover hier en hier vind je ook een interessante wending die stelt dat het voorbereiden maar niet het voeren van een aanvalsoorlog strafbaar is:

https://www.background.de/politik /binnenland /verbod-op-voorbereiding-op-een-aanvalsoorlog/

De Basiswet maakt deel uit van de 2+4-contracten

In dat opzicht is het verrassend dat Merkel nog niet voor de rechtbank heeft moeten verschijnen. En nee, de opzegging op 1 januari 2017 ontslaat Merkel niet, want het Akkoord van Minsk is jaren daarvoor op slinkse wijze door haar opgesteld. Nu is het waar dat dit artikel 80 niet direct verband houdt met de 2+4-contracten, maar artikel 26, lid 1 van de Basiswet bestond destijds al en maakt, net als de Basiswet zelf, deel uit van de basis voor dit contract. De vraag rijst dus of dit ook een reden is waarom Duitsland de in 1990 beloofde nieuwe grondwet nog niet heeft ontvangen. Wat zouden de gevolgen zijn geweest als deze passages niet langer in de grondwet waren opgenomen? Zou dat de geldigheid van de 2+4-contracten in twijfel hebben getrokken? Net zoals het negeren van deze passages in de Basiswet.

Maar laten we verder gaan. Er is momenteel een open discussie over het bewapenen van de Bondsrepubliek Duitsland met kernwapens. Deze discussie alleen al is een duidelijke veronachtzaming van de passage in het 2+4-verdrag, waarin staat dat Duitsland voor altijd zal afzien van de aankoop van nucleaire, biologische en chemische wapens. Is er een alternatieve interpretatie voor ‘alle tijden’? Ik ben me er niet van bewust. Maar het is nog duidelijker. Laten we het nog eens in herinnering brengen: de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse Democratische Republiek hebben, krachtens het internationaal recht, bindend verklaard dat het verenigde Duitsland ‘nooit zijn wapens zal gebruiken behalve in overeenstemming met zijn grondwet en het Handvest van de Verenigde Naties’.”

Advertisement

Juridische acrobatiek kan niet helpen

Er zijn zeker rabulistische interpretaties hiervan. Maar gezien de realiteit kunnen deze niet geldig zijn. Er wordt altijd benadrukt dat we geen verantwoordelijkheid hebben voor waar Kiev de geleverde wapens voor gebruikt, maar het simpele feit blijft dat het Duitse wapens zijn die tegen Rusland worden gebruikt. Daarover bestaat al een verklaring van de Wetenschappelijke Dienst van de Duitse Bondsdag uit april 2022. Daarin staat dat Duitsland het staakt-het-vuren met Rusland verbreekt als hier Oekraïense soldaten worden getraind. En dat is precies wat Duitsland onderscheidt van alle andere Oekraïense aanhangers.

Duitsland leeft niet alleen in een staat van wapenstilstand met Rusland, maar ook met de andere geallieerden. Voormalig bondskanselier Schröder heeft dit waarschijnlijk aan zijn partijgenoot Scholz uitgelegd, wat verklaart waarom laatstgenoemde zo aarzelde met het leveren van wapens totdat hij zijn bevelen uit Washington moest vervullen. Maar met de levering van Taurus-raketten zou het feit dat het Russische moederland wordt aangevallen met Duitse wapens eindelijk in vervulling gaan. Laten we ook de ondubbelzinnige aankondiging van onze minister van Buitenlandse Zaken volgen. Ze zei dat ze de Russische economie wilde ruïneren en dat Duitsland in oorlog was met Rusland. Hoe zou u het als Rus interpreteren als het Kievs leger Duitse wapens gebruikt tegen Rusland, maar Kiev dit niet zou kunnen doen zonder deze wapens?

Dit wordt al besproken in het Russische parlement

Met het oog op deze verschillende schendingen van het staakt-het-vuren en de 2+4-overeenkomsten zijn er al eisen geformuleerd om deze overeenkomsten te beëindigen. Gelukkig werd er met overweldigende meerderheid tegen gestemd over de levering van Taurus-raketten in de Bondsdag. 182 stemmen voor en 480 tegen. Het is dus duidelijk dat alle publicaties over de stemming over Oekraïne regelrechte leugens zijn en dat er zelfs in het regeringskamp veel mensen zijn die nog steeds verstand en geweten hebben.

Gelukkig komt dat omdat het hoogstwaarschijnlijk de laatste druppel voor Moskou zou zijn geweest. Maar het onderwerp is niet van tafel. Ik zal dus kort aangeven welke gevolgen het zou kunnen hebben als Rusland de 2+4 verdragen opzegt omdat Duitsland deze verdragen massaal heeft geschonden. Deze gevolgen zouden mogelijk zijn onder het internationaal recht en geen enkele “op regels gebaseerde orde” zou helpen. We mogen niet over het hoofd zien dat als Rusland zich terugtrekt uit de verdragen, de contractuele status met de andere drie ook niet meer zal bestaan.

Een onmogelijk horrorscenario?

Ten eerste zou Rusland als bezettingsmacht weer troepen in het Oosten [van Duitsland] kunnen stationeren.

De internationale juridische basis voor Duitse eenheid en soevereiniteit bestaat niet langer.

Het herstel van de grenzen tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse Democratische Republiek die bestonden vóór 3 oktober 1990.

De hervatting van de bezettingsrechten en -verplichtingen van de vier machten in Duitsland, vooral in Berlijn, dat weer in vier sectoren zou worden verdeeld.

De intrekking van de erkenning van Duitsland als lid van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de NAVO en andere internationale organisaties.

Het heronderhandelen van alle bilaterale en multilaterale verdragen die de Bondsrepubliek Duitsland sinds 1990 heeft gesloten, inclusief alle EU-verdragen.

De mogelijke escalatie van politieke, economische en militaire spanningen tussen Duitsland en zijn buurlanden en de vier machten.

Klinkt dat eng? Waarschijnlijk niet voor iedereen. Waarom werken er anders zoveel debielen aan precies dit? Of zijn deze oorlogsstokers zo slecht opgeleid dat ze de mogelijke gevolgen niet eens beseffen? Dat ze zich er niet van bewust zijn dat ze zich mogelijk moeten verantwoorden voor een rechtbank van de dan teruggekeerde Russische bezettingsmacht? Laten we niet vergeten dat de Bundeswehr alleen maar munitie heeft die na twee dagen opgebruikt zou zijn. Dus als Rusland het einde van de wapenstilstand zou aankondigen, zou Duitsland zich onmiddellijk weer kunnen overgeven. Tenzij de groene oorlogsstokers de definitieve de-industrialisatie van Duitsland willen bewerkstelligen door Rusland als het ware op te roepen tot gerichte aanvallen, bijvoorbeeld tegen de elektriciteitsvoorziening. Lieve God, bevrijd ons van de gekken in de Duitse politieke leiding en in de staatsmedia voordat Poetin dat moet doen.


Thomas Röper van de Anti-Spiegel heeft er vorige week ook over geschreven.

Dit is zijn laatste alinea:

Of Rusland echt zo’n stap zou zetten is nog maar de vraag. Tot nu toe is dit alleen besproken in kringen van Russische experts, maar het feit dat Russische senatoren en zelfs leden van de Doema er nu serieus over praten, laat zien dat de Duits-Russische betrekkingen zo slecht zijn als ze ooit zijn geweest sinds er voor het eerst diplomatieke betrekkingen werden aangeknoopt tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Sovjet-Unie.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan om onze gratis dagelijkse nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws direct in je mailbox te ontvangen:

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Vergeet niet de bevestigingsmail te openen om de nieuwsbrief te activeren (check je spambox als je hem niet ziet)


Angela Merkel onthult dat Minsk-overeenkomst (2014) bedoeld was om Oekraïne de tijd te geven zich te bewapenen

Er wordt vooraf gemodereerd dus het kan even duren voor je comment verschijnt.

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
3 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Dee
Dee
1 maand geleden

Misschien verstandig voor Rusland om Duitsland weer te knechten omdat het als vazalstaat van de VS Rusland alleen maar schade berokkend en om Duitsland van zichzelf te redden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Hagar
Hagar
1 maand geleden

Indien de NATO zijn politiek van steeds verdere verheviging van de oorlog zo roekeloos blijft verder zetten, kan het niet anders dan dat de bom op een bepaald moment zal barsten.

De NATO is zoals iemand die met een hamer op een zware landmijn slaat, steeds harder en harder, en zegt: geen zorgen, die gaat echt niet ontploffen.

Koekenbakker76
Koekenbakker76
1 maand geleden

Nucleaire wapens van de VS staan altijd op “Amerikaans grondgebied” zo ook in NL, middels een “ambassadeconstructie” , zo ook Vokel en destijds Havelterberg. Dat heeft o.a. te maken met omzeilen van nationale wetgeving en lastige vragen als Amerikaanse militairen indringers zonder pardon overhoop schieten.