Germania Delenda Est – De aanval op de pijpleiding en de uitvoering van het Morgenthau-plan

0

Binnen enkele uren na de aanval op de Nordstream-pijpleidingen in september ontstond een consensus dat de Amerikanen het hadden gedaan, ondanks het feit dat de mainstream-media eensgezind Rusland de schuld gaven. Alleen de Amerikanen hadden het motief en de middelen. Het bewijs was indirect maar onweerlegbaar. Binnen enkele uren na de aanval op Nordstream deed de video van de persconferentie van president Biden met de Duitse kanselier Olaf Scholz in februari 2022 de ronde op het internet. In antwoord op een vraag van een verslaggever in februari zei Biden in niet mis te verstane bewoordingen dat als Rusland Oekraïne zou binnenvallen, Amerika de Nordstream-pijpleidingen zou uitschakelen. Ook de video van Victoria Nuland die hetzelfde zei, begon binnen enkele uren na de aanval te circuleren.

Historisch gezien paste de aanval als een handschoen in het patroon van het Engels-Amerikaanse buitenlandse beleid. De Nordstream-pijpleidingen waren een duidelijke schending van de Mackinder-these, die al meer dan een eeuw de verborgen grammatica is van het Amerikaanse buitenlandse beleid, een feit dat wordt bevestigd door zowel Donald Trump, die als president tegen Nordstream was, als zijn tegenstander Ted Cruz, die zei dat er bipartisan overeenstemming was over de bedreiging die Nordstream vormde voor de Amerikaanse belangen, schrijft Michael E. Jones.

Sinds Halford Mackinder aan het begin van de 20e eeuw The Geographical Pivot of History schreef, is het doel van het Anglo-Amerikaanse buitenlandse beleid geweest om elke eenwording van de Euraziatische landmassa te dwarsbomen, omdat volgens Mackinder het land dat Eurazië beheerst, de wereld beheerst. Elke toenadering tussen Rusland en Duitsland vormde een existentiële bedreiging voor de Anglo-Amerikaanse hegemonie. Toen de keizer en de tsaar, bloedverwanten van elkaar, dreigden samen te werken, lokten Winston Churchill en Lord Grey beide landen in een oorlog die hen tegen elkaar opzette, met een gunstige afloop voor Oceanië, de naam die George Orwell in zijn dystopische roman 1984 gaf aan de eilandnaties die het Anglo-Amerikaanse Rijk vormden.

Veertien jaar in de 21e eeuw volgde het Amerikaanse imperium hetzelfde draaiboek toen de NAVO onder leiding van Victoria Nuland de eerste stappen zette om Rusland in Oekraïne tot een oorlog met Duitsland te verleiden door de democratisch gekozen president van dat land omver te werpen en een marionettenregime onder leiding van joden en nazi’s te installeren.

Net als in het verleden was het doel van de huidige oorlog in Oekraïne om Duitsland en Rusland in een oorlog te lokken die beide landen zou vernietigen, zodat Amerika als de onbetwiste wereldheerser zou overblijven. Iedereen wist dat de Amerikanen Oekraïense proxies gebruikten om oorlog te voeren tegen Rusland, maar weinig of geen Duitsers wisten dat de oorlog ook tegen hen werd gevoerd, totdat de aanval op Nordstream II dat duidelijk maakte. De meeste Amerikanen en Duitsers beschouwden Rusland als de enige vijand in het Oekraïense conflict, omdat weinig of geen Amerikanen of Duitsers het rapport “Weakening Germany, strengthening the U.S.” van de Rand Corporation hadden gelezen, dat de verborgen oorlogsgrammatica onthulde, waarbij Rusland en Duitsland in een wederzijds vernietigend conflict tegenover elkaar stonden.[1]

Het Rand rapport was gewoon een bijwerking van de Mackinder thesis. Het werkelijke doel van het Oekraïense conflict was de ineenstorting van de Europese economie door Duitsland de Russische energie te ontzeggen die het nodig heeft om te overleven. Volgens het Rand-rapport zal de EU-economie “onvermijdelijk instorten” na de val van de Duitse industrie, waardoor triljoenen dollars aan Europese middelen terugstromen naar de Verenigde Staten, gevolgd door een stroom van “goed opgeleide jonge mensen in Europa” die “gedwongen zullen worden te emigreren” omdat goedbetaalde banen verdwenen zullen zijn in de nasleep van de energiecrisis die een direct gevolg was van de oorlog.[2]

De Amerikaanse aanval op wat iedereen beschouwde als Amerika’s belangrijkste bondgenoot in Europa was noodzakelijk omdat er een “dringende behoefte” is aan een toevloed van middelen van buitenaf om de algemene Amerikaanse economie, maar “vooral het banksysteem,” in stand te houden, die “alleen Europese landen die gebonden zijn aan EU- en NAVO-verplichtingen kunnen leveren . . . zonder aanzienlijke militaire en politieke kosten voor ons.”[3] Volgens het Rand-rapport was het belangrijkste obstakel voor de plundering van Europa op een schaal die wedijverde met de Joodse plundering van Rusland in de jaren negentig “de groeiende onafhankelijkheid van Duitsland,” die volgde op het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Brexit, vervolgde het Rand-rapport, “heeft Duitsland een grotere onafhankelijkheid gegeven en het moeilijker gemaakt voor de Verenigde Staten om de beslissingen van de Europese regeringen te beïnvloeden.”[4] De enige manier om “de groeiende samenwerking tussen Duitsland en Rusland, evenals Frankrijk, die, indien gerealiseerd, Europa uiteindelijk niet alleen tot een economische, maar ook tot een politieke concurrent van de Verenigde Staten zal maken” te verijdelen is om zowel Duitsland als Rusland permanente schade toe te brengen door hen in een wederzijds vernietigende oorlog te betrekken, die “het voor de landen onmogelijk zal maken om later weer normale betrekkingen aan te knopen.”

Zowel de pijpleiding als de Amerikaans-Duitse betrekkingen liepen blijvende schade op. Het onmiddellijke gevolg was “een vermindering van de Russische energieleveringen – idealiter een volledige stopzetting ervan – [wat] tot rampzalige resultaten voor de Duitse industrie zou leiden. De noodzaak om aanzienlijke hoeveelheden Russisch gas om te leiden voor de verwarming in de winter zal de tekorten nog verergeren. Lockdowns in industriële bedrijven zouden leiden tot tekorten aan onderdelen en reserveonderdelen voor de industrie, een instorting van logistieke ketens en uiteindelijk een domino-effect”. De totale ineenstorting van de EU-economie zou niet alleen betekenen dat in de VS gevestigde bedrijven “minder concurrentie op de wereldmarkt, logistieke voordelen en de uitstroom van kapitaal uit Europa” zouden hebben, maar ook dat die geplunderde Europese economieën “naar schatting 7-9 biljoen dollar aan de economie van de Verenigde Staten zouden kunnen bijdragen”. Bovendien benadrukt het ook het belangrijke effect dat veel goed opgeleide en jonge Europeanen gedwongen worden naar de VS te emigreren.”[5]

De oligarchen kunnen deze ineenstorting vergemakkelijken, volgens het Rand rapport, “door nuttige idioten op politieke posities te plaatsen om te voorkomen dat Russische energieleveranties het continent bereiken.”[6] De Duitse Groene Partij bestaat uit een groep politiek naïeve individuen die de ideale “nuttige idioten” zijn, omdat de milieu-ideologie die de kern vormt van hun politieke platform volledig irrationeel is en daarom immuun voor zowel rationele discussie als politieke druk. Het Rand document beschrijft de groene partijen in Europa “als bijzonder gemakkelijk te manipuleren om de boodschappen van het Amerikaanse imperialisme uit te voeren.”[7] Of in de woorden van het document zelf. “De voorwaarde voor Duitsland om in deze val te lopen is de dominante rol van groene partijen en Europese ideologieën. De Duitse milieubeweging is een zeer dogmatische, zo niet fanatieke, beweging, wat het vrij gemakkelijk maakt om hen economische argumenten te laten negeren .” Als voorbeelden van nuttige idioten in leidende posities noemt het Rand-rapport de huidige minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Annalena Baerbock, die onlangs beweerde dat ze vastbesloten was de oorlog in de Oekraïne te steunen, ongeacht wat de Duitse kiezers ervan vinden, en de minister van Klimaat, Robert Habeck, die fanatiek energiecentrales ontmantelt met het oog op het komende energietekort.

Volgens het Rand-rapport staat Baerbock “bekend om haar verklaring dat zij de opschorting van Russisch gas zelfs tijdens de winter zal voortzetten – ongeacht wat haar kiezers over de zaak en de gevolgen voor de Duitse bevolking denken.” Het Rand-rapport citeert haar als ze zegt: “We zullen achter Oekraïne staan, en dit betekent dat de sancties zullen blijven, ook in de winter – zelfs als het voor politici echt moeilijk wordt.” Uitgaande van de “persoonlijke kenmerken en het gebrek aan professionalisme” die de Groene Partij kenmerken, vertrouwt de auteur van het Rand-rapport erop dat het voor hen “onmogelijk zal worden om hun eigen fouten tijdig in te zien. Het zal daarom voldoende zijn om snel een mediabeeld te vormen van Poetin’s agressieve oorlog – en van de Groenen fervente en harde voorstanders van sancties te maken – een ‘oorlogspartij’,” Dit zal het mogelijk maken om de sancties ongehinderd op te leggen.”[8]

Uitgegeven in januari 2022 vóór het begin van de vijandelijkheden, voorzag het Rand-rapport een snel einde van de oorlog na het instorten van de Russische economie onder verpletterende sancties uit het Westen. Die snelle overwinning kwam er nooit. De sancties hadden een boemerang, waardoor het Westen werd benadeeld door de energie-inflatie, terwijl de economie van Rusland groeide door de hogere inkomsten in de energiesector. Terwijl de oorlog voortduurde en Oekraïne terrein verloor aan de Russen, verspreidde de ontevredenheid zich over de Europese vazalstaten, die werden meegesleept in een conflict dat hun nationale belangen niet diende. Grootschalige protesten in Duitsland in september eisten de opening van Nordstream II en dreigden de regering-Scholz ten val te brengen. Het falen van de Oekraïense troepen om de opname van Donets en Lugansk in Moeder Rusland te voorkomen, creëerde een gevoel van wanhoop in Kiev en frustratie in Washington dat opriep tot meer directe en roekeloze maatregelen. In de wetenschap dat de NAVO de oorlog op de grond in Oekraïne en de oorlog om de geest van de mensen in Duitsland aan het verliezen was, bliezen de Amerikanen Nordstream II op. Het opblazen van de Russisch-Duitse pijpleiding belemmerde beide partijen in de oorlog: Duitsland werd beroofd van energie, wat leidde tot de ineenstorting van zijn industrie, en tegelijkertijd werden de Russen beroofd van de financiële meevaller die energieopbrengsten opleverden. Nog geen drie maanden na de oorlog werd het duidelijk dat de sancties die de EU en de VS aan Rusland oplegden, niemand anders schaadden dan de landen die ze oplegden, omdat ze de energiekosten opdreven en de inflatie aanwakkerden terwijl de Russen zich kapot lachten. Het falen van de sancties en het falen van het Oekraïense leger om de Russen terug te drijven naar hun eigen land, maakten een nieuwe en meer roekeloze strategie noodzakelijk. Het opblazen van de pijpleiding was een klassiek voorbeeld van shocktherapie, het belangrijkste instrument van het rampenkapitalisme. Duitsland was verbijsterd door de nodeloze wreedheid van een aanval die de hoofdader van hun energiesector doorsneed. Nog schokkender was het besef dat de aanval was uitgevoerd door hun belangrijkste NAVO-bondgenoot. Eugyppius, een van de eerste Duitsers die op de aanval reageerde, karakteriseerde het als “een echte poging van de VS om een boodschap te sturen en/of Duitsland te vernederen.”[9]

Lees meer
Wereldoorlog III is al begonnen, zegt Frans historicus Emmanuel Todd

Maar het was meer dan dat. Het opblazen van de pijpleiding was het hoogtepunt van de onrechtmatige relatie die Amerika met Duitsland had opgebouwd na haar nederlaag in de Tweede Wereldoorlog. Meer dan dat was het een terugkeer naar het lang verlaten Morgenthau Plan.

{…}

Het Morgenthau-plan begon als een memo getiteld “Programma om te voorkomen dat Duitsland een Tweede Wereldoorlog begint”, dat door minister van Financiën Henry Morgenthau, Jr. werd overhandigd aan Franklin Delano Roosevelt tijdens de conferentie van Quebec in 1944. De auteur van het memo was Harry Dexter White, Morgenthau’s assistent. White was ook een communistische spion, wiens joodse animositeit tegen het Duitse volk werd versterkt door de wens om hen het leven zo zuur te maken dat ze de Sovjets met open armen zouden ontvangen.

De kern van het Morgenthau plan stond in het eerste punt van de memo getiteld “Demilitarisatie van Duitsland”:

Het doel van de Geallieerden moet zijn om de volledige demilitarisatie van Duitsland in de kortst mogelijke tijd na de overgave te bereiken. Dit betekent de volledige ontwapening van het Duitse leger en volk (inclusief de verwijdering of vernietiging van al het oorlogsmateriaal), de totale vernietiging van de gehele Duitse wapenindustrie en de verwijdering of vernietiging van andere belangrijke industrieën die fundamenteel zijn voor de militaire kracht.[11]

De memo bagatelliseerde bewust de draconische aard van Morgenthau’s plan in een poging Roosevelts angst voor een opstand te kalmeren. In een boek dat na Roosevelts dood verscheen, was Morgenthau openhartiger over zijn plannen. Duitsland ontwapenen was niet genoeg. Duitsland moest beroofd worden van de industriële basis die de bewapening creëerde. Gezien “de veroveringsdrang van haar volk”, “haar zware industrieën”, “haar scheepswerven”, “haar onderzoekslaboratoria” en “haar gewiekste kartelsysteem”[12] . . . “lijkt het nogal voor de hand te liggen dat ontwapening van Duitsland in de eigenlijke zin van het woord neerkomt op het verwijderen van de industrieën die herbewapening mogelijk maken.”[13]

In navolging van Morgenthau riep Louis Nizer op tot de-industrialisatie van Duitsland in een boek dat gepubliceerd werd in hetzelfde jaar dat Morgenthau zijn plan voorstelde:

Het zal niet voldoende zijn om de militaire kaste te vernietigen. Er kan snel een andere ontstaan. Het vermogen van Duitsland om het gereedschap voor een nieuwe oorlogsmachine te bouwen moet permanent worden verwijderd. Er moet een volledige industriële ontwapening komen. Misschien kunnen we het “ontwapening” noemen. De inbeslagname van Duitslands bestaande wapens kan eigenlijk in haar voordeel zijn. De geconfisqueerde uitrusting die de Verenigde Naties zo verwerven zou snel verouderd zijn, terwijl Duitsland een nieuwer en effectiever arsenaal kan plannen. Het omgekeerde was waar toen Duitsland aanviel. . . . . Maar nog belangrijker is dat de machinewerktuigen, ijzer, staal, aluminium, chemische en andere industrieën die de mogelijkheid tot wederopbouw van deze fabrieken bieden, aan de Duitse leiding onttrokken moeten worden, hetzij fysiek, hetzij door controle van het management. Een methode van controle zou zijn de meerderheid van de aandelen van deze “zware industrieën” in beheer te geven aan vertegenwoordigers van de Verenigde Naties.[14]

Net als de Duitse Groene Partij in de 21e eeuw, moest Duitsland volgens het Morgenthau-plan ook worden beroofd van de energie die het nodig had voor zijn fabrieken. Vanaf 1944, toen Harry Dexter White het Morgenthau Plan bedacht, was steenkool de belangrijkste bron van Duitse energie. Morgenthau klaagde dat:

Zelfs na de verwijdering van alle Ruhr-fabrieken die aan de vernietiging in de oorlog ontsnapten, zouden de mijnen een potentiële bron van Duitse herbewapening blijven. De steenkool kan niet uit het Ruhrgebied worden weggehaald (behalve per treinlading als het wordt gedolven), dus moet het Ruhrgebied uit Duitsland worden weggehaald.”[15]

Om dat te bereiken stelde Morgenthau de etnische zuivering voor van Duitsers uit het Ruhrgebied, het industriële hart van Duitsland: “Natuurlijk mag er geen Duitser in de regeringscommissie van het Ruhrgebied zitten. In feite zouden er helemaal geen Duitsers meer in het Ruhrgebied mogen zijn… De mensen zouden niet onder vreemde heerschappij komen te staan, want ze zouden er niet zijn. Hun plaatsen zouden worden ingenomen door Franse, Belgische, Nederlandse en andere arbeiders.”[16]

Morgenthau was van plan om de 5 miljoen industriële arbeiders die door zijn plan van hun baan werden verdreven, op boerderijen te laten werken, “waardoor de totale agrarische beroepsbevolking op 14.000.000 zou komen,”[17] zonder te vermelden dat de Duitse landbouw niet in staat was om zijn bevolking te voeden, zelfs niet met behulp van moderne industriële methoden. Morgenthau’s plan kwam met andere woorden neer op het opzettelijk uithongeren van 20 procent van het Duitse volk.

{…}

Anthony Eden, de Britse minister van Buitenlandse Zaken en Cordell Hull, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, “waren beiden ‘ontzet’ over het plan” evenals ex-president Herbert Hoover en het Amerikaanse volk toen zij er achter kwamen. Zowel Hull als de Amerikaanse minister van Oorlog Henry L. Stimson wisten dat “het Morgenthau Plan de dood van ongeveer twintig miljoen Duitsers door honger en blootstelling zou betekenen.”[20] Een functionaris van het Duitse Rode Kruis voorspelde “een kindersterftecijfer van 80-90 procent voor de winter van 1945-46, te midden van taferelen van verwoesting die in moderne tijden moeilijk te geloven zijn. Duitsers zullen sterven als vliegen deze winter …. Er komt een definitieve eliminatie van de Duitse bevolking per leeftijdsgroep.”[21].

Wikipedia zegt dat het Morgenthau-plan nooit werd uitgevoerd op basis van een al te letterlijke lezing van het feit dat Richtlijn 1067, de regeringsnaam voor het Morgenthau-plan, werd vervangen door Richtlijn 1779 in het voorjaar van 1947, nadat de Duitsers het Hongerjahr van 1946-7 hadden doorstaan. Deze bewering gaat voorbij aan het feit dat generaal Dwight D. Eisenhower een fervent voorstander was van het Morgenthau-plan. Hij zat in de tent in Engeland ten tijde van het ontstaan ervan en, in tegenstelling tot Morgenthau, was hij aan het eind van de oorlog in Duitsland en in de positie om het plan uit te voeren tegen de gevangen genomen Duitse soldaten die hij weigerde krijgsgevangen te verklaren door hen voedsel, water en onderdak te onthouden in het beruchte Rheinwiesenlager, zelfs vóór de Hongerwinter van 1946-47 toen “de jongens van Morgenthau” bezig waren Duitse burgers uit te hongeren.

Eisenhower steunde het genocidale Morgenthau plan vanaf het begin in augustus 1944, ook al “veroorzaakte het ruzie onder de westerse geallieerden, omdat zij vreesden dat de communisten de ellende die het Morgenthau Plan in Duitsland zou veroorzaken, zouden ‘uitbuiten’.”[22] Fred Smith, een van Morgenthau’s assistenten die in de tent was toen het plan op 7 augustus 1944 in Zuid-Engeland werd uitgebroed, rapporteerde dat Eisenhower zo mogelijk nog enthousiaster was om Morgenthau’s genocidale plan uit te voeren dan Morgenthau zelf. Eisenhower vond, net als Morgenthau, dat het Duitse volk, niet alleen de nazi’s, “schuldig was aan het steunen van het regime en dat maakte hen partij in het hele Duitse project, en hij zou persoonlijk graag zien dat “de dingen een tijdje goed en hard voor hen werden gemaakt. Hij wees erop dat de praatjes om Duitsland er gemakkelijk vanaf te laten komen na het afrekenen met de topmensen afkomstig waren van degenen die Rusland vreesden en Duitsland wilden versterken als een potentieel bolwerk tegen alle verlangens die Rusland ooit zou kunnen hebben . . .”[23] Als gevolg van het Morgenthau Plan:

Lees meer
Rusland-China partnerschap tart VS-imperium
Advertisement

Werden meer dan zestig miljoen mensen werden opzettelijk naar de rand van de hongerdood geduwd. In Hamburg in 1946, in de Britse bezettingszone, zei een rondreizende Britse schrijver dat ongeveer 100.000 mensen in de laatste stadia van verhongering met hongeroedeem verkeerden. In Düsseldorf en vele andere steden leefden de mensen als ratten in een paar vierkante meter natte kelder onder een hoop puin.[24]

Tijdens een bezoek aan Duitsland in 1946 was de Joodse filantroop en uitgever Victor Gollancz getuige van de levensomstandigheden van de Duitsers:

De moeder kwam terug terwijl wij er waren: het was 10.30 uur en ze had sinds de vroege ochtend in de rij gestaan voor brood en was met lege handen teruggekomen – “brood nergens”. Een van de kinderen lag nog in bed; niemand had nog iets te eten gehad, want het laatste brood was gisteren al op. De vader was krijgsgevangene in Rusland. Twee van de kinderen hadden TBC. Er was een klein kacheltje, maar geen kolen of gas, alleen een beetje hout, dat ze ‘haalden’. Voor de uitwerpselen gebruikten ze een emmer, die ze elke ochtend leeggoten in een gat dat ze op de binnenplaats hadden gegraven. Ze waren twee keer gebombardeerd. Aan één muur hing een kleine, vervaagde foto van de moeder en vader bij hun huwelijk en op een andere een of andere prins of koning met het opschrift “Lerne leiden ohne zu klagen”: leer te lijden zonder te klagen.[25]

Gollancz bezocht meer van dit soort woningen, waarvan sommige versierd waren met kruisbeelden en in “sommige trof hij mensen aan die toch vrolijk waren”. ‘Allemaal waren ze dankbaar, vreselijk dankbaar, als ze iets kregen.’ Het aantal kinderen met tbc was in Düsseldorf al bijna drie keer zo hoog als voor de oorlog; ongeveer een derde van de kinderen in Iserlohn had tbc. . . .”[26]

Het bewijs dat Eisenhower’s meedogenloze behandeling van de Duitse soldaten in feite zijn uitvoering van het Morgenthau Plan was, kan worden afgeleid uit het feit dat hij “op eigen initiatief begon het uit te voeren in 1944,” een jaar voordat de Duitsers zich overgaven:

De eersten die te lijden hadden waren de Duitse gevangenen. Amerikaanse gevangenkampen onder Eisenhower’s bevel in Frankrijk werden ver beneden de normen van de Conventie van Genève gehouden. Deze kampen werden beschreven door Lt. Kol. Henry W. Allard, die in 1945 de leiding had over de Amerikaanse kampen in Frankrijk: “De normen van PW [krijgsgevangenen]kampen in de ComZ [de achterste zone van het Amerikaanse leger] in Europa zijn slechts iets beter of zelfs vergelijkbaar met de leefomstandigheden van de Japanse PW-kampen waarover onze mannen ons vertellen, en ongunstig met die van de Duitsers.” Het in stand houden van dergelijke kampen was een oorlogsmisdaad waarop de doodstraf stond, aldus de Amerikanen na de oorlog. Zij schoten de Japanse generaal Masaharu Homma in 1946 dood omdat hij kampen onder ongeveer de door Allard beschreven omstandigheden in stand hield.[27]

Kort na de overgave van Duitsland op 8 mei 1945 stuurde Eisenhower “een ‘dringende koerier’ uit over het enorme gebied waarover hij het bevel voerde, waardoor het voor Duitse burgers een doodsmisdaad werd om gevangenen te voeden”. Zelfs het verzamelen van voedsel op één plaats om het naar gevangenen te brengen was een misdaad waarop de doodstraf stond.”[28] Eisenhower’s bevel bepaalde dat:

In geen geval mogen voedselvoorraden worden verzameld onder de plaatselijke bevolking om ze aan de krijgsgevangenen te leveren. Wie dit bevel overtreedt en toch probeert deze blokkade te omzeilen om iets bij de gevangenen te laten komen, brengt zichzelf in gevaar te worden doodgeschoten.[29]

Martin Brech, die als bewaker diende in het kamp in Andernach in 1945, getuigde dat hem door een officier was verteld dat “het ons beleid is dat deze mannen niet worden gevoed.”[30] Dat betekende dat de 50.000 tot 60.000 mannen die in Andernach werden vastgehouden “uitgehongerd waren, zonder onderdak leefden in gaten in de grond, en probeerden zich te voeden met gras.”[31] Brech bevestigde ook dat:

Eisenhower’s terreurbeleid hardhandig werd uitgevoerd tot op het laagste niveau van de kampbewaking. Op het moment dat Brech het bevel kreeg te stoppen met het voeden van gevangenen op straffe van zelf neergeschoten te worden, leek het hem nauwelijks geloofwaardig dat het leger van plan was deze gevangenen te laten sterven. Nu, bij het zien van de nieuwe bewijzen in 1995, heeft Brech gezegd: “Het is duidelijk dat het in feite het beleid was elke burger neer te schieten die probeerde de gevangenen te voeden.”[32] De Duitse gevangene Hanns Scharf zag hoe een vrouw en haar twee kinderen probeerden wijn het kamp in Bad Kreuznach binnen te brengen. Ze vroeg de Amerikaanse bewaker “de fles aan haar man te geven, die net binnen het prikkeldraad was. De bewaker stak de fles in zijn eigen mond, en toen hij leeg was, gooide hij hem op de grond en doodde de gevangene met vijf schoten.”[33]

De meeste Duitse burgers stierven door gebrek aan voedsel toen de wereldproductie van voedsel 97 procent bedroeg van voor de oorlog, en voedsel van Duitse burgers werd verbrand buiten de kampen. Om volkswoede te voorkomen, werd de Duitsers verteld dat de hongersnood wereldwijd was, maar toch “stierven ze zeventien maanden tot vijf jaar na de Duitse overgave” terwijl hen tegelijkertijd werd verhinderd “liefdadige hulp te ontvangen en hun eigen brood te verdienen”. Ze bleven sterven terwijl de wereldvoedselproductie steeds hoger werd. De grote meerderheid van de dode Duitsers waren vrouwen, kinderen en zeer oude mannen.”[34]

De geallieerden bleven Duitse vrouwen en kinderen voedsel onthouden dat gemakkelijk verkrijgbaar was:

Buitenlandse hulporganisaties mochten geen voedsel uit het buitenland sturen; voedseltreinen van het Rode Kruis werden teruggestuurd naar Zwitserland; alle buitenlandse regeringen kregen geen toestemming om voedsel naar Duitse burgers te sturen; de kunstmestproductie werd sterk verminderd; en in het eerste jaar werd voedsel in beslag genomen, vooral in de Franse zone. De vissersvloot werd in de haven gehouden terwijl de mensen verhongerden. Britse soldaten bliezen zelfs een vissersboot op voor de ogen van verbaasde Duitsers.[35]

De opzettelijke uithongering van het Duitse volk verontwaardigde Amerikanen zoals de Amerikaanse senator Kenneth Wherry die tegen de regering Truman uitriep dat voedsel niet schaars was, “want er was genoeg in de civiele en militaire opslagplaatsen ….”. De waarheid is dat er duizenden en duizenden tonnen militaire rantsoenen zijn in onze overtollige voorraden die bedorven zijn te midden van hongerende bevolkingen.”[36] Op een ander moment zei Wherry: “Het Amerikaanse volk zou moeten weten … dat zij ongewild medeplichtig worden gemaakt aan de misdaad van massale hongersnood …. Duitsland is de enige natie waar de UNRRA zijn onderdanen niet mag voeden. Duitsland is de enige natie die onderworpen is aan een opzettelijk hongerbeleid van 1.500 calorieën per dag.”[37]

Op hetzelfde moment dat de Amerikanen het Duitse volk van voedsel beroofden, waren ze bezig met een massale plunderingsoperatie, waarbij alleen al tussen de $ 4,8 miljard en $ 12 miljard aan intellectueel eigendom in beslag werd genomen, afgezien van de inbeslagname van buitenlandse activa en scheepvaart, en de machines, voedsel, hout en kolen die naar het oosten en westen stroomden.[38]

Gedurende 50 jaar werden bewijzen van geallieerde wreedheden tegen het Duitse volk begraven, zowel figuurlijk in de archieven als letterlijk in de weilanden waarin de kampen waren ondergebracht. Voormalige gevangenen van het Rheinwiesenlager zijn nu actief betrokken bij “pogingen om de waarheid aan het licht te brengen achter de historische vervalsingen die tot nu toe als echt werden aanvaard.”[39] Soms zijn de ontdekkingen meer letterlijk, zoals toen opgravingen voor een nieuwe elektriciteitscentrale in Lambach in Oostenrijk begin 1996 een massagraf aan het licht brachten op een terrein van 80 meter in de buurt van de rivier de Traun. [40] Openbaringen als deze vragen om meer repressie van het soort dat gebeurde toen “de West-Duitse boer Otto Tullius door de politie werd verhinderd zijn eigen land af te graven naar bewijzen van gevangenen op het terrein van een voormalig Amerikaans/Frans kamp. “[41] Of de overstroming die plaatsvond in juli 2021 daadwerkelijk de botten blootlegde van de soldaten die Eisenhower liet verhongeren was irrelevant vergeleken met de psychische bedreiging die elke opgraving van het verleden vormde voor diegenen wier greep op de politieke macht gebaseerd was op onderdrukking van de waarheid over wat er werkelijk gebeurde met het Duitse volk na de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer
Een groep ouders stuurde de gezichtsmaskers van hun kinderen naar een lab voor analyse. Dit is wat ze vonden

In de loop van de zomer van 1945 begon Patton te twijfelen aan de vijand die hij net had verslagen en aan de geallieerden die hadden bijgedragen aan Amerika’s overwinning op nazi-Duitsland. Nu de oorlog voorbij was, had de Amerikaanse pers in generaal Patton een nieuwe vijand gevonden. Toen hij tijdens een persconferentie in Regensburg op 8 mei 1945 aan verslaggevers vertelde dat hij van plan was gevangen genomen SS-troepen niet anders te behandelen dan andere Duitse krijgsgevangenen, omdat “SS niet meer betekent in Duitsland dan Democraat zijn in Amerika”, werd Amerika’s beste generaal gekruisigd in de pers, ondanks het feit dat hij vroeg niet geciteerd te worden. [42] In dezelfde zomer van 1945 dwong Eisenhower Patton om het Morgethau Plan uit te voeren, dat inhield dat Duitsers uit de weinige woningen die nog bewoonbaar waren na de geallieerde bombardementen werden verdreven “om plaats te maken voor meer dan een miljoen Joodse ontheemden.”[43] In zijn dagboek noteerde Patton:

“Vandaag ontvingen we orders . . . waarin ons werd opgedragen de Joden speciale accommodatie te geven. Als voor Joden, waarom dan niet voor Katholieken, Mormonen, etc.? . . . We dragen ook enkele honderdduizenden krijgsgevangenen over aan de Fransen om te gebruiken voor slavenarbeid in Frankrijk. Het is vermakelijk te bedenken dat wij de Revolutie vochten ter verdediging van de rechten van de mens en de Burgeroorlog om de slavernij af te schaffen en nu op beide principes zijn teruggekomen.”[44]

Pattons “Angelsaksische” gevoel voor fair play was ook verontwaardigd over de processen van Neurenberg die, in combinatie met het plan-Morgenthau, vastbesloten leken om elke Duitser die de oorlog overleefde als oorlogsmisdadiger te behandelen. In een brief van 14 september 1945 zei Patton tegen zijn vrouw: “Ik ben eerlijk gezegd tegen dit oorlogsmisdadigersgedoe. Het is geen cricket en het is Semitisch. Ik ben ook tegen het sturen van krijgsgevangenen om als slaven te werken in vreemde landen (d.w.z. de goelags van de Sovjet-Unie), waar velen zullen verhongeren.”[45]

{…} In een andere brief aan zijn vrouw schreef hij: “Ik ben in Frankfurt geweest voor een burgerlijke regeringsconferentie. Als wat wij de Duitsers aandoen ‘Vrijheid is, geef me dan de dood.’ Ik kan niet zien hoe Amerikanen zo laag kunnen zinken. Het is Semitisch, daar ben ik zeker van.”[46]

Als nieuwbakken bestuurder van het land dat hij zojuist had veroverd, werd Patton gedwongen veel concreter met het Sovjetleger om te gaan dan toen hij generaal was. Hij begon al snel oneerlijke vergelijkingen te maken tussen voormalige vijanden en huidige bondgenoten. Op 21 juli 1945 vertelde hij zijn vrouw dat: “Berlijn gaf me de blues. We hebben vernietigd wat een goed ras had kunnen zijn, en we staan op het punt ze te vervangen door Mongoolse wilden. En heel Europa zal communistisch worden. Er wordt gezegd dat in de eerste week nadat ze het (Berlijn) hadden ingenomen, alle vrouwen die liepen werden doodgeschoten en degenen die dat niet deden werden verkracht. Ik had het kunnen innemen (in plaats van de Sovjets) als het mij was toegestaan.”[47]

Patton raakte ervan overtuigd dat de door hem behaalde militaire overwinning alleen maar de communistische overname van Oost-Europa mogelijk had gemaakt, en dat die overname alleen maar de opmaat was om Stalin na de oorlog de rest van Europa te laten opslokken met de hulp van Joden als Morgenthau en zijn assistent Harry Dexter White, een andere Jood die toevallig ook spion was voor de Sovjet-Unie.

Op 31 augustus schreef hij: “Eigenlijk zijn de Duitsers de enige fatsoenlijke mensen die nog over zijn in Europa. het is een keuze tussen hen en de Russen. Ik geef de voorkeur aan de Duitsers.” En op 2 september: “Wat wij doen is de enige semi-moderne staat in Europa vernietigen, zodat Rusland het geheel kan opslokken.”[48]

{…}

Als reactie op de perscampagne tegen Patton besloot Eisenhower hem uit zijn functie als militair gouverneur te ontheffen en hem “naar boven te schoppen” door hem het commando te geven over het Vijftiende Leger. Als gevolg van wat hij nu zag als een Joodse samenzwering tegen hem en het feit dat zijn militaire superieuren daar deel van uitmaakten, besloot Patton zijn militaire opdracht neer te leggen en zijn zaak voor te leggen aan het Amerikaanse volk. Patton stierf in een ziekenhuis in december 1945 onder omstandigheden die aangaven dat de zaak al beklonken was. Amerika zou zijn oorlogsheld president krijgen, maar die president zou Dwight D. Eisenhower zijn. {…}

In de nasleep van de CIA aanval op de Nordstream pijpleidingen, staat Duitsland nu voor een herhaling van Das Hungerjahr van 1946-7. Zoals het reeds geciteerde Rand rapport duidelijk maakt, voert de Groene Partij hetzelfde beleid van energiehonger en de-industrialisatie uit, dat minister van Financiën Morgenthau voorstelde als de beste manier om “te voorkomen dat Duitsland een [sic] Derde Wereldoorlog zou beginnen”[50].

{…}

Notities

[1] https://nyadagbladet.se/utrikes/shocking-document-how-the-us-planned-the-war-and-energy-crisis-in-europe/

For the actual document, see https://www.utvarpsaga.is/file/2022/09/rand.pdf?fbclid=IwAR1G-Fl3nGgq5JQ8vLCUWXn6Vuj01s6V5szfpbmkEhQp5BwArvjczZ9MGMk

[2] https://nyadagbladet.se/utrikes/shocking-document-how-the-us-planned-the-war-and-energy-crisis-in-europe/

[3] https://nyadagbladet.se/utrikes/shocking-document-how-the-us-planned-the-war-and-energy-crisis-in-europe/

[4] https://nyadagbladet.se/utrikes/shocking-document-how-the-us-planned-the-war-and-energy-crisis-in-europe/

[5] https://nyadagbladet.se/utrikes/shocking-document-how-the-us-planned-the-war-and-energy-crisis-in-europe/

[6] https://nyadagbladet.se/utrikes/shocking-document-how-the-us-planned-the-war-and-energy-crisis-in-europe/

[7] https://nyadagbladet.se/utrikes/shocking-document-how-the-us-planned-the-war-and-energy-crisis-in-europe/

[8] https://nyadagbladet.se/utrikes/shocking-document-how-the-us-planned-the-war-and-energy-crisis-in-europe/

[9] https://twitter.com/eugyppius1/status/1575537063730024464

[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Morgenthau_Plan

[11] Henry Morgenthau Jr., Germany Is Our Problem, (New York & London, Harper & Brothers Publishers, 1945), p. 1.

[12] Henry Morgenthau Jr., Germany Is Our Problem, p. 2.

[13] Henry Morgenthau Jr., Germany Is Our Problem, p. 17.

[14] Louis Nizer, What To Do With Germany, p. 136.

[15] Henry Morgenthau Jr., Germany Is Our Problem, p. 20.

[16] Henry Morgenthau Jr., Germany Is Our Problem, p. 23

[17] Henry Morgenthau Jr., Germany Is Our Problem, p. 49.

[18] https://www.politico.com/news/magazine/2022/09/23/henry-morgenthau-roosevelt-government-europes-jews-00058206

[19] Bacque, Crimes and Mercies, p. 27.

[20] Bacque, Crimes and Mercies, p. 29.

[21] Bacque, Crimes and Mercies, p. 35.

[22] Bacque, Crimes and Mercies, p. 25.

[23] Bacque, Crimes and Mercies, p. 26.

[24] Bacque, Crimes and Mercies, pp. 32-33.

[25] Bacque, Crimes and Mercies, pp. 32-33.

[26] Bacque, Crimes and Mercies, p. 34.

[27] Bacque, Crimes and Mercies, pp. 28-29.

[28] Bacque, Crimes and Mercies, p. 41.

[29] Bacque, Crimes and Mercies, p. 44.

[30] Bacque, Crimes and Mercies, pp. 44-45

[31] Bacque, Crimes and Mercies, pp. 44-45

[32] Bacque, Crimes and Mercies, p. 47.

[33] Bacque, Crimes and Mercies, pp. 45-46.

[34] Bacque, Crimes and Mercies, p. 130.

[35] Bacque, Crimes and Mercies, p. 91.

[36] Bacque, Crimes and Mercies, p. 32.

[37] Bacque, Crimes and Mercies, p. 38.

[38] Bacque, Crimes and Mercies, p. 175.

[39] Bacque, Crimes and Mercies, p. 46.

[40] Bacque, Crimes and Mercies, p. 46.

[41] Bacque, Crimes and Mercies, p. 46.

[42] Dr. William Pierce, “General Patton’s Warning on Communism and Jews,” Renegade Tribune, Jan. 24, 2016, http://www.renegadetribune.com/general-pattons-warning-on-communism-and-jews/

[43] Pierce, “General Patton’s Warning.”

[44] Pierce, “General Patton’s Warning.”

[45] Pierce, “General Patton’s Warning.”

[46] Pierce, “General Patton’s Warning.”

[47] Pierce, “General Patton’s Warning.”

[48] Pierce, “General Patton’s Warning.”

[49] Pierce, “General Patton’s Warning.”

[50] Henry Morgenthasu, Germany is Our Problem (New York: Harper and Brothers, 1945), fronticepeice.

[51] https://twitter.com/eugyppius1

[52] https://twitter.com/eugyppius1

[53] https://www.youtube.com/watch?v=Mv2cFQEeWZg

[54] La Civilta Cattolica, The Jewish Question in Europe, (South Bend, IN: Fidelity Press, 2020), p. 55.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/10/07/nord-stream-2-biedt-duitsland-een-afspraak-met-het-lot/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties