Wolfgang Schäuble: “We kunnen de financiële unie nu installeren” – Corona crisis biedt een geweldige kans

De president van de Duitse Bondsdag, Wolfgang Schäuble, heeft er jarenlang geen geheim van gemaakt dat hij een overtuigd globalist is. Nu ziet hij Corona als een kans om met grote sprongen dichter bij zijn doelen te komen. De mensen zouden er nu klaar voor zijn.

Een gastcommentaar van Stefan Magnet in Wochenblick.

Corona is niet zo gevaarlijk voor de gezondheid als de media en politici beweren. Gelukkig! Maar waarom de bangmakerij, nog een lockdown, waarom is er in 2020 geen ander onderwerp in de media? Is politiek gewoon stom of is er meer aan de hand? In ieder geval geloven steeds meer mensen dat er iets mis is.

Globale gelijkschakeling

https://www.youtube.com/watch?v=VdUM2hHMIyg&feature=emb_logo

In mijn laatste video-blog heb ik de vraag verder onderzocht: Is Corona gebruikt om de oorzaak van een economische ineenstorting te verdoezelen? Ongeveer 500.000 gebruikers hebben de video bekeken en de meerderheid van hen vond mijn onderzoek accuraat, wat aantoont dat duizenden en duizenden mensen het officiële media-narratief niet langer klakkeloos willen accepteren.

Maar zou het echt zo kunnen zijn dat een internationaal opererende elite in de slipstream van Corona feiten creëert die onder normale omstandigheden nooit door het volk zouden zijn gesteund? Wat men in ieder geval heeft moeten observeren en wat nuchter kan worden vastgesteld:

1. wereldwijde synchronisatie (coronabeperkingen en -maskers)
2. wereldwijde informatiecontrole (wereldwijde standaard taal voor de media)
3. wereldwijde monitoring
4. structurering van de wereldmacht (UNO, IMF, WHO nam het bevel).

Globalist Schäuble vindt het leuk

Dergelijke processen gebeuren niet toevallig en zeker niet onvoorbereid. Iemand die het moet weten is Wolfgang Schäuble. De voormalige politicus, meervoudig minister en huidige voorzitter van de Duitse Bondsdag is een overtuigd globalist. In die hoedanigheid heeft hij de ontbinding van de Bondsrepubliek Duitsland in een steeds machtiger wordende EU, althans sinds de jaren negentig, systematisch gestimuleerd.

Lees meer  Frans Timmermans: "You will own nothing"

Na de Duitse hereniging pleitte Schäuble voor de vestiging van buitenlanders op het grondgebied van de voormalige DDR. In 2006 startte hij de zogenaamde “Islamconferenties”, waar hij de Islam als een verrijking aan de Duitsers verkocht. Hij was een van de eerste politici die agressief campagne voerde voor de bezetting van de hoogste ambten door immigranten. In 2008 zei hij bijvoorbeeld: “Het is slechts een kwestie van tijd voordat een genaturaliseerde Turk het kantoor van de kanselier betrekt.”

Deze Wolfgang Schäuble predikt al jaren de afschaffing van natiestaten ten gunste van de internationalistische structuren. Dit is het doel van de massa-immigratie, waar hij zo van houdt. Het wordt verondersteld de etnische structuur van Duitsland te desintegreren en te veranderen om de dan niet meer homogene massa’s geschikt te maken voor nieuwe experimenten. Schäuble is op de hoogte van de beheersbaarheid van niet-homogene, gedesoriënteerde massa’s. En hij weet dat een crisis kansen biedt.

Weg van de natiestaat

Op 28 augustus 2011 zond de tv-zender “Phoenix” een discussie uit met oud-kanselier Helmut Schmidt, waarin Wolfgang Schäuble het volgende zei: “In de globalisering hebben we andere vormen van internationaal bestuur nodig dan de natiestaat. De natiestaat heeft honderd jaar geleden zijn grenzen bereikt met zijn reguleringsmonopolie. En vandaag creëren we iets nieuws. Moeizaam, maar niet hopeloos. We kunnen leren van onze fouten en vergissingen, en daarom ben ik ondanks alle crisis in principe ontspannen. Want naarmate de crisis dieper wordt, zal het vermogen om veranderingen door te voeren toenemen.

In november van hetzelfde jaar deed hij er nog een schepje bovenop. Op het Europese bankencongres in Frankfurt zei hij letterlijk: “Wij in Duitsland zijn sinds 8 mei 1945 nooit meer volledig soeverein geweest”.

Lees meer  Politieagent kopschopt coronademonstrant in Berlijn: speciale VN-rapporteur vraagt om getuigen

Een zin, zoals de krant “Die Welt” schreef, “met het effect van een explosievenaanval op het nationale zelfbeeld van Duitsers”. En Schäuble vervolgde in zijn toespraak tot de verzamelde bankiers: “En daarom is de poging om een nieuwe vorm van bestuur te creëren in de Europese eenwording (…) een veel meer toekomstgerichte benadering dan de terugval op de klassieke natiestaat van de afgelopen eeuwen.

Vreugde over de Corona-crisis

Schäuble blijft werken aan zijn “internationaal bestuur” en was navenant ongegeneerd blij met de Corona-crisis. Op 20 augustus 2020 zei hij tegen de krant “Neue Westfälische”: “De corona-crisis is een grote kans. De weerstand tegen verandering zal tijdens de crisis minder groot worden. We kunnen nu de economische en financiële unie bereiken die we politiek gezien nog niet hebben bereikt…” Op de vraag van de krant of de bevolking nu meer kans maakt om het voorbeeld te volgen, antwoordt hij vol vertrouwen: “Daar ben ik van overtuigd. Ik zal de pandemie niet bagatelliseren als ik zeg: Grote crises zijn grote kansen.”

Waarom zou een wereldwijde pandemie een kans moeten zijn om de economische en financiële unie te bevorderen, zo niet als een afleidingsmanoeuvre? Helaas heeft de journalist deze vraag niet gesteld. En zelfs als hij dat gedaan zou hebben: Zou de anders zo openhartige Wolfgang Schäuble zou dit waarschijnlijk niet naar waarheid hebben beantwoord.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]

https://dissident.one/2020/10/02/1063/

Meer Laden

Leave a Comment