De ‘AI-slavernij’ van het Wereld Economisch Forum komt voor u

De missiedoelstelling van het Wereld Economisch Forum (WEF) is opmerkelijk eenvoudig: de slimste, beste mensen ter wereld moeten over alle anderen heersen. In WEF-taal zullen hun plannen van totale supervisie en gedragsmodificatie een “duurzame” toekomst voor de mensheid creëren. Mensen worden niets meer dan “dingen” die geteld, gecategoriseerd, gemerkt, gecontroleerd, gemanipuleerd en gecontroleerd moeten worden. Ze worden niet meer dan radertjes in de grote transhumanistische, technocratische machine van het WEF.

Toen Sir Thomas More zijn sociaal-politieke satire schreef over een fictieve eilandmaatschappij in de Nieuwe Wereld, gaf hij het de verzonnen naam Utopia, afgeleid van eenvoudig Grieks en wat “geen plaats” betekent. Hoewel More zijn publiek op humoristische wijze vertelde dat zijn geïdealiseerde gemeenschap nergens bestond, hebben eeuwen van centrale planners die de fantasie van utopische samenlevingen najagen de grap niet begrepen. Erger nog, voor elke vreedzame religieuze gemeenschap die zich wil afscheiden van de moderne beschaving is er een machtswellustige tiran die zijn wil aan alle anderen wil opleggen, schrijft J.B. Shurk.

Het lijkt alsof er geen generatie voorbij gaat waarin niet een of andere megalomaan opstaat om te verkondigen: “Als de wereld maar precies doet wat ik eis, zal ik jullie hier op aarde het paradijs bezorgen.” Meestal gaan diezelfde narcisten de geschiedenis in als ijdele hansworsten of bloeddorstige tirannen – vaak allebei.

Vandaag staat Klaus Schwab op als leider van het Wereld Economisch Forum (WEF) en belooft een “Grote Reset” voor de mensheid. Hij ziet een toekomstig Utopia voor zich, bereikt door technologische precisie, gecentraliseerd beheer van de hulpbronnen van de aarde, zorgvuldige observatie van burgers, de fusie van menselijke en kunstmatige intelligentie, en de monopolisering van de overheidsmacht door een kleine professionele klasse met erkende expertise. Hoewel het WEF de afgelopen 50 jaar heeft besteed aan het organiseren van conferenties, het publiceren van beleidsvoorstellen en het verbinden van wereldleiders in de industrie, het bankwezen, de informatietechnologie, het verzamelen van inlichtingen, militaire strategie en politiek, is zijn missiedoel opmerkelijk eenvoudig: de slimste, beste mensen ter wereld zouden over alle anderen moeten heersen.

https://dissident.one/2023/02/16/klaus-schwab-verklaart-dat-de-een-wereld-regering-een-feit-is-we-gaan-nu-net-naar-de-exponentiele-fase/

Zoals geldt voor bijna alle visies op Utopia, zal de nieuwe wereldorde van het WEF opmerkelijk gecentraliseerd zijn. “Deskundigen” op het gebied van klimaatverandering zullen bepalen welke soorten energie bedrijven en consumenten mogen gebruiken. “Deskundigen” op het gebied van duurzaamheid zullen bepalen welk voedsel mensen (tenminste de niet-“elite” soort) mogen eten. “Deskundigen” op het gebied van desinformatie zullen bepalen welk soort nieuws en welke kant van een debat bekend mag zijn en gepromoot mag worden. “Deskundigen” op het gebied van gezondheidszorg zullen bepalen hoe vaak elke burger moet worden geïnjecteerd met steeds nieuwere “vaccins”, of burgers in lockdown moeten worden gehouden “voor hun eigen bestwil” en of gezichtsmaskers moeten worden gedragen om aan te tonen dat men zich aan de regels houdt. “Experts” op het gebied van extremisme zullen bepalen welke soorten spraak “schadelijk” zijn. “Deskundigen” op het gebied van racisme zullen bepalen welke groepen in de samenleving oneerlijke “voorrechten” hebben. “Deskundigen” op het gebied van ongelijkheid zullen bepalen wiens eigendom moet worden afgenomen en welke groepen de staat moet belonen. “Deskundigen” op het gebied van wat de staat nodig heeft, zullen bepalen dat de staat bij elke stap redelijk handelt. Vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting, individuele rechten en andere persoonlijke vrijheden zullen echter weinig betekenen in een door het WEF geconstrueerde toekomst die draait op door filosofen goedgekeurde expertise. Op geen enkel moment mogen de behoeften, wensen of zorgen van een individu het “grotere goed” in de weg staan. Dit is Schwab’s saaie visie op Utopia.

Lees meer
VN-klimaattop serveert Wagyu-burgers aan elites die eisen dat het publiek een verbod krijgt op het eten van vlees

Als het hem en de WEF-clan lukt, zullen ze technologie gebruiken om de mensheid te verzwakken in plaats van te versterken. Mensen zijn al bekend met de nieuwe voorwaarden van hun toekomstige slavernij. Digitale valuta’s van centrale banken zullen regeringen niet alleen in staat stellen het inkomen en de aankoopgeschiedenis van elke burger in real time te volgen, maar ook om te beperken wat iemand mag uitgeven, afhankelijk van door de regering bepaalde sociale kredietscores, vermeende inbreuken op het “algemeen welzijn”, of misschien oneerlijk bezit van “systemische privileges”. Digitale vaccinatiepaspoorten zullen niet alleen zorgen voor het universeel volgen van de bewegingen van elke persoon, maar ook voor de naleving van toekomstige verplichte bevelen tijdens verklaarde “gezondheidsnoodsituaties”. Persoonlijke koolstofafdrukken die ieders “schuld” aan de zogenaamde door de mens veroorzaakte klimaatverandering meten, zullen tot gevolg hebben dat alles wat iemand eet en overal waar iemand gaat, wordt geregistreerd, terwijl elke burger voortdurend wordt “gestimuleerd” met digitale beloningen of sancties om zijn gedrag te veranderen in de richting van de door de overheid gewenste normen. Het behoeft geen betoog dat wanneer een regering over dergelijke almachtige bevoegdheden beschikt, de inbreuken op de privacy alleen maar zullen toenemen, het aantal verklaarde “gezondheidscrises” alleen maar zal toenemen en de “duwtjes” van de overheid alleen maar opdringeriger zullen worden.

https://dissident.one/2022/12/05/wef-verwijdert-video-waarin-ze-aankondigden-dat-ze-je-gaan-opsluiten-in-smart-city-concentratiekampen/

Als dit meer dystopisch dan utopisch klinkt en alles weg heeft van een ongewenste gevangenis onder toezicht van onverantwoordelijke overheidsagenten, dan is dat precies wat het is. De fanatiekelingen van het WEF steken hun bedoelingen niet eens meer onder stoelen of banken en gaan al zo ver dat ze aandringen op de bouw van “slimme steden” of “steden van vijftien minuten” waarin tientallen miljoenen mensen kunnen worden verplaatst, zij aan zij kunnen wonen in kleine appartementencomplexen en zich door een constant doolhof van in- en uitgangen kunnen bewegen die alleen toegankelijk zijn via digitale ID-verificatie en goedkeuring. In wezen is het de bedoeling een digitaal panopticum te creëren waarin alle bovenstaande bewakingsprogramma’s worden uitgevoerd, om toekomstige heersers absolute controle te geven, terwijl alle anderen in een permanente staat van volgzame opsluiting worden achtergelaten. In WEF-taal zullen dergelijke programma’s van totale supervisie en gedragsmodificatie een “duurzame” toekomst voor de mensheid creëren. Ongetwijfeld denken gevangenisdirecteuren er net zo over wanneer veroordeelden achter tralies in rijen beveiligde kooien worden opgesloten. Het verschil is dat in het Utopia van het WEF geen misdaad hoeft te worden gepleegd om Schwabs onrechtvaardige “beloningen” te ontvangen.

Als de westerlingen nu eens zouden beseffen wat er op hen afkomt, dan zouden ze misschien apoplectisch worden en zich verzetten tegen de nieuwe wereldorde van het WEF. Juist daarom is de belangrijkste oorlog die vandaag wordt gevoerd er een die nooit openlijk in de pers wordt besproken: de geheime oorlog om informatie. Wanneer mensen openlijk mogen debatteren over ideeën op het publieke plein (inclusief het digitale plein van sociale media en webpagina’s die vrij zijn van schaduwverboden van zoekmachines), zal die “vrije markt van ideeën” gaan waar de mensen die over die ideeën debatteren ze naartoe brengen. Willen de “verhalen” van de overheid niet alleen overleven, maar ook alle afwijkende meningen domineren, dan moeten de door de overheid gesteunde platforms de weegschaal van het vrije woord in hun voordeel kantelen door de gedachten en woorden van andersdenkenden belachelijk te maken, te censureren of ronduit te criminaliseren. In elke andere markt zou een dergelijke opzettelijke inmenging worden beschouwd als concurrentiebeperkende collusie in strijd met de antitrustwetten, maar omdat de aanhangers van het Wereld Economisch Forum concurrerende vrije meningsuiting behandelen als gevaarlijke “desinformatie”, is de “vrije markt van ideeën” veranderd in een gecontroleerde “veilige ruimte” voor de vrienden van de regering.

Lees meer
WEF-profeet Yuval Harari: 'Het idee van een kwaadaardige elite is nonsens'
Advertisement

Wat gebeurt er wanneer de ambivalentie van de overheid ten opzichte van het vrije woord wordt gecombineerd met de amorele technocratische kracht achter de plannen van het WEF voor een mondiaal Utopia? Nou, zoals Herr Schwab onlangs verkondigde op de World Government Summit in Dubai toen hij sprak over kunstmatige intelligentie (AI), chatbots en digitale identiteiten: “Wie die technologieën beheerst – op een bepaalde manier – zal de meester van de wereld zijn.” (Als het WEF de digitale wereld beheerst, zal het in wezen de mensen beheersen. De technocraten van het WEF, ooit science fiction, hebben zelfs een plan om de gedachten van werknemers te “hacken” door hun hersengolven te volgen en te decoderen.

https://dissident.one/2023/01/24/wereld-economisch-forum-bespreekt-technologie-waarmee-je-gedachten-kunnen-worden-gevolgd/

Google is aan boord van deze gedachtecontrole: het heeft zijn intentie uitgesproken om een “pre-bunking” programma uit te breiden dat bedoeld is om mensen te “immuniseren” tegen wat Google ziet als “propaganda” of “verkeerde informatie” door nietsvermoedende internetgebruikers te indoctrineren met Google’s eigen, maar goedgekeurde propaganda. Door Google’s gebruikers zonder hun medeweten te manipuleren, kan de zoekmachine gigant concurrerende ideeën afweren – briljant!

Microsoft-oprichter Bill Gates denkt er net zo over. In een interview met de Duitse krant Handelsblatt stelt de zelfbenoemde vaccinexpert dat AI-technologieën moeten worden gebruikt als krachtige instrumenten om “digitale desinformatie” en “politieke polarisatie” te bestrijden. Dit komt op de hielen van een recente ontdekking dat Microsoft al een Britse denktank, Global Disinformation Index (GDI), heeft gebruikt om in het geheim conservatieve mediabedrijven in de Verenigde Staten op een zwarte lijst te zetten en te voorkomen dat ze reclame-inkomsten genereren. De clou? Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het “desinformatie”-werk van GDI gefinancierd via belastinggeld aan de National Endowment for Democracy en haar eigen Global Engagement Center, dat vervolgens aan GDI wordt overgemaakt voordat GDI de smakeloze standpuntdiscriminatie weer witwast naar Microsoft en andere bedrijven achter een dun laagje “objectiviteit”.

Naar het model van het WEF om een almachtig partnerschap te creëren tussen privé-industrie en overheidsinstantie, hebben Microsoft en het State Department bedacht hoe ze afwijkende meningen kunnen ondermijnen door een derde organisatie, GDI, al dergelijke uitingen te laten bestempelen als “schadelijke desinformatie” op hun “dynamische uitsluitingslijst”.

Evenzo werken door de overheid gefinancierde persbureaus in het hele Westen – waaronder Duitsland, Canada, Zwitserland en België – samen om “online oplossingen te ontwikkelen” om “haatdragende commentaren en toenemende desinformatie” aan te pakken. Wat kan er misgaan wanneer door de staat gecontroleerde instellingen samenwerken om de verspreiding van informatie te controleren? Zoals voormalig Twitter “Trust and Safety” executive Yoel Roth getuigde voor het Congres, “Onbeperkte vrije meningsuiting resulteert paradoxaal genoeg in minder meningsuiting, niet meer.” Vanuit deze Orwelliaanse dubbelzinnigheid is de duidelijke scheidslijn tussen bescherming van het vrije woord en regelrechte censuur de vraag of de spreker al dan niet standpunten naar voren brengt die overeenstemmen met de heersende coalitie van Big Tech titanen en overheden van het WEF. In Schwab’s Utopia is er geen ruimte voor echt vrije meningsuiting.

Lees meer
Made in the USA: De komende ineenstorting van de Europese Unie

https://dissident.one/2022/08/12/het-wereld-economisch-forum-heeft-zijn-nieuwste-plan-onthuld-ze-willen-ai-gebruiken-om-de-censuur-te-automatiseren-van-wat-zij-beschouwen-als-haatdragende-taal-en-desinformatie/

Wat gebeurt er als het censureren van het publiek volledig in de digitale handen van kunstmatige intelligentie wordt gelegd? Ook al hebben sommige politieke leiders gewaarschuwd dat AI een “existentiële bedreiging” voor de mensheid zou kunnen vormen, en ook al geven technologiepioniers zoals voormalig Google-chef Eric Schmidt toe dat computersystemen met AI even krachtig zijn als kernwapens, de stormloop op het door AI geconstrueerde Utopia is in volle gang. Dat zou iedereen met gezond verstand tot nadenken moeten stemmen. De cognitieve vooroordelen van Big Tech “elites” zoals Gates, Schmidt en anderen zullen zich immers vrijwel zeker vertalen in digitale vooroordelen voor elke kunstmatige intelligentie.

ChatGPT, een AI-softwareprogramma dat eind vorig jaar werd gelanceerd, jaagt mensen nu al de stuipen op het lijf met zijn openlijke politieke vooringenomenheid. In één geval concludeerde de AI dat het gebruik van een racistisch scheldwoord erger was dan het laten vernietigen van een stad door een kernbom. In een ander geval rechtvaardigde de AI de onderdrukking van Trump-stemmers als noodzakelijk om “de democratie te verdedigen” en de verspreiding van “gevaarlijke taal” te voorkomen, terwijl het tegelijkertijd stelde dat “AI niet moet worden gebruikt om de vrije meningsuiting te onderdrukken” van Biden-aanhangers. Ondertussen hadden sommige experimenteerders nog maar net toegang gekregen tot Microsofts nieuwe AI-gestuurde chatbot, of het synthetische brein begon mensen te bedreigen.

Deze verontrustende signalen bevestigen de waarschuwing van Schmidt dat AI even gevaarlijk en inherent is als kernbommen. Waarin hij en andere aan het WEF gelieerde mondiale “elites” echter verschillen van de wetenschappers die betrokken waren bij het Manhattan Project, is hun schijnbaar dringende wens om deze geweldige AI-wapens rechtstreeks tegen westerse volkeren te gebruiken.

Als Schwabs Wereld Economisch Forum een door AI aangedreven Utopia wil inluiden waar hij de “meester van de wereld” kan zijn, dan heeft hij duidelijk weinig op met mensen. In een zeer reële zin worden mensen niets meer dan “dingen” die geteld, gerangschikt, gecategoriseerd, gelabeld, gecontroleerd, gemanipuleerd en gecontroleerd moeten worden. Ze worden niet meer dan radertjes in de grote transhumanistische, technocratische machine van het WEF – nuttig voor een tijd, misschien, maar uiteindelijk een last om te voeden en te huisvesten en logischerwijs vervangbaar. Als kunstmatige intelligentie het denkwerk kan doen dat Schwab nodig heeft en de ideeën kan ondersteunen die Schwab aanbidt, dan staan mensen alleen maar in de weg. Mocht het Wereld Economisch Forum zijn gecentraliseerde Utopia krijgen, dan zal de “dingificatie” van het menselijk ras een grote stap zijn in de richting van zijn uiteindelijke verwijdering.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/08/11/wef-adviseur-yuval-harari-we-hebben-de-overgrote-meerderheid-van-de-bevolking-gewoon-niet-nodig-in-de-wereld-van-vandaag/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties