Waarom Forbes’ RijkenLijst niet de rijkste families op de planeet bevat

0

Samen met de Rockefellers wordt de Rothschild dynastie geschat op een waarde van meer dan een triljoen dollar.

Hoe zijn deze machtige families verbonden met de voortdurende crisis van de wereldwijde welvaartsongelijkheid, waarom zijn zo veel mensen zich niet bewust van hun bestaan, en waarom noemt Forbes ze nooit in hun jaarlijkse lijst van ‘s werelds rijkste mensen?

De ongelijkheid in rijkdom is uit de hand gelopen, en dat is geen toeval

In januari 2014 maakte Oxfam bekend dat de rijkste 85 mensen van de planeet een gezamenlijk vermogen van 110 biljoen dollar delen. Het cijfer was gebaseerd op Forbes’ rijkenlijst 2013, en het staat gelijk aan 65 keer de totale rijkdom van de hele onderste helft (3,5 miljard) van de wereldbevolking. Terwijl sommige misleide commentatoren dit verwelkomden als “fantastisch nieuws”, walgde de rest van ons, meldt True Activist.

Winnie Byanyima, de uitvoerend directeur van Oxfam, zei destijds: “Het is onthutsend dat in de 21e eeuw de helft van de wereldbevolking niet meer bezit dan een kleine elite, waarvan het aantal comfortabel in een dubbeldekkerbus zou passen.”

Twee maanden later, na de berekening van Oxfam en na de publicatie van de nieuwe rijkenlijst van 2014, deed Forbes-journaliste Kasia Morena wat fact-checking. Zij ontdekte dat het aantal miljardairs dat hetzelfde bezit als de armste 3,5 miljard was gedaald van 85 naar 67: wat een enorme verbreding van de wereldwijde ongelijkheidskloof in slechts één jaar laat zien.

Fast-forward naar 2015, en een ander Oxfam onderzoek. De liefdadigheidsorganisatie tegen armoede waarschuwde in januari dat als er niets wordt gedaan om de mondiale ongelijkheid in rijkdom aan te pakken – bijvoorbeeld door bedrijven te dwingen belasting te betalen en offshore belastingparadijzen te sluiten – de rijkste 1% in 2016 meer zal bezitten dan alle anderen in de wereld samen.

In een paper genaamd Wealth: Having it all and wanting more, schetst Oxfam hoe de rijkste 1 procent zijn aandeel in de wereldwijde rijkdom heeft zien stijgen van 44% in 2009 tot 48% in 2014, en waarschijnlijk de 50% zal overschrijden in 2016. Winnie Byanyima waarschuwde opnieuw dat de explosieve toename van de ongelijkheid de strijd tegen de armoede in de wereld belemmert op een moment dat een op de negen mensen niet genoeg te eten heeft en meer dan een miljard mensen nog steeds moeten rondkomen van minder dan 1,25 dollar per dag.

De organisatie schetst ook hoe 20 procent van de miljardairs in de wereld belangen heeft in de financiële en verzekeringssector, een groep die hun cashvermogen de afgelopen 12 maanden met 11 procent zag toenemen.

Miljardairs die belangen hebben in de farmaceutische en gezondheidssector zagen hun gezamenlijke vermogen met 47 procent toenemen, en de industrie gaf alleen al in 2013 meer dan 500 miljoen dollar uit aan lobbyen bij beleidsmakers in Washington en Brussel.

“Willen we echt leven in een wereld waar de één procent meer bezit dan de rest van ons samen?” vroeg Byanyima. “De omvang van de ongelijkheid in de wereld is gewoonweg verbijsterend, en ondanks de problemen die op de mondiale agenda schieten, wordt de kloof tussen de rijksten en de rest steeds groter.”

Lees meer
De meest nauwkeurige beschrijving van de hedendaagse westerse wereld lijkt in het boek Openbaringen te staan

Ontmoet de mensen die 50% (en meer) van ‘s werelds rijkdom bezitten

Hier is Forbes’ (real-time) lijst van de 66 miljardairs die (officieel) de helft van alle wereldwijde activa bezitten, en binnenkort meer zullen bezitten dan de rest van de zeven miljard aardbewoners samen. Zij variëren van CEO’s van grote bedrijven tot olie- en gasmagnaten en Silicon Valley-ondernemers.

Maar waar zijn de koninklijke families van de wereld? En meer ter zake, waar zijn de Rothschilds en de Rockefellers?

Deze twee families hebben een onvoorstelbare rijkdom die de biljoen overstijgt – zij zijn de enige biljonairs ter wereld, en toch ontbreken zij elk jaar op de lijst van Forbes, samen met het handjevol andere mannen waarvan algemeen wordt aangenomen dat zij onze politici, onze media, onze bedrijven, onze wetenschappers en zelfs onze geldvoorraad bezitten.

Vijf van de machtigste en rijkste mannen ter wereld behoren tot de Rothschild en Rockefeller dynastieën. Hoeveel macht hebben zij, en waarom horen we zo weinig van hen?

De Rothschild en Rockefeller Dynastieën: met grote macht komt grote geheimzinnigheid

Op de rijkenlijst van Forbes staan geen leden van koninklijke families of dictators die hun rijkdom ontlenen aan een machtspositie, of die de rijkdom van hun land controleren.

Op deze manier kunnen de echte mensen die aan de touwtjes trekken in het volste geheim hun werk doen zonder enige media-aandacht (tenzij het zorgvuldig geconstrueerde positieve propaganda is, zoals dit artikel over de filantropie van de Rothschilds, natuurlijk).

Forbes’ beleid om staatshoofden uit te sluiten van de rijkenlijst verklaart waarom de koningin van Engeland ontbreekt, hoewel niemand ook maar het geringste idee heeft van haar rijkdom: haar aandelenbezit blijft verborgen achter rekeningen van de Bank of England Nominee.

Zoals de krant The Guardian in mei 2002 meldde: “De reden voor de wilde variaties in de waarderingen van haar privévermogen kan worden toegeschreven aan de geheimhouding over haar portefeuille van aandelenbeleggingen…Haar onderdanen hebben geen mogelijkheid om via een openbaar register van belangen te weten te komen waar zij, als hun staatshoofd, ervoor kiest haar geld te beleggen. In tegenstelling tot [Britse politici en Lords] hoeft de Koningin haar belangen niet jaarlijks te melden en als gevolg daarvan kunnen haar onderdanen haar niet ondervragen of op de hoogte zijn van mogelijke belangenconflicten.

Hetzelfde kan worden gezegd van de Rothschilds en de Rockefellers, wier Europese voorouders destijds rijker waren dan welke koninklijke familie ook (Opmerking: De Rockefellers werden natuurlijk pas in de VS rijk – Met dank aan reageerder Peter). De families zouden de Federal Reserve hebben opgericht en bezitten.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom de families, wier macht in het manipuleren van mondiale zaken gedurende de laatste paar honderd jaar niet kan worden onderschat, worden beschermd door Forbes’ “benoem ze niet” beleid?

Gepensioneerd management consultant Gaylon Ross Sr, auteur van Who’s Who of the Global Elite, kreeg in 1998 te horen dat de gecombineerde rijkdom van de Rockefeller familie ongeveer 11 biljoen dollar bedroeg en die van de Rothschilds 100 biljoen dollar… wat zou dat getal 17 jaar later zijn geworden?

Lees meer
"Building Back Better": een andere code voor de wereldwijde coup - Alles volgt de Agenda 2030
Advertisement

Je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar misschien is geld toch niet het belangrijkste voor de gemiddelde biljonair…

“Het enige probleem met rijkdom is, wat doe je ermee?” was een retorische vraag van niemand minder dan John D. Rockefeller. Als we Aaron Russo’s getuigenis mogen geloven, zal al de rijkdom van Rockefeller zeker niet ten goede komen aan het menselijk ras…

Russo’s Rockefeller Openbaringen: Valse vlaggen, machtsgrepen, en een tot slaaf gemaakte bevolking

Russo, een filmmaker en activist die America: From Freedom to Fascism regisseerde, beweerde dat Nick Rockefeller hem zo’n elf maanden voor 11 september vertelde over “een gebeurtenis die ons in staat zou stellen Afghanistan en Irak binnen te vallen”, en voorspelde dat de “War on Terror” een hoax zou zijn, waarbij soldaten in grotten zouden zoeken naar niet-bestaande vijanden.

In het interview beweert Russo dat hij advocaat Nick Rockefeller voor het eerst ontmoette nadat hij door een wederzijdse advocaatvriend was geïntroduceerd.

De twee mannen konden het goed met elkaar vinden, en later vertrouwde Rockefeller Russo blijkbaar privé toe wat zijn familie voor de wereld had gepland: nooit eindigende oorlog, vermindering van de wereldbevolking, economische ineenstorting, wijdverspreide chaos en wanorde op zo’n schaal dat de mensen eigenlijk de ultieme ‘oplossing’ zouden verwelkomen: een één-wereld regering.

Hij sprak in oktober 2000, en de meeste van zijn voorspellingen zijn nu uitgekomen – inclusief 9/11 en de daaropvolgende oorlog tegen het terrorisme.

Russo beweerde dat Rockefeller hem vroeg zitting te nemen in de Councel on Foreign Relations (CFR), maar de man die zijn carrière doorbracht met het vechten voor vrijheid en het ontmaskeren van de Federal Reserve zou Rockefeller verteld hebben dat hij onmogelijk akkoord kon gaan met deze sinistere plannen voor de mensheid.

“Hoe graag ik je ook mag Nick, ik geloof niet in het onderwerpen van mensen. We staan aan tegenovergestelde kanten van het conflict,” zei Russo tegen Nick. Waarop Rockefeller blijkbaar antwoordde: “Waarom geef je om die mensen? Zorg voor je eigen leven; doe het beste wat je kunt voor jezelf en je familie.” Russo concludeert: “Er was gewoon een gebrek aan zorgzaamheid; het was gewoon koud.”

Hij gaat verder: “Ik zei altijd, wat is het punt, Nick? Je hebt al het geld in de wereld, je hebt al de macht in de wereld, wat is het einddoel?” Rockefeller zou bot geantwoord hebben: “Om iedereen te laten chippen.” Volgens deze theorie zijn de families die het banksysteem bezitten uitgekeken op hun rijkdom, het is niet meer genoeg. De maatschappij zelf controleren is het ultieme eindspel.

Volgens Russo vertelde Rockefeller hem dat een wereldregering langzaam het papiergeld uit de roulatie zou nemen, met als uiteindelijk doel de bevolking te microchippen en ons allen te veranderen in slaven van de NWO.

Lees meer
Gevaccineerde vrouwen verkopen hun moedermelk online om baby's te beschermen tegen de dodelijke griep

Dit zijn inderdaad wilde beweringen, en vanuit journalistiek oogpunt kunnen ze niet op een of andere manier worden geverifieerd. Maar het is vermeldenswaard dat Russo, vlak voor hij stierf in augustus 2007, een ontroerende boodschap filmde voor alle Amerikanen.

Daarin sprak hij over hoe belangrijk het is voor mensen om zich te blijven verzetten tegen nationale ID-kaarten en microchips, en te blijven vechten voor hun individuele vrijheden tegen hen die ons tot slaaf willen maken. Het is ook de moeite waard erop te wijzen dat het niet alleen activisten als Russo en paniekzaaiende patriotten als Alex Jones zijn die hebben geprobeerd de Rothschilds en Rockefellers te ‘outen’.

Het probleem is dat al diegenen die dat doen het zwijgen wordt opgelegd.

Ashley Mote, lid van het Europees Parlement in dienst van de Britse onafhankelijkheidspartij UKIP, stelde de volgende vraag in Brussel, en de vergelding kwam snel:

“Mijnheer de Voorzitter, ik wil uw aandacht vestigen op het Global Security Fund, dat in het begin van de jaren negentig is opgericht onder auspiciën van Jacob Rothschild. Dit is een in Brussel gevestigd fonds en het is geen gewoon fonds: het handelt niet, het is niet beursgenoteerd en het heeft een totaal ander doel. Het wordt gebruikt voor geopolitieke constructiedoeleinden, kennelijk onder leiding van de inlichtingendiensten.

“Ik heb al eerder vragen gesteld over de vermeende betrokkenheid van de eigen inlichtingendiensten van de Europese Unie bij het beheer van zwarte kassen op offshore-rekeningen, en ik wacht nog steeds op een antwoord. Aan die vraag voeg ik nu een andere toe: wat zijn de banden van de Europese Unie met het Global Security Fund en welke relatie heeft het met de instellingen van de Europese Unie?”

Dit is precies het soort vraag waarop het Europese publiek graag een antwoord zou krijgen. Toch kreeg Mote er geen.

In plaats daarvan werd de 79-jarige politicus uit zijn eigen partij ontslagen en later gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd omdat hij tijdens zijn periode als lid van het Europees Parlement valse onkosten zou hebben gedeclareerd.

Mote beweerde tijdens zijn proces dat hij “het doelwit was omdat hij anti-Europa was”, en zei dat het geld dat hij had gedeclareerd was gebruikt om klokkenluiders te betalen in een poging om corruptie aan het licht te brengen en te strijden voor democratie en transparantie in de Europese politiek.

Zoals al het andere met betrekking tot de mensen die de show echt runnen, is de waarheid daar … maar het is bijna onmogelijk om haar te achterhalen.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/03/21/rockefeller-document-uit-2013-voorspelde-wereldwijde-lockdown/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties