12.184 DODEN 1.196.190 Letsels: Europese database van bijwerkingen van geneesmiddelen voor COVID-19 “Vaccins”

0

De Europese databank van meldingen van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen is EudraVigilance, die ook meldingen bijhoudt van verwondingen en sterfgevallen na de experimentele COVID-19 “vaccins”.

Hier is wat EudraVigilance zegt over hun database:

Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van handelsvergunningen (licenties) voor de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor de beoordeling van de baten en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht op hun veiligheid na hun toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is sinds december 2001 in gebruik.

Deze website is opgezet om te voldoen aan het  EudraVigilance Access Policy, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het EudraVigilance-toegangsbeleid in december 2010 voor het eerst goedgekeurd. In december 2015 werd door de raad van bestuur een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, alsook de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Bureau en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, kan het Bureau beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. (Bron.)

                                                                                                EMA-voorzitter Emer Cooke was jarenlang lobbyist voor Europa’s grootste farmaceutische organisatie

Hun rapport tot 22 mei 2021 vermeldt 12.184 doden en 1.196.190 gewonden na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

 • COVID-19 MRNA VACCIN MODERNA (CX-024414)
 • COVID-19 MRNA VACCIN PFIZER-BIONTECH
 • COVID-19 VACCIN ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
 • COVID-19 VACCIN JANSSEN (AD26.COV2.S)
Lees meer
Maak kennis met de nieuwe, op grondstoffen gebaseerde, wereldwijde reservevaluta

Van het totaal aan geregistreerde verwondingen zijn er 604.744 ernstig verwond, wat neerkomt op meer dan 50%.

“De ernst geeft informatie over de vermoedelijke bijwerking; het kan als ‘ernstig’ worden geclassificeerd als het overeenkomt met een medisch voorval dat de dood tot gevolg heeft, levensbedreigend is, ziekenhuisopname vereist, resulteert in een andere medisch belangrijke aandoening of verlenging van bestaande ziekenhuisopname, resulteert in aanhoudende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid , of is een aangeboren afwijking/geboorteafwijking is.”

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de verslagen opgesteld voor elk van de vier COVID-19-opnamen die Health Impact News hier vermeldt. Deze abonnee heeft dit vrijwillig gedaan, en het is veel werk om elke reactie met verwondingen en dodelijke slachtoffers in een tabel op te nemen, aangezien er in het EudraVigilance-systeem dat wij hebben gevonden geen plaats is waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen.

Sinds wij met de publicatie zijn begonnen, hebben anderen uit Europa de cijfers ook berekend en de totalen bevestigd.*

Hier zijn de samenvattende gegevens tot en met 22 mei 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 5.961 doden en 452.779 gewonden tot 22/05/2021

 • 13.531 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 59 sterfgevallen
 • 9.828 Hartaandoeningen incl. 735 sterfgevallen
 • 71 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 5.468 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 183 Endocriene aandoeningen
 • 6.266 Oogaandoeningen incl. 14 sterfgevallen
 • 41.214 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 216 overlijdens
 • 128.031 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1.909 doden
 • 327 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 27 sterfgevallen
 • 4.802 Immuunsysteemaandoeningen incl. 31 sterfgevallen
 • 13.948 Infecties en aantastingen incl. 648 sterfgevallen
 • 4.821 Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 81 sterfgevallen
 • 10.374 Onderzoeken incl. 221 sterfgevallen
 • 3.354 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 120 doden
 • 65.326 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 71 sterfgevallen
 • 250 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 15 sterfgevallen
 • 81.748 Zenuwstelselaandoeningen incl. 616 sterfgevallen
 • 279 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 88 Productproblemen
 • 7.978 Psychiatrische aandoeningen incl. 94 sterfgevallen
 • 1.342 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 93 sterfgevallen
 • 1.570 Aandoeningen voortplantingssysteem en borst incl. 3 sterfgevallen
 • 18.597 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 697 sterfgevallen
 • 21.101 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 53 doden
 • 663 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 160 Chirurgische en medische ingrepen incl. 10 sterfgevallen
 • 11.459 Vaataandoeningen incl. 225 doden
Lees meer
Gevaarlijke langetermijneffecten van myocarditis na mRNA-vaccinatie - verontrustende feiten uit nieuwe studies

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273(CX-024414) van Moderna: 3.365 doden en 72.596 gewonden tot 22/05/2021

 • 1.335 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 22 sterfgevallen
 • 2.045 Hartaandoeningen incl. 370 doden
 • 12 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 718 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 37 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 997 Oogaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 6.305 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 108 sterfgevallen
 • 20.774 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1.480 doden
 • 129 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 691 Immuunsysteemaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 2.392 Infecties en infecties incl. 183 doden
 • 1.292 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 63 sterfgevallen
 • 1.743 Onderzoeken incl. 77 sterfgevallen
 • 816 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 64 sterfgevallen
 • 9.149 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 62 sterfgevallen
 • 77 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 11 doden
 • 12.314 Zenuwstelselaandoeningen incl. 339 sterfgevallen
 • 83 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 11 Productproblemen
 • 1.375 Psychiatrische aandoeningen incl. 51 sterfgevallen
 • 468 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 40 sterfgevallen
 • 175 Aandoeningen voortplantingssysteem en borst incl. 1 sterfgeval
 • 3.513 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 306 sterfgevallen
 • 3.726 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 23 sterfgevallen
 • 259 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 235 Chirurgische en medische ingrepen incl. 26 sterfgevallen
 • 1.925 Vasculaire aandoeningen

Totaal aantal reacties voor het experimentele vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford/ AstraZeneca: 2.489 doden en 655.534 gewonden tot 22/05/2021

 • 7.200 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 100 doden
 • 9.748 Hartaandoeningen incl. 311 sterfgevallen
 • 103 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 overlijdens
 • 6.740 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 217 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 10.591 Oogaandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 69.826 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 116 sterfgevallen
 • 178.037 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 685 doden
 • 396 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 20 sterfgevallen
 • 2.409 Immuunsysteemaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 13.832 Infecties en aantastingen incl. 163 sterfgevallen
 • 5.870 Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 46 sterfgevallen
 • 13.474 Onderzoeken incl. 50 sterfgevallen
 • 8.405 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 35 doden
 • 104.075 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 25 sterfgevallen
 • 222 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 6 doden
 • 141.437 Zenuwstelselaandoeningen incl. 388 sterfgevallen
 • 156 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 76 Productproblemen
 • 12.272 Psychiatrische aandoeningen incl. 21 sterfgevallen
 • 2.264 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 20 sterfgevallen
 • 3.327 Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en de borst
 • 21 237 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 278 sterfgevallen
 • 29.750 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 14 doden
 • 582 Sociale omstandigheden incl. 4 sterfgevallen
 • 498 Chirurgische en medische ingrepen incl. 15 sterfgevallen
 • 12.790 Vaataandoeningen incl. 168 sterfgevallen
Lees meer
Neurenberg proces 2.0 is in voorbereiding: W.H.O. en wereldleiders zullen zich moeten verantwoorden voor misdaden tegen de mensheid.

Totaal aantal reacties op het experimentele COVID-19-vaccin JANSSEN (AD26.COV2.S) van Johnson & Johnson: 369 doden en 15.281 gewonden tot 22/05/2021

 • 145 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 264 Hartaandoeningen incl. 34 sterfgevallen
 • 8 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen
 • 77 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 5 Endocriene stoornissen incl. 1 sterfgeval
 • 191 Oogaandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 1.302 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 3.619 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 97 sterfgevallen
 • 38 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 51 Immuunsysteemaandoeningen
 • 245 Infecties en infecties incl. 8 sterfgevallen
 • 209 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 6 sterfgevallen
 • 1.134 Onderzoeken incl. 23 sterfgevallen
 • 104 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 10 sterfgevallen
 • 2.368 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 12 sterfgevallen
 • 12 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen)
 • 3.051 Zenuwstelselaandoeningen incl. 48 sterfgevallen
 • 7 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 8 Productproblemen
 • 181 Psychiatrische aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 69 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 62 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst
 • 637 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 29 sterfgevallen
 • 324 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 39 Sociale omstandigheden incl. 2 sterfgevallen
 • 214 Chirurgische en medische ingrepen incl. 20 doden
 • 917 Vasculaire aandoeningen incl. 46 sterfgevallen

*Deze totalen zijn schattingen op basis van meldingen die zijn ingediend bij EudraVigilance. De totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage bijwerkingen dat wordt gemeld. Sommige van deze meldingen kunnen ook worden doorgegeven aan de databanken voor bijwerkingen van de individuele landen, zoals de Amerikaanse VAERS-databank en het Yellow Card-systeem van het VK. De sterfgevallen zijn gegroepeerd naar symptomen, en sommige sterfgevallen kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.

Lees hier meer over vaccins.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2021/05/27/wanneer-de-geschiedenis-van-deze-waanzin-is-geschreven-zullen-reputaties-worden-afgeslacht-en-zal-er-bloed-door-de-goot-stromen/?swcfpc=1

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties