Oekraïne gaat ten onder. Zijn Westerse Elites aan het terugkrabbelen?

0

Wat het laatste rapport van de RAND Corporation over Oekraïne zo belangrijk maakt, is niet de kwaliteit van de analyse, maar het feit dat ‘s lands meest prestigieuze denktank op het gebied van nationale veiligheid een tegenovergesteld standpunt over de oorlog inneemt dan de politieke klasse in Washington en hun globalistische bondgenoten. Dit is heel belangrijk.

Oorlogen eindigen niet omdat het publiek ertegen is. Dat is een mythe. Oorlogen eindigen als er een kritische breuk ontstaat tussen elites die uiteindelijk leidt tot een verandering van beleid, schrijft Mike Whitney. Het nieuwe rapport van de RAND Corporation, “Avoiding a long war: US policy and the trajectory of the Russia-Ukraine conflict”, geeft precies zo’n spagaat weer. Het geeft aan dat machtige elites hebben gebroken met de mening van de meerderheid, omdat zij denken dat het huidige beleid de Verenigde Staten schaadt. Wij geloven dat deze verschuiving in het perspectief zal toenemen tot een meer assertieve vraag naar onderhandelingen. Met andere woorden, het RAND-rapport is de eerste stap naar de beëindiging van de oorlog.

Overweeg even deze passage uit de preambule van het rapport:

“De kosten en risico’s van een lange oorlog in Oekraïne zijn aanzienlijk en wegen niet op tegen de mogelijke voordelen van een dergelijk traject voor de Verenigde Staten.”

Dit citaat vat het hele document samen. Denk erover na: De afgelopen 11 maanden is ons herhaaldelijk verteld dat de VS Oekraïne zal steunen “zolang het duurt”. Het bovenstaande citaat verzekert ons dat dat niet gaat gebeuren. De Verenigde Staten zullen hun eigen belangen niet ondermijnen om de onbereikbare droom na te streven om Rusland uit Oekraïne te verdrijven. (Zelfs de haviken geloven niet meer dat dat mogelijk is.) Rationele leden van het establishment voor buitenlands beleid zullen de vooruitzichten op succes voor Oekraïne evalueren en afwegen tegen de groeiende kans dat het conflict onverwacht uit de hand loopt. Dat zou natuurlijk in niemands belang zijn en een directe botsing tussen Rusland en de Verenigde Staten kunnen ontketenen. Ook zullen de Amerikaanse beleidsmakers beslissen of de toenemende bijkomende schade de kosten waard is. Met andere woorden, zijn de gescheurde aanvoerlijnen, de stijgende inflatie, de toenemende energie- en voedseltekorten en de slinkende wapenvoorraden een eerlijke ruil voor het “verzwakken van Rusland”? Velen zouden zeggen: “Nee.”

In sommige opzichten is het RAND-rapport slechts de eerste in een lange rij van vallende dominostenen. Naarmate de verliezen op het slagveld van Oekraïne toenemen – en het duidelijker wordt dat Rusland het hele grondgebied ten oosten van de Dnjepr zal controleren – zullen de tekortkomingen in de strategie van Washington duidelijker worden en scherper worden bekritiseerd. Men zal de wijsheid van economische sancties in twijfel trekken die onze naaste bondgenoten schaden en Rusland helpen. Zij zullen zich afvragen waarom de Verenigde Staten een beleid voeren dat een sterke afkeer van de dollar en de Amerikaanse schuld heeft veroorzaakt. En zij zullen zich afvragen waarom de VS in maart bewust een vredesakkoord hebben gesaboteerd, terwijl de kans op een Oekraïense overwinning vrijwel nihil is. Het Rand-rapport lijkt te anticiperen op al deze vragen en op de “verschuiving in de stemming” die ze teweeg zullen brengen. Daarom dringen de auteurs aan op onderhandelingen en een snel einde van het conflict. Dit is een fragment uit een artikel op RT:

Lees meer
In Iran geboren ‘migratieonderzoeker’: Duitsland is niet van de Duitsers

De RAND Corporation, een zeer invloedrijke elite-denktank voor nationale veiligheid die rechtstreeks door het Pentagon wordt gefinancierd, heeft een baanbrekend rapport gepubliceerd waarin staat dat verlenging van de proxy-oorlog de VS en haar bondgenoten actief schaadt en Washington waarschuwt dat het “een langdurig conflict” in Oekraïne moet vermijden …

(Het rapport) begint met te stellen dat de gevechten “het belangrijkste interstatelijke conflict in decennia vormen, en dat de ontwikkeling ervan grote gevolgen zal hebben” voor Washington, waaronder het actief schaden van Amerikaanse “belangen”. Het rapport maakt heel duidelijk dat de Oekraïners weliswaar hebben gevochten en dat hun steden zijn “platgewalst” en hun “economie gedecimeerd”, maar dat deze “belangen” niet synoniem zijn met die van Kiev. (“Rand calls for swift end to war“, RT)

Hoewel het rapport niet expliciet stelt dat “de belangen van de VS (worden) geschaad”, leidt het daar zeker toe. Het is niet verrassend dat het rapport geen melding maakt van de collaterale schade van Washingtons oorlog tegen Rusland, maar dat moet de opstellers toch wel voor ogen hebben gestaan. Per slot van rekening zijn het niet de 100 miljard dollar of de levering van dodelijke wapens die de VS zo duur komen te staan. Het is de steeds snellere opkomst van internationale coalities en alternatieve instellingen die het Amerikaanse imperium op de snelweg naar de ondergang heeft gezet. Wij gaan ervan uit dat de analisten van RAND hetzelfde zien als ieder ander weldenkend mens, namelijk dat Washingtons misplaatste confrontatie met Moskou een brug te ver is en dat de terugslag immens en ondraaglijk zal zijn. Vandaar de urgentie om de oorlog snel te beëindigen. Hier is een uittreksel uit het rapport dat halverwege de tekst vet gedrukt staat:

“Aangezien het vermijden van een lange oorlog de hoogste prioriteit heeft na het minimaliseren van escalatierisico’s, moeten de Verenigde Staten maatregelen nemen die een einde van het conflict op middellange termijn waarschijnlijker maken.”

Interessant is dat, hoewel het rapport de belangrijkste escalatierisico’s beschrijft (de belangrijkste risico’s omvatten een bredere oorlog met de NAVO, een uitbreiding van het conflict naar andere EU-landen en een kernoorlog), het niet uitlegt waarom juist een ‘lange oorlog’ zo schadelijk zou zijn voor de Verenigde Staten. Wij denken dat deze omissie opzettelijk is en dat de auteurs niet willen toegeven dat de terugslag van sancties en de vorming van anti-Amerikaanse buitenlandse coalities de plannen van de VS om hun greep op de wereldmacht te behouden duidelijk ondermijnen. Onder elites is dat verboden. Chris Hedges vat het samen in een artikel op Consortium News:

Lees meer
Verplichte vaccinatie in Oostenrijk en Duitsland uitgesteld wegens "technische problemen"

Het plan om Europa en het mondiale machtsevenwicht opnieuw vorm te geven door Rusland te degraderen, blijkt te lijken op het mislukte plan om het Midden-Oosten opnieuw vorm te geven. Het voedt een wereldwijde voedselcrisis en verwoest Europa met een bijna dubbelcijferige inflatie. Het legt opnieuw de onmacht van de Verenigde Staten bloot en het faillissement van de oligarchen. Als tegenwicht tegen de Verenigde Staten maken landen als China, Rusland, India, Brazilië en Iran zich los van de tirannie van de dollar als wereldreservemunt, een stap die in de Verenigde Staten een economische en sociale ramp zal veroorzaken. Washington geeft Oekraïne steeds geavanceerdere wapensystemen en miljarden aan hulp in een vergeefse poging Oekraïne te redden, maar vooral om zichzelf te redden. (“Ukraine — The War That Went Wrong”, Chris Hedges, Consortium News)

Hedges vat het perfect samen. De dwaze interventie van Washington maakt de weg vrij voor de grootste strategische ramp in de Amerikaanse geschiedenis. En toch, zelfs nu, steunt de overgrote meerderheid van de bedrijfs- en bankelites resoluut het bestaande beleid, terwijl ze de duidelijke tekenen van mislukking wegwuiven. Een goed voorbeeld: Het Wereld Economisch Forum heeft een algemene steunverklaring voor Oekraïne op zijn website geplaatst. Hier staat het:

De essentie van onze organisatie is haar geloof in respect, dialoog en samenwerking. Daarom veroordelen wij ten zeerste de agressie van Rusland tegen Oekraïne, de aanvallen en de wreedheden.

Wij zijn volledig solidair met het Oekraïense volk en al degenen die onschuldig lijden onder deze totaal onaanvaardbare oorlog. Wij zullen al het mogelijke doen om te helpen en de humanitaire en diplomatieke inspanningen actief steunen.
We hopen alleen dat – op langere termijn – de rede zal zegevieren en dat er weer ruimte komt voor het bouwen van bruggen en verzoening.”(Klaus Schwab and Børge Brende, World Economic Forum)

Niemand hoeft zich hierover te verbazen. Natuurlijk zullen de globalisten zich scharen aan de kant van hun expansionistische bemanning (de NAVO) in plaats van ‘s werelds grootste voorstander van traditionele waarden, grenzen en nationale soevereiniteit. Dat spreekt vanzelf. Toch suggereert het Rand-rapport dat de steun voor de oorlog niet langer unaniem is onder de elites. En aangezien de elites uiteindelijk het beleid bepalen, neemt de kans toe dat het beleid zal veranderen. Wij zien deze “versplintering van de eliteconsensus” als de meest positieve ontwikkeling van de afgelopen 11 maanden. De enige manier waarop de Verenigde Staten hun aanpak in Oekraïne zullen veranderen, is als een groeiend aantal elites tot bezinning komt en ons van de afgrond terugtrekt. We hebben goede hoop dat dat zal gebeuren, maar we zijn er niet zeker van.

Lees meer
Sri Lanka na volksopstand opnieuw onder WEF-dictatuur geplaatst - benzine nu alleen nog tegen QR-code op smartphone

Het minst overtuigende deel van het hele rapport valt onder de titel: “Amerikaanse en geallieerde verplichtingen voor de veiligheid van Oekraïne”.

Het probleem is gemakkelijk te begrijpen. De auteurs willen een plan opstellen voor de veiligheid van Oekraïne om de onderhandelingen met Rusland te stimuleren. Helaas zal Rusland niet toestaan dat Oekraïne deel uitmaakt van een door het Westen gesteunde veiligheidsalliantie. In feite is dat de reden waarom Rusland zijn invasie lanceerde, om het lidmaatschap van Oekraïne van een vijandige militaire alliantie (NAVO) met de Verenigde Staten te verhinderen. Dit is een gevoelig onderwerp dat ongetwijfeld een obstakel zal vormen bij toekomstige onderhandelingen. Maar het is een zaak waarvoor geen speelruimte bestaat. Oekraïne – of wat er van Oekraïne over is – zal permanent neutraal moeten zijn en alle extremisten zullen uit de regering, het leger en de veiligheidsdiensten moeten worden verwijderd. Moskou zal de leiders van Oekraïne niet kiezen, maar het zal ervoor zorgen dat die leiders geen ‘nazi’s’ zijn of banden hebben met een extreem-rechtse nationalistische organisatie.

Zullen de VS zich opsplitsen in oorlogskampen?

Zoals we al eerder zeiden, denken we dat het RAND-rapport aangeeft dat de elites nu verdeeld zijn over de kwestie Oekraïne. Wij vinden dat een positieve ontwikkeling die kan leiden tot onderhandelingen en een einde van de oorlog. Maar we mogen niet vergeten dat zelfs de meest onpartijdige analyse gunstig kan uitvallen voor de groep die de financiering verzorgt. En dat zou ook hier het geval kunnen zijn. Vergeet niet dat de RAND Corporation een onpartijdige denktank is die, volgens gepensioneerd USAF luitenant-kolonel Karen Kwiatkowski:

“werkt voor het defensie establishment, en als het geld daar zou opdrogen, zou de denktank niet bestaan in zijn huidige vorm. Hij dient de belangen van de Amerikaanse regering volledig, en is daarvan afhankelijk.” (Lew Rockwell)

Wat dit suggereert is dat het RAND-rapport de standpunten van het Pentagon en het Amerikaanse militaire establishment vertegenwoordigt, die geloven dat de Verenigde Staten halsoverkop afstevenen op een directe confrontatie met Rusland. Met andere woorden, het rapport kan de eerste ideologische aanval zijn op de neocons die het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis leiden. Wij vermoeden dat deze splitsing tussen het Ministerie van Oorlog en “Buitenlandse Zaken” de komende dagen zichtbaarder zal worden. We kunnen alleen maar hopen dat de meer oordeelkundige factie in het Pentagon zegeviert.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2023/01/30/dus-rand-corporation-zegt-dat-de-vs-de-oorlog-in-oekraine-heeft-verloren-en-zich-moet-overgeven-wat-nu/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties