Omvolking: De helft van de pasgeborenen in België hebben moeders van buitenlandse afkomst

0

De Grote Vervanging is een “in diskrediet gebrachte complottheorie”, maar ook een empirische realiteit, overal waar regeringen en instanties het nodig achten de relevante cijfers te publiceren.

Frankrijk is lang terughoudend geweest om dergelijke statistieken te publiceren, maar buurland België – dat een vergelijkbare geschiedenis van recente immigratie heeft – is niet zo omzichtig. Het Belgische Federaal Planbureau publiceerde onlangs een zeer interessante factsheet over de nationale herkomst van moeders in België, schrijft Guillaume Durocher.

Eerste staaf: geboorten in 2020 naar herkomst van de moeder. Tweede staaf: vrouwen in de vruchtbare leeftijd naar herkomst. Oranje: autochtone Belgen; blauw: Belgen van buitenlandse origine; grijs: buitenlanders.

Uit de cijfers voor 2020 blijkt dat België nu een historisch laag totaal vruchtbaarheidscijfer heeft van 1,58 per vrouw. Daarvan komt amper de helft (52,3%) van de geboorten van autochtone Belgische moeders. De rest is min of meer gelijk verdeeld tussen moeders die Belgische burgers van buitenlandse origine zijn en buitenlandse moeders.

De vruchtbaarheidscijfers verschillen drastisch naargelang van de herkomst: de autochtone Belgische vrouw bedraagt slechts 1,38 en de buitenlandse vrouw 2,05 (48,5% hoger).

Belgische burgers van buitenlandse origine hebben een vruchtbaarheidscijfer van 1,58, wat wijst op een convergentie van de geboortecijfers in de tijd. De interpretatie is evenwel moeilijk, want het is niet duidelijk wat onder deze categorie valt. Welk deel bestaat uit Belgen van Italiaanse origine (belangrijke golven vanaf 1945, nu ongeveer 450.000)? Welk deel zijn Arabieren of Congolezen met een Belgisch paspoort? Dat weten we niet.

Verhouding naar herkomst en leeftijd van vrouwen in de vruchtbare leeftijd, (oranje: autochtone Belgen, blauw: Belgen van buitenlandse origine, grijs: buitenlanders).

De vervanging van de Belgische bevolking zal mettertijd alleen maar toenemen. Het is veelzeggend dat bij 15-jarige meisjes het aantal allochtonen en buitenlanders meer dan twee keer zo groot is als het aantal autochtone Belgen!

Men kan moeilijk eerdere voorbeelden in de Europese geschiedenis vinden van bevolkingsvervanging op deze schaal. Waarschijnlijk moet men helemaal teruggaan tot de Indo-Europese veroveringen ongeveer 5000-4000 jaar geleden.

Lees meer
Nu komen de Afghaanse tweede vrouwen met kinderen - Daarna de derde en vierde vrouwen met nóg meer kinderen

De Belgische statistieken zijn frustrerend onduidelijk over de nationale herkomst van moeders in België. “Burgers van buitenlandse oorsprong” en “buitenlanders” omvatten zonder onderscheid Zuid-Europeanen, Oost-Europeanen, moslims uit het Midden-Oosten en Afrikanen. Er is een aanzienlijke Europese immigratie naar België vanuit Italië, Roemenië en elders.

Het lijkt zeer waarschijnlijk dat moeders van Europese oorsprong lagere vruchtbaarheidscijfers hebben dan Afrikanen en moslims, hoewel het denkbaar is dat deze laatsten in de loop der tijd enigszins convergeren met de autochtonen.

Uit cijfers van het Belgische bureau voor de statistiek blijkt dat in 2021 het percentage autochtone Belgen is gedaald tot slechts 67,3% van de bevolking (van 74,3% in 2011 en 81,8% in 2001). De ineenstorting van autochtone Belgen is reëel, drastisch en aan de gang.

Van de Belgische burgers van buitenlandse origine en buitenlanders is 48,3% afkomstig uit buurlanden of andere EU-landen en 51,7% uit niet-EU-landen (voornamelijk uit de Maghreb, Turkije en Zwart-Afrika). Het aandeel uit niet-EU-landen is toegenomen: 38,4% in 2001 en 47,6% in 2011.

De mensen van vreemde origine in België vormen dus een derde van de bevolking, ongeveer gelijk verdeeld tussen Europeanen en niet-Europeanen. Ik vermoed dat niet-Europeanen ongeveer een derde van de geboorten in België uitmaken, vergelijkbaar met Frankrijk.

Wat men ook van dit alles denkt, de Belgische bevolking wordt in één mensenleven onherroepelijk onherkenbaar veranderd.

De gevolgen voor de autochtone bevolking zijn vaak schrijnend. In Frankrijk blijkt uit recente cijfers dat buitenlanders (burgers van buitenlandse oorsprong niet meegerekend) 7,6% van de bevolking uitmaken, maar dat zij twee tot vier keer meer misdrijven plegen, zoals diefstal, aanranding en moord:

Lees meer
Linkse extremisten ontheiligen gedenkteken voor slachtoffers van geallieerde bombardement op Dresden

Daarbij worden Franse en Belgische burgers van Afrikaanse of islamitische afkomst niet eens meegerekend. Tijdens een proces tegen de Frans-joodse pundit Éric Zemmour wegens “haatzaaien” kwam de socialistische politicus Jean-Pierre Chevènement ter verdediging van Zemmour. Hij getuigde dat hij als minister van Binnenlandse Zaken dagelijks een lijst kreeg van misdaden in Frankrijk en dat de meeste misdadigers Afrikaanse of islamitische achternamen hadden.[1] Merk op dat Chevènement minister van Binnenlandse Zaken was van 1997-2000! De situatie is vandaag ongetwijfeld nog grimmiger.

Naast de afname van sociaal kapitaal en welzijn zijn er ook tal van tekenen dat de bevolkingsverandering leidt tot een ineenstorting van gemeenschappelijke waarden binnen de samenleving. Uit een recente enquête van het gerespecteerde bureau IFOP blijkt dat 65% van de jonge moslimleerlingen in Frankrijk van mening is dat “de normen en regels” van de islam “belangrijker zijn dan de wetten van de Republiek”.

Rechts wordt vaak verweten alarm te slaan over immigratie. Een deel van de reden hiervoor is dat de gevolgen van deze trends pas na enige tijd zichtbaar worden, maar ook een enorme dynamiek hebben. De meest buitengewone politieke moed zal nodig zijn om het tij tegen te houden, laat staan om het te keren. In ieder geval zullen etnisch-religieuze conflicten tussen Europeanen, zwarten en moslims, die volledig te voorkomen zijn, in de nabije toekomst een feit zijn in West-Europa. Het is zeer waarschijnlijk dat deze problemen zullen verergeren en, als er niets wordt gedaan, zelfs overweldigend zullen worden.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Lees meer
Bisschop: “Achter de migratie schuilt een plan om de volkeren van Europa uit te wisselen”

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/03/20/29518/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties