HAARP is een wereldwijd probleem vanwege de verreikende impact

2

Het High Frequency Active Auroral Research Program, of HAARP, begon in 1993 toen de Amerikaanse luchtmacht begon met de bouw van een faciliteit in Alaska. Het project wordt gezamenlijk gefinancierd door de Amerikaanse luchtmacht, de marine en de Universiteit van Alaska. Defense Advanced Research Projects Agency (“DARPA”).

Kort nadat de faciliteit in Alaska was geopend, begon het publiek vreemde verschijnselen te melden – niet alleen in de regio maar over de hele wereld, schrijft Rhoda Wilson. Activisten daagden de activiteiten van HAARP uit en vroegen zich af wat de organisatie werkelijk van plan was. Hoewel de Amerikaanse regering elk verband met veranderingen in het weer, frequenties van aardbevingen en chemtrails in de lucht blijft ontkennen, heeft ze opzettelijke pogingen gedaan om vermoedens over de aard van haar operaties weg te nemen.

Het onderzoekscentrum HAARP in Alaska wordt nu gerund door de Universiteit van Alaska.

Volgens Wikipedia: “HAARP is een doelwit van complottheoretici, die beweren dat het in staat is om het weer te ‘bewapenen’. Commentatoren en wetenschappers zeggen dat voorstanders van deze en andere complottheorieën ongelijk hebben.”

Wikipedia’s bron voor de bovenstaande verklaring is een artikel gepubliceerd door het Poynter Institute’s Politifact dat een bewering op Facebook probeerde te ontkrachten: ‘De aardbeving in Turkije is een “scripted” gebruik van geo-engineering weersmodificatie HAARP‘. Het Poynter Institute en zijn internationale ‘fact-checking’-netwerk staan ​​op nummer 8 in de top 50 organisaties van Nep Nieuws in het wereldwijde censuurkartel – Politifact is nauwelijks een betrouwbare bron.

Dus, wat zeggen anderen?

Canadese documentaire

Op 16 januari 1996 zond de Canadese omroep CBC News een aflevering uit van Undercurrents waarin het Amerikaanse militaire weerwapenprogramma werd verkend. Voor de documentaire interviewde Wendy Mesley van CBC News onder meer journalist Jeane Manning.

Undercurrents, een televisieprogramma van een nieuwsmagazine dat zich richtte op media, marketing en technologie, debuteerde in 1995. In 2001 werd het samengevoegd tot de nieuwe serie CBC News: Disclosure, mede georganiseerd door Mesley en Diana Swain. De nieuwe show ging niet verder met het bespreken van de media of technologie; in plaats daarvan werd het media-analysethema opgepikt door een andere nieuwe CBC-serie, MediaWatch.

Jeane Manning behaalde een bachelordiploma in sociologie aan de Universiteit van Idaho en is sinds 1981 als journalist betrokken bij de Free Energy-beweging. Ze is al tientallen jaren spreker op energieconferenties, onder meer in Canada, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Manning is de auteur van verschillende boeken , waaronder ‘The Coming Energy Revolution‘, ‘Angels Don’t Play This HAARP‘, ‘Breakthrough Power‘ en haar nieuwste boek – ‘Hidden Energy‘.

In de onderstaande video begon CBC News met uit te leggen hoe Manning HAARP tegenkwam: Jeanne Manning is een journalist die in een vreemde wereld terechtkwam toen ze vragen begon te stellen over alternatieve energiebronnen en het verhaal hoorde van Nikola Tesla, een uitvinder uit het begin van de 20e eeuw. Ze ging naar een conferentie over Tesla en had een ontmoeting met een mysterieuze onderzoeker die haar een dossier met materiaal over het patent van Bernard Eastlund stuurde.

Het US Patent Office verleende een patent aan een in Houston gevestigde wetenschapper, Dr. Bernard Eastlund, voor een uitvinding die volgens Dr. Eastlund gebruikt zou kunnen worden om het weer te veranderen. Hij zei ook dat de uitvinding gebruikt zou kunnen worden om communicatie over de hele wereld te verstoren en gebruikt zou kunnen worden om een raketaanval te neutraliseren of af te buigen.

We hebben een kopie van de onderstaande video geüpload voor het geval deze van YouTube wordt verwijderd. Op het moment van schrijven was de video HIER beschikbaar op YouTube . Een kopie is gearchiveerd op de website van het internetarchief HIER.

Proper Gander: HAARP – Canadian News Program onthulde dit ‘onderzoeksprogramma’ in 1996 , 6 augustus 2017 (19 minuten)

Voormalig minister van Defensie van de VS

Op 27 april 1997 sprak de voormalige Amerikaanse minister van Defensie William Cohen aan de University of Georgia over massavernietigingswapens tijdens de ‘Conference on Terrorism, Weapons of Mass Destruction, and US Strategy‘. Hieronder is een uittreksel van het transcript van de conferentie:

Vraag: Laat me je specifiek vragen over de schrik van vorige week hier in Washington, en wat we zouden kunnen hebben geleerd van hoe voorbereid we zijn om daarmee om te gaan (onhoorbaar), bij B’nai Brith.

A [William Cohen]: Nou, het wijst op de aard van de bedreiging. Het bleek gezien de omstandigheden een valse dreiging te zijn. Maar zoals we hebben geleerd in de inlichtingengemeenschap, hadden we iets dat we spookmollen noemden – en we hebben James Woolsey hier om misschien zelfs op deze vraag in te gaan. Alleen al de angst dat er een mol is binnen een agentschap kan een kettingreactie teweegbrengen en een jacht op die specifieke mol die het agentschap weken, maanden en zelfs jaren verlammen in een zoektocht. Hetzelfde geldt voor de valse angst voor het gebruik van een chemisch of biologisch wapen. Er zijn bijvoorbeeld berichten dat sommige landen hebben geprobeerd om zoiets als een ebolavirus te maken, en dat zou op zijn zachtst gezegd een zeer gevaarlijk fenomeen zijn. Alvin Toeffler heeft hierover geschreven in termen van wetenschappers die in hun laboratoria proberen bepaalde soorten ziekteverwekkers te ontwikkelen die etnisch specifiek zijn, zodat ze bepaalde etnische groepen en rassen kunnen elimineren; en anderen ontwerpen een soort engineering, een soort insecten die specifieke gewassen kunnen vernietigen. Anderen houden zich zelfs bezig met een eco-achtige vorm van terrorisme waarbij ze het klimaat kunnen veranderen, aardbevingen en vulkanen op afstand kunnen veroorzaken door middel van elektromagnetische golven.

US Department of Defense, News Transcript, DoD News Briefing: Minister van Defensie William S. Cohen, Presentator: Minister van Defensie William S. Cohen 28 april 1997 08:45 EDT

Resolutie van de Europese Unie

Het zijn niet alleen ‘complottheoretici’ die zich zorgen maken over HAARP. In januari 1999 noemde de Europese Unie het project een wereldwijd probleem en nam een ​​resolutie aan waarin werd opgeroepen tot meer informatie over de gezondheids- en milieurisico’s.

HAARP – een wapensysteem dat het klimaat ontwricht

Op 5 februari 1998 hield de Subcommissie veiligheid en ontwapening van het Parlement een hoorzitting over HAARP. De NAVO en de VS waren uitgenodigd om vertegenwoordigers te sturen, maar kozen ervoor dit niet te doen. Het Comité betreurt het dat de Verenigde Staten er niet in zijn geslaagd een vertegenwoordiger te sturen om vragen te beantwoorden of om van de gelegenheid gebruik te maken commentaar te leveren op het ingediende materiaal.

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) wordt gezamenlijk uitgevoerd door de Amerikaanse luchtmacht en marine, in samenwerking met het Geophysical Institute van de Universiteit van Alaska, Fairbanks. Soortgelijke experimenten worden ook uitgevoerd in Noorwegen, waarschijnlijk in Antarctica, evenals in de voormalige Sovjet-Unie. HAARP is een onderzoeksproject waarbij gebruik wordt gemaakt van een op de grond gestationeerd apparaat, een reeks antennes die elk worden aangedreven door een eigen zender, om delen van de ionosfeer op te warmen met krachtige radiostralen. De opgewekte energie verwarmt delen van de ionosfeer; dit resulteert in gaten in de ionosfeer en produceert kunstmatige ‘lenzen’.

HAARP kan voor veel doeleinden worden gebruikt. Enorme hoeveelheden energie kunnen worden beheerst door de elektrische eigenschappen van de atmosfeer te manipuleren. Bij gebruik als militair wapen kan dit een verwoestende impact hebben op een vijand. HAARP kan miljoenen keren meer energie leveren aan een bepaald gebied dan elke andere conventionele zender. De energie kan ook worden gericht op een bewegend doel dat een potentieel antiraketsysteem zou moeten vormen.

Het project zou ook betere communicatie met onderzeeërs en manipulatie van wereldwijde weerpatronen mogelijk maken, maar het is ook mogelijk om het omgekeerde te doen, de communicatie te verstoren. Door de ionosfeer te manipuleren zou men de wereldwijde communicatie kunnen blokkeren terwijl men de eigen communicatie uitzendt. Een andere toepassing is het doordringen in de aarde, tomografie, het kilometers diep röntgenstralen van de aarde, om olie- en gasvelden op te sporen, of ondergrondse militaire faciliteiten. Over-the-horizon radar is een andere toepassing, die rond de kromming van de aarde kijkt naar inkomende objecten.

Vanaf de jaren vijftig voerden de VS explosies van nucleair materiaal uit in de Van Allen Belts om het effect te onderzoeken van de elektromagnetische puls die wordt gegenereerd door kernwapenexplosies op deze hoogten op radiocommunicatie en de werking van radar. Hierdoor ontstonden nieuwe magnetische stralingsgordels die bijna de hele aarde bedekten. De elektronen reisden langs magnetische krachtlijnen en creëerden een kunstmatige Aurora Borealis boven de Noordpool. Deze militaire tests kunnen de Van Allen-gordel voor een lange periode verstoren. Het aardmagnetisch veld zou over grote gebieden kunnen worden verstoord, waardoor radiocommunicatie zou worden belemmerd. Volgens Amerikaanse wetenschappers kan het honderden jaren duren voordat de Van Allen-gordel weer normaal wordt. HAARP kan leiden tot veranderingen in weerpatronen. Het kan ook hele ecosystemen beïnvloeden,

Een ander schadelijk gevolg van HAARP is het ontstaan ​​van gaten in de ionosfeer veroorzaakt door de krachtige radiostralen. De ionosfeer beschermt ons tegen binnenkomende kosmische straling. De hoop is dat de gaten zich weer vullen, maar onze ervaring met verandering in de ozonlaag wijst in de andere richting. Dit betekent aanzienlijke gaten in de ionosfeer die ons beschermt.

Met zijn verreikende impact op het milieu is HAARP een zaak van wereldwijde zorg en we moeten ons afvragen of de voordelen echt opwegen tegen de risico’s. De milieu-impact en het ethische aspect moeten nauwkeurig worden onderzocht voordat verder onderzoek en testen plaatsvinden. HAARP is een project waarvan het publiek bijna helemaal niet op de hoogte is, en dit moet worden verholpen.

HAARP heeft banden met 50 jaar intensief ruimteonderzoek voor militaire doeleinden, waaronder het Star Wars-project, om de hogere atmosfeer en communicatie te beheersen. Dit soort onderzoek moet worden beschouwd als een ernstige bedreiging voor het milieu, met een niet te overziene impact op het menselijk leven. Zelfs nu weet niemand welke impact HAARP kan hebben. We moeten de muur van geheimhouding rond militair onderzoek neerhalen en het recht op openheid en democratische controle van militaire onderzoeksprojecten en parlementaire controle instellen.

Een reeks internationale verdragen en conventies (het Verdrag inzake het verbod op militair of enig ander vijandig gebruik van milieumodificatietechnieken, het Antarctisch Verdrag, het Verdrag inzake de beginselen die de activiteiten van staten regelen bij de verkenning en het gebruik van de kosmische ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen, en het VN-Verdrag inzake het recht van de zee) doet grote twijfels rijzen over HAARP, zowel op juridische als op humanitaire en politieke gronden. In het Antarctisch Verdrag is vastgelegd dat Antarctica uitsluitend voor vreedzame doeleinden mag worden gebruikt. Dit zou betekenen dat HAARP in strijd is met het internationale recht. Alle implicaties van de nieuwe wapensystemen moeten worden onderzocht door onafhankelijke internationale instanties. Er moet worden gezocht naar verdere internationale overeenkomsten om het milieu te beschermen tegen onnodige vernietiging tijdens oorlogen.

Verslag over milieu, veiligheid en buitenlands beleid Rapporteur voor advies: de heer Olsson, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming (Hughes-procedure) , Verslag van het Europees Parlement – ​​A4-0005/1999, 14 januari 1999

Schadelijk bewijsmateriaal op de website van HAARP

In 2011 werd in een artikel opgemerkt dat de website van HAARP in april van dat jaar ongeveer drie weken niet beschikbaar was. Het beweerde dat de Amerikaanse regering opdracht had gegeven om de website offline te halen om “Amerikaanse weersveranderingen en aardbevingen veroorzakende oorlogsactiviteiten tegen buitenlandse staten te verbergen”. Het artikel vervolgde:

De waterval- en magnetometerkaarten van HAARP leverden het bewijs van een voortdurende weeroorlog tussen de regering van de Verenigde Staten en buitenlandse staten. De magnetometer leverde concreet bewijs dat HAARP de aardbeving in Japan en de daaropvolgende tsunami heeft veroorzaakt.

De aardbeving van Japan 9.0 bood het meest schadelijke bewijs dat de Amerikaanse regering HAARP gebruikte om grote schade en vernietiging aan te richten tegen een buitenlandse staat. HAARP’s magnetometergegevens lieten de wereld zien dat HAARP (gezamenlijk beheerd door de Amerikaanse luchtmacht en de Amerikaanse marine) op 8 maart 2011 begon met het uitzenden van de aardbevingsveroorzakende frequentie van 2,5 Hz en de frequentie bleef uitzenden gedurende de hele dagen van 9 maart 2011 en 10 maart 2011. HAARP werd pas 10 uur na de Japanse aardbeving met een kracht van 9,0 uitgeschakeld die werd veroorzaakt op vrijdag 11 maart 2011 om 05:46:23 UTC.

Amerikaanse regering verwijdert HAARP-website om bewijs van Amerikaanse weersveranderingen en aardbevingen veroorzakende oorlogsvoering te verbergen , 21 april 2011

Klokkenluider Antarctica

Twee weken geleden interviewde Shaun Ryan klokkenluider Eric Hecker die in 2010 en 2011 op Antarctica had gewerkt. Hij gelooft dat het gerichte energiewapen op Antarctica verantwoordelijk was voor de aardbeving in Christchurch, Nieuw-Zeeland in 2011 . “Gerichte energiewapensystemen is iets dat mensen snel in hun vocabulaire moeten krijgen”, zei hij.

“De IceCube Neutrino-detector is niet alleen een passief luisterapparaat… hij heeft ook de capaciteit om te zenden… het is ‘s werelds grootste telescoop en, nu we hebben bewezen dat hij kan zenden, is het ‘s werelds grootste gerichte energiewapensysteem.”

Shaun Ryan Clips: Klokkenluider onthult ‘s werelds grootste gerichte energiewapen | Het aardbevingswapen van Antarctica, 21 juli 2023 (8 min)

Tijdens het grensverleggende National Press Club Event van Dr. Greer op 12 juni gaf Hecker meer details over hoe de IceCube Neutrino Observatory op Antarctica als wapen werkt. Bekijk hieronder een fragment uit het evenement.

Galactic Storm: Klokkenluider Eric Hecker onthult geavanceerde DEW-energiewapentechnologie op de Zuidpool ,
13 juni 2023 (5 min)

Mogelijke HAARP-faciliteiten wereldwijd

Onderzoekers hebben geprobeerd de HAARP-operatielocaties wereldwijd te identificeren. Een artikel uit 2011 gepubliceerd op Rense bevat de onderstaande kaart met mogelijke HAARP-sites. Er zijn ook locaties van HAARP-operaties aangegeven op Google Maps HIER.

Bron: Mogelijke HAARP-locaties over de hele wereld , Rense, 8 januari 2011

Bronnen voor dit artikel zijn onder meer:

Headerafbeelding: IceCube Neutrino Observatory op de Zuidpool. Bron: Wikipedia


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen


Lees meer
Werd de Turkse aardbeving door de mens veroorzaakt? Nou, de technologie bestaat . . .

Ongepaste ‘boemer Hitler- en nazivergelijkingen’ verdwijnen in de prullenbak, en –

Oproepen tot geweld in de comments worden beantwoord met een onmiddellijke permaban !

Er wordt vooraf gemodereerd dus het kan even duren voor je comment verschijnt.

Klik op de tag ⬇️ om meer te lezen over

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
2 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Arnie.
Arnie.
6 maanden geleden

Sinds het kabinet gevallen is, hebben we eindelijk een normale zomer……….

Jenny
Jenny
6 maanden geleden
Antwoord aan  Arnie.

Wat is überhaupt “normaal” (en al helemaal als het over het weer gaat en over de extreem subjectieve ervaring hiervan)? Mensen lijken nog steeds niet te beseffen dat de inkleuring van hun ervaringen niet bepaald representatief zijn voor de objectiveerbare “realiteit” (die dan ook nog helemaal niet zo “echt” is als gedacht). Daarnaast snappen de meeste mensen ook nog niet hoe slecht hun geheugen is en hoe irrelevant de weergave van hun emoties en voorkeuren.