Sommigen van ons denken dat de Russische invasie geen “agressie” was. Dit is waarom

0

“We bedreigen niemand…. We hebben duidelijk gemaakt dat elke verdere beweging van de NAVO naar het oosten onaanvaardbaar is. Daar is niets onduidelijks aan. Wij plaatsen onze raketten niet aan de grens van de Verenigde Staten, maar de Verenigde Staten IS hun raketten aan de veranda van ons huis aan het opstellen. Vragen we te veel? We vragen alleen dat ze hun aanvalssystemen niet naar ons huis sturen. …. Wat is daar zo moeilijk aan te begrijpen?”

President Vladimir Poetin, YouTube, Begin bij :48 seconden

Stel je voor dat het Mexicaanse leger Amerikaanse ex-pats in Mexico met zware artilleriebeschietingen begint te bestoken, waarbij duizenden doden en nog eens duizenden gewonden vallen, schrijft Mike Whitney. Wat denk je dat Joe Biden zou doen?

Zou hij het afdoen als onbelangrijk en niets doen of zou hij de Mexicaanse regering bedreigen met een militaire invasie die het Mexicaanse leger zou uitroeien, de grootste steden met de grond gelijk zou maken en de regering zou doen vluchten?

Welke van deze twee opties denk je dat Biden zou kiezen?

Er bestaat geen twijfel over wat Biden zou doen, noch over wat de 45 presidenten die hem voorgingen zouden doen. Geen enkele Amerikaanse leider zou toekijken en niets doen terwijl duizenden Amerikanen worden afgeslacht door een buitenlandse regering. Dat zou gewoon niet gebeuren. Ze zouden allemaal snel en krachtig reageren.

Maar als dat waar is, waarom wordt dezelfde norm dan niet toegepast op Rusland? Is de situatie in Oekraïne niet bijna identiek?

Het is bijna hetzelfde, alleen is de situatie in Oekraïne erger, veel erger. En als we onze analogie een beetje oprekken, zie je waarom:

Stel, de Amerikaanse inlichtingendiensten ontdekten dat de Mexicaanse regering niet alleen handelde, maar op bevel van de Chinese communistische regering in Peking Amerikaanse ex-pats vermoordde en verminkte. Kunt u zich dat voorstellen?

En de reden waarom de Chinese regering Amerikanen in Mexico wil vermoorden, is omdat ze de VS in een lange en kostbare oorlog wil lokken die de VS zal “verzwakken” en de weg vrijmaken voor de uiteindelijke versplintering in vele stukken die China kan controleren en uitbuiten. Klinkt dit bekend? (Bekijk de Rand strategie voor het verzwakken van Rusland hier)

Laten we zeggen dat de Chinezen de drijvende kracht zijn achter de oorlog in Mexico. Stel dat ze de Mexicaanse regering jaren eerder omver hebben geworpen en hun eigen marionettenregime hebben geïnstalleerd. Toen bewapenden en trainden ze grote aantallen troepen om tegen de Amerikanen te vechten. Ze voorzagen deze strijders van geavanceerde wapens en technologie, logistieke ondersteuning, satelliet- en communicatiehulp, tanks, gepantserde voertuigen, antischipraketten en ultramoderne artillerie-eenheden, allemaal met één doel voor ogen: Amerika verpletteren in een proxy-oorlog die werd bedacht, gecontroleerd en gemicro-gestuurd vanuit de Chinese hoofdstad Peking.

Is een dergelijk scenario mogelijk?

Het is mogelijk, in feite speelt ditzelfde scenario zich nu af in de Oekraïne, alleen zijn de Verenigde Staten de aanstichter van de vijandelijkheden en niet China, en is het doelwit van deze kwaadaardige strategie Rusland en niet de VS. Verrassend genoeg probeert de regering Biden niet eens meer te verbergen waar ze mee bezig zijn. Ze bewapenen, trainen, financieren en sturen de Oekraïense troepen openlijk om een oorlog te voeren met als doel Russische soldaten te doden en Poetin uit de macht te zetten. Dat is het doel en iedereen weet dat.

En de hele campagne is gebaseerd op de vage bewering dat Rusland schuldig is aan “ongeprovoceerde agressie”. Dat is alles in een notendop. De morele rechtvaardiging voor de oorlog berust op de niet geverifieerde veronderstelling dat Rusland een misdrijf heeft begaan en het internationaal recht heeft overtreden door Oekraïne binnen te vallen. Maar hebben ze dat gedaan?

Lees meer
Uncle Sam's Bio-Wapens Extravaganza

Laten we eens kijken of die veronderstelling juist is of dat het gewoon weer een valse bewering is van een misleidende media die nooit stopt met het aanpassen van het verhaal om de zaak voor oorlog op te bouwen.

Eerst en vooral, beantwoord deze ene vraag in verband met de analogie hierboven: Als de VS troepen inzet in Mexico om Amerikaanse expats te beschermen tegen een bombardement door het Mexicaanse leger, zou u die inzet dan beschouwen als een “niet-uitgelokte agressie” of als een reddingsmissie?

Reddingsmissie, toch? Want de primaire bedoeling was om levens te redden, niet om het grondgebied van een ander soeverein land in te nemen.

Dat is wat Poetin deed toen hij zijn tanks naar Oekraïne stuurde. Hij probeerde het doden van burgers in de Donbas te stoppen. Hun enige fout was dat ze etnische Russen waren die hun eigen cultuur en tradities koesterden. Is dat een misdaad?

Kijk eens naar deze kaart.

Deze kaart is de sleutel om te begrijpen hoe de oorlog in Oekraïne is begonnen. Het vertelt ons wie provoceerde en wie werd geprovoceerd. Het vertelt ons wie de bommen liet vallen en wie werd gebombardeerd. Het vertelt ons wie de problemen veroorzaakte en wie de schuld kreeg van de problemen. De kaart vertelt ons alles wat we moeten weten.

Zie je de gele stippen? Die stippen staan voor de artillerieaanvallen die werden gedocumenteerd in dagelijkse overzichten door “waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE), geplaatst aan de frontlinies.” De overgrote meerderheid van de aanvallen vond plaats in het gebied dat bewoond wordt door Russisch sprekende mensen die al 8 jaar onder militair beleg liggen. (14.000 etnische Russen zijn gedood in de gevechten sinds 2014.) De Minsk-akkoorden werden opgesteld om de problemen tussen de strijdende partijen op te lossen en de vijandelijkheden te beëindigen, maar de regering in Kiev weigerde het akkoord uit te voeren. De voormalige president van Oekraïne, Petro Poroshenko, gaf zelfs toe dat het verdrag slechts een vehikel was om tijd te kopen totdat een nieuw grootschalig offensief op de Donbas kon worden gelanceerd.

Kortom, de Oekraïense regering was nooit van plan een vreedzame regeling te treffen met de leiders van de Donbas. Hun doel was het conflict op te voeren om Rusland te provoceren en het land te betrekken bij een langdurige oorlog die hun middelen zou uitputten en hun economie zou doen instorten. Het doel op lange termijn was Poetin uit zijn ambt te zetten en te vervangen door een door Washington gesteunde stroman die zou doen wat hem werd opgedragen. Amerikaanse functionarissen, waaronder Joe Biden, hebben zelfs toegegeven dat hun plan een regime-change in Moskou inhield. We zouden ze op hun woord moeten geloven.

De kaart geeft een visuele weergave van de gebeurtenissen die leidden tot de Russische invasie. Het snijdt door de leugens heen en identificeert de ware oorsprong van de oorlog, die terug te voeren is op de zware artillerieaanvallen van het Oekraïense leger meer dan een week voor de Russische invasie. (24 februari) De massale beschietingen waren gericht op de Russischtalige bevolking in een gebied in Oost-Oekraïne. Dit zijn de mensen die werden gebombardeerd door hun mede-Oekraïners.

Lees meer
De oorlog is verloren - Zelenski zal vertrekken - Het Witte Huis heeft gefaald

Wat gebeurde er werkelijk?

Op 16 februari – acht dagen voor de Russische invasie – namen de beschietingen van de Donbas dramatisch toe en werden ze de daaropvolgende week steeds intensiever “tot meer dan 2.000 per dag op 22 februari”. Zoals we al zeiden, werden deze beschietingen opgetekend in dagelijkse overzichten door waarnemers van de OVSE die zich aan het front bevonden. Denk daar even over na. Met andere woorden, dit zijn ooggetuigenverslagen van getrainde professionals die gedocumenteerd bewijs hebben verzameld van de massale bombardementen door het Oekraïense leger op gebieden waar hun eigen bevolking woont.

Zou dit bewijs standhouden in een rechtbank als een zaak tegen de Oekraïense regering ooit zou worden voorgelegd aan een internationaal tribunaal dat probeert de verantwoordelijkheid voor de vijandelijkheden vast te stellen?

Wij denken van wel. Wij denken dat het bewijs rotsvast is. In feite hebben we niet gelezen of gehoord van ook maar één analist die deze enorme catalogus van gedocumenteerd bewijsmateriaal in twijfel trekt. In plaats daarvan doen de media net alsof het bewijs niet bestaat. Ze hebben het bewijs gewoon onder het tapijt geveegd of het helemaal uit hun berichtgeving laten verdwijnen om een Washington-centrische versie van de gebeurtenissen te vormen die het historische verslag volledig negeert. Maar feiten zijn feiten. En de feiten veranderen niet omdat de media ze niet melden. En de feiten suggereren dat de oorlog in Oekraïne een door Washington bedachte oorlog is, niet anders dan Irak, Afghanistan, Libië of Syrië. Nogmaals, de bloedige vingerafdrukken van Uncle Sam staan overal op deze droevige zaak.

Bekijk deze samenvatting van schendingen van het staakt-het-vuren op het twitteraccount van podcasthost Martyr Made:

Martyr Made @martyrmade

Op 15 februari registreerde de OVSE 41 schendingen van het staakt-het-vuren toen Kievs troepen Donbas begonnen te beschieten.
16 feb: 76 schendingen
17 feb: 316
18 februari: 654
19 februari: 1.413
20-21 februari: 2.026
22 februari: 1.484
…vrijwel allemaal door Kiev. 24 februari: Russische troepen grijpen in

Zie je hoe de beschietingen van de Donbas elke dag voor de invasie toenamen?

Ik zou dat een grondig berekende provocatie noemen, jij niet?

Waarom is dit belangrijk?

Omdat de overgrote meerderheid van de mensen is overgehaald om een oorlog te steunen waarvoor geen morele rechtvaardiging bestaat. Dit is geen geval van “onuitgelokte agressie”. Zelfs niet in de buurt. En Poetin is geen losgeslagen tiran die het Sovjetrijk wil herstellen door zijn buren te terroriseren en hun grondgebied in beslag te nemen. Dat is een compleet verzinsel, gebaseerd op niets anders dan speculatie. In Poetin’s eigen woorden, viel hij Oekraïne binnen omdat hij geen keus had. Zijn eigen volk werd meedogenloos uitgeroeid door een leger dat alleen op bevel van Washington handelt. Hij moest wel binnenvallen, er was geen andere optie. Poetin voelde een morele verplichting om de etnische Russen in Oekraïne, die zichzelf niet konden verdedigen, te verdedigen. Is dat agressie? Hier is wat meer achtergrond uit een artikel in The Intercept van James Risen:

Hoewel hij bijna een jaar lang een grootscheepse militaire oefening heeft gehouden aan de grens van zijn land met Oekraïne, heeft de Russische president Vladimir Poetin pas vlak voor de aanval in februari definitief besloten tot een invasie, aldus hoge ambtenaren van de Amerikaanse inlichtingendienst.

In december publiceerde de CIA geheime rapporten waarin werd geconcludeerd dat Poetin zich nog niet had vastgelegd op een invasie, aldus de huidige en voormalige functionarissen. In januari, zelfs toen het Russische leger de logistieke stappen begon te nemen die nodig waren om zijn troepen naar Oekraïne te verplaatsen, publiceerde de Amerikaanse inlichtingendienst opnieuw geheime rapporten waarin stond dat Poetin nog steeds niet had besloten om daadwerkelijk een aanval uit te voeren, aldus de functionarissen.

Lees meer
ESCALATIE: VK stuurt troepen naar Oekraïne !

Pas in februari raakten het bureau en de rest van de Amerikaanse inlichtingengemeenschap ervan overtuigd dat Poetin zou binnenvallen, voegde de hoge ambtenaar eraan toe. Omdat er op het laatste moment weinig andere opties beschikbaar waren om Poetin te stoppen, nam president Joe Biden de ongebruikelijke stap om de inlichtingen openbaar te maken, wat neerkwam op een vorm van informatieoorlog tegen de Russische leider. Hij waarschuwde ook dat Poetin van plan was een voorwendsel voor een invasie te verzinnen, onder meer door valse beweringen dat Oekraïense troepen burgers hadden aangevallen in de Donbas-regio in Oost-Oekraïne, die wordt gecontroleerd door pro-Russische separatisten. Het preventieve gebruik van inlichtingen door Biden onthulde “een nieuw begrip […] dat de informatieruimte een van de belangrijkste terreinen is die door Poetin worden betwist”, aldus Jessica Brandt van het Brookings Institution.

De waarschuwing van Biden op 18 februari dat de invasie binnen een week zou plaatsvinden, bleek juist te zijn. In de vroege uren van 24 februari trokken Russische troepen vanuit Wit-Rusland zuidwaarts Oekraïne binnen en over de Russische grenzen naar Kharkiv, de Donbas-regio en de Krim, die Rusland in 2014 annexeerde.” (“U.S. Intelligence Says Putin Made a Last-Minute Decision to Invade Ukraine”, James Risen, The Intercept)

Er staat zoveel onzin in dit fragment, dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Maar kijk eens naar de tijdlijn die we eerder gaven; een tijdlijn die is geverifieerd door functionarissen van de OVSE. Ziet u de discrepantie?

Biden gaf zijn waarschuwing op 18 februari; dat is twee dagen nadat waarnemers van de OVSE een intensivering van de bombardementen in de Donbas meldden. Met andere woorden, Biden wist al dat zijn maatjes in het Oekraïense leger het oosten van Oekraïne aan het platbombarderen waren toen hij probeerde te doen voorkomen alsof hij toegang had tot gevoelige informatie over de komende invasie.

Natuurlijk wist hij dat Poetin zou binnenvallen! Zij creëerden de provocatie die hem dwong om binnen te vallen! Ze bombardeerden de mensen die Poetin moest beschermen. Wat kon hij anders doen? Elke leider die wat waard is, zou hetzelfde gedaan hebben.

Wat mij stoort is dat mensen de oorlog in Oekraïne blijven steunen omdat ze geen idee hebben van wat er in de aanloop naar de invasie is gebeurd. Ze weten niets over de onophoudelijke bombardementen op burgers, of de uitdagende afwijzing van Minsk, of de herhaalde militaire aanvallen op de Donbas, of het plan om de Krim met geweld in te nemen, of de wetten tegen etnische Russen, of de opkomst van het nazi-fascisme in Kiev. Ze weten niets over deze dingen. Hun mening over Oekraïne wordt volledig gevormd door de onzin die ze lezen in de westerse media of horen op de kabelnieuwszenders, waar de stortvloed aan propaganda de bevolking als een machtige rivier onverbiddelijk naar een nieuw wreed neocon-bloedbad voert.

De mensen moeten de waarheid kennen, anders zal deze oorlog escaleren tot iets veel ergers.


Help ons de censuur van BIG-TECH te omzeilen en volg ons op Telegram:

Telegram: t.me/dissidenteen

Meld je aan voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief, 10.000 gingen je al voor:

[newsletter_form button_label=”Abonneer!”]

[newsletter_field name=”email” label=”Email”]

[/newsletter_form]


https://dissident.one/2022/10/10/russische-leger-ontslaat-old-sparky-vs-verliezen-de-oorlog-in-oekraine/

Meer Laden
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties